Kötelező a fenevad bélyege a Vatikán személyzete részére

0

Ferenc Pápa szerint az emberi elgondolások által létrehozott kísérleti COVID-vakcinák Isten ajándékai, tehát minden katolikus hívő menjen szépen oltatni, hogy a fenevad bélyegének méltó tulajdonosává válhassék. Most saját személyzete részére, beleértve svájci őrgárdáját is elrendelte, hogy aki nem oltatja be magát vagy nem produkál rendszeresen negatív PCR tesztet, az nem méltó a földi hatalom által osztogatott isteni kegyelemre.

Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

Mint ismeretes, az orv módszerekkel házaló orvosok, valamint az elnyomó karhatalom mind az ember létfenntartásának megakadályozása révén kívánja a lakosságot az oltás felé terelni, beleértve most már a 12 éven aluli kisgyermekek terrorizálását, kiknek lelkét a nagymama megmentésének magasztos szólama mentén tuszkolnák az örök kárhozatra.

Notóriusan lázadnak Jézus ama igazsága ellen, hogy Isten (kortól független) gyermekeit bántalmazó személyekre nézve még a betoncsizma is kegyesebb ajándék, mint elszenvedni a büntetést, amit az igaz emberek üldözéséért és terrorizálásáért kapni fognak:

burning_city

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. És aki egy ilyen kis gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, kik énbennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tenger mélységébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség (van arra), hogy botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik.

Egyes helyeken már vallási okokra hivatkozva sem lehet kivételt nyerni a veszedelmes vakcinák alól, utazási tilalmat meg vásárlástól való eltiltást viszont annál inkább. E folyamatok mind jobban visszaigazolják a fenevad bélyegének valóságát, mint az antikrisztusi halálszisztéma utolsó kétségbeesett próbálkozását az emberi faj pszichopata elitek által korlátlanul uralt vágási disznó létbe kényszerítésére, mielőtt azok végleg elmenekülhetnének az omladozó kártyavár törmelékei alól.

…hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.

Ironikus, hogy a klerikália bejelentése szerint a Vatikán személyzete sem élhet október elseje óta a vakcinák vallási okokból való visszautasításának lehetőségével.

spiritualitas_kiolt

Azt már csak zárójelben jegyezzük meg, hogy roppant alacsony sansszal számítanak az egyes gyülekezetek által propagált „Krisztus vérének” azon oltások, melyekben abortált csecsemők szövetei, hörcsögök méhlepénye, valamint legyilkolt cápák százezreiből nyert hormonok vannak.

UPDATE: A cikk lezárása után érkezett az Alcyon Plejádok kiváló összefoglalója, pont eme téma kapcsán. Érdemes megtekinteni!