Iszonyatos médiahátszelet kapott szerte a világon ama véleménycikk, melynek álláspontja szerint felejtsük el végre a COVID-járványt, helyezzünk spongyát a XXI. század legnagyobb népirtására. Tegyük túl magunkat a totalitárius terroron, amit a hivatalos celebvirológusok, pártállami terroristák, maszkos banditák és förtelmes vakcinácik fajunkra erőszakoltak, menjen mindenki a maga dolgára, s hagyjuk az újkori Mengeléket továbbra is megszokott pozícióikban pöffeszkedni, hadd készülgethessenek zavartalanul az újabb emberiségellenes merényleteik elvégzésére.

A cikk néhány bekezdése megérdemel egy elemzést, mivel a szerző szemlátomást meglehetősen híján van az önvizsgálatra való képességnek:

Ily mértékű bizonytalanságok közepette a jó döntések meghozatala óriási mértékben szerencse kérdése. Hasonlóképp, a rossz döntések sem a morális gyengeségeknek köszönhetők. Úgy kezelni egy pandémiát, mint egy pontozótáblát, melyen egyes emberek több pontot szereztek másoknál meggátol minket az előre lépésben.

Nyilvánvaló. Csakhogy a ti totalitárius terrorotokat nem a bizonytalanság ereje bontakoztatta ki ily mértékben, hanem tévedhetetlen és hibázhatatlan Istenekként meséket találtatok ki a népirtó elnyomás jogosságának visszaigazolására. A tudósok habogásától és beszédképtelenségétől eltekintve semmiféle jelét nem mutattátok annak, hogy nem vagytok tökéletesen biztosak az általatok lefolytatott népnyomorítás világmegváltó voltában. A büntetgetéseitek is az agendátok feltétlen helyességét támasztották alá a fejetekben.

egeszseg_vedelem

Rengetegen hanyagolták egészségüket az elmúlt néhány évben. Nevezetesen, a gyermekek beoltottságának mértéke erőteljes hanyatlást vett. Ahelyett, hogy parttalan vitákba bocsátkoznánk, hogy a COVID-vakcinákkal kapcsolatos kommunikáció mily mértékben járult ehhez hozzá, inkább az arányok visszatornászásán kellene fáradoznunk. A gyermekorvosoknak és közegészségügyi tisztviselőknek együtt kellene dolgozniuk a közösség elérésén, és a politikusoknak meg kellene fontolniuk a kötelező védőoltások bevezetését az iskolákban.

Itt aztán az álnok képmutatás oly dimenziója bontakozik ki, hogy eme bekezdés önmagában is megkérdőjelezi a vírusfasiszták saját tetteikkel való őszinte szembesülésének lehetőségét. Túltoltuk a terrort, tehát azonnali hatállyal vissza a frontvonalakat, s folytassunk mindent ugyanonnan, ahol a „járvány kirobbanása” előtt megszoktuk.

Miután egyértelmű bizonyítékok tömkelege született a kísérleti vakcinák ártalmas és kisgyermekek, illetve fiatal felnőttek részére kiváltképp veszélyes voltára, mi más is lehetne logikusabb és sürgetőbb, mint azonnali hatállyal visszahelyezni a lurkókat a hentes és mészáros gyerekorvosok karmai közé. Sőt, ne is álljunk meg itt, oktrojáljuk vérmes erőszakkal és a törvény szigorával szegény, védekezésre képtelen gyermekek testébe az ártalmas vakcinákat (megj.: Magyarországtól eltérően, az USA-ban nem kötelezők az oltások, ugyanakkor az oltatlan gyermekek nem járhatnak iskolába).

vaccine_autism

Az általános mantra, hogy aki elfeledi a történelem tévedéseit, azok megismétlésére van kárhoztatva. Ám a hibák folyamatos felhánytorgatása is végzetes körforgást indít be. Ismerjük el, hogy meglehetősen bonyolult döntéseket hoztunk egy mély bizonytalanság közepette, aztán dolgozzunk együtt a felépülésen és tovább lépésen.

Nem dolgozunk együtt, mert nincs rá alap. Mostanra már nem is ugyanabban a valóságban mozgunk, mint ti. Részünkre bebizonyosodott, hogy az egész vírushiszti egy förtelmes átverés volt az emberi test és lélek feletti totalitárius uralom átvételére. A terror lefolytatását részetekről nem a lelkiismeret szava és a hibáitokkal való szembenézés szakította meg, hanem az engedelmeskedési ráta hanyatlása és a felébredettek menekülése a rendszerből.

Ha nem lett volna jobbára passzív, ámde erélyes ellenállás, addig folytatjátok az elnyomást, amíg a teljes emberiséget ki nem irtjátok.

Egyébként ha már történelem: 135 éve pontosan ugyanilyen jellegű járványriogatást vitt véghez a tudományos klerikália, a mostanihoz kísértetiesen hasonlító végeredménnyel.

people-5219705

Félre kell tennünk folyamatos torzsalkodásainkat, és járványamnesztiát kell hirdetnünk. A tévinformációk terjesztőit is figyelmen kívül hagyhatnánk, miközben megbocsátjuk embertársainknak, hogy egyéb választásuk nem lévén tökéletlen tudás birtokában kemény szavakkal illettek másokat.

Megbocsátani akkor lehetne, ha elhangozna minimum egy szívből szóló, nem kizárólag a sarokba szorultságotok ténye végett elmormogott bocsánatkérés.

Emellett azt is szavatolni kéne valahogy, hogy – amennyiben tényleg hihető, hogy képesek vagytok a fejlődésre – többé ne fordulhasson elő ugyanezen tragédia és gyalázat, melyet a COVID-terror két esztendeje során leműveltetek.

De hogyan is lehetne elhinni, hogy a következő adódó lehetőség által nem éltek vissza a hatalmi pozíciótokkal, mikor minden aljas, népnyúzó szervezet a WHO-tól kezdve a CDC-n át a pártállami terroristákig és vérmes propagandistákig bezárólag maradt a helyén?

Tudjátok, kiknek kéne a helyeteket elfoglalniuk a bársonyszékben? Akiket kirúgtatok, elüldöztetek, démonizáltatok, nincstelenné tettetek, vagy akár meg is öltetek azért, mert merészelte az igazságot kimondani!

hospice-1761276

A pozitív változás első számú jele az volna, hogy önkéntesen feladjátok busás jövedelemmel kecsegtető karhatalmi pozícióitokat, melyek ereje által ráparancsolhattátok ártatlan és egészséges embertársaitokra a tüdőrákképző maszkot, az antiszociális távolságtartást, meg a mérgező vakcinát!

Nem játsszuk el ugyanazt, mint bő 80 évvel ezelőtt, hogy a nyilas egyenruháikból frissen kivedlett patkányok másnap felhúzzák az ávós gúnyát, s mintha mi sem történt volna, pontosan ugyanott folytatják a lakosság fasisztoid terrorizálását, ahol abbahagyták!

Akik részt vettek a COVID-terror lefolytatásában, ne tölthessenek be többé tisztséget az egészségügyben és az államigazgatásban, adják vissza diplomájukat és menjenek el krumplit kapálni! Akkor talán megbocsáthatunk nekik.

Több figyelmet nem érdemel ez a szánalmas írás, ám búcsúzkodás előtt még szemléltetném, milyen színvonalú szembesüléseken meg magukba szállásokon estek át a népirtó pandémia-riogatók az elmúlt időszak folyamán.

maradj_otthon

Hollandiában lovasrohamot vezényeltek az oltatlanok ellen, Franciaországban gumibottal ütlegelték őket. Ausztráliában, Kanadában és Németországban koncentrációs táborokat állítottak fel az oltatlanok részére. Orbán Viktor halálosan megfenyegette az egészséges oltatlanokat, a pofazsákjukat nem megfelelő módon hordó kisnyugdíjasokra pedig rekord mértékű bírságokat veretett.

Az USA-ban Joe Biden kormánya szintén halálfenyegetéssel illette az oltatlanokat. Los Angeles-ben nem engedték be az oltatlanokat a boltba élelmet venni. Ausztria vakcináci diktatúrát vezetett be. Afrikában és Közép-Amerikában meggyilkolták a nép beoltatását kikényszeríteni nem kívánó miniszterelnököket.

A narratíva sztálingrádi horderejű összeomlását követően sem változtattak jottányit sem viselkedésükön.

A konventrációs táborokat felállító Ausztráliában gúnyt űztek az áldozatokból: ha tudták, hogy a kísérleti vakcinák károsak, akkor minek oltatták magukat annak ellenére, hogy az egészséges oltatlanokat kizárták a társadalomból és hónapokon át az utcára sem engedték őket kimenni? Kanadában Trudeau a vakcináci diktatúra soha fel nem adásáról ajvékolt. Franciaországban és Németországban bírósági végzések születtek arról, hogy akik megélhetésük elvesztésének réme végett beoltatták magukat, majd meghaltak, ténylegesen öngyilkosságot követtek el a vakcinák felvételével, s semminemű kompenzáció vagy kártérítés nem illeti őket és gyászoló családtagjaikat.

homeless_on_the_street

Még az elmúlt hetek is szolgáltak meglepetésekkel: Amerikában épp Peter McCollough orvosi licencének elvételét folytatja le a hatalom, ki a pandémia-riogatás teljes időtartama alatt felhívta a lakosság figyelmét a vakcinák ártalmaira. A YouTube a múlt héten jelentette be, hogy eztán kizárólag a hivatalos WHO-narratívának megfelelő videóanyagokat engedik majd publikálni a koronavírus kapcsán. A hazai víruscelebek azzal riogatnak, hogy hamarosan visszatér a kötelező maszkviselés.

Érdekesen alakul továbbá az oltásigazolást továbbra is megkövetelő, valamint korlátozásaikat teljes mértékben feloldó országok listája. Bár sorra oldják fel lezárásaikat az országok, továbbra sem engednek be rengeteg helyre egészséges oltatlan turistákat. Ha annyira fontos mindent elfelejteni, s újfent tiszta lappal indulni, miért áll fenn még mindig temérdek országban vakcinamandátum?

A pandémia-világháború alatt vakcináci diktatúrát bevezető országok mindegyike megadta magát a lakosságot felszabadító bátor oltatlan partizánoknak, így Kanada, Ausztria, Ausztrália és Izrael is megkezdheti a romeltakarítás műveletét.

Európában egy kivételével minden ország feloldotta a korlátozásait. Kitaláljátok, melyik nem? Úgy van, Ukrajna, mely jelen pillanatban közvetlen amerikai kontroll alatt áll! Persze Putyin hazáját sem kell félteni, Amerikával karöltve ott is kötelező oltáson átesni a beutazás előtt!

covidpassneeded

Egészen hihetetlen módon szabadon és bárminemű korlátozás nélkül beléphetnek az oltatlanok a hagyományosan autoriter vagy turistákra nézve veszélyes államokként számon tartott Fehéroroszországba, Kubába, Kazahsztánba, Vietnami Szocialista Köztársaságba, Kongóba, Szudánba, Etiópiába, Afganisztánba (!), Guatemalába, Jamaicába, Jemenbe, Ománba és Dél-Afrikába.

Nem tehetik viszont be lábukat a kapitalista, demokratikus vagy liberális pardicsomként jellemzett USA-ba, Kínába, Japánba, a Dél-Amerikai államok többségébe. Érdekesség, hogy a kapitalisták által agyonajnározott és a piacgazdaság jövőjeként beállított BRICS országokba Dél-Afrika kivételével szintén tilos a belépés.

A modern kori Adolf Hitlerek nem képesek igazán változtatni a maguk viselkedésén. Sarokba szorultságuk esetén kegyelemért könyörögnek, ám amennyiben azt megkapják, ugyanonnan folytatják ténykedésüket, ahol előzőleg abbahagyták. Önerőből kizárólag a ciánkapszula, a revolver meg a hordó benzin képes véget vetni szociopata viselkedésüknek.

Éppen ezért, a vírus-hisztériára végleg pontot tevő békeszerződés és a felelősök elszámoltatását lehetővé tevő második nürnbergi per lefolytatása nélkül nem lehetünk túl teljesen tiszta lelkiismerettel ezen a válságon. A provokátorok folyamatosan lesben állva keresik a lehetőségét, hogy fordítani tudjanak az erőviszonyokon. Ahogy a sorolt példák nyomán is látható, jelenleg ugyan fű alatt, de készítik elő a maguk szempontjából nézve dicső visszatértüket a világtörténelem színpadára.