A koronavírus-riogatás lenyűgöző hasonlatosságot mutat a gázláng-gyújtás (gaslighting) jelenségével. Erre akkor döbbentem rá teljesen véletlen, amikor új cikk-alapanyagok után kutakodtam, és egy pszichológiai weboldalon egész véletlen belefutottam a nevezett témakörbe. Lenyűgözött, hogy miközben az információhalmot olvastam, az elejétől a végéig a COVID-rettegtetéssel való elmeprogramozást juttatta eszembe.

Gázlánggyújtás: elmebetegség beültetése a manipulálható elmébe

A gázlánggyújtás, mint pszichológiai fogalom az 1944-es Gázláng című filmről kapta elnevezését. Nevezett film egy olyan szituációt vázol fel, melyben a manipulatív férj, hogy egy örökségre rátehesse a mancsát pszichológiai tortúrának veti alá feleségét. Egyre lejjebb csavarja a világításra használt gázlámpa fényerejét, bizonyos tárgyakat áthelyez a lakásban, majd a változásokat észrevevő asszonyt azzal áltatja, hogy biztos képzelődik. Néhány hónappal később a biztos őrület jelei kezdenek megmutatkozni a nőn. A cselekmény végére a feleség valóban megőrül – az által, hogy a részéről helyesen érzékelt valóságot a közvetlen környezete, ki jelen esetben a férjet jelenti rendre megcáfolja.

A jelenség a mértéktelenül abuzív párkapcsolatok szinte elkerülhetetlen kísérője, ennek révén a pszichológiai szakkönyvekbe is bekerült a film alapján életre hívott fogalom. A folytatólagos pszichoterror kísérője számtalan manipulációs trükk, kezdve a múltbeli események megmásításával (rosszul emlékszel), folytatva az áldozat érzelmeinek és érzékeléseinek felülírásával (te nem jól látod, te nem tudhatod), befejezve végül annak totális elmebajba kergetésével, illetve önuralomra való képességének felszámolásával. Az abuzív kapcsolat áldozata magatehetetlenné válik, nem képes kiemelni magát a helyzetből, olykor elmegyógyintézeti kezelésre „szorul”.

elmebeteg_csaj

Természetszerű, hogy a lelki terrort alkalmazó fél súlyos nárcisztikus vagy antiszociális személyiségzavarral rendelkezik, ám mindez egyáltalán nem zavarja, hiszen a nárcisztikus, illetve pszichopata személyek a mai világban jó eséllyel futnak be sikeres karriert. A tekintélyelvű hierarchián alapuló kapitalizmus, a pártállami diktatúra és a tudományos klerikália egyaránt tárt karokkal várja köreibe a másokon bárminemű erkölcsi megfontolást mellőzően áttaposó egyedeket.

A gázlánggyújtás áldozata idővel azonosul az elkövető által belé plántált percepcióval, és maga is nárcisztikussá, szociopatává vagy borderline személyiséggé válik. Amennyiben valamilyen oknál fogva mégis felbomolna a bántalmazó kapcsolat (legtöbbször az elkövető által), az egyedülállóvá lett áldozat következő kapcsolatával jó eséllyel ugyanúgy bánik majd, ahogy azt tette vele az előző partnere.

Azért működőképes séma a gázlánggyújtás, mert önmagát reprodukáló abuzív szisztémává alakul. Az áldozat a saját valóságlátása és épelméjűsége megkérdőjelezésével a nyílt erőszak szüksége nélkül is aktívan közreműködik a saját elnyomásában.

COVID-gázláng: kollektív skizofrénia pártállami utasításra

A pszichopátia által generált önbecsapás és önhazugság rendszere a COVID-riadalom gátlástalan gerjesztőinek hála össztársadalmi méretekben érhető tetten.

covid_wave4

Kezdetben akkora hisztériát robbantottak ki, hogy legtöbben tényleg elhittük: itt az apokalipszis, és mind meg fogunk halni. Hónapokon át hordtuk a mételyező maszkot, hogy arcunk felismerhetetlenné váljon embertársaink részére. Felebarátainkat jó másfél méterre elkerültük, hogy onnan vigyázzunk az ő egészségükre és épségükre. Elfogadtuk objektív, univerzális tényként, hogy a szeretet kizárólagos megnyilvánulása a társalgás, személyes kontaktus és ölelés helyett, ha halált kívánunk maszk nélkül futkorászó egészséges társainkra.

Mire kezdtük gyanítani, hogy a gerjesztett riadalom pusztán karhatalmi pszichózis, az emberek nem esnek össze ezrével a nyílt utcán, ahogy azt az olaszországi vagy wuhani tévéfelvételek megmutatták, és kezdtük levenni a szükségtelen és felesleges maszkot, akkor parancsolta vissza a hatalom a szánkra a fosos pelenkát 2020 májusa környékén, mikor még a hivatalosan szajkózott esetszámok is 10 alá zuhantak, haláleset pedig szinte nulla volt.

Fél év elteltével ugyan a legtöbben kivonódtunk a kollektív pszichózis hatása alól, ugyanakkor kik továbbra is benne maradtak az álnok, hazug, mocsadék rendszerben, eddigre már reménytelen áldozatokként voltak elkönyvelhetők: teljesen azonosultak a riogató terrorral, spontán szélütést kaptak attól, ha valaki nem előírás szerint hordta a maszkját. Sokak koporsójába a lezárások verték bele az utolsó szöget megszűnt egzisztenciák, bedőlt vállalkozások, kirúgott ágazati dolgozók százezrei révén.

most_mi_lesz

Aztán érkezett a duplájára fokozott pártállami terror: kisnyugdíjasok sok százezres megbírságolása, tüntetések szétverése, a megváltó Jézus Krisztus vakcinák nyakló nélkül való hirdetése az adófizetők pénzén, és így tovább…

Csak itt Magyarországon milliók vonódtak be a gázlánggyújtás kollektív skizofréniájába. Elhitték, hogy amennyiben szorgosan hajtogatják felfelé ingujjaikat, pusztítják el megmaradt agysejtjeiket a maszkhordással, szítják a gyűlöletet a kísérleti vakcinákkal szemben óvatosságra intő hangok susmogóival szemben, akkor porba hullott, korábban megszokott ál-szabadságukat maradéktalanul visszakapják. Mindezt természetesen annak révén, hogy másoktól azt elveszik, lásd a nárciszizmus és szociopátia előző fejezetben taglalt tovább öröklődését.

Elmúlt egy év, eltelt kettő, de még a háromszor oltottak sem nyertek vissza minden privilégiumot, melyek a „járvány kirobbanása” előtt alanyi jogon jártak.

Gázlánggyújtás a COVID-hisztéria fényében

A jelenség nagy vonalakban történő ismertetését követően térjünk át az azt jellemző finomabb, rejtettebb módon megnyilatkozó vonások taglalására. Tárjuk fel, a gázláng-gyújtók miféle elvetemült trükköket alkalmaznak áldozataik rabigaságba taszítására.

cult-of-covid

Pszichoterror, elidegenítés, a valóság-érzékelés eltérítése

Az első jelentősebb mozzanat a környezet elidegenítése az áldozatoktól. Ezt többnyire pletykálkodás révén érik el, mely a COVID-riogatás fényében tökéletes analógiába hozható a rémhírterjesztés vádjával.

Ne feledjük, hogy az elkövető pszichológiai értelemben mindig inverz taktikát vet be, vagyis azzal vádolja áldozatát, amit saját maga művel. Így váltak rémhírterjesztővé a rémhírterjesztő sajtó értékítélete szerint ama tudósok, visszafogott, tárgyilagos médiumok, végül a lakosság terrorizálását elvető állami vezetők is, melyek igyekeztek felhívni mindenki figyelmét a pandémia-riogatás alaposan eltúlzott voltára.

Az udvarias tájékoztatás útját választó lelkiismeretes doktorok, médiumok és magánszemélyek megkapták a rémhírterjesztő, tudományellenes, vagy anti-vaxxer bélyegek valamelyikét, esetleg mindegyikét. Hangjaikat elhallgattatták, hogy megnyugtató információik ne juthassanak el a propaganda által szajkózott mindmeghalunk rettegés tébolyába zárt lakosok agyáig.

A pszichológiai terror révén, már csak annak mindent elsöprő ereje végett is az emberek jórészt a bántalmazó, gyilkos propagandisták oldalára álltak a COVID-helyzet megítélésében. Mindez elsődleges célja az embertársaikat a valóság talajáról elrántani szándékozó bullyingolóknak, a pszichopata terrorhatalomnak.

freedom_of_speech_restriction2

A gázlánggyújtók emellett annak hazugságát is elménkbe ültették, hogy úgyis mindenki az ő szavukra hallgat, mindenki más ugyanazt gondolja a COVID-ról, és a pártállami terror révén kikényszerített távolságtartás, valamint kommunikáció-felbomlás végett nem is győződhettünk meg ennek ellenkezőjéről a másik ember véleményének meghallgatása által.

Téma terelése

Rögtön a járvány elejétől kezdve megnyilatkoztak a pénzen vásárolt, hebegő-habogó, jóformán beszélni is képtelen akadémikusok. Az ő szerepük, hogy minden kommunikációra való kezdeményezést visszatereljenek annak origójához, a központi utasítások feltétel nélküli elfogadtatásához.

Bár egyértelmű bizonyítékok tömkelegével rendelkeztünk már a diktatúra első fél évét követően is arra, hogy a lezárások nem működnek, sőt, egyenesen tönkre teszik a lakosságot, hogy a maszkhordásnak több kára van, mint haszna, hogy az új típusú kísérleti oltások nem estek át a kellő mértékű tesztelésen, a 95%-os hatékonyság-propaganda meg kizárólag ótvar statisztikai csalások folyománya, a kötelezően elfogadandó hazugságok megbeszélésére diskurzust kezdeményező értelmiségieket gúny tárgyává tették, felszólalási jogaikat megvonták, végül pedig a védekezésre való esélyüktől is megfosztották őket.

egeszseg_vedelem

A szó visszakerült a hivatásos akadémikusokhoz, akik természetesen bármiféle megnyilvánítható ellenvélemény nélkül kinyilatkoztatták, hogy a pofazsák hordása kötelező és hasznos, a kísérleti vakcinák isteni adományok (dollármilliárdokért cserébe, persze), a lezárások pedig életet mentettek, miután a földönfutóvá, majd öngyilkossá lett tízezrek helyet foglalhattak a COVID-halálozások statisztikájában, ugyanúgy, mint mondjuk motorbalesetben elhunytak.

A konklúzió, hogy mi vagyunk a tudósok, ezért bár beszélni sem tudunk, de mi diktáljuk erőszakosan tízmillió emberre, hogy mit legyen kötelező csinálniuk, hiszen a fejünkből kipattanó őrült baromságok egymagukban felülbírálnak akár több száz, skizofrén hallucinációinkat megcáfoló kutatást is.

Körkörös szektás érvelés: azért diktáljuk mi a COVID-politikát, mert mi vagyunk az akadémikusok, és mivel akadémikusok vagyunk, ezért mi diktáljuk a COVID-politikát.

Gondolatok, érzelmek és problémák lekicsinylése

A fentebb taglalt folyamatok egyenes következményeként az emberek elkezdik megkérdőjelezni saját valóság-érzékelésüket (pl. hogy nem is annyira súlyos ez a járvány, mint egyesek beállítják). Mindenki kap egy bélyeget, olykor saját családtagjaitól, hogy ő lázongó, nagymamagyilkos, rémhírterjesztő, tudományellenes, antivaxxer. A gyűlölködő ösztönállatok kivégzik a birkanyájjal együtt bégetni nem hajlandó renitenseket, és a kollektív skizofrénia tombolása immár ellenállástól mentesen válik biztosítottá.

The new normal greeting elbow bump at an outdoors park

Élesen elkülönülnek egymástól a COVID-hívők és a „vírustagadók”. Bár a COVID maga a világvége, a központi diktátum alapján ténykedő zombihadsereg ugyanezen mércét már nem alkalmazza a gazdaságot romba döntő lezárások, a pusztító és gyilkos maszkhordás, valamint a mérgező és halálos kísérleti vakcinák megítélésére.

Megkezdik viszont az áldozatok gondolatainak, érzelmeinek és ellenvetéseinek lekicsinylését: „Csak nem félsz a tűtől?”; „Csak nem akarod megölni a nagymamát?”; „Ekkora nehézséget okoz számodra feltenni a maszkot, és védeni embertársaidat?”.

Ostobaságukkal szavatolják a hatalom ama rejtett céljának beteljesedését, hogy az elvégezze a kísérleti vakcináik felvevőinek megbillogozását. Tehát nem a tűszúrás kelt félelmet, hanem a testünk birtokba vételének szándéka a vakcinaigazolványok kiállítói részéről.

Áldozathibáztatás és saját bűnök tagadása

Mindenért a rémhírterjesztő, tudománytagadó anti-vaxxerek felelősek. A kísérleti oltások haszontalanságáért, mellékhatásaikért és az általuk okozott halálesetekért, a két éve zajló kötelező maszkhordás agysejtpusztító hatásáért, a lezárások népirtásnak megfeleltethető következményeiért. Bezzeg ha mindenki beoltatta volna magát a hatodik dózis ugyanolyan hatástalan méreggel, akkor már réges-rég véget ért volna a járvány!

pexels-gustavo-fring-3985170

Természetesen mi nem tehetünk semmiről. Mi csak birkaként követjük a háttérhatalom zsebében lévő CDC és WHO által meghatározott protokollt. A vírustagadók az oka a kudarcunknak. Miattuk kell továbbra is hordanunk a fullasztó és agysejtpusztító maszkot. Mi szentek vagyunk. Mi csak azt csináljuk, amit mondanak. Mi csak jót akarunk. Mi csak az eredményes védekezést szeretnénk segíteni. Túlreagálják a dolgot az emberi jogokért aggodalmaskodó tudománytagadók.

Udvarias mondatok fegyverként való felhasználása

Kérjük, védjék meg embertársaikat a másfél méter távolság megtartásával.

A védettségi igazolvány lehetővé teszi, hogy bemehessünk a boltba élelmet venni. Az oltási igazolvány lehetővé teszi, hogy bemehessünk a boltba élelmet venni. A negyedik oltás felvétele lehetővé teszi, hogy bemehessünk a boltba élelmet venni.

Köszönjük az együttműködést.

2384

A múlt átírása

Mi soha nem mondtuk, hogy két hét lezárás elég lesz a járványgörbe kilapítására. Mi soha nem mondtuk, hogy a PCR teszt egyértelműen kimutatja a fertőzést.

Mi soha nem mondtuk, hogy az oltás megakadályozza a vírus megszerzését és tovább adását. Mi soha nem mondtuk, hogy az oltás 95%-os védelmet biztosít. Mi soha nem mondtuk, hogy az oltás mérsékli a betegség súlyosságát. Mi soha nem mondtuk, hogy az oltás megakadályozza a kórházi kezelés szükségét. Mi soha nem mondtuk, hogy az oltás megakadályozza a halálozást. Mi soha nem mondtuk, hogy két dózis vakcina elég lesz. Mi soha nem mondtuk, hogy három dózis vakcina elég lesz.

Mindig is Eurázsiával álltunk harcban.

Mit tegyünk, ha észrevesszük magunkon a manipuláció jeleit?

Amennyiben környezetünk a gázlánggyújtás taktikáját alkalmazza velünk szemben, egyáltalán nincs minden veszve, amennyiben idejekorán észrevesszük annak egyértelmű jeleit.

gossipping_colleagues

Szeparálódjunk el az elkövetőktől!

A legelső tennivalónk, hogy mihamarabb válasszuk el magunkat a gázláng működtetőitől. Kapcsoljuk ki a tévét. Hagyjuk ott a szarházi szemétláda főnökünket, kiváltképp amennyiben oltásra akar minket kötelezni. Csakis igazoltan hiteles adatokkal dolgozó, megnyugtató híreket legalább időszakonként közlő, a reménytelenség érzete helyett az életünk saját kezébe helyezésének lehetőségéről számot adó tartalmakat fogyasszunk (pl. Revolife), és vértezzük fel magunkat azok útmutatásaival a bullyingoló személyekkel szemben.

Rengeteget segít, amennyiben a spiritualitáshoz, illetve Istenhez fordulunk, és megtanulunk relaxálni, meditatív gyakorlatokat végezni.

Tartsuk meg és tároljuk el a bizonyítékokat!

A COVID-hívő vakcinácik szeretnek hiteles forrásokat eltávolíttatni, statisztikákat ferdíteni, manipulálni, hamisítani. Az egyetlen fegyver, mellyel ez ellen védekezünk, ha minden utunkba akadó bizonyítékot az agendájuk hamisságára biztonságba helyezünk, lemásolunk, elmentünk a saját számítógépünkre (ne hagyatkozzunk online forrásokra, melyeket bármikor megmásíthatnak, törölhetnek).

browsing_web_11

Pontosan e folyamat elősegítése céljából döntöttem a Revolife cikkeinek szabadon terjeszthetősége mellett. Az én weboldalamat is cenzúrázhatják, eltávolíthatják, engem is elhurcolhatnak, ezért fontos, hogy a hiteles információk terjedése elé ne állítsunk gátakat!

Állítsunk egyértelmű határokat!

Nagyon egyszerű és hatásos létfilozófia: a te szabadságod ott ér véget, ahol az enyém elkezdődik. Semmiféle általad bevetett hazugság nem írja ezt felül, pl. hogy amennyiben nem oltatom magam, azzal a te oltásod is hatástalanná válik. Ugyanígy a fosos pelenka hordásának elmaradása egy egészséges embert semmilyen mértékben nem befolyásol. Ha én megbetegszem, te viszont egészséges vagy (távol a mérgező propagandától), akkor az én bajom, hogy nem hordom a maszkot. Ha én vagyok egészséges, te meg beteg, az semmiféle hatással nincsen rám, hiszen tisztában vagyok az egészségem megóvásának lehetőségeivel.

A saját testünk felett való rendelkezés, amellett, hogy alapvető (tehát semmiféle terrorista tömeggyilkos hatalom által nem felülírható) jog, segít leszerelni az elnyomók egyik leghatásosabb fegyverét: nem lesz szükségünk az ő „útmutatásukra”, nem válunk függővé tőlük. Így elkerülhetjük a nekik való kiszolgáltatottságot és megelőzhetjük, hogy a pszichológiai hadműveleteik révén a testünket is uralmuk alá hajthassák és beletaszíthassanak minket a rettegésbe, betegségbe, oltásba.

varazspalca

Barátkozzunk hozzánk hasonlóan gondolkodó emberekkel!

Egy pszichotikus vírusfanatikust roppant nehéz meggyőzni a valóságról, ugyanakkor amennyiben egyes-egyedül maradunk, könnyedén eltaposhatnak minket.

Ennek elkerülése érdekében keressük a hozzánk hasonló gondolkodású emberek társaságát, és legyenek ők az új barátaink, családtagjaink. Akik nekünk rosszat akarnak, elnyomásba, félelembe, maszkhordásba kívánnak minket taszítani, azok nem családtagjaink, hiába számítanak hivatalosan annak. Kapcsolódó mondás még: ott a haza, ahol a kenyér.

Meneküljünk a bántalmazó kapcsolatból!

Semmilyen esetben ne térjünk vissza a mételyező közegbe. Hagyni kell, hogy a vírusrettegők egymást karon fogva pottyanjanak a szakadékba. Mivel nem megmenthetők, ezért nem parancsolhatjuk meg részükre, hogy forduljanak vissza. Kizárólag arról dönthetünk, hogy szorosan markolják-e karunkat a zuhanás pillanatában, vagy pedig visszarántjuk kezünket, mielőtt a zuhanás bekövetkezne.

very_sick_woman

Aki kalandvágyó, megpróbálhat hatni az eltévelyedett rokonokra, barátokra, de ehhez sziklaszilárd belső erkölcsi tartásra, valamint a krisztusi szellemben való (félelemtől mentes) cselekvés elsajátítására van szükség, anélkül reménytelen a vállalkozás.

Mi legyen, ha áldozatává váltunk a gázlánggyújtásnak?

A gázlánggyújtás elkövetőinek (tévé, média, politika) való hosszú távú kitettség szorongást, depressziót, borderline személyiségzavart, paranoid skizofréniát idézhet elő az áldozatok fejében. Fontos, hogy fentebb leírtak mentén igyekezz mielőbb megszabadulni bántalmazóidtól. Amennyiben túlzottan beleesnél a COVID-riogatás keltette kétségbeesettségbe, gyötrődésbe, neadjisten a harmadik oltásodat is felvetted már, akkor csak egyetlen lehetőség marad:

El kell kezdened imádkozni, és Isten segítségét kérni a szabaduláshoz.

water_princess

Ebben az állapotodban a zsarnoki terrorból való kimenekülés önerőből többé nem lehetséges. Egyetlen megszabadító erő marad, és ez pedig a Krisztus kegyelme. Amennyiben tényleg őszintén és szívből megbánod, hogy részt vettél az össznépi skizofréniában, de túlontúl gyenge vagy kikászálódni belőle, Isten kegyelmére mindig támaszkodhatsz. Pusztán egyetlen feltétele van annak, hogy a várt feloldozást el is nyerd. Őszintén és szívből kérd őt, hogy világítson meg téged, hol tévedtél, melyek azok a bűneid, melyeknek köszönhetően beleestél a COVID-tébolyda csapdájába, majd kérd tőle a megtisztulást először bűneidtől, aztán félelmeidtől és függőségeidtől is.

A környezeted, a terrorista pártállam, valamint a gázlánggyújtó ismerőseid nem fognak feloldozást adni részedre a terror alól. Sőt, addig nem nyugszanak, míg bele nem taszítanak a halálba.

Azonnal és bárminemű hezitálást mellőzően kérd Isten segítségét, amennyiben a reménytelenség valamely megmutatkozó tünetét tapasztalod magadon:

– Elmentél felvenni a harmadik, vagy negyedik oltást is, holott tudod jól, hogy az első kettő sem működött, pláne nem adott neked lelki békét.

volunteers_at_the_beach

– Még mindig hatással vannak rád a tévében szajkózott rettegtető COVID hírek.

– Beleragadtál egy olyan munkahelybe, szituációba vagy párkapcsolatba, ahol a megszégyenítésedet folytatólagosan biztosító maszkot kell hordanod, távolságot tartanod egészséges embertársaidtól, esetleg a munkáltatód azt képzeli, teljes körű jogosultságokkal rendelkezik a tested feletti uralom átvételére a kötelező oltás előírása révén.

– Nem nyithatod ki szádat akár csak finom szkepticizmust megfogalmazó véleményed elmondására sem, mert rögvest vírustagadónak leszel megbélyegezve a környezeted részéről, esetleg a létfenntartásra való esélyed kerül veszélybe a véleménynyilvánításod által.

– Teljesen magatehetetlennek érzed magad, nem tudod már, miben higgy, nem vagy képes eligazodni a COVID-információk túláradó tengerében.

– Szégyelled magad aktuális élethelyzeted miatt, mégsem vagy képes belőle kikeveredni.

confused_man1

– Rendkívül súlyos (pl. halál) félelmeid vannak, félsz a COVID-fertőzéstől, az egészséges embertársaidtól, esetleg a kötelező oltástól.

Végezetül ne feledd, hogy a vírusvallás áldozatává lett embertársaid viselkedése veled és másokkal szemben nem a te hibád. Ugyanúgy nekik is el kell számolniuk majd a bűneikkel, ám mivel nincs hatásod a viselkedésükre, az ő megváltoztatásuk nem a te feladatod. Elsősorban magadat kell mentened, a lelkednek és az elmédnek kell megtisztulnia a magatehetetlenséget okozó félelmektől és gondolatoktól. Csak eztán tudsz esetleg segítséget nyújtani másoknak is.

0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás