Egy suhintásra megszűnt a COVID, majd a pandémia színház díszletei rögvest átalakultak harci színház díszletekké

0

Ez a cikk a soron következő „COVID hírek a nagyvilágból” bevezető szekciója lett volna, mely aztán túlontúl hosszúra sikeredett, így külön írásként publikálom.

A részemről immár egy hónapja lebegtetett vihar előtti csend állapota úgy tűnik, véget ért, miután az ótvar háttérhatalmi elit a Föld népessége java részének kiirtását sem tartja túl nagy árnak saját, enyészetre ítélt hatalmi pozíciójának megtartásáért. Nincsenek tisztában a ténnyel, hogy sorsuk ígyis-úgyis a felsőbb régiók akaratától függ, kik már kimondták egyértelmű halálos ítéletüket erre a világrendre, mely a rabszolgatartás, zsarolás, törvénykezés és gyilkos propaganda révén kívánja a részére megásott sírgödörbe magával rángatni a komplett emberiséget is.

Beindult az apokalipszis utolsó fázisa. Bár rengetegen beoltatták magukat a háziállat szintre züllesztésükhöz használatos kísérleti vegyszerekkel, ahhoz nem elegen, hogy a hatalom átvehesse az emberiség teste és elméje feletti totalitárius kontrollt. Így hát patthelyzet, állóháború alakult ki az egészséges oltatlan, valamint a betegeskedő, zombuló oltott társadalmak között. Egyértelmű szétválasztódás indukálódott az élet szavára hallgató, valamint a halál szólamaiban hívő emberek közt.

Ahogy a nagykönyvben meg van írva:

covid_news_summary

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.

Családtagok ugrottak egymásnak az oltott/oltatlan megtévesztő hasítás mentén. Párkapcsolatok, munkaviszonyok szűntek meg ugyanezen okból kifolyólag. Ám az igazságért ama nemes harcot megharcoló oltatlanok pontosan tudják, mit vállalnak, hiszen előre fel lettek készítve a feladatra: az állandó vegzálásra, csúfolódásokra, elhurcolásokra és pártállami terrorra.

Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek és érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.

Hogy mi a jelenlegi (ál)háborús helyzet? Pontosan a folyamatok végkifejlete, az eljövendő szép új világ beharangozója!

gothic-1317139

… sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják: Én vagyok (a Krisztus): és sokakat elhitetnek. Ha pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Íme itt a Krisztus, vagy: Íme amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is… Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra: mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak és érettem, bizonyságul ő nékik.

Lásd a celebvirológusok a koronavallásukkal és a vakcina-evangéliumukkal. Lásd a maszkhordásra és oltakozásra buzdító papok prédikációi, kiknek ukáza szerint nem Jézus és az ő tanításai, hanem a brit tudós, a pénzéhes vakcinaipar, a „megmentésünkért” ténykedő, lezárásokat érvényesítő és egészséges embereket bírságolgató tömeggyilkos pártállam a Krisztus. Megannyi Krisztus, óriási választék… lehet válogatni!

Jeleket és csodákat tesznek. Egy olyan, láthatatlan „életveszélytől” való rettegésre késztetnek minket, melyet emberi szem nem látott, fül nem hallott, kéz nem tapintott, orr nem szagolt. Hát ez a COVID maga az Isten! Sőt: Isten ugye halott, de COVID nagyon is van! Ha nem hiszed el bemondásra, hát megbélyegzünk rémhírterjesztő vírustagadóként, aztán nyakadba varrunk pár százezer Forint bírságot! Na ugye, már te is tudod, hogy van COVID!? Csak megsuhogtatjuk ezt a PCR varázspálcát, és máris itt a minden kétséget kizáró bizonyíték, te ótvar tudománytagadó. Na, nyomás a karanténba, aztán irány oltakozni a Krisztus vére kísérleti génterápiával, te égetni való eretnek!

Ha kifullad a vírusvallás, előre betárazták még részünkre a biológiai fegyverekkel, harmadik világháborúval, illetve ufók érkeztével való ámítást is. Lassan a valóságban is ugyanannyi csatorna közt kapcsolgathatunk, mint a tévében.

ufo-3400065

Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét; és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket.

Viszik gyermekeiket a szülők oltatni, akik aztán tíz éven belül akár halálhoz vezető szívgyulladásban, vérrögösödésben kezdenek szenvedni. A „szerencsés” túlélőknek persze pusztán idegrendszeri zavar vagy autoimmun-betegség lesz a jussuk egy életen át. Ugyanez fordítva is előfordul: sok helyütt lehetővé teszi a hatalom a gyermek beoltását akár szülői engedély nélkül. A megtévesztett lurkó lohol az oltópont felé, legfőképp az oltakozásért cserébe járó popcornkóla vagy mozijegy reményében.

A „magzatok támadnak szülők ellen” további iskolapéldája egy kutatás, mely szerint a kísérleti COVID-vakcinákat felvevő terhes anyák körében hat-kilencszeresére növekedik a spontán vetélés esélye, mely a felfokozott vérzés és felülfertőződés kockázata által akár életveszélybe is sodorhatja a felelőtlen kismamát.

A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.

satanic1

Még a pápa és a komplett Vatikán is felsorakozott a földi hatalmi ambíciókat szolgáló oltási program mögé, hogy a gyülekezetekbe járó keresztények is méltán részesülhessenek a Gyehenna tüzéből. Hiszen ők nem Istent keresni vagy az ő társaságában örömködni járnak templomba, hanem egymásról pletykálni, susmorogni, keresztény gore metalt hallgatni, meg persze a pap bácsi mondásaira figyelni, miszerint a vakcina Krisztus vére, és aki nem oltatja be magát, az visszautasítja a Krisztus kegyelmét.

A koronavallás rendkívüli felfutásának és a roppant magas oltakozási kedvnek persze meg is lett a logikus következménye.

És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.

Százmilliók, ha nem milliárdok váltak vírusrettegőkké, vakcinazombikká. A megnyugtató szólamokat, örömhírt közlő polgárokat vírustagadókként, tudományellenesekként, anti-vaxxerekként megbélyegezve pakoltatja máglyára a gyűlölködő söpredék. Ez által még hevesebb félelemben vergődnek, még szorosabbra húzzák a fullasztó maszk madzagját. Az öngyilkos szektává fajuló totalitárius rettegés-gépezet megállíthatatlanul szedi áldozatait a mérgező genetikai terápiát magukba fecskendező oltottak között.

covid_rettego

A földi Istenekként éljenzett államhatalmak, pártállami terroristák, törvénykező és egészséges embereket büntetgető szarháziak mágneses viharba keveredett vasorrú bábaként szemlélik uradalmi rendjük totális összeomlását, miután azok az általuk varázsigeként pufogtatott ígéreteikkel ellentétben nemhogy a lakosságot nem képesek megvédeni, de még rá is segítenek a halálesetek számának feltornászására. Azok körében mindenképp, kik továbbra is az ő ukázaikra hallgatnak.

Hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről. Meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniük; de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad; és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok… De előbb hirdettetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között.

A COVIDiktátorok ugyan nemrég stratégiai visszavonulót fújtak (immár a vakcináci Ausztriában is szüneteltetik a kötelező oltást), ám mindezt kizárólag azért teszik, hogy műsorra tűzhessék végre a pandémia-színház csattanós fináléját. A tartalék vészforgatókönyvként talonba helyezett harmadik világháborús dráma-előadásra való hivatkozással bevezetendő vészhelyzeti állapot erőszakkal is kikényszeríthetővé teszi a renitens szabad emberek zombiasító, vágóállattá alakító vakcinákkal való telepumpálását. E szisztéma tombolásának végeztével romba dől ez az alantas tákolmány, a szörnyszülött, a fenevad, a szabad piacnak hazudott totalitárius rabszolgatartó vadkapitalizmus és a demokráciának feltüntetett magánhatalmi diktatúra rendszere.

Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.

vulture-4212214

S hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.

A megtérés és üdvösség lehetősége egy ideig még a jelenleg pusztuló, haldokló, zombuló oltottak részére is elérhető, mely örömhírt a gyülekezetekből kizárt, megbírságolt, pártállami terror által üldöztetett, ellehetetlenített, igazság szellemében járó Isten gyermekei közlik az eltévelyedett barikákkal. A sátáni klerikália, az antikrisztusi pápa, a vérmes COVIDiktátorok feletti halálos ítélet kimondásra került, ám a babiloni rendszer omladozó támfalai alól kimenekülő bűnösök, őszinte bűnbánatot gyakorolván persze szintúgy hivatalosak a menyegzőre, a valódi új világrendre. Ennek törekvése nem a szabadnak született, lélekkel rendelkező, örök életre hivatott ember vágóállati rabszolgákká züllesztése, ahogy kívánja azt elérni az új világrendnek hazudott, valójában régi világrend végső megszilárdítását véghez vinni szándékozó hatalom.

Sétáljunk ki a pandémia-színház ajtaján, ki a szabadra, a fényre, és máris megláthatjuk a látótért eltakaró borús fellegek mögötti valóságot: egy olyan világ eljövetele van készülőben, melyben nincsenek többé elnyomók, zsarnokok, háborús uszítók, vírusok, hiány. Kizárólag örömteli alkotás és teremtés a Krisztus igazságát megismerni kívánó, bűnöktől és félelmektől mentes szabad ember részére!