Kormányzati szervek, felsőoktatási intézmények és nonprofit NGO-k együttműködésének gyümölcseként jöhet létre ama mesterséges intelligencia vezérelte cenzúra-hálózat, melyek internet-szerte alkalmasnak bizonyulnak a tartalmak megfigyelésére és eltávolítására.

Ugyanezen eszközzel az egymással bratyizó állami és magánszektorbeli szereplők (jelesül a WHO, Monsanto és társaik) minden internethez kötött tevékenységünk felett ellenőrzést és uradalmat gyakorolhatnak majd.

Képzeld csak el, hogy épp a Facebook-on diskurálgatsz barátaiddal egy államok feletti globális uradalmi szisztéma kiépüléséről, mire egyszer csak rezeg a telefonod, és a bankod SMS-ben küldött tájékoztatásában kifejti, hogy összeesküvés-elméletek terjesztésének tényállása végett te addig nem folytathatsz le több adásvételt a bankodon keresztül, amíg maradéktalanul el nem távolítod a köznyugalom megzavarására alkalmas posztjaidat.

Ugyanígy, a boltból sem viheted ki a megvásárolt élelmiszert, illetve érvényes menetjeggyel sem szállhatsz vonatra egész addig, míg az MI-algoritmus által aggályosnak ítélt tweet-jeidet ki nem törlöd az üzenőfaladról.

Cbdc Card Declined
[Kártya visszautasítva] Kérjük, távolítsa el a bankja gyűlöletbeszéd-szabályzatának nem megfelelő tweet-jeit a tranzakció végrehajtásához!
A 2023 januárjában suttyomban alapított, roppant nyilvánvaló elnevezéssel megáldott „Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government” bizottsága kutatja annak lehetőségét, hogyan lehetne az állampolgárok megnyilvánulásainak tömeges gyűjtése, analízise, majd jogrend szerinti válogatása által szankcionálni ama tartalmakat, melyek a bizottság ítélete szerint illegálisnak, alkotmányellenesnek vagy szimplán etikátlannak minősülnek.

Az albizottság 2024. február 5-én kelt időközi jelentésében a tudományos és nonprofit csoportok kormányzati ügynökség gründolását javasolják egy mesterséges intelligencia szabályozta „tévinformációs szolgáltatáscsomag” bevezetésére, melynek célja az internetes platformok folyamatos és valós idejű cenzúra-tevékenység alá vonása.

A Michigani Egyetem kutatói szerint a National Science Foundation (NSF) MI-eszközök bevetésével lehetőséget nyerne arra, hogy a tartalmak folyamatos monitorozgatásának szüksége nélkül cenzúrázzák a nem kívánatos gondolatokat.

A cenzúra-tevékenység kiszervezése a mesterséges intelligenciára voltaképpen a hatalom egy szeletének externalizálását jelenti, mely folyamatot az idők során újabb meg újabb döntéshozatali protokollok MI-re testálása követhet. Már dörzsölik tenyerüket a fejünk fölé MI-főnököket plántálni igyekvő munkáltatók, továbbá a nyilván rendre elmarasztaló ítélettel végződő koncepciós perek sorozatgyártásáról ábrándozó diktátorok.

Law No Rights

Egy élő, lélekkel bíró hús-vér embernek nyilván nem olyan könnyű tömeges ítéleteket fogalmazni ártatlan embertársaik ellen, a legtöbbek gyomrát rendkívül megfekszi a gátlástalan eljárás. De a mesterséges intelligencia zokszó nélkül elvégez mindent, bárminemű morális megfontolás vagy erkölcsi dilemma tanúsítása nélkül.

Mivel a betanított munkás tényellenőrökre bízott humán cenzúra-gépezet nem is nagyon bírja az iramot a napi szinten tonnaszám ömlő „rémhírek és tévinformációk” tengerével, az állami és magánhatalmak egyaránt boldogan vetik rá magukat a mesterséges intelligenciára, mint gyöngytyúk a takonyra. Ellentétben a cáfolhatatlanul központi megrendelésre dolgozó, tartalmakat kinyomtatott brossúrák nyomán cenzúrázgató „független és objektív” tényellenőrökkel, az MI bevetése a népesség megregulázására a megrendelő hatalomtól való disztancia illúzióját nyújtja.

Az albizottság három nyilvánvaló indokot fogalmaz meg az MI-cenzúra kiépítésének elkerülhetetlenségét visszaigazolandó:

– Munkakorlát feloldása: a humán munkaerő hiánya nem befolyásolja érdemben az MI-ítészek tevékenységét, az általuk egy időben megfigyelhető tartalmak számával pedig az élő ember még csak nem is versenyezhet.

Fact Checking Institution

– Felelősség hiánya: nincsenek megnevezhető és elítélhető felelősei a diktatúrának, az MI-algoritmus a belé plántált szabályok nyomán minden döntését autonóm módon és személytelenül hozza.

– Bosszú és jóvátétel esélyének hiánya: Az MI által hozott döntésekkel szemben sem fellebbezésnek, sem kártérítésnek helye nincs. A hatalom ugyan fenntarthat humán ügyfélszolgálatot az igaztalan sérelmek kezelésére, de ugyan mi oka volna erre?

– Fiatalság védelmének ürügye: Mivel egyes platformok, mint az Instagram kiváló tenyésztelepei a pedofiloknak és egyéb aberráltaknak, a gyermekek védelme szempontjából kiváltképp elkerülhetetlen egy MI-diktatúra kiépítése. Megfogalmazhatnak ugyan a szülői nemzedékek ellenvetéseket a mesterséges intelligenciával szemben, mint a szólásszabadság felszámolása, az igaztalan ítélkezés felelősségvállalás nélküli gyakorlása, ám mikor gyermekeik biztonságára terelődik a szó és vele a diktatúra előnyeinek kifejtése, ők is hajlandóak lesznek beadni a derekukat és engedelmességet foganatosítani az algoritmikus diktatúra iránt.

Főleg az utóbbi csali bekapásával szavatolható az algoritmikus diktatúra ellenállástól mentes kiépülése. Egyrészt a legtöbb szülőnek fogalma sincs a háztartásokban számozatlanul halmozódó informatikai és okoseszközök polgári szabadság elleni kiaknázásának lehetőségeiről, másrészt a szisztémába beleszületett, csecsemő koruktól fogva táblagéppel a kézben felnevelkedett ifjú generációk az élet természetes részének fogják megélni a másodperc alapú véleménykontrollt.

Tablet Learning Children

Az algoritmikus szankcionálás szisztémája akár komplett privátszférákon átívelően vezetheti el a világ népességét az 1984 és Szép új világ kombinációjaként jellemezhető disztópiába.

Képzeld el, hogy friss egyetemista gyermeked egy online játékkal szórakoztatja magát, melynek chatfelületén egyszer csak szóba kerülnek témák a hatalom túlkapásairól vagy igaztalanul kirótt büntetések tényéről.

A diskurációt követő percekben csemetéd értesítések tömkelegét kapja telefonjára. Bankja zárolja a számláját, a Neptun rendszerében nem tudja egyetemi vizsgáit felvenni, randiapp-profiljára a megbízhatatlan tévinformáció-terjesztő plecsnijét kapja egész addig, míg térdre rogyván meg nem gyónja a Nagy Testvérnek az MI-isten által garantált társadalmi béke szabotálását.

A Microsoft elnöke, Satya Nadella épp a hetekben jelentette be az MI-algoritmusok kontrollálta Windows érkeztét, ami nyilván az immár felhőből betöltődő Windows 12 képében ölt testet.

Confused Users

A pszichopata elit szerint a szabad véleménynyilvánítás felszámolja a demokráciát, ezért a megbélyegzett „álhírterjesztők” szankcionálására közvetlenebb és megkerülhetetlenebb büntetési módozatokat kell kifejleszteni. Itt jönnek be a képbe a számítógépek működése feletti hatalmat gyakorló operációs rendszerek.

Nadella víziója szerint, mely folyamatnak a Windows 11 bevezetése perfektül megágyazott, hamarosan MI-algoritmusok fogják a gépünkben véghez vitt mindennemű akciót és szoftverhasználatot monitorozni, ide értve a billentyűleütéseink tartalmát is. Már csak ki kell várni, míg a kritikus tömeg kényszerűen átáll a lejárt szavatosságú korábbi Windows verziókról a hatalom központi számítógépeivel való közvetlen összeköttetést biztosító újra.

Az ilyen Esőné Kadnár Mariannák, kik a Windows 11-re való áttérést olyan jellegű fejlődésnek hazudják, amiért minden spirituális embernek fizetni kötelező – pláne az ingyenes beetető időszak letelte után – keserű ébredésre lelnek technológiai analfabétizmusuk tényére való felocsúdásuk mellett arra is, amikor az ő reggeli rituáléikban begépelt egyes mondatok egyszer csak elkezdenek maguktól eltünedezni, ismételt bepötyögésük esetén pedig a Marianna által oly lelkesen imádott személygépjárműve kezdi el visszautasítani becses testének furikázását Budapestre és vissza.

Car Speed Slowdown

A pénzbe isteni eszközt hallucináló tévtanítók jó nagyra tátják szájukat heveny csodálkozásukban, amikor a bankszámláik tartalmába közvetlen beletúrási lehetőséget nyerő MI-tényellenőrök egyszer csak az utolsó fillérig leporszívózzák az ő egyenlegüket.

De nem csak a Microsoft fejesei aktivizálták magukat ily intenzíven a használati tárgyaink magánkontroll alá vonására. Ugyanezen transzformáción vezetnék keresztül az elitek a weboldalak tartalmait és szerkesztőit egyaránt.

A koronavírus-ármány kirobbanása óta minden antiszociálismédia-platform a külső linkek eliminálására igyekszik, mert a független tényfeltáró sajtótermékeknek hála dugába dőlt COVID-narratíva végett porba hullt a globális népesség testének és elméjének birtokba vételére irányuló tervezet megvalósulása is.

A Google berkeiben dolgozgató Chromium csoport egy olyan webmonetizációs szisztéma kidolgozásán fáradozik, mely kétélű éles kardként alkalmazható mind a független és karhatalmi érdekektől mentes sajtóorgánumok olvasóinak megsarcolására (ha rá akarsz lépni a „rémhírterjesztő” weboldalra, akkor fizess!), ugyanakkor ennek ellenkezőjére, a független sajtó támogatásának és pénzszerzésének ellehetetlenítésére is.

Work Hopeless Girl

Az egyelőre prototípus szintjén leledző web-monetizációs modell, melyet közvetlen az internetböngészőkbe építenének be, megoldást kíván nyújtani az egyre hanyatló reklámbevételek mellett agonizáló és a legtöbb esetben sikertelen előfizetési modelleket olvasókra oktrojáló mainstream propagandatermékek hanyatlásának visszafordítására.

A mikrotranzakciós modell által foganatosítható, hogy mondjuk minden felhasználó olvasott cikkenként 10 forintot fizessen a sajtóorgánumoknak. Ugyanakkor mivel központosított szisztémáról beszélünk, ezzel párhuzamban nyilván megakadályozható a gazdag tőkés társaságok pénzügyi támogatásának élvezetére nem jogosult alternatív média pénzkeresete a tranzakciók korlátozása által, vagy épp a hozzájutás lehetőségének magasabb árszínvonalon való kínálása, aminek köszönhetően a roppant árérzékeny lakosság inkább az olcsón elérhető, prolitáp színvonalú propaganda-hazugágok fogyasztását fogja preferálni.

A támogatói befizetéseket digitális pénztárcákban tartanák számon, tehát a folyószámlákat kontrolláló hatalom minden egyes tranzakció részleteibe betekintést nyerne. Amennyiben egyetemista gyermekünk a rendszerből kiábrándult fiatalság igazság után kutakodó tagjává válik, s az általa meglátogatott, a hatalom tetszését el nem nyerő tartalmak hozzáférési lehetőségéért a „nem megfelelő weboldalon” mikrotranzakciót folytat, akkor a már taglalt módon foganatosítja az algoritmus a randiprofilja megjelölését és a Neptun-adminisztráció korlátozását.

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás