Forradalmi elmék: a „konteós” gondolkodásúak könnyebben kiszűrik a deepfake tartalmakat a szellemi sötétségben tartott „normálisaknál”

0
Which One Is Me

Előbb-utóbb minden lényeglátó embert megbélyegeznek a sötét peonok a konteósság stigmájával. Nyilvánvalóan jelentős félelmet gerjesztenek egyes babonás körökben ama személyek, akik képesek szimplán a szemeik felnyitásával és a gondolkodás kihalófélben lévő szokásának elsajátításával olyan nyilvánvaló dolgokat észlelni, melyekre a propagandával és befolyásolással elaltatott széles plebs alkalmatlannak bizonyul.

A Telematics and Informatics szaklapban publikált tanulmány szerint az összeesküvés-elméletek “hívői” könnyedén detektálják az ún. deepfake videókat. Ezek olyan manipulált felvételek, melyeken egy ismert személy olyan cselekedetet hajt végre vagy olyan beszédet mond el, ami soha meg sem történt; hanem egy gépi algoritmus vagy videóvágó szoftverrel dolgozó manipulátor hozta létre azokat.

A felmérést 130 személy bevonásával végezték, kiknek összesen 59 ismert celebritás 174 különféle felvételét mutatták meg, autentikus és deepfake formátumúakat egyaránt.

A konteósság mértékét olyan alákérdezések mentén igyekeztek felmérni, mint “Hiszed-e, hogy szemlátomást összefüggéstelen események mögött valójában titkos társaságok akciói állnak?”.

A tudósok megdöbbentő felfedezése szerint az összeesküvéselmélet-hívő kalapba került páciensek 80 százalék pontossággal voltak képesek detektálni a deepfake felvételeket, ami messze meghaladja a “normális” emberek eredményeit.

Ewout Nas, a kutatás egyik szervezője a következőképp lamentált a megdöbbentő felfedezés kapcsán:

Pozitív korrelációt fedeztünk fel az összeesküvés-hiedelmek és a deepfake detektálási teljesítmény között. Mi az ellenkezőjét vártuk.

Megdöbbentő módon a rendszeres szociálismédia-használók szintén remekül szerepeltek a felmérésben. Kiváltképp az egyes celebritások rajongói könnyedén kiszűrték az azokról mintázott deepfake felvételeket. További felfedezés, hogy a vizsgálati alanyok kora és neme semmilyen mértékben nem befolyásolta ez irányú képességeiket.

A különbség a deepfake és egy szabvány retusált fotó vagy manipulatív módon összevágott felvétel közt, hogy a modern hang -és képgenerátorok képesek az eredeti személy hanghordozását tökéletesen lemásolni, s a megrendelő által kitalált szavakat adni a szájába. Továbbá a szájmozgás és testbeszéd módja szintén tökéletesen összehangolható a megfogalmazott szöveggel.

A deepfake videók alkalmasak a szabvány elme megtévesztése által meg nem történt események valósként láttatására, nemkívánatos személyek lejáratására, tévinformációk terjesztésére és a közvélemény manipulálására. Ezért – paradox módon – a lényeglátó embereket lealusisakozó bolondok nagyobb eséllyel válnak áldozataivá a tévinformációknak és megtévesztéseknek a nyitott szemmel járókhoz képest.

Ugyan temérdek erőfeszítést tesznek különféle szervezeti aktorok a deepfake-ek detektálására szolgáló algoritmusok kifejlesztésére, az egyre profibb szerkesztésű videók rendkívül nehézzé teszik a tényellenőrök munkáját. Nem olyan rég az OpenAI képtelen volt visszavonni a maga házon belül eszkábált, ChatGPT fogalmazványokat detektáló applikációját, mert az a temérdek fals pozitív eredmény mellett rendkívül rossz hatásfokkal észlelte a mesterséges intelligencia által szerzett szövegeket.

Mindez azt jelenti, hogy a látszat és valóság közti különbségtétel egyre lehetetlenebbé válik, s kizárólag azok fognak átlátni a hazugságokon és megtévesztéseken, kik a plebs értékítélete szerint konteós gondolkozásúak.

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás