Kevesen tudják, hogy készítettem egy roppant részletes asztrológiai előrejelzést 2022-ről. A rendkívül impozáns, ám általam igazából sehol nem hirdetett írás egy teszt volt a magam részére, hogy valóban működik-e az asztrológia, amennyiben – annak eredeti princípiuma szellemében – nem konkrét események jóslására, hanem nagy vonalakban körülírható folyamatok, energetikai hatások körbeírására használom fel azt, illetve ha a tökéletesen hamis csillagjegyek rendszere helyett csillagképeket használok, melyek létét az asztronómusok is elfogadják objektív ténynek.

A jó hírek közül az egyiket már előre ellövöm: 2023-ra nem szerzek hasonló jellegű és részletességű írást, mivel nem kaptam erre elhivatást. A végidőkben megszűnik ugyanis a világfolyamatok előre jelezhetősége, az volna a feladat, hogy mindenki a NAPI SZINTŰ intuíciójának és a lélek sugallatának megfelelően legyen képes gondolkodni, érezni és cselekedni.

Érdemesnek tartom viszont készíteni egy visszatekintést, hogy az év legelején megfogalmazott jóslatokból végül mi vált be. Mindezt elsősorban annak okán, hogy – a tökéletes inkognitóban való posztolás ellenére – meglepően sokan elolvasták az írást. Nem tudom, honnan tévedtek ide az olvasók, nyilván a Google-találatok vagy az internet ilyen-olyan rejtett zugai vezettek el idáig.

Így viszont a tudás nem lehet rejtett. Ha már ennyi látogató megtisztelt a bizalmával (vagy épp szaladt világgá az első bekezdésektől fogva megfogalmazott igazságok láttán), tartozom egy számadással arról, mit sikerült eltalálnom, illetve mennyi mindent vétettem el a 2022-re vonatkozó jóslataim közül.

2022_astrology

Nem rögvest az előrejelzéssel indítottam a cikket, hanem előbb vázoltam a valódi, ősi tudás alapú, illetve az újonnan elterjedt sarlatán asztrológia közti különbségeket, mely szerint a születési dátum és időpont egyértelműen, visszafordíthatatlanul meghatározza kinézetünk és személyiségünk minden szóba jöhető tulajdonságát.

Csodálkozik a társadalom, hogy miért boldogtalan és szenved hétről hétre egyre keservesebben, mikor a valósággal semminemű kapcsolatot nem ápoló asztrológusok sületlenségeit hallgatja, s igyekszik pszichotikus hévvel a napjegyének megfelelő tipikus személyiség -és kinézetbeli vonások felvételére.

A félreértések elkerülése érdekében tisztázott fogalmak bevezetése után az év első napjainak jellemzésével folytattam mondandómat. Kifejtése került, hogy a COVID-narratíva hamarosan össze fog omlani, s a tömegpszichózisban ragadt vírushívők rá fognak döbbenni a keserű igazságra.

…akik idáig nem szembesültek a ténnyel, hogy átverték őket a COVID-riadalommal, a lezárásokkal, a vállalkozása romba döntésével az egészség nevében, annak a most következő hetekben keserű ébredésre nyílhat alkalma.

struggling_woman_sick

Ahogy folyamatosan löktem kifelé a COVID-hírösszefoglalókat, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy a prófécia beteljesülést nyer.

Eztán egy alapos kitérőt tettem a nagy bolygók mozgásának elemzése felé (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó). Mivelhogy e planéták egy évnél is ritkábban váltanak csillagképet, nem lett volna értelme minden egyes hónap vizsgálata alatt külön kitérni rájuk.

A vonatkozó jóslatok tehát jórészt a teljes évre vonatkoznak, nem pusztán egy-egy kisebb időszakra.

Első körben a szabadsággal való élés lehetőségét kellett újra megtanulnia az emberiségnek, ami mintha teljesen kiütődött volna a fejünkből a központi ukáz által előírt vírusrettegés időszaka alatt. Márciustól fogva (mikor már tarthatatlanná váltak az elmebeteg korlátozások) szemlátomást a teljes ország fellélegezhetett.

Azért, biztos ami biztos, a koronavírus visszatértének veszélyét még jó néhány hónapon át lebegtették a hitelességüket vesztett virológusok. Néhányaknak a maszkos okkultizmus bűvkörében is sikerült benne ragadniuk, de azért a többség meghallotta a szabadság hívó szavát.

hands_up_woman

A szabadság ott kezdődik, hogy elkezdjük azt önállóan és autonóm módon gyakorolni! Jönnek persze majd, akik újonnan nyert lelkesedésünket le kívánják törni, boldogságunkat megsemmisíteni, és visszataszítani minket a jól megszokott rettegésbe, félelembe, vakcináztatásba… az összes minket ért fenyegetés pusztán délibáb, és azonnal tova illan, amint nem hagyunk teret arra, hogy a hatalom az elménket mérgezze a pusztító és förtelmes propagandájával.

Azt hihette a hatalom – kik módfelett szeretik vizslatni a bolygóállásokat, illetve tanulmányozni a számmisztikát a maguk diktatúrájának kiterjesztéséhez –, hogy a Szaturnusz a Vízöntőben tanyázván az emberek szabadságát fogja korlátozni, így nagy segítséget kapnak a pártállamok a COVID-terror érvényesítéséhez. Csakhogy a Szaturnusz egy rövid Vízöntő-beli kiruccanástól eltekintve végig a Bakban tartózkodott, így a hatalom jól összefosta magát nagy erőlködésében, hogy sikerüljön átütnie aberrált rendelkezéseinek nagyját a népességen.

A Szaturnusz pozíciója roppant érdekes, ugyanis mindenki ama tévhitben él, hogy a korlátok, megpróbáltatások és a karma bolygója jelenleg a Vízöntőben tanyázik, vagyis az emberek szabadsága jelenleg felsőrendű égi akaratnak megfelelően szenved csorbát és tiporja azt porba a jelenlegi hatalom. Csakhogy a valóság épp fordított! A Bak az államigazgatás területe, s ahogy láthatjuk, mindennemű látszat ellenére ők vannak a prés alatt és izzadják ki beleiket is annak kifundálására, miképp kényszeríthetnék a lakosságot behódolásra, valamint a fenevad bélyegének felvételére, de minden ez irányú szánalmas próbálkozásuk utóbb kudarcnak bizonyul… összességében a pártállami elnyomók fejvesztve kapaszkodnak ebül szerzett hatalmukba, mely bármikor kicsúszhat a lábuk alól.

freedom_truckers

A Szaturnusz ténykedése előidézte a COVID-terrort erőszakosan fenntartó hatalmak bukását. A hős kanadai kamionosok sztrájkja elsöpörte Trudeau vakcinamandátumát. A vakcináci Ausztriában kénytelenek voltak eltörölni a kötelező oltás diktátumát, miután a lakosság csakazért sem méltóztatott magától betévelyedni a rendelőbe felvenni az egészségpusztító vakcinát. Jacinda Ardern, Új-Zéland háttérhatalom által támogatott miniszterelnökének oltási programját pedig a legfelsőbb bíróság törölte el alkotmányellenességre hivatkozva.

Az elkövetkező hónapok során a legtöbb állam kénytelen volt könnyes pápát inteni a kötelező oltakozás nedves vágyálmának. Sőt mi több, újranyitották az országhatárokat a vendégek előtt.

Mindez jó nagy részben az erélyesen fellépő, szabad véleménynyilvánítási jogával a folyamatos cenzúra és kitiltások ellenére is bátran élő szabad gondolkodóknak köszönhető, akik kíméletlenül tuszkolták porba az emberiséget sertésállománnyá konvertálni kívánó nagyurakat. Nem jó ötlet a Kosban forrófejűsködő, szabadságszerető Uránuszt ingerelni.

hear_me_roar

A Kosban forrófejűsködő Uránusz szintén tartogat néhány kellemetlen meglepetést a terrorhatalom részére… A Kos Uránusz megüzeni, hogy végre mondjuk ki és hangoztassuk véleményünket minden platformon, ha úgy tetszik, számozatlanul hintsük az éterbe, hogy mit gondolunk a jelenleg regnáló rendszerről, a COVIDiktatúráról, a vakcinaterrorról! Telítsük túl a világhálót bátran kimondott véleményünkkel, és ne engedjük, hogy elnyomják a hangunkat! …A csendes többség ideje lejárt, elérkezett a hangos, életét a saját kezébe helyező többség kora! Akiknek többé nem parancsol a pénzdiktatúra, a pártállami jogi terror, a bűnőrségi gumibot!

Az Uránusz nyújtotta lehetőségek mellé felsoroltam Jézus vonatkozó tanításait is, hogy mily módon érdemes viselkednünk a hatalommal szemben.

Az Uránusz, ahogy a többi nagy bolygó, egész esztendőn át a Kos csillagkép vendégszeretetét élvezte, s jövőre sem lesz ez másképp. Az évet keresztbe-kasul átjárták a Kos Uránusz áldásos hatásai.

Az emberek elkezdték tömegével elhagyni a kapitalista ültetvényt. Ugyanígy menekültek az államhatalomból és közigazgatásból is. Egyre kevesebb a rendőr és katona. Akiket behívnak harcolni, azok ott szabotálják a szolgálatot, ahol csak lehet.

badass_soldiers

Olyannyira erőteljessé lett az Uránusz hatalma az esztendő során, hogy még a totalitárius lezárásokat érvényesítő Kína népének is sikerült sebet ejteni a diktatúrán az év végeztével. Nem győzték cenzúrázni a lázadozó diákság megnyilvánulásait, a fiatalok keresztbe feküdtek az utcán, mondván: „Vesszen a rendszer! Többet egy büdös percet sem dolgozom az aberrált szisztéma fenntartásáért!”.

Totálisan összeomlott a hatalomba, rendszerbe, vezetőkbe, pápaságba vetett bizalom. Veszélyesen üresednek a templomok, tűnnek el a hadra fogható csinovnyikok az államigazgatás mögül.

Akik véletlen bennragadtak a rendszerben, azok keserves agóniában, egyre fogyatkozó mentális és lelki erő mellett igyekeznek teljesíteni uraik parancsait.

Aki még mindig a fizikai világtól, politikusoktól, elöljáróktól, Pápától várja a szabadulását, annak keserű rabság marad az oroszlánjussa, amíg meg nem tanulja a leckét…

A hatalom persze bosszút esküszik a szabadságszerető néppel szemben. Egyre fojtogatóbb törvényeket hoznak, tömegével rugdalják ki az embereket a TB-ellátásból, a megtakarításokat felszámoló mértékű inflációt gerjesztenek, a jegybanki alapkamat machninálása révén igyekeznek visszaterelni a népességet a rabszolgaságba.

elszamolas

Ám minden okkultista rendelkezés bűvereje szertefoszlik. Nem olyan szelek fújnak, amikor a népsanyargatást következmények nélkül lehet folytatni a végtelenségig.

A rendszerszolgák elméjének minden agysejtjét lefoglalja a megélhetésről való gondoskodás. Kiváltképp mivel törleszteni szükséges az újabb rabszolgák születését lehetővé tevő CSOK-ot és babahitelt.

Amíg a test vágyai uralják a lelket, és nem a lélek vágyai a testet, az ember rabszolga marad, és rabszolgaként hal meg.

Közben a spirituális felemelkedés útját járó egyének a lélek szintjén is elnyerik a visszaigazolást, hogy nem tartoznak semmivel ennek az alantas és hitvány rendszernek. Úgy hagyják ott levegőből előállított adósságukat, mint a huzat. Ha már mindent elvett tőlük a rendszer, mégis hogy kíván az további fenyegetőzések, egzisztenciális zsarolások mentén engedelmeskedést kikényszeríteni az akaratuk ellenére is felszabadított peonokból?

iambankrupt

Akiknek sikerült megszabadulniuk a rendszertől, nagy veszélybe kerülnek, mivel spirituális ismeretek híján fogékonyakká válhatnak a hamis és hazug egységélmények befogadására. Fel kéne ismerniük, hogy a totális szabadságot soha nem a hatalom adja ajándékba, valamint hogy bármilyen jellegű függőség a technológiától kezdve a szülőknek való megfelelésen át (ha már babahitellel világra szartunk téged, te állat!) egészen a testi fogyatékosságok génmérnökség általi helyrehozataláig mind segítenek visszacsukni a rácsot a kalitkánk ajtajára!

Az emberek az elmúlt kábé 8 év során jobbára szabadságról álmodoztak, ám a Halak fémjelezte analógia mentén passzívan… A rabszolgatartó rendszertől várták, hogy az felszabadítsa őket… A Halak Neptunusz segít nekünk tisztán látni a spiritualitás és materializmus összeegyeztetésére való törekvések hiábavalóságát, és szemétbe vetni a mostanság terjedőben lévő hulladék egységélmény-pótlékokat, mint a kötelező vakcináztatás a haldokló nagymama védelme érdekében, a transzhumanista génmérnökség, vagy a testünk mentális bebörtönzését lehetővé tevő Metaverzum ideája. Mivel a Vízöntő elsődleges ura a technológiának, az e csillagképből kikerülő Neptunusz egyértelműen felfedi majd részünkre, mennyire mellélőttünk a technológia-isten bálványozásával.

Miután lelki szabadságunkat nem fenyegeti többé semminemű rendszerkényszer, a Plútó visszatérése az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat aláírtának egzakt pozíciójába a Nyilas csillagképben felszámolja a hatalom által ránk erőszakolt, kötelező érvénnyel imádandó ideológiákat.

declining_society

Szőrén-szálán eltűnnek majd ama ideológiák, melyek az elmúlt nagyjából 250 év társadalomszervező erői voltak…

Bye-bye nemzetállami imperializmus, diktatúra, demokrácia, kapitalizmus, liberalizmus, technológiafétis!

A nagy bolygók rendezgetését követően visszatértem a nagyjából havi mintavételezés alá eső predikciók sorolásához.

Február hónapra egy rendkívül fontos, egyéni szintű feladatot vázoltam fel: el kell kezdenie mindenkinek a függőségeitől való szabadulásán dolgoznia, legyen az akár munkahely, akár gyógyszer vagy alkoholfüggőség, akár bármilyen más jellegű megkötözöttség.

Nagy történéseket nem jósoltam, ennek megfelelően néhány héten át nem is történt semmi, ám mindezen mozdulatlanság csupán vihar előtti csend volt.

Február 22-től március közepéig felvetettem, hogy a Plútó visszatér az USA hivatalos megalapításának egzakt pozíciójába. E dátumtól kifejezetten rettegnek a hatalmasok, ugyanis a nagy imperialista birodalmak a történészek és régészek megfigyelése szerint mintegy 200-250 éven át maradnak egyben, aztán maguktól összeomlanak.

new-york-3719445

Az USA hanyatlása is beindult Afganisztán 2021-es elvesztésével. Úgy tűnt aztán, hogy a hatalom egy mindent elsöprő, utolsó COVID-offenzívát (Endlösung) kíván indítani ellenünk, ám ekkor (február 24-én) Putyin hirtelen megtámadta Ukrajnát.

Amilyen sebesen jött, oly hévvel távozott a COVID-járvány a híradásokból, s a pandémia-színház átalakult háborús színházzá.

Mi köze mindennek az USA-hoz? Mint kiderült, Ukrajna Európa vadkeletének számít, ezért aztán teleszórták a jenkik az országot NATO-támaszpontokkal, radarállomásokkal, biolaborokkal. Egyes lefoglalt dokumentumok szerint még illegális víruslaborok is települtek az országba!

Az Amerika nevezetű birodalom évek leforgása alatt, lépésről lépésre fog csak összeomlani (a Plútó több mint 20 éven át tartózkodik ugyanazon csillagjegyben). Az első mozzanat nyilvánvalóan a birodalom nemzetközi terjeszkedésének visszanyesése. Afganisztán feladása után Ukrajna könnyű prédának tűnt Putyin számára, mint a következő állomás, ahonnan ki lehetne hajtani a jenkiket.

mekis_katona

Igazán para, hogy egy félmondat erejéig megejtettem a háborús törekvések újbóli fellángolásának lehetőségét:

…mind szellemi-ideológiai téren, mind a hatalom viselkedése szempontjából (háborús imperializmus) radikális változásoknak lehetünk szemtanúi!

Március hónapra, kiváltképp 7-e és 28-as közé az év legizgalmasabb időszakát jósoltam, amikor egy nagy nyitásnak lehetünk részesei, az emberekben pedig fellendül a szocializálódási és alkotási kedv.

Nos, tényleg nem tehetek erről, de óramű pontossággal bejött minden! Rögtön a legelső nap, március 7-én a magyar kormány feloldott minden COVID-korlátozást. Tényleg azt hiszitek, hogy számítani lehetett erre? Alig néhány nappal korábban jele sem látszott annak, hogy bármi is történni fog ama cinikus felhanggal közölt mondatok kivételével, hogy akkor most tripla maszkkal az arcunkon vonulunk a frontra lövöldözni, vagy mi lesz? Majd ügyelünk a távolságtartásra, amikor egy felénk guruló gránát repeszei elől csak egy szűkös, zárt helységbe menekülhetünk? PCR teszteltetni fogják az amputált lábú bakákat? Vagy hogy kívánják ezt a pandémia-helyzetet tovább fenntartani?

pcr_testing_nover

Hát, megérkezett a hathatós válasz: sehogy. 🙂 Végérvényesen szertefoszlott az okkultista varázslás ereje. Egyik percről a másikra volt COVID – nincs COVID.

Látszólag majdhogynem visszatért a totális szabadság, de a spirituális úton járó személyek azért sejthették, hogy még nem egészen vagyunk ott, ahol lenni szeretnénk.

Mindenesetre újranyithattak az országhatárok, a teraszok, szórakozóhelyek, legalábbis idehaza. Nemzetközi színtéren néhány hónapot még várni kellett (lásd augusztus).

Április májusra a művészi-esztétikai érzék felfutását prognosztizáltam, ami szintén tökéletesen valóra vált. Úgy megszaporodtak az új zenék nyáron, hogy nem győztem válogatni őket! A fesztiválok minden eddiginél impozánsabb látványvilággal igyekezték lenyűgözni a látogatókat. A popzenészek sorra jelentették be turnéikat az idei és az elkövetkező évre – más kérdés, hogy aztán többen kénytelenek voltak megszakítani azokat az egyre tömegesebb mértékben kibontakozó vakcina-mellékhatások végett.

Nyárra azt jeleztem, hogy kedélyes időszaknak nézünk elébe, a nagy társadalmi folyamatok pedig megállnak kicsit.

legtutibb_vidam_202207

Panaszkodtak a hírportálok, hogy eddigre rohamosan csökkenő érdeklődésnek „örvendhetett” az ukrajnai háború. Egész nyár során a most már bármikor berobbanó újabb COVID-hullámmal riogatták a népességet, de hogyhogynem semmi sem történt.

Míg a világfolyamatok stoptáblát kaptak, személyes és kisközösségi szinten az emberek folytathatták a felszabadult ünneplést.

Augusztusra jósoltam, hogy eddigre semminemű ereje nem marad már a COVID-riogatásnak, totálisan hamvába hol az emberiség ellen bevetett önkényuralom. Immár nem csak kis hazánk, hanem egyre több külföldi ország is feloldotta korlátozásait. Még a vakcináci hatalmak is kénytelenek voltak szabadon engedni fogságban tartott népüket.

…ha marad is a COVID-riogatás, annak ereje nem lesz már, az elnyomás hamvába hol, viszont a megszokott kerékvágásba szinte semmi nem tér vissza… A hatalom minden legitimitását elvesztette… minden használható, valamire is fogható emberke már rég elmenekült a rendszerből… A nemzetközi, illetve rendszerszintű folyamatok eme időszakban pihenésre vannak utalva…

asian_party_girls

Mindezek ellenére nem javasoltam a külföldre utazást, mivel nem összehangoltak a folyamatok. Több járaton, illetve repülőtéren továbbra is kötelező maradt a maszkhordás, illetve teszteltetés. A vakcinamandátumot sem számolta fel minden ország. Elég nehéz volt eligazodni az össze-vissza szabályozások útvesztőjében, ezért inkább azt tanácsoltam, hogy ebben az évben még maradjon mindenki belföldön, és kempingezéssel, vagy baráti körben megejtett bulikkal ünnepelje a nyári szezont.

Szeptemberre aztán nagy felfordulást jeleztem előre, amikor hirtelen leáll minden, eddig tapasztalható felszabadulási folyamat. A leállás ezúttal nem fizikai, hanem szellemi-lelki téren mutatja meg magát.

Nos, én magam is kénytelen voltam elszenvedni ennek következményeit, miután egy irtózatos szemgyulladásom keletkezett olyan érzéssel, mintha tőrt döfködnének a szemgolyómba. Ilyent még soha életemben nem tapasztaltam, hogy maga a szemgolyóm fizikailag fájjon.

Az augusztus közepétől október végéig megnyilvánuló hatások során folyamatosan riogattak bennünket a COVID visszatértével, a majomhimlővel. A háborús fenyegetést is igyekeztek visszahozni a köztudatba. Teszteltek minket, manipulálhatók vagyunk-e ingerelárasztás révén visszatérni a maszkos okkultizmus bűvköre alá.

afraid_of_germs

Akik tavasszal-nyáron a kicsapongás útját választották, s igyekeztek bepótolni az elmaradt bulikát, fesztiválozást, csalódottan vehették tudomásul, hogy immár nem igazán lelik örömüketeme elfoglaltságokban. Valami mintha mindörökre megváltozott volna, a korábban utolérhetetlen izgalomnak számító élmények többé nem elégítenek ki minket. Nagyon jól érezzük zsigereinkben, hogy valami még hiányzik, még annál is többre vágyunk, mint amit a látszat-felszabadulásra engedélyt adó világ nyújtani tud számunkra.

Azért volt szükség személyes szinten erre a megtorpanásra, hogy aki az év eddig eltelt időszaka során elmulasztotta valamely feladatát – pl. a COVID-riogatásnak való bedőléséből keletkező szégyenérzet elgyászolását, a továbbra is fenyegetőző, aberrált munkáltató faképnél hagyását, a spirituális felemelkedés helyett a bukott világba való visszamenetellel szemben való ellenállást –, az kapjon egy végső kiigazítást, mikor már nincs apelláta. Egyértelműen választani kell, hogy rendszerszolgaság, vagy élet.

Ugyanerre az időszakra esett a népszámigálás is, melyben mindenki nyilatkozatot tehetett arról, szeretne-e továbbra is nyilvántartott lábasjószág maradni, vagy elkezdi végre a felszabadulás felé venni az útját.

November 1-től egészen az év hátralevő részéig megnyugvást prognosztizáltam. Aki jól csinált mindent, az eddigi blokkjai teljes mértékben feloldásra kerültek, nyugalomban és békességben folytathatta útját a megdicsőülés felé.

free_market_is_cool

A rendszer további abnormalitásaival szemben amolyan passzív elfogadási gyakorlatot volna érdemes foganatosítani. Kénytelenek vagyunk elismerni a COVID, a háborús fenyegetés, a folyamatos ilyen-olyan riogatások létét, de többé már nem foglalkozunk velük. Tesszük a magunk dolgát akkor is, ha ez egyeseknek nem tetszik, s folyamatosan meg akarnak zavarni minket.

Gondolom senkinek nem okoz meglepetést, miféle értékelést fogok adni a jóslataimra. Gyakorlatilag minden, amit jeleztem, megvalósult, visszaigazolván a (valódi) asztrológia tudományosságát. Még az időpontok is rendkívüli precizitással stimmelnek annak ellenére, hogy tökéletesen pontos előrejelzést ennél is sűrűbb, nagyjából 7-10 naponként végzett mintavételezéssel lehetett volna nyújtani.

Mint említettem volt, a jövő évre vonatkozólag nem készítek hasonló előrejelzést, mivel magam részéről a fejlődés eme szakasza – mikor külső jelenségeket kell figyelni a belső bizonyosság elnyeréséhez – befejeződött.

Úgy hiszem, jövőre már olyan jellegű folyamatokon megyünk keresztül, melyeket jobbára lehetetlen előre jósolni. A krisztusi szellemnek megfelelően egyetlen napnál előrébb senkinek nem kell terveznie, aki szeretné továbbra is felemelkedetten élni életét.

girl_clock2

Akinek mégis szüksége volna külső támaszokra, azok próbáljanak maguk prognózist készíteni az általam felvázolt irányelvek alapján: nem konkrét események, hanem folyamatok és hatások jóslása, valamint csillagjegyek helyett csillagképek használata.