Hát ezt még magam sem gondoltam volna, hogy így meglódulnak az események rögvest a február 12-e jelképezte kínai új évet követően. Pedig pont én jósoltam globális léptékű felfordulást, háborús fenyegetést, lángba boruló világot az idei évre. De ez az őrült tempó, melyet modern civilizációnk diktál önmaga megsemmisítésére, még a spirituálisan ébredetteket is heveny fejkapkodásra készteti.

Alig néhány hete érkeztek a jelentések a tömegével válságba zuhanó országokról, melyek listáján a legsűrűbben lakott és legnagyobb gazdasági erővel bíró nemzeteket is gazdagon láthatunk. Márpedig amennyiben ezek mind recesszióba süllyednek, nincs az a Matolcsy, aki megálljt parancsolhatna az egyre szélsebesebben eszkalálódó globális összeomlásnak.

A korábbi évek tapasztalatai nyomán feltételeztem, a tömegével befutó válsághírek záporát egy nyugodalmasabb időszak követi majd, mivel rendre ez történt az elmúlt időszakban. Egyszercsak tucatjával futottak be a hírek a tömeges bankcsődökről, összeomlásokról, globálisan eszkalálódó agresszióról. Aztán hogyhogynem rendre visszaszorult a szellem a palackba, s a temérdek, igencsak nyilvánvaló válságjel mégsem eszkalálódott tovább a várva várt összeomlás felé.

Na most totál más a helyzet! A két héttel korábbi hírözön a kibontakozó globális válságról nemhogy nem csitult volna, de egyenesen hirosimai atombombákkal viaskodni képes ütőerejű hírek érkeztek a világ minden tájáról! Ezekből közlök egy jó nagy csokrot alább. Indítsuk az elemzést a globális konfliktus-lánc legveszedelmesebb puskaporos hordójával, az ázsiai kontinenssel.

Migrant Invasion

Kína egyre csak súlyosbodó válságáról már temérdek alkalommal volt szó, most a hanyatlást indikáló információk mellé újabbak érkeztek.

Kína esetében először csak Tajvan bekebelezésének tervéről rándult le a lepel. Most azonban az éledező sárkány – s ne feledjük el, minek az évébe léptünk! – egyre hatalmasabb étvágyról tanúbizonyságot téve egyenesen India és a Fülöp-Szigetek megszállásáról álmodozik!

Oly mértékben gerjed a feszültség, hogy derült égből villámcsapásként a YouTube minden fősodratú és alternatív hírcsatornája egyaránt temérdek figyelmeztetést bocsájtott ki a küszöbön álló tengeri háború kapcsán.

A Kínai Kommunista Párt nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint a Dél-kínai tenger totális uralását, mely kívánalom kizárólag India és a Fülöp-Szigetek leigázása mentén szavatolható.

Erőteljesen presszionálva van a párt a háború kirobbantására, hiszen a kínai anyaföldön már-már az egykori Weimari Köztársaság részéről is irigylésre méltó mértéket kezd ölteni a gazdasági összeomlás.

Worried Chinese Girl2

A válság folyása ráadásul a defláció felé halad, ami nyilván roppant felületes elemzőmunka nyomán azt jelenti, hogy a lakossági megtakarítások a megsemmisülés, míg az adósságok a bedőlés irányába veszik az iramot.

A brutális defláció tömeges bankcsődöket is magával von. Mondhatni az Evergrande bedőlése csupán első dominója a Kínát érintő totális összeomlásnak.

Mindez még nem minden. Kína a COVID előtti turizmusa alig 10 százalékát nyerte vissza (míg például Franciaországé teljes mértékben normalizálódott), ezért kénytelen-kelletten fellazították vízumpolitikájukat az európai országokkal szemben. Kérdés azonban, lesz-e az intézkedésnek bárminemű pozitív hatása, hiszen a COVID-terror nyomán mind megtapasztalhattuk a saját bőrünkön, miféle irányba vezeti a társadalmakat a Kínából importált államigazgatási ötletek hada, mint digitális pénz, nyilvános megfigyelés és szociális kreditrendszer.

A gazdaság és a politikai aktorok rohamos hanyatlása mellett a társadalmi összeomlás eszkalációja is erodálja a talpra állás esélyeit. Kína asszonyai immár nyilvánosan s az esetleges karhatalmi, illetve családi megszégyenítésekkel sem törődvén jelentik ki, hogy soha életükben nem kívánnak férjhez menni. A gyerekvállalás meg nyilvánvalóan a kihalásra ítélt népszokások listáját gyarapítja hamarosan.

Kínában a 30+-os nőket rendre a “leftover women” (hátramaradt asszony) jelzővel illetik, kik házasságra való alkalmatlanságuk folytán a társadalom által leköpdösött s családjuk által kiközösített páriákként tengetik tovább megmaradt életéveiket. Ennek köszönhetően a puszta esélye is felszámolódik annak, hogy az eltévelyedett báránykák valaha visszatérjenek az őket dehumanizáló társadalomba.

A gazdaság állapota végett abszolválhatatlanná lett párkeresés és családalapítás követelményének köszönhetően a fiatalság keresztbe fekvén a nyílt utcán a rendszer pusztulásáért rimánkodik, miközben a “mi vagyunk az utolsó generáció” jelszavát skandálván világosan kinyilvánítják, hogy ez a világ és ez a rendszer biza megérett végre a pusztulásra.

A már emlegetett Evergrande csődjének nemzetközileg is súlyos következményei vannak. Többmillió olyan apartman épült fel, melyekbe a kínai fiatalság ha akarna sem tudna beköltözni, hiszen azok vagy munkahelyektől távol eső telkeken kerültek felhúzásra, vagy a financializált építőipar végett olyan ár vagy minőségbeli színvonalon kerültek átadásra, ami vállalhatatlanná teszi a beköltözést.

Malajzia közvetlen Szingapúrral határos tenger menti szakaszán épült fel a Forest City elnevezésű üdülőváros, ami a kínai munkás elit üdülőparadicsomává vált – volna, ha a milliónyi felhúzott, tofuval összehabarcsozott társasházra találtak volna vevőket.

Az 1 millió apartmanból 2019 végéig 15 ezret sikerült eladni, miközben alig 500 kínai polgár tartózkodik életvitelszerűen Forest Cityben. A COVID-karantén óta gyakorlatilag szellemvárossá lett a komplett Magyarország éves költségvetését felemésztő betondzsungel. A beruházást végző vállalkozó kénytelen volt az összes alkalmazottját elbocsájtani, miután a COVID időszak során 18 hónapon belül tíz ingatlant sem (!) sikerült nyomott áron értékesíteniük.

Kínához képest egyáltalán nincsenek jobb állapotban a környékbeli országok sem.

Épp a napokban számolta fel a recesszióba zuhant Japán a maga mintegy évtizedes negatív kamatpolitikáját. Az intézkedés célja a gazdaság hanyatlása, illetve a 90-es elveszett évtizedet jelképező stagnálás visszafordítása lett volna, ám mint azt a GDP számok nyomán látjuk, végül megbukott az elképzelés.

Japán gazdasági döntéshozóit ugyanama delúzió ködfátyla kerítette hatalmába, mint a kapitalista hatalmak többségét. A jegybanki kamatpolitika kizárólag a burzsoá osztály részére jelképez könnyebbséget (csökkentés), vagy nehézséget (növelés), mivel a lakosság a jegybanki alapkamattól függetlenül annál jóval magasabb és teljesíthetetlenebb piaci kamatokat kénytelen fizetni a maga jelzálog, CSOK, babahitel, hitelkártya-konstrukcióiért. Ezért a jegybanki alapkamat radikális csökkentése a gazdagok abszurd gazdagságát (hiszen nekik kevesebbet kell visszafizetniük, mint amennyit felvesznek) idézi elő, míg plafonig emelése a szegények egzisztenciális megsemmisülésének ágyaz meg könyörtelenül.

Stonks Laptop

Akárhogy is alakítgatják kamatpolitikájukat a jegybankok, azok kizárólagos következménye vagy a dúsgazdag burzsoázia abszurd vagyongyarapodása, vagy pedig a szegények könyörtelen elvérzése lesz. Nem lehet viszont a kamatok ide-oda mozgatásával megleckéztetni a tőkés réteget, kik rendre a gazdasági összeomlások nagy kirobbantói vagy haszonélvezői. Alkalmasint akár mindkettő szerepet örömmel eljátsszák.

Dél-Koreában az eleddig is rendre negatív rekordokat döntögető születésszámok még tovább zuhannak. Míg a 2020-as 0,84-es szint az egész világ legrosszabb eredményének számított, addig 2022-ben ennél is tovább, 0,78-ra csökkent a nők termékenységi rátája. Ha hiszitek, ha nem, tavaly még ezt is sikerült alulmúlni: 2023-ban 0,72 lett a termékenységi arányszám.

Mialatt a népesség a végső kimúlás mocsarában vergődik, a politikai vezetést iszonyatosan nyomasztja az immár nyolcadik évtizede megoldatlan Észak-Korea probléma.

Mivel gyakorlatilag lehetetlen Kim Jong Unnal oly módon egyezkedni, hogy az hajlandó legyen tartani is a szavát, az immár nukleáris fegyvereket birtokló dinasztikus hatalom csak úgy megdönthető, ha a katonai vezetés Kína jelenlegi paralízisét kihasználván bérgyilkos akciót vezényel le az észak-koreai diktátor ellen.

Kim Jongun

Mondani sem kell, mekkora veszélyt jelent az egész világra egy efféle akció végrehajtása, amikor egy nukleáris hatalom vezetőjét tennék el láb alól. Minden bizonnyal rendkívül megkéstek vele, hiszen Észak-Koreának 2011 előtt még nem voltak nukleáris fegyverei, 2020-ra azonban a totalitárius lezárások mellett azt is elintézte a hatalom, hogy tökéletesen lehetetlen legyen kiszökni az országból. Ily körülmények mellett inkább meseszámba illő egy sikeres bérgyilkos-hadjárat vágyképe. Márpedig pont azért kéne az akciót suttyomban végrehajtani, nehogy véletlen aktivizálódjanak a nukleárisrakéta-indító kódok.

Nem kell azért félteni az északi királyt sem. Kim Jong Un először egy tankban parádézván jelezte Dél-Korea vezetésének, hogy készen állnak a totális háborúra, majd egészen groteszk szentimentalizmusról tanúbizonyságot tévén egy virálissá lett felvételben sírva könyörög a nemzet asszonyainak, hogy szüljenek több gyereket, mert a nők fertilitási rátája immár e totális diktatúrában is messze 2,1 alá zuhant (jelenleg 1,82).

Myanmarban (egykori Burma) jelenleg polgárháború tombol. A 2021 elején puccsal hatalomra jutott katonai junta egyre több ellenséget szerez magának belföldön. A katonai diktatúra saját polgárait s az ország területén élő rohingya kisebbséget egyaránt alaposan ritkítván hatalmas bajba került, miután a demokratikus rend helyreállítására törekvő civil mozgalmak fegyveres ellenállásba fogtak a diktatúrával szemben. A konfliktus oly mértékben eszkalálódott, hogy immár a szomszédos India és Banglades határait is meglehetős rendszerességgel hágja át a konfliktus.

A fokozott fenyegetettség hatására Narendra Modi, India miniszterelnöke bejelentette egy Mianmar határára húzott kerítés építését – holott egész idáig a két ország határai nyitva álltak egymás előtt.

Ha már katonai diktatúra: folytassuk seregszemlénket Afrika nemzeteivel.

Ennek kapcsán szemléztem korábban Dél-Afrika totális összeomlását és anarchiába fulladását. Mind kiderült, messze nem csak ők vannak bajban: a komplett kontinens a szétesés veszélyével küzd.

2019-re, a COVID-terror előtti esztendőre sikerült minden országban szemlátomást felszámolni a katonai diktatúrákat. 2021-24 között a tömegével legyilkolt, COVID-vakcinákkal szemben szkeptikus elnökök helyébe visszacsücsülhettek a katonai junták vezetői, így a kontinensen kívül fekvő Mianmar mellett Afrika 8 nemzete hívhatja magát tökéletes magabiztossággal hivatalosan is katonai diktatúrának.

A visszadiktatúrásodó kontinens legbetegebb állatorvosi lovának Nigéria számít, ami ugyan nem katonai diktatúra, viszont minden tömegpusztító fegyvernél károsabb eszközt vetett be a hatalom a népesség ellen.

African Women

Az ország mintegy 230 millió lakosára erőszakolt eNaira a világ legelső digitálispénz-kísérleteként oly hatalmasat zakózott, hogy annak bukása a komplett nigériai lakosságot a pusztulás peremére sodorja.

Az azóta terrorizmus finanszírozásáért és pénzmosásért lesittelt központi banki vezető soha nem látott prosperitás ígérvénye mentén palizta be a lakosságot a CBDC kísérlet elfogadására. Egy év múltán, a biztos bukás láttán Nigéria központi bankja elkezdte erőszakkal kivonni a készpénzt a gazdaságból, mely művelet hatására pusztító hiány keletkezett a valódi értéket képviselő, kézzel fogható Nairából.

Az immár harmadik esztendeje tartó kísérlet végeredménye totális gazdasági összeomlás lett, 15%-nyi GDP-zuhanással párosítva, ami igazán meggyőző bizonyítékául szolgál a digitális pénzek szavatolta prosperitásnak.

Mi más is lehetne a befuccsolt kísérlet józan logikus folytatása, mint kiexportálni azt a nagyvilágba.

Nigéria példáját követte a Közép-amerikai Jamaica kormánya is, kik az IMF bábáskodása mellett szintén digitális pénzt vezettek be Jam-Dex néven.

Jamaica Man

Andrew Holness, Jamaica miniszterelnöke az ország gazdaságának szélsebes transzformációját ígérte a totális digitalizáltság felé.

A bejelentést követően Nigériához hasonlóan elkezdte kivonni Jamaica központi bankja a készpénzt a gazdaságból, ezzel egy időben ajándék kuponokat szétosztani a Jam-Dex app letöltését választó polgárok részére.

2022-23 konklúziója szerint Jamaica polgársága követeli vissza a jól bejáratott készpénzt, miközben egészen hihetetlen gyomrost kiosztván a központi bank buzgómócsing vezetősége részére még a helyi kereskedelmi bankok sem adták támogatásukat a Jam-Dex bevezetéséhez – hiszen annak elterjesztése elsősorban a bankszámlák rendszerét vetné kukába!

Összegző statisztikák szerint Jamaica digitális pénzének adoptációs rátája a temérdek belengetett incentíva ellenére 0,01%-os (!) mértéket mutat, miközben a kibocsátott digitális pénzmennyiség alig egy ezrelékével fizettek legalább egy alkalommal a polgárok.

Nem Jamaica a karibi térség egyetlen kehes szamara, kezd lassacskán a komplett környék a reménytelenség agóniájába süllyedni.

Haitiben épp totális anarchia tombol, a komplett szigetország kontrollját állig felfegyverzett bűnbandák vették át. A főváros, Port-au-Prince utcáit vegyesen bandákból verődött és külföldről kirendelt milíciák uralják.

Ez még nem minden. Az egymással is gyakori tűzpárbajt vívó bandák tagjai a megsemmisült államigazgatásnak köszönhetően 4000 elítélt bűnözőt szabadítottak ki az ország börtöneiből. Eközben a totális összeomlás gerjesztette élelem -és vízválság végett immár emberevő kannibalista bandák jelenlétéről értekező pletykák is szállingóznak az internet ilyen-olyan rejtett zugaiban.

Kuba a karibi térség harmadik pusztulófélben lévő állama. A tökéletesen magába zárkózott országban egyszercsak tüntetések hada indult meg. Az ország jegyrendszer alapon biztosítja a lakosság javakkal való ellátását. Nem elég, hogy rendszeres nyersanyag -és élelemhiányok árja sújtja a lakosságot, de az elmúlt évben a jegyrendszerben kiosztandó fejkvótát alapvető szükségleti cikkekre még lejjebb is csökkentette a kormányzat.

A gazdaság talpon maradását veszélyeztető hiány alakult ki készpénzből, üzemanyagból és gyógyszerekből. Kuba temérdek szükségleti cikkből nettó behozatalra szorul, miközben a rendszeres áramkimaradások abszolválhatatlan gátat vetnek a keletkező deficit ledolgozása elé.

Csak az elmúlt néhány évben 400 ezer polgár menekült el Kubából, hogy új életet kezdjen – elsősorban Amerikában.

A karibi országok válságának következménye javarészt Amerikán csapódik le, ahova milliószám menekülnek az élhetetlenné lett hazájukat elhagyni kényszerülő tömegek – kik olykor pucér seggel, illegális módon, mindennemű azonosíthatósági lehetőség nélkül érkeznek a határra.

Oly elviselhetetlen egyes helyeken a migráció mértéke, hogy New York polgármestere kénytelen volt a nemzeti őrsereg segítségét kérni a bevándorlási válság kezeléséhez.

Eközben többek közt szintén az elviselhetetlen migránshelyzet végett Donald Trump és a Republikánus Párt szélsőjobboldali ága győzelmet győzelemre halmoz a képviselőjelölti előválasztásokon. Minden idők tán legfeszültségteljesebb amerikai elnökválasztása 2024. november 5-én kerül megrendezésre.

Már csak az öreg kontinens maradt hátra seregszemlénkből.

Putyin atombombával fenyegetőzik, amennyiben idegen haderők lépnék át az ő territóriumát. Az időközben vajsimán újraválasztott orosz elnök természetesen nem kizárólag Oroszország hivatalos államhatárát tekinti személyes territóriumnak, de az Ukrajnából erőszakkal befoglalt Krím, Donyeck és Luhanszk régiókat is.

Közben az EU soha nem látott fegyverkezésbe fogott, s erőteljesen forszírozzák egy közös európai hadsereg gründolásának szükségét is.

A fokozott készültségnek hála Dánia kormánya kötelező katonai szolgálatot rendelt el – a nőknek. A hivatalos sorozás 2026-tól indul az asszonyok számára.

Ezzel párhuzamban a nagy liberális Svédországnak elege lett a bevándorlókból. Louise Meijer törvényhozó képviselő nyílt levélben ismerte be tévedését a 2015-ös migránsválság-kezelésére vonatkozóan, amikor ő maga a nyílt határok politikája mellett foglalt állást.

Azóta Svédországot a kezelhetetlenségig határos mértékben leuralták a bandaháborúk és az illegális ügyletek. Egy 2018-as statisztika szerint 112 csoportos nemi erőszakolóból 99 idegen földről érkezett az országba.

Peter Springare veterán rendőrségi nyomozó nem várt szókimondással illette a lakosság békéjét egyre nagyobb mértékben veszélyeztető bűnbandák származási hátterét:

Tessék, ezeket az ügyeket kaptam kézhez hétfőtől péntekig: nemi erőszak, nemi erőszak, rablás, súlyos testi sértés, nemi erőszak és nemi erőszak, zsarolás, zsarolás, testi sértés, rendőrség elleni erőszak, rendőrség fenyegetése, kábítószer-bűnözés, rablás, gyilkossági kísérlet, ismét nemi erőszak, ismét zsarolás és rossz bánásmód,.. Feltételezett elkövetők; Ali Mohammed, Mahmod, Mohammed, Mohammed Ali, újra, újra, újra. Christopher… mi, ez hogy kerül ide? Igen, egy svéd név belopta magát a narkós bűnbandák körébe. Mohammed, Mahmod Ali, újra és újra.

Hát ebből így nem lesz egészséges multikulti.

Zárjuk szeánszunkat Magyarországgal, hol a kormányzat erkölcsi válsága oly mértékben hergeli a lakosságot, hogy kínai rendőröket kell ide vezényelni a rendfenntartás biztosítása érdekében. Kíváncsi vagyok, a Vörös Hadsereg mikor lépi át az országhatárt.

Ja, és mindjárt 400 az euró.

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás