Zéró összegű játszma: sok-sok trillió dollárt raboltak el a gazdagok a szegényektől az elmúlt 1 évben

0

Soha nem létezett, ám a kapitalisták által mind a mai napig vallási révülettel ismételgetett mantra, hogy ahogy a gazdagok gazdagodnak, a szegények hozzájuk hasonlóan szintén gyarapodnak, még ha a milliárdosok létszínvonalát elérni nem is fogják. Hamvas Béla szavai kiválóan visszaadják az effajta primitív organizmusok gondolkodásmódját:

Ha egy hazugságot sokáig, sűrűn, nyomatékkal, erős hangon, fenyegetve, jóindulatúan, kedvező színekkel és bizonyos előnyöket kilátásba helyezve hangoztatnak, a hazugságból előbb vagy utóbb igazság lesz.

Ám ő csattanós válasszal lendíti helyre az ismételgetett hazugságok igazsággá alakulásának nedves vágyálmát:

Tételeinket már több nemzedéken át hangoztattuk határozott eréllyel és kizárólagosan, különös gonddal őrködtünk afölött, hogy más vélemény ne jelentkezhessék, és az elhajlókkal szemben szigorral jártunk el, ennek ellenére tételeink nem voltak megbízható bázisok, vagyis hazugságainkból nem lett igazság.

propaganda_1

A valóság persze, mint szinte mindig, most is az ellentéte a tudomány felkent főpapjai által hangoztatottaknak: a gazdagok gazdagodnak, a szegények szegényednek.

Mivel eme tény hogyanját az imént linkelt cikkben már ismertettem, most csupán egy újonnan érkezett dupla hír végett melegíteném fel újból a témát.

Ahogy a koronavírus-pánik elhatalmasodott a világban, oly mértékben megtáltosodtak a milliárdosok, hogy vagyonuk elképesztő mértékben, csaknem 4 billió dollárral gyarapodott az elmúlt 12 hónap leforgása alatt. Eközben a munkásosztály globálisan 3,7 trilliót veszített ugyanezen időszakban.

milliardos_rablok
Zéró összegű játszma: ami az egyik oldalon veszteség és tragédia, a másikon nyereség és öröm

A zéró összegű játszmát, mint a kapitalizmus egyik alapvető vezérelvét szinte mindegyik fősodorba tartozó közgazdász váltig és teli torokból tagadja. Ami csak egyet jelenthet: tényszerűen is igaz az elmélet, hogy a gazdagok gazdagodása a szegények szegényedését lendíti elő, a profit ki nem fizetett munkabér, a dúsgazdag burzsoázia által lekötött pénzek pedig hiányoznak a gazdaságból. Így a milliárdosok harácsolása hamarosan bedőlő, visszafizethetetlen hitelek tömkelegét keletkezteti, mely gazdasági armageddont kizárólag a kapitalizmus nulláról való újraindításával lehet orvosolni – hogy aztán visszajuthassunk egy afféle újfajta feudalizmusba, ahol a dúsgazdag burzsuj réteg alkotja a földesúri kasztot, mindenki mást pedig mikrochip révén vernek láncra az újkori rablóbárók.