Almási Kitti: Ha mások elbizonytalanítanak, legyél még eltökéltebb!

0

Minél inkább közeledünk célunkhoz, minél előrébb járunk a kívánt eredmény felé, annál nagyobb valószínűséggel tapasztaljuk, hogy hajdanvolt barátaink, jó cimboráink, „támogatóink” kezdenek felszívódni. Megjelenhetnek olyan külső körülmények, melyek mintha kifejezetten a mi kudarcunkra és megsemmisítésünkre utaznának. Azt hihetné az ember, hogy kizárólag a rossz útra tért egyének szembesülhetnek azzal, hogy embertársaik ellenük fordulnak. Ennél nagyobb hazugság kevés létezik a világon.

Nagyon sok rosszindulatú ember él ezen a bolygón, akár legszűkebb családi / baráti körben is, akik nem képesek tolerálni, hogy egy adott dobozba behelyezett és megfelelő polcra felrakott embertársuk fejlődik, halad, neadjisten föléjük kerekedik az elért eredményekben. Mintha ilyenkor kötelező volna a határozott lebeszélés a boldogságról, egy adott ötlet működőképességének megkérdőjelezése még az egyértelmű eredmények láttán is.

Mint ahogy a piros pirula tanai kimondják, személyes sikered nem a környezeted sikere. Nem szabad összetéveszteni a különböző szándékokat. Az, hogy valaki szeret időnként a társaságodban lenni, vagy meginni veled egy sört, nem jelenti automatikusan, hogy jó szemmel nézi, amikor teljes gőzzel robogsz a megdicsőülés felé.

A Red Pill-t persze rengetegen tekintik áltudománynak, holott semmiféle tudományról nincs szó benne. Csupán az emberiség történelme során itt-ott felfedezett, empirikus úton igazolható, az általános társadalmi vélekedésbe be nem illeszthető megfigyeléseket, módszertanokat összegzi. A legtöbbjük ráadásul rendelkezik tudományos megalapozottsággal. Ám egy mérhető, kutatható tényanyag megléte nem jelenti automatikusan, hogy a szélesebb társadalom körében is elfogadottá válik a jóval népszerűbb hiedelmekkel és babonákkal szemben.

Többek közt ezért fontos, hogy a vészmadárkodó hangok elnémítása érdekében összegyűjtsük a gyakran pusztán véletlenszerűen előbukkanó igazságmorzsákat, melyek elismert szaktekintélyek szájából hangzanak el. Most éppen Almási Kitti klinikai szakpszichológus rukkolt elő egy – sajnos meglehetősen rövid – videóval, melyben az öröm, a boldogság, a dicsőség útjára lépett vagy lépni készülő egyének traumáit taglalja: a meg nem értettséget, a környezet visszahúzó erejét. Természetesen javaslatokat is kapunk, hogy mit tehetünk ilyen esetben, amikor szemlátomást az egész világ ellenünk dolgozik.