Kiderült egy tévinformáció-kutatóról, hogy patológiás hazudozóként nyakló nélkül terjeszti a tévinformációkat

0
Covid Fake News Spreaders

Sander van der Linden a bevezetett COVID-járvány alkalmával arra tette fel komplett életét, hogy küzdjön az álhírek és tévinformációk ellen.

Minderre meg is volt a jogalapja, hiszen szociálpszichológusként kifejezett kutatási területe a hamis információk és összesküvés-elméletek terjedése.

A COVID-járvány alkalmával temérdek alkalommal tört lándzsát ama elmélet igazsága mellett, miszerint a koronavírus természetes eredetű járványként tört magának utat a köztudatba, hogy a kísérleti vakcinák hatásosak és biztonságosak, hogy a másképp gondolkodók rasszisták és tudományellenesek.

Miután látta a konteós elmék győzedelmeskedését a “józan ész és ráció” felett, 2023-ban publikált “Foolproof: Why We Fall for Misinformation and How to Build Immunity” c. könyvében jó alaposan leszedte a keresztvizet a tudományossággal szembehelyezkedő társadalmi csoportokról.

Az úriembert szó szerint piedesztálra emelte a fősodratú propagandamédia. Könyvéről és tudományos publikációiról temérdek orgánum a CNN-től a Guardianon át a BBC-ig bezárólag számolt be hallatlan lelkesedéssel és tette őt a poszt-COVID éra egyik legünnepeltebb interjúalanyává.

Svdl
Sander van der Linden

Rá is szolgált a sikerre, mivel Lindent a Cambridge egyetem professzoraként a szociálpszichológia terén végzett rendíthetetlen kutatómunkája végett rendre a globális top 1%-ba sorolta a tudományos világ.

Azonban elkövetett egy fatális hibát. Megrészegedvén a propagandasajtó kínálta hírnévtől elkezdett Twitteren kommentháborúba bonyolódni alternatív gondolkodást képviselő arcokkal, köztük olyanokkal, akikkel követőtábor terén egyáltalán nincs egy súlycsoportban.

Saját népszerűsége felfutását remélvén a maga kis 15 ezer rajongós fiókján át letámadta a 3,3 millió követővel bíró Nate Silver írót, kivel heves tűzpárbajba bonyolódott a koronavírus valós eredetéről. Silver teljes meggyőződéssel képviseli a laborelméletet, míg Linden a természetes evolúció mellett tört lándzsát.

Miután a meglehetősen egyenlőtlen küzdelem igencsak elmérgesedett, s mindkét oldalon temérdek más tudós is bekapcsolódott a heves szópárbajba, Silver rajongói nekiálltak felkutatni Linden nem épp nyakló nélküli büszkeségre indokot nyújtó múltját.

Science In Hd Ntpovzqmeao Unsplash

Az “internetes ökológiai lábnyom” alapos feltárását és elemzését követően kiderült, hogy van der Linden az elmúlt tíz évben temérdek alkalommal került kitiltásra a Wikipédiáról avégett, hogy rendszeresen átszerkesztette a saját magáról szóló szócikket. Temérdek nem létező karriersikert és elismerést vésett a maga neve mellé, más szócikkek tartalmához hozzáfűzte az önfelszopó propagandáját, s ennek köszönhetően a Wikipedia szerkesztői tucatnyi alkalommal bannolták őt az oldalról. Csakhogy miután újra meg újra lelepleződött, csakhamar visszamászott új álnéven, és folytatta a maga érdemeivel kapcsolatos tévinformációk terjesztését.

Olyan is előfordult, hogy bérszerkesztőket fizetett le, akik átírták a Sander van der Linden szócikket, olyan kutatási területekkel, disszertációkkal és tudományos elismerésekkel is felvértezvén őt, melyekkel egyébként nem rendelkezik. Emellett könyvének szócikkét is gátlástalan önpromócióvá silányította.

Így kell viselkednie egy igazán hiteles tévinformáció-kutatónak.

Még a szóháborút is elvesztette, mivel Silver érvére a temérdek labor-elméletet visszaigazoló bizonyíték kapcsán Linden egyetlen “adu ász” érv bevetésével írta le magát végleg mindenki előtt:

Asian Girl Masked

Ez az egész (érvhálózat) rasszizmus.

Linden a koronavírus laborból való szökésének lehetőségét, vagy akár puszta említését rassziszta összeesküvés-elméletnek bélyegzi meg anélkül, hogy hajlandó volna vizsgálni az évek során feltárt bizonyítékok igazságát. Emellett a Linden áltudományos bohózata nyomán annak kérdése is felmerül, miért rasszizmus megnevezni egy földrajzi pontot egy akármilyen katasztrófa keletkezési helyeként?

A témát nyilvánosság elé táró újságírók konklúziója szerint a harakiribe torkolló cicaharc egyértelműen bizonyítja, hogy a tévinformáció-kutatás nem egyéb, mint tudományos maskarába öltöztetett politikai instrumentum a szólásszabadság elhallgattatására.

Silver a következőket fűzi a témához:

A tévinformáció tág értelmezési kereteket nyújtó definíciója inkoherens. Amit jelenleg képvisel, az az egyet nem értő szólamok elhallgattatása, és erősen részrehajló személyes politikai vélemények tudományos konszenzussá mosdatása. Egy igazán cinikus hadművelet a hiszékenyek megtévesztésére.

Covid Cultists

Van der Linden személye, az ő “kutatási módszere” és gátlástalan önpromóciója leginkább a göbbelsi propaganda nosztalgikus érvrendszerét eleveníti fel részünkre, mint valódi, komolyan vehető tudományos bizonyítékok nyújtását egy álláspont hathatós visszaigazolására.

Linden nem egyéb, mint egy ótvar propagandista, kinek kizárólagos erkölcsi értékrendje, hogy ha egy hazugságot számtalan alkalommal megismétlünk, az előbb-utóbb igazsággá válik. Emellett ne feledjük, hogy az ellenség propaganda általi lejáratásának szerves részét képezi, hogy vádoljuk őket azzal, amit mi magunk csinálunk.

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás