„Bízz a tudományban!” – rekord számú tudományos kutatást vonnak vissza hamis adatok vagy hibás konklúziók miatt

0

A kísérleti COVID vakcinák feltétel nélküli elfogadtatásának egyes számú tartópillére a tudományba vetett hit megkérdőjelezhetetlensége volt. Hiszen mint tudjuk, a tudomány pusztán hitkérdés, semmi köze annak bármiféle mérhető vagy empirikusan igazolható tényadatok jelenlétéhez. Akkor is feltétlen hűségünkkel kell adóznunk a krisztusi vakcinák felé, amikor azok felmondják a szolgálatot, vagy éltünket pokollá tevő hatást bontakoztatnak ki bennünk.

Az áltudomány gomba mód való szaporodása pontosan a COVID-ármány időszakában kapcsolt turbó fokozatra. Az elmúlt három évben temérdek tudományellenes, a valódi tudomány kívánalmainak semmilyen mértékben nem megfelelő tanulmány látott napvilágot a vakcinák varázserejéről, hatásosságáról és biztonságosságáról, a kötelező COVID protokollok életmentő szerepéről.

Ezek java részét most visszavonni kénytelen a pénzen megvásárolt kuruzsló kaszt, mert a COVID-intézkedések pozitívumait taglaló papírok többsége nem egyéb, mint légből kapott adatok nyomán keletkeztetett hazug spekuláció.

A Retraction Watch közhasznú szervezet adatbázisa szerint az ezredforduló óta megközelítőleg 137-szeresére (!) növekedett a visszavont tudományos kutatások száma adathamisítás, elégtelen inputok, hibás konklúziók vagy a tudományosság kritériumainak egyáltalán nem megfelelő mérési metódusok miatt.

scientist_girl

2000-ben még alig 40 publikációt vontak vissza a tudományos szaklapok szerkesztői és a felsőoktatási intézmények, akadémiák kutatóközpontjai. 2022-re ez a szám megközelítőleg 5500-ra ugrott.

Az áltudomány elburjánzása mellett az is hozzájárul a szemétbe való publikációk megnövekedett számához, hogy a kutatók és professzorok presszionálva vannak az értéktelen papírok rendszeres publikálására, különben nem kapnak pénzt az őket foglalkoztató államtól, NGO-tól vagy hegemón magánvállalattól. Így hát ha nem jönnek az eredmények, muszáj kitalálniuk valamit fejből.

A tudományos innováció napjainkban egyre magasabbra tornyosuló akadályokba ütközik. Lehetetlenség ugyanis olyant felfedezni, amit ne találtak volna ki már korábban. A „brit tudósok” gúnynevet kapott jelenség pontosan e folyamatnak tart görbe tükröt. Nincs hova lépni, ezért bullshit kutatásokat, fejből kifundált papírokat kell gyártani, olykor pénzügyi előnyöket szavatoló megrendelésre.

A COVID idején egyenesen sorozatgyártották a gyógyszar -és vakcinagyárak agendáival egybecsengő kamukutatásokat, s aki ezek szavának bedőlt, azok közül nagyon sokan most súlyos mellékhatásoktól, hosszas leépüléstől szenvednek. A többség tudományba vetett bizalma szintén alaposan megrendült.

collapsing_nurse

Temérdek, korábban a tudomány körébe sorolt szakterület – pszichológia, szociológia, közgazdaságtan – küszködik az ún. replikációs krízissel. Ennek lényege, hogy akár egy hivatalosan reprezentatívnak minősülő kutatást is erőfeszítés nélkül megcáfolhat egy radikálisan más konklúziót felvonultató másik papír, amennyiben a mérést és adatgyűjtést földrajzilag, szociológiailag és kulturálisan más csoportba tartozó személyeken végezzük.

A replikációs krízis következménye, hogy kiváltképp a pszichológia és a közgazdaságtan kezdi elveszteni a maga tudományos jellegét. Egyre inkább bebizonyosodik, hogy legfeljebb filozófiáról (elmegyártmány) lehet szó ezek esetében, semmint olyan tévedhetetlen intézményekről, melyekre nyugodt szívvel rábízhatjuk a komplett társadalom irányítását.

Kiváltképp a pszichiátria tévelyedett el teljes mértékben az emberiség szolgálatának útjáról, mert a hentes és mészáros orvosok az egyre több vesztest és tragédiát kitermelő rendszer helyett az egyéneket hibáztatják azok tragikus sorsáért. Csakhogy a szisztéma veszteseinek száma immár több mérőszám szerint meghaladják a nyertesekét.

Ilyen példának okáért a dugába dőlt felsőoktatás, ahol a kiesettek és bedőlő diákhitellel szenvedők száma meghaladja a sikeres végzettekét és karrierépítőkét. Az egyetemek falain belül sem áldásosabb a helyzet: a diákok bő egyharmada súlyos szorongással, kiégéssel, depresszióval küzd, miközben hiábavalóan igyekeznek kielégíteni az egyre aberráltabb és teljesíthetetlenebb kötelezvényeket.

masked_students

A Retraction Watch szemlélteti is a helyzet súlyosságát: 2015–18 között a pszichológiával foglalkozó papírok 61%-a került visszavonásra, ami azt jelenti, hogy a magasságos tudomány immár jóval többször téved, mint ahányszor igaza van.

Még az egzakt tudományok sem nyernek mentesülést a leépülés alól: a University of Virginia 5 forradalminak kikiáltott rákkutatási papírt elemezvén ama következtetésre jutott, hogy egy esetben teljesen hamis, további kettőben pedig hiányos vagy nem megfelelő konklúzióra jutottak azok megalkotói.

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás