Az ateizmus tíz főbűne

0

Az ateizmus nem pusztán az istenhit hiányát jelenti. Ha csupán ennyiben megállna, könnyedén megférhetne a vallásossággal, illetve nem születnének belőle megváltónak hirdetett eszmék, melyek aztán menetrendszerűen fajulnak világgyilkos uralmi rendszerekké. Az ateizmusnak szakrális funkciója van korunk társadalmában: meghirdetni az alulról, a matériából, a szennyből, mocsokból feltörő megváltás tanát.

Az ateizmusból kikandikáló eszmerendszerek, mint kommunizmus, kapitalizmus, humanizmus, transzhumanizmus, mind egy tőről fakadnak. Az Istentől kapott megváltástan helyére állítani a sajátjukat, mely lényegében, funkciójában, működésében, végeredményében pontosan olyan világot hoz el, amit a Biblia meghirdetett az emberiség részére – pusztán Isten nélkül.

Amennyiben nem ez volna az ateista eszmék célja, miért kívánnak korunk elitjei örök életet biztosítani maguknak a fiatalok vérének elszívásával, bionikus karok és egyéb szervek feltalálásával, a vagyoni és hatalmi piramis átörökítésével utódaikra, mikor nyugodtan alkalmazkodhatnának a természet által nyújtott körülményekhez: meghalnak, lebomlanak, ennyi. Nem kéne össze-vissza kapálózva annyi biztosítékot, melyet úgyis elvesztenek, kiépíteni a maguk részére, magával rántván ténykedésükkel az egész bolygót a sírgödörbe.

capitalism_endgame

De hát az ateizmus tombolása megállíthatatlan. Most a COVID-járvány idején újfent egyetlen lépésre vagyunk a földi Paradicsom megvalósulásától, melyet a Klaus Schwab-féle nagy újraindítás, a tudományos transzhumanizmus és a politikai Új Világrend hoz majd el részünkre. Ugyanolyan halálos lesz, mint a korábbiak, de azért a menetrendszerűen bukásra ítélt eszme túlélői néhány évtized múltán újból megpróbálkoznak majd létrehozni a tökéletes eszmerendszert, mely elhozza a Földre az édenkertet. Már ha marad még esély…

A Kálvinista Apologetika YouTube-csatorna szervezésében most az ateizmus tíz főbűnéről hull le a lepel, mely hiánypótló téma a szcientifizmus uralta modernitásban. A műsor vezetői Nagy Gergely, Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton.