Nyugodtan vegye fel mindenki a második oltást, akinek az első már megvolt

0

Figyelem! Az alábbi írás felkavaró, olykor gyomorforgató gondolatsorokat tartalmaz! Mindenki a saját felelősségére olvassa!

Hírek szállingóznak arról, hogy egyesek úgy trükköznek a rendszerrel, hogy miután megkapták első adag oltásukat, a védettségi igazolvány kézhez vitelét követően nem kívánnak újból az orvosi rendelőbe járulni a szükséges második dózisért. Felelőtlen viselkedésüknek nagyon súlyos következményei lesznek.

Lássuk, mi történik egy ilyen ember elméjében. Vélhetően roppant bizonytalan alakokról van szó, akiknek persze a látszat kedvéért lehet hatalmas arcuk. Annál nagyobb a valódi szégyen, hogy nem igazán mernek egy általuk hozott döntésbe kellő vehemenciával beleállni. Csak akkor jár a pofa, amikor annak nincs komoly tétje.

Megvan hát az első adag oltás, illetve az (elvileg határidőt nem tartalmazó) igazolvány, ezután már nyugodtan lehet szaladni a nagyvilágba fertőzni a többieket.

A rendszer kicselezésének következménye egyrészt, hogy hamarosan komoly szigorítások jönnek, másrészt az efféle egyedek végleg elvesznek az erkölcsi-mentális bizonytalanság útvesztőjében.

confused_man1

A felelőtlen viselkedés leleplezéséhez először is lássuk, mi zajlik épp a világban. Ismeretes a „fenevad bélyege” elnevezésű objektum, melynek lényege, hogy annak felvétele nélkül senki nem adhat el és vehet többé a nagyvilágban, csak akin a fenevad bélyege (oltás + esetleg chip), neve (vagy jelképe, mint az arcmaszk), illetve nevének száma (oltásigazolás-útlevél) rajta van. Mivel az 5G + nanorobot kombót nem sikerült határidőre bevezetnie a háttérhatalomnak, mely az emberiség vágóállattá züllesztésének visszavonhatatlan módja volna, maradt időhúzásnak a vakcinaútlevél, amíg ki nem épül a Föld bolygó totális energetikai lezárását biztosító műhold-hálózat.

Akad azonban a bélyeg előtt egy leírás is, melyben az szerepel, hogy az ember jobb kezére vagy homlokára kívánják azt rátenni. Mit is jelenthet ez? Akkor hát ha valakinek nem a jobb kezére, hanem mondjuk a farka tövére kívánnak chipet ültetni, az nem a fenevad bélyege, ugye?

Az átlag polgár ostobaságában oly mélyre züllött, hogy ótvar mesekönyvnek tudja be a jelen kor történéseinek tűpontos leiratát. Az objektív valóságra hivatkozva azzal mindennemű kapcsolatát elvesztette. Tehát: mit számít az, hogy hova rakják neked a fenevad bélyegét? Azt képzeled, nem olvassa a háttérhatalom a Bibliát, nem vizslatja a csillagokat és bolygóállásokat, mielőtt terrorisztikus intézkedéseit meghozná? Szerinted pusztán a véletlen műve, hogy pont 2020 elején tört ki a koronavírus-járvány, mely esztendőre asztrológusok sokasága jósolt nehéz időket, illetve kataklizmát?

Pontosan tudják ezek, mi van a Bibliában, mit üzennek a csillagok. Csak éppen nem úgy értelmezik mindezen jeleket, ahogy valójában kéne.

kecske_aldozas

A Biblia, pláne a „Jelenések könyve” szekció üzeneteit szinte soha nem szó szerint úgy kell értelmezni, ahogy azok le vannak írva. Ennek célja, hogy a vérmaterialista, ateista, ostoba karhatalmiak, képmutató írástudók és farizeusok, haszonlesők, valamint tudósok elől rejtve maradjon az igazság. Jézus meg is jegyzi az evangéliumokban, hogy áldja az Istent, amiért elrejti az igazságot az okosak, az intelligensek, az uralkodók, a farizeusok elől, és csak azoknak mutatja meg, akik képesek gyermekként és az Isten iránti feltétlen bizalommal létezni.

Ezért nem kapnak jelt az intelligensek, akik többségükben ateisták, hiszen az ő nagy eszük alkalmatlan az igazság befogadására. Pofátlan egójuk, vérmes arroganciájuk, hamis felsőbbrendűség-tudatuk egyaránt nem méltó tulajdonságaik az Isten országába való belépéshez, ahova az ilyen ócska emberi kvalitásokkal nem lehet bekerülni.

A nagy észkombájnok egyetlen valós teljesítménye, hogy jól átvernek másokat, aztán a szélhámosságaik következtében előbb-utóbb saját maguk is verembe esnek, miután hazugságaikban elkezdenek ők is hinni. E viselkedés következménye az „intelligens” embereket mételyező kétkulacsos magatartás: bár talán meghallom a lelkiismeret szavát, mégis jobban bízok a saját agyam kitalációiban, a karhatalomban, a nyunyóka néniben, a vakcinát reklámozgató senkiházi celebekben, meg hát azért a védettségi igazolvány biztosította előnyök sem jönnének rosszul.

Mit tehet az ember, aki nyilván nem tud kétfelé szakadni, hogy azért kicsit megfelelhessen a hatalom elvárásainak, mehessen zötykölődni a rabszolgatelep felé, bulikázhasson egyet a végítélet előtt, ugyanakkor rendre elfojtott lelkiismeretét is megnyugtassa? Essen két szék közül a pad alá: oltasson első alkalommal, markolja fel az igazolványt, aztán „véletlen” feledkezzen meg a jó polgárhoz méltó viselkedés további megkövetelt elemeitől.

jovialis_barika1

Térjünk vissza a fenevad bélyegére, és próbáljuk megérteni azt. Mint ismertettem, a Biblia szinte soha nem alkalmaz egzakt megfogalmazást (kivéve talán Jézus prédikációit, amiket meg hogyhogynem szándékosan félreértenek, ferdítenek, esetleg eltitkolnak a papok és farizeusok). Mi akkor hát a bélyeg üzenete, és hogyan közvetíti azt a Biblia?

Ahelyett, hogy szó szerint igyekeznénk értelmezni a leírtakat (mint a saját tudományukba belegárgyult tudósok tömkelege), a Biblia minden szimbólumot mint jelképet használ üzeneteiben. A helyes felteendő kérdés tehát: mit jelképez a bélyeg, illetve a jobb kar vagy a homlok?

Bár a Biblia nem ad egyértelmű magyarázatot, mivel azt forszírozza, hogy találgatás helyett forduljunk közvetlen Istenhez megértésért, azért ne felejtsük el azt sem, hogy a Biblia kifejezetten a bűnös lelkek részére íródott, akik eltévelyedtek saját lelkük, szívük szavának követésétől, ehelyett elmerültek a múlandó, ezért teljesen felesleges és értelmetlen világi hívságok tengerében. Valódi tudás helyett más emberek által jóváhagyott diplomát szereznek, őszinte bűnbánat helyett pofátlan arroganciával hangoztatja feltételezett igazát a világ felé, lelki működés helyett hitvány rációjukban bíznak meg, melynek révén aztán előbb-utóbb bele is kormányozzák magukat a szakadékba.

Persze ekkorra már elhallgatnak, nem fröcsög a hányás az arcukból többé, ehelyett jön a kiégés, depresszió, alkoholizmus, világhibáztatás, legvégső soron az öngyilkosság.

old-age-1147283

De nem baj, hiszen eddigre újabb milliárdnyi diplomás-szakmás vágóállat áll a karhatalmi terror révén érvényesített hazugságszisztéma szolgálatába, akik tíz-húsz év múltán ugyanezen sorsra lesznek méltók.

Nem szükséges hát Bibliát, sem egyéb más irodalmat lapozgatni a helyes megértéshez. A különféle spirituális körök tagjai jó esetben a lélekben járván segítenek nekünk megfejteni a szimbólumok üzenetét. Sőt, még rájuk sem kötelező hallgatni. A megvilágosodás, illetve üdvösség / örök élet elérése mindenki részére fennáll mint lehetőség, bárminemű ellenszolgáltatás befizetése nélkül! Mi az egyetlen feltétel? Hogy nyisd meg szíved az Isten felé, és kézhez kapod az igazságot. Bárminemű kétség és félretájékoztatás nélkül egyértelműen megtudhatod, mire megy ki a játék az oltással meg a plasztikkártyákkal.

De hát egyeseknek vállalhatóbb alternatíva az alkoholizmus, az 50 éven át tartó zötykölődés-halódás egy rabszolgatelepen, majd pedig, hogy az irigység kultúrája kellőképp kiteljesedjen, ugyanezen hulladék féreg sors megkövetelése mindenki más részére is.

Mi hát a jobb kar, illetve a homlok? Jelképek! Mit jelképeznek? Mit szokott a legtöbb ember tenni a jobb kezével (most nem az éjjel, paplan alatt végzett mozdulatsorra gondolok)? Úgy van, cselekedni! Csinálni, tenni-venni. És a homlokával? Gondolkodni! A „józan esze” révén döntéseket hozni!

most_mit_gondoljak

Az emberi agy három nagy, összefüggő részre osztható: a kisagy a gerincvelővel automatikus reakcióinkért, koordinációinkért, reflexeinkért felel. A hátsó lebeny az érzelmi világunk működtetését végzi, míg az elülső lebeny vagy homloklebeny a racionális gondolkodás területe. Tehát közvetlen a homlok fala határolja.

Tegyük össze az információt: a jobb kézre, vagy homlokra helyezett bélyeg azt jelenti, hogy az ember cselekedetei, illetve gondolkodásmódja a rendszer, illetve a hatalom által elvárt irányba haladnak. Amennyiben valaki felveszi akár csak az első adag oltást, ő már gyakorlatilag elbélyegezte magát a fenevad részére, bár roppant bizonytalan eme döntésében.

További interakció nem szükséges. Úgy-ahogy megfelelt a rendszer elvárásainak, ugyanakkor lemondott jogos jussáról és örökségéről a mennyekben. Egyébre nincs szüksége a hatalomnak. Nem kívánja azt, hogy te őt szeresd, sztárold, istenítsd. Még némi duzzogást meg ökölzárást is megengedhetsz magadnak feléje, de a lényeg, hogy előbb-utóbb a váróban kötsz ki, hogy hitvány, rongy életed visszanyerhesd. Egész addig, míg meg nem kapod új Istenedet a mesterséges intelligencia vezérelte nanorobotok és 5G műholdak képében, melyek egész életed minden mozzanatát figyelik és valós időben reagálnak tetteidre.

Ehhez képest mi kell ahhoz, hogy valaki bekerülhessen a mennyek országába, és örökül kapja a Földet? SEMMI! Az, hogy az égvilágon semmit ne akarjon többé birtokolni, és akkor minden az övé lehet! Aki megy oltatni, mit akar igazából? Hát menni szépen bulikázni, zötykölődni, rabszolgáskodni, további nyomorító uzsorahiteleket a vállára venni, hogy látszólagos komfortja meglegyen.

latszolagos_komfort

Annyira óhajtja a földi életet, hogy bármit megtesz a mielőbbi koporsóba jutás érdekében, mert a terrorhatalmi végrehajtások, a lehetőségeknél háromszor nagyobb lakás törlesztőinek fizetése, a használhatatlan diploma nyomán bedőlő diákhitel egyike sem olyan „előny”, melyekért érdemes volna a sírgödörbe menően harcolni. Ugyanakkor ezen fiktív konstrukciók láthatatlan rabigaláncai révén a hatalom bármit megtehet vele. Határidők nélkül gyötörheti, vegzálhatja, nyomorgathatja, lehetetlenítheti el. Az 5G + nanorobot kombó csupán a legvégső menekülési lehetőségeket zárja le, de az elbélyegzés lélekben és gondolatban már évtizedekkel korábban megtörtént, amikor a legelső láncra verő hitel, illetve munkaviszony-szerződést aláírtuk, és engedélyeztük a hatalom részére, hogy bérünk az általunk megtermelt érték hatod része, uzsorahitelünk vagy uzsoraalbérletünk díja pedig a háromszorosa legyen.

A „járvány” előtt a bedőlt diákhitelek, a tartozásaikat fizetni képtelen zombicégek, a visszafizethetetlen államadósságok mértéke már az elmúlt évek során minden létező rekordot megdöntött, beleértve az 1929-es nagy gazdasági válságot megelőző állapotokat is! A világrekord tandíjakban és diákhitelekben fuldokló fiatalság Délkelet-Ázsiába menekült angolt oktatni, hogy ne érhesse őket utol a láncra verő rabszolgatartó. Mit gondoltok, miért a légi közlekedés felfüggesztése volt az első számú mozzanat a koronavírus-intézkedések sorában?

Célja most a hatalomnak, mielőtt minden létező pozícióját menetrend-szerűen elvesztené a totális összeomlás és az emberiség nagy ébredése következtében, hogy gyorsan rabigaláncra verje a komplett emberiséget a végső pusztulása előtt. Ha eztán jön a végítélet, vagy megzsarolja a hatalom a láncra vert emberiséget, hogy tovább uralkodhasson felettük, miután a lakosság volt szíves átalakulni bármikor kivégezhető vágóállattá, vagy pedig amennyiben pusztulni kényszerülnek, vesszen velük együtt az egész bolygó emberiségestől, mindenestől.

roma_langol

Ezért kell hát a fenevad bélyege, és a Föld bolygó totális lezárása, hogy eme gigantikus zárt szisztéma minden négyzetcentimétere vágóhíddá alakulhasson át, ahol nyilván nem a háziállat dönti el, mikor legyen a disznóvágás. Majd a hatalom megmondja a saját szubjektív, „racionális” erkölcsi értékrendje alapján.

Aki például nem lesz hajlandó meggyilkolni saját családtagjait, illetve barátait, akik nem vették fel a bélyeget, egyszerűen kiveszik a központi nyilvántartásból az ő személyes jogosítványait, és nem kaphat többé egészségügyi ellátást, de még rabigáztató munkahelyhez sem juthat. A legvégső elkeseredésükben fellázadó renitensek kiiktathatók lesznek a létezésből valami fájdalommentes koncentrációs táborban. Aki nem erőszakol meg az utcán egy idegen nőt és a nő nem fogadja kedélyesen a nemi erőszakolót a mikrochip parancsára a népességszám megfelelő alakításának racionális és tudományos kívánalmai mentén, oly mértékű gyötrésre számíthat, mely alól egy MI-Isten vezérelte világban nem létezik feloldozás és kegyelem.

Ez a totális kontroll az emberiség sírgödre. Ilyen rendszer nem élhető bolygót, hanem kihalást eredményez.

Azt hinné az ember, hogy mindez őrület, és beteg állat, aki ilyeneket kitalál, ám bő 80 évvel ezelőtt két zseniális író és filozófus, George Orwell és Aldous Huxley is megfogalmazták ugyanezt a problémát.

pexels-tima-miroshnichenko-5453837

Huxley szerint a hatalom nem feltétlenül azt tanulta meg a nagy háborúkból, hogy a koncentrációs táborok és népirtások önmagukban véve emberiségellenes intézmények. Pusztán inkább az volt a baj velük, hogy az esetleges titkolózások és elhallgatások ellenére túlzottan szem elé került a probléma.

Ezért Huxley egy olyan világ eljövetelét vizionálta valamikor a távoli jövőre vetítve, amikor a hatalom már nem ütleggel, hanem bizonyos előnyök belebegtetésével, illetve élelmiszerbe juttatott, butító, zombiasító narkókkal igyekszik az emberiség tudatszintjét ama szinte zülleszteni, melyben a feltétel nélküli engedelmesség állapota elérhetővé válik. A különféle mérgek és kábítószerek mikrodózisokban kerülnek adagolásra az ételekbe és a csapvízbe, mely mennyiség elégtelen a halálos mérgezés előidézéséhez, ugyanakkor a szervezet energiatartalékait kiürítvén azt ún. passzív üzemmódba állítja. Így a test és az elme egyaránt elveszti képességét a józan gondolkodásra, valamint a határozott, autonóm cselekedetre.

Az emberek egy komfortos koncentrációs táborban fognak vegetálni, mely nyilván az egész világra kiterjed (különben el lehetne menekülni belőle). Az (istentelenné váló) emberek többsége nem hogy alkalmazkodik az új rendhez, de egyenesen élvezi, hogy kábítva van a hatalom által belé juttatott narkótól. Az időzített (pl. munkaképesség-vesztést követő) hipnózisuk, illetve legyilkolásuk teljesen fájdalommentes módon megy végbe, bármiféle vérfolyatás, kínzás, akasztás szüksége nélkül. Az egész műveletet a személytelen mesterséges-intelligencia zabolázza, így a koncentrációs-tábor vezetők bűntudat alóli felszabadulása, valamint elkövető hiányában a hatalom nürnbergi perre alapuló elszámoltatásának elkerülése is megvalósítható.

atheism_sin

Egy ilyen világ azonban nem jöhet el, mivel (spirituális irányzattól függően) az emberiség nagy ébredése, illetve Jézus Krisztus visszatérése szempillantás alatt vet véget az emberiségpusztító rendszernek, és megkezdődik az üdvösségét, illetve istentudatát visszanyerő emberiség újbóli felemelkedése (Jézus ezeréves királysága, illetve aranykor).

A terrornak ellenállók örökül kapják a Földet, míg az emberiséget vágóhídra juttató terrorhatalom és annak talpnyaló követői örök gyötrelemre lesznek méltók a Gyehenna tüzén.

Amennyiben ez mégsem történne meg, úgy az emberiség kihalása elkerülhetetlen, mivel a létrejövő szisztéma nem lesz alkalmas az életre. Ugyanakkor a megalkuvó férgek száma, akik biztosítják a rendszer kiépülését, törvényszerűen magasabb lesz a felemelkedett tudatszintű megvilágosodottakéval szemben. Akik jól tudják, hogy a hatalom ellenség, nem pedig barát, akinek szorgalmasan kell fizetgetni az adót, az uzsorakamatot, meg bejárni rabszolgáskodni 50 éven keresztül, aztán sérvet kapni, majd befeküdni a koporsóba és magára húzni a földet.

Jól látható, hogy egy ilyen egyszerű, primitív hatalmi elvárás mögött micsoda összetett és bonyolult fondorlat-háló húzódik meg. Amit persze nem kötnek a lakosság orrára. Napról napra az apokalipszis leírásának minden mondata értelmet nyer.

police_state1

Így jutunk vissza a címben megfogalmazott eredendő problémához. Aki első oltását már felvette, ne habozzon, és vállalja be a másodikat, harmadikat, százhuszonhatodikat is, mert őszinte, szívből jövő bűnbánat és kegyelemkérés nélkül nem lesz képes kimenekíteni magát a rendszer szorításából. Márpedig aki jelen helyzetben ösztönállati módon követi a hatalom mindennemű parancsát, az eldobja magától emberi és isteni képességeit egyaránt, így méltóvá válik a háziállat létre. Elnyerte méltó jutalmát, amit a rendszer osztott, innentől kezdve nem élhet reklamációval a pénztártól való távozás után.

Akit most, e sorok olvasását követően nem a gyűlölet förtelmes mételye kerített hatalmába, hanem megszólalt benne is a lelkiismeret szorongató szava, a kétségbeesés, bizonytalanság gyötrelme, részére jó hírrel szolgálhatok. Egyetlen teendőd van csak: egy végleges döntést meghozni. Vagy vakcina, vagy üdvösség. Egyszerre két urat nem szolgálhatsz. Akik ezt teszik, belőlük lesznek az alkoholisták, drogfüggők, öngyilkosok, mivel a földi hatalom követelményei, illetve Isten célja az emberiséggel homlokegyenest ellentétesek.

A klerikália hazugsága, hogy e két dolog összeegyeztethető. Ők egyúttal be is csapják azokat, akik elhiszik ama hazugságot, hogy az Istennel való kapcsolatfelvétel kizárólag közbenjáró tekintélyszemélyek segítségével megvalósítható, valamint figyelmen kívül hagyják Jézus és az apostolok ama intelmét, hogy Isten nem lakik emberi kéz csinálta templomokban. Akik oda járulnak maszkban hallelujázni, imádkozni, meg a sokezres tömeggel együtt rángatózni, ők nem hogy nem örökösei a Földnek, de Istenre való álságos hivatkozásuk végett súlyosabb büntetésre lesznek méltók, mint a legelborultabb, ámde legalább önazonos ateisták, akik (amennyiben akármilyen okból, de visszautasítják a bélyeget) még be is előzhetik őket az üdvösség felé vezető úton.

Happy senior running through the finish line

Aki még mindig két úton szeretne járni egyszerre, és a két választás közt őrlődik, az jegyezze meg jól, hogy csakhamar eljön az ideje annak, mikor egyértelmű és határozott döntést kell hozni valamelyik oldal mellett. Nem lesz fenntartható a kétkulacsos üzemmód. Valaki igenis felveszi a bélyeget, és a karhatalom látszólagos kegyeltje lesz 1-2 évig, vagy visszautasítja azt, és Isten kezébe helyezi életét, melynek jutalma – paradox módon – egy elnyert, valódi élet, amelyben már nincs többé betegség, szenvedés és kétség, pláne nem halál. Van viszont totális szabadság, korlátok nélküli alkotás-teremtés és örök élet, melyben egyik nap sem ugyanaz, mint a másik, hiszen senki nem fogja megkövetelni az 50 éven át való zötykölődést és rabigáskodást ugyanott.

Előbbiek természetesen elveszítik életüket, melyet olyannyira vágytak a földi hatalom „jóságos” közbenjárása révén elnyerni, hiszen egy halálkultusz rendszerben nincs élet.

Döntsön mindenki bölcsen. Akinek továbbra sincs kétsége afelől, hogy az első oltás felvételével, illetve az igazolvány felmarkolásával jól járt, az húzzon mielőbb az orvoshoz, és bátran, szégyentelenül, mindennemű megfontolást és lelkiismeretet mellőzve álljon bele döntésébe! Viktor istenség minden bizonnyal busásan megjutalmazza.

0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás