Lényegében minden központilag megszervezett népirtás ugyanazon forgatókönyv mentén zajlik le, melyek természetét az elmúlt évszázad során sorra kiadott tömegpszichológiával foglalkozó könyvek rendre felfedték. A népirtás levezényléséhez szükséges egy teremtéstörténet (alaphazugság), melyből kiindulva aztán újabb meg újabb részhazugságok garmadáját lehet keletkeztetni az össztársadalmi megtévesztettség előidézése érdekében.

A hazugság feltétlen elfogadtatásához hangolódik a média, mely nevét Medea görög istennőről kapta, ki a mitológiában a varázslás, megtévesztés és az illúzió istennője volt. A hazugság a média által akár néhány hónap leforgásán belül univerzálissá tehető. A bűvkörébe került lakosság elveszti kapcsolatát előbb a legfelsőbb (isteni eredetű) igazsággal, majd vaksi szemeivel és süket füleivel tapasztalható valósággal is.

A végállomás, mikor az ember már a saját maga által érzékelt valóságot is megtagadja, és a média által varázslás, megtévesztés és illúziók révén belé plántált fantáziaképet fogadja el objektív és megmásíthatatlan tényként.

A média pusztító rombolása révén azonban a társadalom ketté válik: nem mindenkivel lehet feltétel nélkül elfogadtatni a bevezetett valóság-illúzió kizárólagosságát, sokan továbbra is a maguk érzékszervei által tapasztalt valóságnak hisznek. Jóval kevesebben ugyan, de akadnak olyanok is, akik az Isten által szívükbe helyezett igazságokhoz ragaszkodnak megrendíthetetlen bizalommal.

angel_warrior

A hatalom ekkor ama ukázt adja ki a fennhatósága alá tartozóknak, hogy a megtévesztések és illúziók csapdájába zárt többséget ráuszítsa a valóságot helyesen látó józan kisebbségre, valamint az igazság talaján betonbiztosan álló Isten gyermekeire egyaránt.

A sikeres népirtás levezénylésének útjában a hatalom szerint ekkorra már nem áll semmiféle akadály, hiszen az ő egyeduralkodásukat éltető és a túlerőt részükre biztosító abszolút többséget megnyerték, a lóvá tett népség pedig nem a saját érzékszerveinek, hanem a diktátor utasításaira a média által belé plántált fantáziaképeknek hisz.

Most, amikor az oltatlanokat Ausztráliában, Kanadában és Németországban már viszik a koncentrációs táborba, a média szerint az önkéntelenül elhurcolt (Ausztráliában első körben a bennszülött) polgárokat egy részükre soha nem látott luxusnyaralást biztosító wellness-hétvégére nevezik be erőszakkal, hol a lekötözött testükbe fecskendezett méreginjekció a koronavallás szent Bibliája szerint betölthető üdvösségtörténetet hozza el minden agonizáló áldozat részére.

Ekkorra a hajdanvolt polgárság már felocsúdni sem képes a mély álomból, oly mértékben vált elméjük és testük egyaránt a totalitárius megtévesztés és illúziók áldozatává.

trapped_in_vr

Alább felsorolom, és a koronavírus-rendelkezések fényében kibontom azon tíz pontot, melyek a tömeglélektan szerinti lopakodó népirtást hozzák el a lelki értelemben békésen szunyókáló emberiségre.

1Félelemkeltés

A kollektív rettegés felkorbácsolása.

Tedd amit mondunk, különben valami rossz dolog történik.

Példák: Jön a COVID, és mind meghalunk! Gyorsan zárjunk le két hétre mindent, hogy kilaposítsuk a görbét! Mindenki teszteltessen orrba-szájba! Járványmodellezőink előrejelezték, hogy 2 milliárd ember meg fog halni! 90%-os átoltottság szükséges, különben nem lesz meg a nyájimmunitás.

2Hízelgés

Az emberek megkorrumpálása a hatalom kényének-kedvének való megfelelésére és a további rendelkezések elfogadtatására.

Tedd amit mondunk, és akkor jó ember vagy.

Példák: Állj a pénztárak előtt festett körökbe. Moss kezet. Tarts távolságot. Hordjál maszkot. Segítsünk egymásnak tíz méter távolságból. Törődjünk az idősekkel: hagyjuk őket a csendes magányukban megdögleni. Oltasd magad, legyél újra szabad!

3Megvesztegetés

A lelkükben és elméjükben korrumpált tömegek fizikai jutalmakat, vagy legalábbis azok ígéretét kapják a császártól.

Tedd amit mondunk, és jutalmat kapsz.

Példák: Bezárt vállalkozások támogatása, a kényszerből otthon maradt emberek jövedelem-kiegészítése (Magyarországon nem), ingyenes teszteltetés, lezárások időleges feloldása, alkalmanként lehet étterembe menni. Popcornkóla, vakcinalottó, vattacukor az oltakozásért.

4Fenyegetőzés

A császár „adományaitól” nem elaléló emberek megtörésének kísérlete, illetve az esetlegesen ébredezni merészelő korrumpáltak folyamatos veszélyérzetben tartása, hogy ne hagyhassák el a hatalom „védernyőjét”.

Tedd amit mondunk, különben…

Példák: A rendkívüli állapot és a lezárások folyamatos meghosszabbítása a megtörés érdekében; hordd a maszkot te mocskos kisnyugdíjas, különben megbírságolunk 500 ezer Forintra! Kisvállalkozások bezárása, turizmus kivéreztetése, felügyelő drónok, karanténapp. Ha nem oltatják magukat elegen, újabb korlátozásokat rendelünk el.

5Megkülönböztetés

Az engedelmeskedő emberek szétválasztása az engedelmességet megtagadóktól.

Aki nem teszi, amit mondunk, az…

Példák: Megbélyegzések: Vírustagadó! Tudományellenes! Anti-vaxxer! Gődényista! Nagymamagyilkos!

6Hibáztatás

A társadalom mindennemű bajának és a terrorhatalom kudarcainak ráoktrojálása a renitenskedő polgárokra, valamint a velünk szemben való gyűlöletkeltés. Beindul a zabolázatlan őrjöngés, az engedelmesek szabad kezet kapnak az engedetlenkedők pocskondiázásában és terrorizálásában.

Ők nem teszik, amit mondunk! Ezért ők a felelősek a ti problémáitokért!

Példák: Az egészségesek betegítik meg a betegeket! Az egészséges oltatlanok a felelősek az oltottak halálozásáért! Te, aki nem hordasz maszkot, milliók életét sodrod veszélybe! Te, aki nem oltatod magad felelsz a szegény nagymama haláláért! Ha nem tesztelteted magad naponta, te szórod szét a vírust!

7Akadályoztatás, büntetgetés

A hatalom egyértelmű megkülönböztetést kreál az engedelmes és az engedetlen polgárok között, az engedelmeseket jutalmazza, az engedetlenek életét megnyomorítja.

Akik nem teszik, amit mondunk, azok árulók! Büntetést érdemelnek!

Példák: Kijárási tilalom az egészséges oltatlanokra, egyes rendezvények, éttermek, közösségi terek látogatása csak „védettségi” igazolvánnyal. Vakcinamandátum különféle állami szektorokban és magáncégeknél.

8Ellehetetlenítés

A hatalom magatehetetlenné alakítja az általa kiirtani szándékozott csoportot, akik ellenállási képességüktől megfosztván akár nyílt színi erőszak szüksége nélkül begyűjthetők és kijelölhetők megsemmisítésre. Megtörténik a fizikai elkülönítés is.

Nem tetted, amit mondunk, így te vagy az okozója a nép mindennemű nyomorának! Nem érdemelsz kegyelmet!

Példák: Ennek még csak az elején vagyunk, de kibontakozó példák a folyamatos határellenőrzések, ahol az oltatlanokat nem engedik tovább, az elkülönítő táborok az oltatlanok részére, valamint ama lehetőség folyamatos lebegtetése, hogy az oltatlanok a sarki élelmiszerboltba sem mehetnek be vakcinakártya nélkül (Los Angeles-ben meg Ausztráliában működik már hasonló rendszer).

9Megsemmisítés

Az egyértelműen szétválasztott tömegek közül a megsemmisítésre kijelöltek immár minden kapcsolatukat elvesztik a társadalommal. Teljes fizikai elkülönítés, majd népirtás.

Ők, akik nem tették, amit mondunk, az egész nemzetet veszélybe sodorták! Tettükért halált érdemelnek!

Példák: Az erőszakos oltatás programja fog minket elvezetni ebbe a stációba, melynek épp az előkészítése zajlik. Az oltóanyagokba ellenőrizhetőség nélkül bárminemű gyilkos méreganyagot be lehet csempészni, kiváltképp, mikor hermetikusan zárt intézményekben követik el a népirtást, ahonnan nem szivároghat ki információ a külvilágba.

10Tagadás

A hatalom tagadja, hogy bárminemű bűncselekményt elkövetett volna, kiváltképp mivel mindenben a (saját maga által hozott) törvények szerint járt el.

Nem csináltunk semmi rosszat, az engedetlenkedők maguknak okozták a bajt.

Példák: a hatalmat istenítő tömegek soha nem fogják megismerni a tényleges valóságot, hacsak nem érkezik egy külső, felszabadító behatás, mint amilyen a koncentrációs táborok leleplezése volt a II. világháború végén. Ezért fontos a globális vakcinadiktatúra bevezetése, hogy az új világrend ernyője alá kerülő oltottak örökkön-örökké hazugságban tarthatók legyenek. Erre rásegít a tudomány is az emberekbe való hamis emlékképek betáplálásával, a történelem átírásával a központi kontroll alatt tartott internet révén, a totalitárius ellenőrzéssel robotokkal és mesterséges intelligenciával, valamint a zombiasító kábítószerek, virtuális szórakozási lehetőségek sokaságával.

FIGYELEM: Ez az írás 2021. november 24-én keletkezett, ám csak később került beszerkesztésre. A benne foglaltatott egyes információk elavultak lehetnek.