Felhasználási feltételek

Tartalom:

1. Jótállás

– A weboldal rendelkezésre állása
– Felnőtt tartalmak kezelése
– Az információk hitelességének vizsgálata
– Egészségügyi figyelmeztetés
– Adatvédelmi irányelvek

2. A Revolife magazin böngészése

3. Közösségi interakció és moderáció

4. Adatlapok, kérdőívek, közvéleménykutatások, promóciók és játékok

5. Tartalomküldés, felhasználói írások

6. Záró rendelkezések

 


1. Jótállás

A weboldal rendelkezésre állása

A Revolife, mint alapvetően szabadon látogatható és ingyenesen elérhető médium üzemeltetője igyekszik a magazint a lehető legmagasabb rendelkezésre állás mellett működtetni. A Revolife közösségi együttműködéssel fenntartott magazinként üzemel, és olyan minőségben kerül a látogatók elé, ahogyan az a szerkesztőség erejéből telik. Ezért a további rendelkezésekig és esetleges prémium szolgáltatások bevezetéséig a magazin üzemeltetői nem vállalnak garanciát az oldal állandó elérhetőségére.

Felnőtt tartalmak kezelése

Előfordulhat, hogy a Revolife egyes cikkei szókimondó (káromkodások, illetlen szavak), szexuális jellegű (fedetlen intim testrészek, vagy ezekkel kapcsolatos kifejezések), esetleg megbotránkoztatónak ható (a szélesebb társadalom által kevésbé elfogadott információk) tartalmakat közölnek. Ez esetben a cikk helyén annak teljes tartalmát kitakaró szöveg figyelmeztet a cikk felnőtt tartalmára. Ezeken a lapokon a felhasználónak jóvá kell hagynia, hogy elmúlt 16 éves és a nevezett tartalom megtekintését a lehető legnagyobb megértéssel és nyitottsággal képes kezelni. Az önbevallás szerint 16. életévét nem betöltött fiatal visszakerül a Revolife főoldalára, hogy számára megfelelőbb tartalmak közül válogathasson.

A magazin tartalmi nyitottsága ellenére természetesen nem publikálunk olyan írásokat, melyek a hatályos magyar törvények valamelyikét sérti, különös tekintettel a nyílt pornográfiára, egyes közösségek vagy azok valamely tagjai elleni uszításra, gyűlöletkeltésre vagy illegális cselekvésre való buzdításra.

Az információk hitelességének vizsgálata

A Revolife szerkesztősége igyekszik a nyilvánosságra kerülő cikkeket a lehető legnagyobb gondossággal elkészíteni, különösen ügyelve azok tartalmi hitelességének fenntartására. Szubjektív tényezők és vélemények megfogalmazása esetén törekszünk a lehető legpártatlanabb és legmegfontoltabb véleménynyilvánításra. A tudományos jellegű cikkeinket ezért minden esetben ellátjuk a cikk alapjául szolgáló publikáció eredeti nyelvű forrásával, és ha van, a nevezett kutatás teljes anyagára való hivatkozással. Más nyelvről fordított cikkek esetén hasonló módon az eredeti írásra hivatkozunk. Tudósítás (pl. emberek életmód-tippjei, személyes élménybeszámolók) esetén annak a személynek a véleményét linkeljük, amelyben az általunk hivatkozott mondatok azok eredeti nyelvén elhangoztak.

Mivel a legtöbb tudományos kutatás nem tartalmaz egyértelműen bizonyítható és cáfolhatatlan véleményt, ráadásul bizonyos tudományos körök is egymástól eltérő nézeteket vallanak, valamint eltérő tudományos álláspontokat fogalmaznak meg, ezért a Revolife magazin szerkesztősége nem vállal felelősséget ezen tartalmak akár objektív, akár szubjektív helyességéért. Hasonlóképp az egyedi vélemények szintén nem tartozhatnak a bizonyító erejű információk közé. Azok tartalmáért – eltekintve a törvénybe ütközően szélsőséges megfogalmazások szűrését – a Revolife magazin szintén nem tartozik felelősséggel.

Egészségügyi figyelmeztetés

Szerkesztőségünk „Az információk hitelességének vizsgálata” fejezet irányelveinek megfelelően egészségügyi jellegű ajánlásokat tehet olvasói számára. Ezen írások semmiképpen nem helyettesítik a szakszerű orvosi véleményt, azok publikálása kizárólag az olvasó tájékoztatását szolgálja. Ezért a cikkeinkben előforduló tanácsok alkalmazása előtt mindenképp konzultáljon kezelőorvosával, gyógyszerészével!

Adatvédelmi irányelvek

Weblapunk a felhasználói élmény növelése érdekében különféle helyi és külső szolgáltatásokkal felvértezve működik. Eme szolgáltatások bizonyos része adatokat gyűjthet a háttérben a felhasználó böngészési szokásairól, másik részük pedig a felhasználó által kezdeményezett interakciók során önkéntesen megadott adatok, melyek kezelését a Revolife végzi.

A felhasználók adatai kezelését az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően végezzük. Ennek keretén belül weboldalunk a szükséges helyeken engedélyt kér a felhasználótól az általa betáplált adatok kezelésére. Ezen kérések elfogadása elengedhetetlen a Revolife oldalainak megfelelő böngészéséhez, és a lehető leggördülékenyebb interakcióhoz. Adatvédelmi szabályzatunk külön oldalon szerepel, mely az alábbi gombra nyomva érhető el:

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ELOLVASÁSA

 


2. A Revolife magazin böngészése

A Revolife magazin minden internet-kapcsolattal rendelkező személy számára szabadon látogatható. Tartalmaink a „Szerzői jog” aloldalunk feltételeinek keretei között felhasználhatók, megoszthatók másokkal.

SZERZŐI JOG ELOLVASÁSA

A Revolife magazin regisztrált felhasználója lehet minden valós (természetes és jogi) személy. Természetes személy esetén betöltött 16. életév kötelező. A weboldalon való regisztráció feltétele a cikkekhez való hozzászólásnak, mások hozzászólásai pontozásának, valamint egyes közvélemény-kutatásokban és játékokban történő részvételnek. A későbbiekben egyéb meglepetések is várhatók a regisztrált felhasználók számára, ez esetben felhasználási feltételeink ennek megfelelően frissítésre kerülnek.

Azon – akár regisztrált, akár névtelen – felhasználók, akik felhasználási feltételeink ellen súlyosan vétenek, oldalaink elérésének lehetőségéből kitilthatók. A szolgáltatás akadályoztatása (pl. túlterheléses támadás), valamint szabotálása (pl. hack-elési kísérlet) esetén a vétkes felhasználó IP-cím és földrajzi pozíció alapján határozatlan időre kizárható a Revolife és társoldalai elérése alól.

 


3. Közösségi interakció és moderáció

Regisztrált felhasználóink jogosultságot nyernek a cikkeinkhez való hozzászólásra, valamint egyes, kifejezetten regisztrációhoz kötött közvélemény-kutatásokban és játékokban való részvételre.

A regisztrált tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy hozzászólásaikat a lehető legkifinomultabb modorban, valamint az érdemi kommunikációt és információcserét zavartalanul biztosító módon (pl. a netikett betartásával) fogalmazzák meg. Ugyanígy egymás hozzászólásainak fel -és lepontozását pártatlan módon, tartalmi-formai alapon, nem pedig személyes szimpátia vagy ellenszenv alapján végzik.

A Revolife üzemeltetői fenntartják a jogot arra, hogy a közösségi közreműködéshez való jogosultságát bármely felhasználónak visszavonják, amennyiben az sérti a közösségi irányelvek valamelyikét, illetve amennyiben egynél több bejelentés érkezik a nevezett felhasználó közízlést sértő hozzászólásaira. A nem kellőképpen szofisztikált hozzászólások közlése nem számít véteknek, akadnak azonban kirívó esetek, melyek megjelenésére a Revolife-on zéró tolerancia vonatkozik. Ezen esetek például, de nem kizárólagosan a következők:

– Közösség(ek), vagy közösség tagjai elleni uszítás
– Másik felhasználó, vagy bármilyen személy személyiségi jogainak megsértése
– Törvénysértésre, vagy az alkotmányos rend megdöntésére buzdító szólamok
– Pornográf tartalmak beillesztése vagy linkelése
– Üzleti célú, kéretlen hozzászólások
– Szélsőségesen antiszociális fogalmazásmód, ide értve pl. az egynél több káromkodást tartalmazó hozzászólásokat, melyek moderálása esetleg túlontúl nagy terhet róna szerkesztőinkre
– Tiltott önkényuralmi jelképek, szólamok használata a hozzászólásokban, felhasználónévben vagy a felhasználó avatarjában

A felsoroltak közül a legutolsó esetben a felhasználó teljes profilja a szabályszegés észrevételét követően azonnal törlésre kerül. Egyéb szabálysértések esetén a vétkes felhasználó hozzászólásai moderálásra, vagy akár törlésre kerülhetnek, a felhasználót pedig figyelmeztetésben részesítjük. A renitens viselkedés folytatása esetén a felhasználó hozzászólási joga maximum 30 nap időtartamra, ezután újabb szabálysértés esetén örökre megvonható, beleértve a mások hozzászólásainak fel -és lepontozásának jogát is.

A hozzászólási jog megvonása után a felhasználó továbbra is elérheti profilját és megtarthatja egyéb, nem közösségi interakciós jogosultságait, hacsak nem kérvényezi profilja teljes törlését.

 


4. Adatlapok, kérdőívek, közvéleménykutatások, promóciók és játékok

A Revolife szerkesztősége egyedi elbírálás alapján szabályozza, hogy egy-egy közösségi interakciót igénylő felület (pl. kérdőívek, tesztek, játékok) bármely látogató által kitölthetők, vagy regisztrációhoz kötöttek legyenek. A különféle kitölthető adatlapok széles választéka elsősorban a felhasználók szórakoztatását szolgálja, másodsorban a saját, valamint üzleti partnereink tájékozódását látogatóink bizonyos, a kérdőívekben összeállított koncepció szerint felmért szokásairól.

Üzleti partnereink által rendelt promóciós cikkeink végén az (x) megjelölést, szerzőként pedig a „Szponzor Szófia” nevezetű virtuális szerkesztőt tüntetjük fel, melyekből egyértelműen beazonosítható egy szponzorált poszt.

Játékaink nem nyeremény -vagy szerencsejátékok, várható jutalom nem tartozik hozzájuk.

 


5. Tartalomküldés, felhasználói írások

Oldalainkon lehetőség van olvasóink számára is saját írásokat publikálni, illetve ajánlókat küldeni.

A cikkajánlók a „webszemle” rovatunk tartalmát képezik, ennek keretén belül más online kiadványokban előforduló írásokból teszünk közzé egy rövid ajánlót, valamint kedvcsinálóként pár idézetet a cikkből. Ezekhez néhány mondatos kommentárt, valamint illusztrációkat fűzünk. Aki a megfelelő kapcsolati űrlapunkon keresztül ajánlót küld, annak valódi neve, vagy beceneve (nickneve) közlésre kerül az ajánló beküldőjeként. Ajánló küldése esetén elég csak a linket áttolni, magát az ajánlót mi magunk megírjuk és beszerkesztjük.

Saját tartalom esetén megkülönböztetendők azok, akik csak egy-egy írással szeretnének hozzájárulni tartalmunkhoz, és akik akár rendszeres időközönként küldenének nekünk tartalmakat. Tartalom-előállítóink közül az alkalmazottaink munkáját az egyedi munkaszerződés, külsős szerző (freelancer) esetén pedig a megbízási szerződés szabályozza. Az alábbi feltételek azokra vonatkoznak, akik felhasználóként szeretnének tartalmat küldeni.

Cikket beküldeni a megfelelő adatlapon lehet (lásd lentebb). Tartalomküldéshez a többi kapcsolati űrlaptól eltérően előzetes regisztráció és bejelentkezés szükséges.

CIKK VAGY AJÁNLÓ KÜLDÉSE

Saját tartalom küldésével a felhasználó kijelenti a következőket:

A felhasználó írásának egésze az ő teljesen egyedi alkotása. Mások műveiből való Idézés esetén az idézés általános szabályainak megfelelően jár el, és az idézések hossza nem több a szükségesnél. Írását ellátja a megfelelő helyre beillesztett forrásokkal, benne a szerző, a mű címe, kiadó neve és a kiadás éve megnevezésével (online publikáció esetén utóbbi kettő helyett csak egy link szükséges). A legjobb tudása szerint igyekszik tárgyilagosan és pártatlanul írni a választott témáról. Tudományos jellegű értekezés esetén hivatkozik a megfelelő publikációkra, azok adatait nem hamisítja meg vagy értelmezi félre.

A felhasználó saját írását akkor is beküldheti, amennyiben az más platformon (pl. saját blogon, vagy közösségi médián) is publikálásra kerül. Ez esetben azonban a felhasználási feltételek elfogadásával arról is nyilatkozik, hogy írása szerzői jogait saját maga birtokolja, nem pedig egy harmadik személy, pl. kiadó.

A felhasználó által küldött tartalmat szerkesztőink ellenőrzik, beszerkesztik és ha megfelelő színvonalúnak tartják, publikálják. A weboldalra való kikerülés nem garantált, különösen, de nem kizárólagosan a következő kritériumok valamelyikének való megfelelés hiánya miatt:

– A felhasznált források nem megfelelő jelölése, esetleg plágium.
– A nyelvtani, valamint helyesírási szabályok oly mértékben súlyos megsértése, mely már a cikk értelmezését hátráltatja, és kijavításuk a szerkesztők részéről túlzottan sok időt igényelne.
– Olyan fogalmazásmód használata, mely megengedhetetlen a Revolife felhasználási feltételeinek értelmében.
– Olyan témák felvetése, melyek a hatályos magyar törvények értelmében szabálysértőnek vagy bűncselekménynek számítanak, esetleg széles körű megbotránkozást váltanak ki.
– Olyan témák felvetése, melyek nem illeszthetők be a Revolife aktuális tematikájába, ill. rovatai valamelyikébe.

Kevésbé súlyos hibák esetén a felhasználót megkérjük írása kijavítására, melynek módjára javaslatokat is tehetünk. A publikálás visszautasítása esetén minden esetben értesítőt küldünk az okokról. A fentiekben említett különösen súlyos hibák vétése esetén azonban a tartalom érdemi válasz nélkül kerül elutasításra, és a vétkes felhasználó tartalomküldési joga is megvonható.

A beküldött és nyilvánosságra hozott tartalmak a „Vendégszerző” nevezetű virtuális felhasználó neve alatt kerülnek publikálásra, ahol a cikk végén az eredeti szerző neve, valamint általa megadott elérhetősége szerepel. A tartalom küldője jogosult – amennyiben rendelkezik vele – saját weboldalát, szolgáltatását, blogját, vállalkozását reklámozni egy db linkkel, vagy kis méretű (szalagszerű) ábrával vagy nyomógombbal, ill. rövid ajánló szöveggel.

Amennyiben valaki több, számunkra értékesnek bizonyuló írást küld, és ezt a szokását továbbra is szívesen gyakorolná, közreműködői státuszt kaphat, mely kiemelt pozíciót jelent a hozzászólások között és a cikkei a saját neve és profilja alatt jelenhetnek meg. A közreműködői státuszt elnyerő felhasználó – amennyiben rendelkezik ilyennel – engedélyt kap részünkről a saját vállalkozása ingyen reklámozására cikkei végén a Revolife szerkesztési alapelvei betartása mellett. Az ingyen reklámozási ajánlat kizárólag a szerző saját tartalmaira áll, viszont forgalomtól függetlenül élhet vele.

 


6. Záró rendelkezések

A felhasználó a Revolife magazin, valamint aloldalai böngészésével elfogadja jelen felhasználási feltételeket (az adatvédelmi szabályok elfogadásához külön engedélyeket kérünk).

A Revolife szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket időről időre felülvizsgálja, módosítsa és aktualizálja.

Jelen felhasználási feltételek hatályba lépésének kezdete: 2018. május 1.
Jelen felhasználási feltételek érvényessége: visszavonásig.