Továbbra sem hajlandóak felfogni a COVID-átverés vérmes erőltetői, hogy aberrált hazudozásaik mennyire súlyos következményeket vonnak maguk után az élet gyakorlatilag minden területén.

Egyre több közvélemény-kutatás szerint van radikálisan növekvőben a klímaszkepticizmus mértéke, melynek hála az emberek egyre inkább megkérdőjelezik a szelektív hulladékgyűjtés, benzines autók tilalma, légi közlekedés korlátozása és kukacok, bogarak fogyasztására való szoktatásunk mögött húzódó hatalmi incentívákat.

Egészen 2019-ig bezárólag az emberiség abszolút többségének kétsége sem volt afelől, hogy akár tömeges kihalási eseményt előidézni képes klímakatasztrófa felé sodródik a világ. Véleménykülönbség jobbára csak ama tényező mentén nyilvánult meg, hogy ember okozta, vagy természetes módon kibontakozó klímaválságról beszélhetünk.

Hála a COVID-riogatás kapcsán megtapasztalt karhatalmi viselkedésnek, mostanra megnyugtatóan rendeződött a kérdés: ha a hatalom ily vehemensen erőlteti a témát, s kíván rajtunk további szigorú korlátozásokat átütni, miközben ők zavartalanul folytatják tovább a húszabálást, magánjachtozgatást és privát repülőzgetést, nyilvánvalóan ugyanúgy a leigázásunk lefolytatása érdekében került bevezetésre a klímaválság-narratíva, ahogy történt néhány évvel korábban a COVID-mese átütése a népességen.

superbacteria

A University of Chicago felmérése szerint 180 fokos fordulatot vett az alapvető szabadságjogaink elvételéért vívott klímaháború menete. Immár kisebbségi pozícióba kerültek azok, akik hisznek a klímakatasztrófa ember generálta valóságában. Míg 5 esztendővel korábban 60% vélekedett úgy, hogy az emberiség igenis kiváltó felelőse a bolygó pusztulásának, addig az idén újfent végrehajtott kérdőívezésen már csupán 49 százalék gondolta ugyanezt.

Az IPSOS felmérése, mely vállalat a globális népesség mintegy kétharmadát képes elérni kérdőíveivel azt találta, hogy tízből 4 személy nem hiszi többé, hogy emberi tevékenység állna a klímaváltozás mögött, vagy legalábbis jelentékenyen befolyásolná annak kimenetelét.

Még a klímahisztéria fanatikus propagálói is bort isznak, miközben vizet prédikálnak. A University of Chicago már említett kutatásából kiderül, hogy az emberek elsöprő többsége, bő 70%-a nem kíván heti 2,5 dollárnál (kb. 900 Ft) többet áldozni a környezet védelmére. Figyelembe véve, hogy csak a szemétszállítási díj többe kerül ennél a nevetséges összegnél, egyértelmű, hogy a lakosság többsége embertársait be kívánja ugyan erőszakolni a lavórban fürdés és csúszómászók fogyasztásának diktátumába, ő maga viszont szeretné továbbra is megszorítások nélkül élvezni a modern kapitalizmus nyújtotta szeméthegy-gazdaság lehetőségeit.

Megdöbbentő, mennyire hatékonytalannak bizonyul modern időnkben az elmeprogramozás. Mialatt a fősodratú propagandamédia gyakorlatilag betiltja és ellehetetleníti az alternatív nézőpontok megnyilvánulását, az akadémiák tudományvallást éltető papsága pedig 97%-os konszenzust hazudik a klímaválság emberiség generálta valósága kapcsán, a globális népesség bő kétharmada vagy nem hisz ebben a mesében, vagy pedig ő maga kizárólag szólamok szintjén támogatja annak erőltetését, ám a személyes létszínvonalát gúzsba kötő változtatásokból köszöni szépen, nem kér. Ennyit nem ér meg a bolygó.

elites_planning

Pedig bőven volt ötlet a „pandémia” idején a járványlezárások átvezetésére klímalezárásokra, a légi forgalom meggyérítésére olyan módon, hogy kizárólag globális vakcinaigazolványt felmutató utasok szállhassanak repülőre. Ne felejtsük el az elektromos autók végletekig való erőltetését sem, mely folyamatnak az energiaválság és az átálláshoz feltétlen szükséges ritkaföldfémek fájó hiánya vetett véget.

Hogy is reagálhatna másképp a hatalom a klímaszkepticizmus felfutására, mint bukott módszerei tovább erőltetésével. Ahogy a befürdött COVID-narratíva cenzúra és büntetgetések mentén való érvényesítésénél, úgy jelen esetben is kizárólag az öncélú erőszak bevetésében látják a lehetőséget a közvélemény meghajlítására.

A TikTok tavasz elején jelentette be, hogy a klímaválság dogmáját megkérdőjelező tartalmakat eztán eltávolítják a platformjukról. Az a TikTok, mely öngyilkossági hullámot, mentális zavar epidémiát és életveszélyes challenge-ek burjánzását indította be fiataljainknál, most amiatt aggódik, mi lesz szerencsétlen tinik sorsa, akik nem hajlandóak alanyi jogon befogadni és magukra nézvést alkalmazni a központilag kontrollált hazugságot.

Az állítólagos 97 százalékos konszenzus körül sem stimmel minden, miszerint a tudomány képviselőinek ekkora aránya ért egyet a klímaválság emberiség generálta voltával. Jómagam tudósítottam erről a papírról, de már akkor is szkepticizmusomat fogalmaztam meg annak átnyálazását követően. Most megérkezett sejtelmeim visszaigazolása: nevezett állítást szimplán megfabrikálta egy, a háttérhatalmi agenda érdekeit szolgáló, lefizetett tudós csoport.

burokrata_had

Nem ez a legelső precedens, amikor különféle titulusokkal felvértezett egyének maguk fabrikálta adatok mentén igyekeznek a saját elképzeléseiknek kívánatos tényeket legyártani, de minden bizonnyal a legambíciózusabb próbálkozásnak lehettünk szemtanúi.

Az állítólagos 97%-nyi egyetértő két alapállításra helyezte hazugságai kiprojektálását a komplett emberiségre: hogy a levegő szén-dioxid koncentrációja növekvőben van, és hogy ez a folyamat nagyjából 150 éve, az ipari kapitalizmus kibontakozása óta zajlik.

Az angol illetőségű The Exposé alternatív hírportál szerkesztői alaposan átvilágították a nevezett kutatást, s tudtunkra adják, hogy a 97%-os konszenzus meséje nem egyéb, mint fikció.

Az eredeti tanulmány 12 szerzője közül többen nem is rendelkeznek tudományos képesítéssel, de nem ez a fő probléma a papírral. A kutatás állítólagosan 12 ezer, 1991-2011 közt keletkezett publikáció elemzését végezte.

Az Exposé alaposan szemrevételezte a hivatkozott tanulmányokat, s leleplezték, hogy közülük 7930 egyáltalán semmiféle állítást nem fogalmazott meg a klímaválság ember kiváltotta jelensége kapcsán, így a konszenzust támogató papírok aránya máris 32,6%-ra zsugorodott.

mistake-876597

A 32,6%-ba tartozó mintegy négyezer tanulmány abszolút oroszlánrésze megnevezi ugyan felelősként az emberiséget, azonban messze nem oly jelentőséget tulajdonítanak az emberi tevékenységnek, amely a szén-dioxid koncentráció növekedését nagyban befolyásolhatná. Magyarán ismeretlen mértékű, nagyságrend-besorolás szerint viszont meglehetősen enyhe, vagy akár elhanyagolható korrelációt (s nem kauzációt!) mutat a szén-dioxid szint változása az emberi tevékenységgel.

Amennyiben a klímaválság kifejezetten és egyértelműen ember előidézte tényét szeretnénk visszaigazolni, nem többet, mint 105 papírt lelhetünk fel állításunk alátámasztására. Ez a 97%-osnak hazudott konszenzus valós, statisztikailag is helyes módon megnyilvánuló mértékét nagyjából 0,8%-ra tornássza lefelé.

Láthattuk a kísérleti COVID vakcinák terítését megelőző statisztikai csalásoknál, néhány számjegy manipulációja nyomán mily könnyedén alakítgatható az adatokból nyerhető 1% körüli abszolút hatásosság a 95%-os relatív hatásosság irányába.

Valószínűleg a 97%-os klímaválság-konszenzus kapcsán is egy ilyen jellegű átverés megtévesztett áldozataivá kívántak minket tenni.

science_religion

Azt már csak lábjegyzetként fűzném a fentiekhez, hogy valódi tudományos tények visszaigazolásában az égvilágon semmilyen szerepet nem játszik a tudományos konszenzus intézménye. Ha ezer tudós vallja önös anyagi érdekből ugyanazt az ostobaságot, ám egy ezeregyedik – lehetőleg reprodukálható kísérlet által – egymagában megcáfolja a másik ezer sületlenségeit, akkor az lesz az objektív tudományos tény, függetlenül a konszenzustól.

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás