A háttérhatalom szerint sincs visszaút a koronavírus-járvány előtti normalitásba

0

A globalista intézményként számon tartott Világgazdasági Fórum a koronavírus-járvány ürügye mentén végezné saját agendája megvalósítását, vagyis egy nagy újraindítását a kapitalizmusnak. Ennek lényege, hogy az embereket mindennemű, napjainkban amúgy is pusztán illúzió szintjén létező szabadságuktól megfosztanák, és egy szűk, pár száz fős elit tulajdonába helyeznék háziállatként a bolygó lakosságát.

A nagy újraindítás legalapvetőbb feltétele, hogy az emberek alól a biztonság legutolsó mentsvárai is ki legyenek rugdalva. Mindezen folyamatnak kiválóan megágyaztak az utóbbi évtized eget verdeső kényszerű eladósodásai, illetve a házaikból kidobált emberek sokasága. A habot a tortára pedig a koronavírus-járvány nyomta fel.

Jövő év elején a legtöbb, látszólagos fizetési könnyebbséget biztosító moratórium megszűnik, és a kapitalistákra ömlik az összes, bedőlt hitelek nyomán végrehajtható cég, szabadalom, illetve a lakosság házainak nagy része. A totális vagyonátcsoportosítás eredményeként a teljes bolygó és annak minden javai alig pár pénzügyi portfolio cég birtokába kerül, az emberek 98%-a pedig hajléktalanként, esetleg jogfosztott jobbágyként tengetheti létét az újfeudalista magáncégek territóriumain.

Klaus Schwab, a világgazdasági fórum feje pontosan effajta vízió megvalósítására szeretné a kialakult káoszt felhasználni.

fantasy-2515940

Ahogy a spirituális tudattal felvértezett emberek figyelmeztettek mindenkit a járvány kitörése idején, hogy nincs visszatérés abba az elmebeteg normalitásba, mely a korábbi évtizedek során gyakorlatilag az egész bolygót élhetetlen, lakhatatlan hulladékhalommá változtatta, úgy a globalista hatalom nem fogja ezt a fáradságos rablással összegereblyézett szeméttengert ingyen adni, inkább ráoktrojálják a fenevad bélyegét az egész emberiségre.

Mint láthatjuk, legalább ama tekintetben konszenzus mutatkozik, hogy a világ nem térhet vissza a jól megszokott pusztulásba. Hol adódik hát a nézetkülönbség a felvilágosodott szabadságpárti közösségépítők, valamint az elnyomó materialista-vadkapitalista háttérhatalom között?

Míg a spirituális tudatú ember láncai levedlésére törekszik, és másoknak is hasonló felemelkedést kíván, addig a hatalmasok pontosan tisztában vannak ama ténnyel, hogy az emberiségnek igazából az égvilágon semmi szükségük nincs az utóbbi parazitákra. Homlokegyenest ellenkező a felállás: a pár száz fős rablóbáró elitnek van szüksége milliónyi szolgára, akik az ő hatalmukat védve másokat is rákényszerítenek a járom viselésére. Olykor maskarát is felöltenek mindennek biztosítására, rendőrnek vagy végrehajtónak adván ki magukat.

police_brutality

Mostanság az orvosok és tudományos társaságok egy része is bejelentkezett annak igazolására, hogy a „senki ne vehessen és adhasson el, ki nem viseli magán a fenevad bélyegét” ideológiájának beteljesítésére szükség van, például egy koronavírus-vakcinát követő immunitást igazoló mikrochip révén.

Nem volna annyira komolyan vehető a háttérhatalom nevetséges törekvése az emberiség állati sorba züllesztésére, amennyiben nem építették volna be agendájukba napjaink népszerű és felettébb hasznos társadalmi törekvéseit, mint a zöld energia forszírozása, a társadalmi különbségek elsimítása, az emberek – egyébként jogos – félelmeinek csillapítása. Az ördög, ahogy mindig, most is a részletekben rejlik. Decentralizált közösségi erőfeszítések helyett totálisan központosított monopol-vállalati kiépítése a zöld energiának, a bérmunka és magántulajdon elnyomó struktúrájának felszámolása helyett a rigid rendszer bebetonozása néhány más bőrszínű ember hatalmi pozícióba helyezésével, valamint a magántulajdon hegemóniájának megerősítése a személyes tulajdon felszámolása révén. Az emberiség felvilágosítása, félelmektől való megszabadítása és önálló alkotóképessége kialakítása helyett végletekig felfokozott bér -és adósrabszolgaság, hogy senki egy percig ne lehessen biztonságban.

Az új világrend eljövetele elkerülhetetlen. A korábbi elmebeteg normalitás sodorta bolygónkat jelenlegi súlyos válságába. Ami aggodalomra ad okot, az nem a tény, hanem a tényező: melyik új világrend köszönt be hamarosan bolygónkra? Egy felvilágosult, zöld, békés, prosperáló, együttműködő, vagy pedig egy „felvilágosult”, „zöld”, „békés”, „prosperáló”, „együttműködő”?