A népszámlálás lezárultát nyugtázó statisztika szerint eltűnt 400 ezer ember az országból. Na de hova lettek?

Az emberek rendszerből való passzív elszivárgásáról egy rakás szemelvényt írtam már. Íme egy csokor belőlük:

A valódi forradalom már úton van, ám senki nem veszi azt észre

Ezért nem fog visszatérni a 2020 előtti „normalitás”

Mi lesz, ha a kiábrándult munkaerő többé nem jár dolgozni?

Szart sem ér a jegybanki alapkamat-emelésetek!

Az idei népszámlálásról is leszedtem a keresztvizet:

census_admin

A népszámlálás margójára

Adalékok a népszámlálásról szóló cikkhez

Nem mellékes tényező, hogy a COVID ürügye végett lefolytatott vakcina-népirtás is tizedelte az embereket rendesen.

Mégis megszólalhat bennünk a kisördög, hogy tán nem-e lehetnek egyéb okai is a karhatalom által várt lélekszám elmaradozásának?

Ismeretes, hogy a rendszer a testünk és elménk feletti végső, totalitárius kontroll átvételére törekszik, melyben a hatalom azt tesz velünk, amit csak kénye-kedve kíván.

Ezekben az épp zajló utolsó időkben egy nem mindennapi esemény bontakozik ki a nagyvilágban, melyet a korabeli krónikások elragadtatásnak hívnak. Az emberek egyszer csak eltűnnek a rendszerből, ám senki nem tudja, hová mennek.

luggagge_traveller

Szerencsénkre a papság meg a népszámlálásra, illetve vakcinafelvételre buzdító egyházak plébánosai rendre elmesélik, hogy a nagy elragadtatás alkalmával Isten választottjai óriás fénycsóva kíséretében repülnek fel az égbe, maguk mögött hagyván a továbbra is dolgozgatni járó, evő-ivó, házasodó társadalmat. Ám ha valóban ez volna a protokoll, melyet a klerikália csaknem minden képviselője megerősít, hogy volna már elérhető ama cél, hogy az emberek teljesen suttyomban, észrevétlenül tűnjenek el a totalitárius hatalom mindent látó szeme elől?

Az elragadtatásban részt vevő kiválasztottak egyszerűen csak nem folytatnak többé interakciót a rendszerrel. Nem adnak le több önéletrajzot, nem váltanak ki igazolványokat. Végleg feladják a létért vívott értelmetlen és terméketlen küzdelmet, passzív rezignációban várják a Krisztus visszajövetelét.

Szó sincs tehát arról, hogy az emberek szépen felröpikéznek a magas égbe, ahogy a vonatkozó Biblia-idézetben sem láthatjuk nyomait annak, hogy mindenki szálldosna ide-oda.

Miképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképp az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mindazon napig, amíg Noé a bárkába nem ment. És nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta. Ily módon lesz az ember Fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban: az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok.

peasant-1801752

Az „az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik” frázis kapcsán gondolják úgy egyesek, hogy egyik pillanatról a másikra majd röpülgetni fognak a kiválasztottak. Eszükbe sem jut, hogy aki felvétetik, az szimplán meghallja a lélek hívó szavát, abbahagyja a munkát, és elsétál az ültetvényről – bárminemű komolyabb csinnadrattát mellőzvén. Nem véletlen került intézményesítésre a hosszú COVID – aki még mindig nem ért a szóból, az kap egy utolsó lehetőséget a felébredésre. Ha lelkileg sem bírja elviselni többé az alantas munkát a kizsákmányolt peon, talán marad esélye a megmenekülésre. Az elmúlt évek során hisztérikus módon éterbe zengett munkaerőhiány szintén hasonló jelenségre enged következtetni.

Akik felvétettek, azok a népszámigálás intézménye alól is kivonták magukat. Kiváltképp ezekben az időkben, mikor a hatalom háborúba akar küldeni minket, miután a COVID-hadművelet csúfos kudarcot vallott, egyenesen az életével játszik, aki kívánja magát számozott adatbázisba rendezni.

Azért nyilván másfajta válasz is létezhet a népesség lecsökkenésére. Rengetegen távoztak külföldre az elmúlt egy évtizedben, miután a lakosság ama mantrát kapta a pofájába, hogy aki nem elmeprogramozható rabszolga, az nem magyar, és nincs helye ebben az országban.

A CSOK és babahitel bevezetésével intézkedtek arról, hogy a lakhatás és gyerekvállalás egyaránt megfizethetetlen, teljesíthetetlen luxussá váljon a többség számára. Továbbá hogy az asszonyok rabokként világra jövő csecsemők szülése révén biztosítsák az utánpótlást az ültetvények részére.

varandos_no1

Mert íme eljönnek a napok, melyeken ezt mondják: boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!

Meglettek a 12 éven át folyamatosan zajló statisztika-hamisítgatások következményei is. Megélhetés nélküliek tömkelegét tették papíron foglalkoztatottá. Ide-oda tologatták a számokat a dicső propaganda ajvékolásához. Az elnyomottakat kitaszították a rendszerből, akik többé nem kívánnak együttműködni ezzel az aljas szisztémával.

A COVID-mészárlásról pedig már értekeztem. Ezzel végére is értem a lehetséges okok felsorolásának.

Hogy máshogy is zárhatnánk a témát, mint egy alkalomhoz illő rigmussal drága Viktorkánk kedélyállapotát javítandó:

Boldog karácsonyt!