Akad több téma a COVID-népirtás kapcsán, melyek kifejtése korábban elmaradt részemről. Oly sebesen száguldoztak a hírek az információs hadviselés jegyében, hogy egyszerűen nem sikerült időben elérnem a feldolgozandó tényanyagok végére. Ezért születnek jelenleg is írások a COVID-járványról annak ellenére, hogy a tudományos klerikália igyekszik velünk elfeledtetni minden rémtettüket, és amnesztiát kicsikarva belőlünk tiszta lappal folytatni a népesség átverését és megnyomorítását.

Akad azonban két témakör, melyeket mindenképp szeretnék még kicsit kielemezni, ugyanis e két fogalomra hivatkozva rendelték el a lezárásokat, az egészséges emberek diktatúra alá erőszakolását, valamint jogfosztását. Ezek pedig a PCR varázspálca intézménye, illetve a tünetmentes terjesztő elmélet sarlatán szélhámossága.

Sokan rögtön köhécselnek, fuldokolnak, fejvesztve lélegeztetőgépért kiáltoznak, mikor meglátják a pozitív PCR teszten felbukkanó terhességi csíkot. Miután élete lepereg a szerencsétlen áldozatnak, és rohamtempóban elbúcsúzott szerető családtagjaitól, máris bebeszélhette magának, hogy itt az elkerülhetetlen vég.

A PCR-varázspálca az újkori okkultista ráolvasás első számú kelléke. Akire rábocsátják a véletlenszerű, de lehetőleg minél magasabb melegítési ciklussal srófolt fekete mágiát, garantáltan helyet foglal a COVID-megbetegedések egyre riasztóbb ütemben emelkedő számjegy-statisztikájában.

burokrata_had

A PCR, mint világra szóló átverés úgy vehette át a kontrollt az emberiség teste és elméje felett, hogy az egyszeri birkákba rendre bebeszélték: mi, az orvosok, a tudósok mindent jobban tudunk nálatok. A pálcikára szúrt kis vattapamacs mondja ki rólatok a halálos ítéletet, az orrotokból származó turha az egyértelmű bizonyíték bűnösségetekre, s nyújt indokot a bírósági tárgyalás nélkül is végrehajtandó elzárásotokra.

Idővel ugyan a varázsige bűvereje gyengült, ám eddigre bevezették a COVID-hadművelet következő lépését a kísérleti vakcinák formájában. Sőt mi több: megengedték az oltatlanoknál jóval többet betegeskedő oltottak részére, hogy teszteltetni se kelljen magukat többé. Így lehetett ideig-óráig elhitetni a tömegek életébe kerülő hazugságot, hogy a kísérleti vakcinák hatásosak és biztonságosak, illetve innentől fogva csak az oltatlanok betegednek meg. Néhány hónap elteltével fordult a kocka: a hazugság terhe ráomlott a hitelét vesztett egészségügyre, miután kiderült, hogy előbb a kétszer, majd a háromszor és négyszer oltottak is jóval nagyobb arányban betegedtek, illetve haltak meg az oltatlanoknál.

A PCR, vagyis polimeráz láncreakció technológiát Kary Mullis amerikai vegyész találta fel. 1993-ban el is nyerte érte a kémiai Nobel-díjat. A találmány kis méretű DNS-fragmentumok megsokszorozására alkalmas anélkül, hogy ehhez baktériumokat vagy élesztőgombákat kellene szaporítani. Kiváltképp hasznos ez a technológia a genetika területén végzett kutatásoknál.

dna_sequencing

Csakhogy maga Kary Mullis figyelmeztette a tudóstársadalmat arra, hogy a PCR technológia egyáltalán nem alkalmas járványkezelésre, mivel élő és ható fertőzést nem képes tökéletesen detektálni. Egyrészt, adott DNS-fragmentumokon temérdek élő szervezet és organizmus osztozkodik. Alacsony melegítési ciklusnál nem is lehet igazán megkülönböztetni az egyes baktériumok és vírusok PCR révén detektálható DNS-darabkáit.

Túl magas amplifikációs szintnél azonban ellenkező eredményre jutunk: gyakorlatilag minden létező mintában kimutathatók a keresni óhajtott koronavírus DNS-fragmentumai. Hogy honnan kerülhettek ezek a szervezetbe? Példának okáért elhalt vírusok bomlástörmelékeként a belélegzett levegővel vagy bevitt táplálékkal. A szervezetből már réges-rég kitessékelt és elpusztított vírusok maradványaiként. Teljesen más jellegű élő szövetek, baktériumok, gombák, mikroorganizmusok koronavíruséval megegyező fragmentumaiból.

Amennyiben a PCR teszt ciklusszámát 35 fölé melegítjük, a teszt akár 97%-os (!) valószínűséggel mutat fals pozitívat. Gyakorlatilag a világ összes emberét beteggé lehet tenni, ha ezt a célt akarjuk elérni. Nem véletlen, hogy a legsúlyosabbnak mutatkozó harmadik-negyedik hullámok során Európában 30-40, Amerikában 35-45 közti ciklusszámot alkalmaztak a doktorok! Kellett generálni a kamubetegeket.

beteg_oltott

Miután az okkultista ráolvasás lezajlott, az emberek a saját, alapvetően rendben lévő lelki, mentális és fizikai állapotuk helyett elkezdenek hinni a varázspálca által mutatott eredménynek (kiváltképp mivel ugye ők maguk nem érthetnek a pozitív eredmény miértjéhez, tehát kötelesek a testük és elméjük feletti uralmat feltétel nélkül a doktorok kezébe adni). Még aznap utána néznek, milyen tünetekkel jár együtt a COVID-fertőzés (aki ezt magától nem teszi, annak a tévé ordibálja a képébe napi huszonötször a „használati utasítást”). Az áldozatok, hogy megfelelhessenek a pozitív PCR teszt, valamint az orvostársadalom kívánalmainak, rögvest nekiállnak köhécselni és fuldokolni, fáradékonnyá válni, csakhamar a homlokuk is kénköves pokolban lángol.

Sajnos Kary Mullis nem akadályozhatta meg találmánya szándékos kiaknázását, mivel 2019 augusztusában elhunyt.

A PCR-szélhámosság napvilágot láttát követően mintha mi sem történt volna, folytatták a hentes és mészáros orvosok az áltudományos diagnosztikát, méltán rászolgálván tettükkel az orv (vagyis burkoltan romboló, rosszindulatú személy) megnevezésre.

A PCR tesztelés visszaszorultára egy évnél is tovább kellett várni. Legtöbben akkor döbbentek csak rá az átverésre, miután az egészségügyi szervezetek bejelentették, hogy aki oltatja magát, annak nem szükséges többé teszteltetni. Így beteg oltottakként is nyugodtan járhat-kelhetnek a nagyvilágban. Közben az egészséges oltatlanok démonizálása tovább folyhat a 97%-ban fals pozitívat mutató PCR tesztek révén.

covid_test1

Nagyjából 2021 vége felé kezdték el tömegek visszautasítani a tesztelés követelményét munkahelyükön, illetve hagytak fel az önkéntes vizsgálattal, mikor a lakosság jó része már fulladozott a COVIDiktatúra mocsarában és több ország koncentrációs táborokkal tarkított vakcinácizmust vezetett be a lakosság ellen.

Annak ténye, hogy a PCR tesztelés kamu pandémiák kifundálására alkalmas eszköz, 2007 óta köztudomású volt. Ebben az évben Gina Kolata tudományos publicista a New York Times hasábjain írt cikket a gyorstesztek ama tulajdonságáról, hogy könnyedén lehet általuk olyan pandémiát kihirdetni, ami nincs is.

Miután egyértelművé lett a PCR tesztek átverés mivolta, 2020 nyarától fogva folyamatosan publikálták eme tényt a lelkiismeretes tudósok és virológusok, kiknek intelmeit nemes egyszerűséggel ignorálták a betanított munkás háziorvosok, nővérek, önkéntes „segítők” és önkényeskedő karhatalmi elnyomók. Ők a pandémia fenntartására és erőszakos súlyosbítására kaptak megrendelést, nem a a karantén és vészhelyzeti kormányzás felszámolására a megnyugtató tények mentén.

Eztán kezdték el rémhírterjesztőzni és vírustagadózni a rémhírterjesztő és vírusfanatista szektások az emberiséget a kollektív skizofréniából kivezetni kívánó felébredetteket.

propaganda_parodia

A PCR tesztelés minden vizsgálati dimenziójában az emberi fajt ért talán leghatalmasabb átverésnek bizonyult. Magas árszínvonalának és a haszontalan termékre vonatkozó gigantikus keresletnek hála persze jókor jó helyen lévő vállalkozók tömegei szedhették meg magukat és húzhatták ki az utolsó lyukas fillért is a lakosság pénztárcájából.

A PCR teszt a következő tényezők mentén bizonyult totálisan alkalmatlannak aktív fertőzés kimutatására:

Nem jelez betegséget. A páciens, ha el is kapta volna esetleg a koronavírust, akár rég meg is gyógyulhatott belőle akár bárminemű tünet felmutatása nélkül, vagy enyhe tünetek mentén, melyek nem megkülönböztethetők egy enyhe lefolyású náthától vagy influenzától. Mire a PCR teszt kimutatná a fertőzést, akár gyógyult is lehet a ráolvasás bűvköre alá helyezett személy. A teszt ilyenkor a rég elhalt vírustörmelékek jelenlétét mutatja a szervezetben, melyeket az immunsejtek folyamatosan ürítenek ki a nyállal, vizelettel és ürülékkel. Ahogy betegséget nem jelez, úgy élő és fertőző vírus jelenlétének kimutatására is alkalmatlan.

25 ciklus fölött akár 50%-ban, 35-nél nagyobb melegítési ciklusnál 97%-ban mutathat fals pozitív eredményt.

nem_kell_oltas

Bolgár, portugál és osztrák hatóságok egyaránt kimondták a PCR tesztek érvénytelenségét, mégis, mintha mi sem történt volna, a tudományos klerikália boszorkány-állománya tovább folytatta az okkultista ráolvasás véghez vitelét.

A PCR teszt rendkívül drága, ráadásul országtól függően heti 2-3 alkalommal, vagy akár minden nap kötelezték a munkaerőt ennek végzésére a nagyvállalatoknál. Egy PCR teszt költsége sok helyütt magasabb volt, mint a munkás egynapi jövedelme! Ennél már csak a vadkapitalista érdekövezetben dívó szokás bizonyult förtelmesebbnek, ahol az állam vagy a cégek helyett a munkaerőt kötelezték a tesztelés költségeinek megfizetésére.

Az oltási program bevezetését követően milliárdokat zsaroltak a saját zsebből fizetendő további tesztelésre, míg az oltottak akár egyértelmű tünetek felmutatása esetén is mentesülhettek mindettől. A gerjesztett folyamat, az egészséges oltatlanok démonizálása, valamint az egyre betegeskedőbb oltottak állapotának hanyatlása, a hosszú COVID terjedése magával vonta a munkaerő tömeges elmenekülését a rendszerből, ami a napjainkban tapasztalható súlyos gazdasági válságban kulminálódik.

Az igazi komédia aztán bontakozott ki, miután a felébredett tudóstársulások kimondták a PCR tesztek érvénytelenségét.

4_masked_people

Afrikába pofátlanul betört a WHO, s elkezdte a helyi országok miniszterelnökeit vegzálni, hogy adják át a lakosságaik teste feletti uralmat a tömegmészáros szervezet részére. Egészen 2021 októberéig, amíg a legyilkolt ellenálló afrikai miniszterelnökök hulláján taposván bebiztosításra nem került a WHO regnuma a kontinensen, a koronavírus gyakorlatilag ismeretlen jelenség volt. A 15% feletti oltakozási arányt semelyik országban sem elszenvedő lakosság egészségben és békében folytathatta életvitelét.

Az egyik legtréfásabb mókamesternek John Magufuli, Tanzánia miniszterelnöke bizonyult, aki a WHO ama kérésére, hogy küldjenek nekik mintákat COVID-gyanús emberekről örömmel szolgáltatta be nekik egy papaja, egy kecske és egy fürj mintáját, melyek mindegy szálig COVID-pozitív diagnózissal ellátván érkeztek vissza.

Hasonló módon olasz tudósok gyümölcsökkel és Coca-Colával bizonyították, hogy gyakorlatilag bármit a világon lehetséges COVID-pozitívra tesztelni. A kólás trükköt egy német parlamenti képviselő élőben is bemutatta a nyilvánosság előtt.

További nagy hátrányaik a PCR teszteknek, hogy túlságosan is könnyen szennyeződnek. Nem elképzelhetetlen, hogy milliókat az agyvelőig dugott pálca betegített meg.

struggling_woman_sick

A PCR tesztelés csúfos lebőgése egyáltalán nem rengette meg a tudományos klerikáliát. A hazugság természete, hogy magától szaporodik: lebukás esetén minden egyes lódítást el kell fedni újabb meg újabb hazugságok, magyarázkodások, erőszakos intézkedések bevetésével.

Így váltak egyre erőszakosabbá és terrorisztkusabbá a lezárások, melyekről eddig is gazdagon értekeztem, Amit viszont nem bontottam ki eddig, az a PCR hazugság elfedésére bevezetett másik átverés, a tünetmentes terjesztő elmélet.

Amennyiben a PCR teszt alkalmatlan aktív és fertőző betegség kimutatására, miután legtöbbekben csak gyógyulásukat követően lehet kimutatni a hőn áhított DNS-fragmentumokat, amikor a szervezet már az elhalt vírustörmelékeket takarítja kifelé, világos, hogy a betegség fertőző szakaszának előbb kell lefolytatódnia. Leginkább akkor, mikor az ember tüneteket mutat, de még jobb, ha előtte.

A tudományos konszenzus korábban úgy hangzott, hogy a beteg az első tünetek felmutatását követően válik fertőzővé. Addig a vírus kizárólag azzal van elfoglalva, hogy önmagát szaporítsa a gazdaszervezetben. Amíg nem ér el a maga állományából kritikus mennyiséget, addig fertőzésre alkalmatlan, mivel a kis számú betolakodót játszi könnyedséggel veri le egy egészséges és életerős szervezet.

beteg_labadozik

Hogy a COVID-járvány súlyossága kellő mértékű kihangsúlyozást kaphasson, be kellett vezetni a tünetmentes terjesztő elméletet, mondván: az is gyanús, aki nem gyanús.

Ha már az emberek vonakodnak a gyakorlatilag garantáltan kamu eredményt mutató tesztektől, hát mormoljuk rájuk bármiféle bizonyítékot mellőzvén, hogy az illető tünetmentes terjesztő, s máris telepítheti a karanténappot a telefonjára, amennyiben van olyan hülye, hogy magától engedelmeskedik a karhatalmi terroristáknak.

2020 végére az addig elméletben sem létező tünetmentes terjesztő ideológiája tökéletesen átvette az irányítást a lakosság életvezetése felett, épp időben a kísérleti vakcinák bevezetéséhez.

Ahogy a PCR tesztelés követelményétől, úgy a tünetmentes terjesztőként való meggyanúsítástól is mentesültek az oltottak. Így azok – miután az egészséges oltatlanok létezését kitiltották a világból – a működésképtelen és egyenesen életveszélyes mellékhatások sokaságát felmutató vakcinák beinjektálása révén szabadon járhattak-kelhettek a világban és fertőzhették össze egymást, miután alanyi jogon álltak gyanú felett.

covid_magician

A vírusok jól ismert és részletesen dokumentált antitest-függő megerősödésének hála a kísérleti vakcinákkal oltottak a koronavírust mutációkra kényszerítették, ami így 2021 tavaszától fogva minden eddiginél hevesebb pusztítást vihetett véghez – javarészt az oltottak körében, amely következményekért az oltatlanokat vonták a korábbiaknál is erőszakosabb elnyomás alá. Ugyanazt a hibát követték el, mint a fekete himlő kibontakozásának időszakában.

A tünetmentes terjesztő elméletre egy igazán impozáns kísérlet adta fel az utolsó kenetet: a kínai Wuhan városában (ahonnan állítólag a koronavírus eredt) egyszerre mind a tízmillió lakost letesztelték. A rajtaütéses akció alkalmával, bár ráleltek néhány pozitív esetre, egyetlen tünetmentes terjesztőre sem sikerült akadniuk.

Ugyan a COVID-terror mintegy kétéves időszaka során a legtöbb pusztítást a halálos vakcinák idézték elő, azok rohamtempóban történő előállítása, majd náci hévvel való terjesztése nem sülhetett volna el akkora sikerrel, amennyiben az ingujj felhajtásának szükségét nem indokolták volna egy, a komplett népességen erőszakkal átütött hazugsággal, mint az érvénytelen PCR tesztek atyaúristensége és a tünetmentes vírusterjesztés mengelei színvonalú elmélete.