Univerzális okkultista ráolvasási mantra a hatalom körében, hogy az általa önkényesen és a népesség ellehetetlenítése céljából spontán kivetett bírságok megfizetése minden körülmények közt kötelező. Sőt, hamarosan elérkezik a rendőrök nélküli univerzális diktatúra kora, amelyben a karhatalom mindennemű ukáza alanyi jogon és automatikusan teljesül, függetlenül a lakosság együttműködési hajlandóságától.

Amennyiben a bírságolgatás, inkasszó, végrehajtás, TEK-es terrorakció létét egyesek igazságtalannak tartanák és a valaminemű erkölcsi érzékkel felvértezett egyén az intézkedésekkel szemben ellenállását tanúsítaná, a hatalom következő megfélemlítő taktikája, hogy felhívja figyelmünket a behajtás sikerének elkerülhetetlenségére. Vagyis mindenképp fizetni fogunk, mégpedig az idő közben szintén önkényesen kirótt kamatokkal, mulasztási bírságokkal és egyéb, büntetésre pakolt tételekkel felsrófolt összeget, hiába nem fogadjuk el alanyi jogon az ellenünk végrehajtott terrormerényletek létjogosultságát.

Az ellenállás nélküli büntetgetés intézményének megszilárdítása érdekében a hatalom totális függőséget keletkeztető viszonyok közé kényszeríti a rabszolgákat, mint munkahelyek, CSOK, babahitel, egyre mételyezőbb és megfizethetetlenebb adótételek, az „adóhatóság” mindennemű ellenünk irányuló intézkedéseinek alanyi jogú kielégítése ingyen és bérmentve.

Amíg mi az elnyomó parazitáink igényeinek kielégítésért gályázunk, további büntetőkamatokat pakolgatnak a folyószámlánkra, kirámolják lakásunkat, amíg mi nem vagyunk otthon, vagy adószámunk törlésével fenyegetnek minket, amennyiben nem bizonyulunk hajlandónak azonnali hatállyal átutalni a hasraütésszerűen kifundált összegű védelmi pénzt.

confused_man1

Ekkora diktatúra még soha nem volt a világon, amikor a népesség üzemszerű és korlátok nélküli gyötrése ekkora kiterjedtségnek örvendett. Még a körömtépkedéseknek, meg a koncentrációs táborok borzalmainak is volt egyfajta lejárati ideje. A hivatali önkény az első intézmény, mely képes létünk minden egyes percében, időbeli korlátok nélkül a halálrettegés állapotába taszítani minket, köszönhetően a kiszámíthatatlan, bármely percben lecsapó, ugyanakkor mégis lehet, hogy ténylegesen soha be nem következő terrornak.

Mindennemű karhatalmi mantra és alantas revizori áskálódás ellenére a zabolázatlan félelemkeltés fátyla mögött valami teljesen más világ bontakozik ki ahhoz képest, mint amit a rendszer hűbéresei számunkra mint objektív valóságot bemesélnek.

Minap a következő hír akadt horgomra a szomszédos Szlovéniában 2020-21-ben lezajlott COVID terror kapcsán:

„Nem engedhető meg, hogy egy válságot ürügyként használjanak a jogrend aláásására, mivel az intézkedéseknek mindig az alkotmányos rend keretein belül kell lenniük” – nyilatkozta Švarc Pipan szlovén igazságügyi miniszter.

police_state1

2022 májusáig több mint 62 ezer közigazgatási szabálysértési eljárás indult, összesen 5,7 millió euró pénzbírsággal a mintegy 2 millió lakosú országban az alkotmányellenes járvány intézkedések miatt. Ennek eddig mindössze 30 százalékát fizették ki. Az új törvény életbe lépésével az összes elmaradt bírság végrehajtását le kell állítani, és a már befizetett összegeket vissza kell fizetni.

A szabálysértések jogkövetkezményeit is orvosolni kívánják a hatóságok oly módon, hogy az eljárások során rögzített adatokat automatikusan törlik minden nyilvántartásból.

„Ez egy fontos lépés a jogállamiságba vetett bizalom helyreállításában. A szabályozásoknak mindenkor összhangban kell lenniük az alkotmányos rend és a jogállamiság alapvető követelményeivel, a jogbiztonsággal és a jogrend kiszámíthatóságával.” – emlékeztetett a miniszter.

A generált COVID-riadalmat arra használták fel a vérszemet kapott rendőrök, hogy perverz élvezetből rekord bírságokkal sújtották a maszkjukat helytelen módon viselő kisnyugdíjasokat, a levegővétel jogát autonóm módon gyakorló polgárokat, illetve az egyik lábukat a másik után tevő szabad embereket. A kifosztott rabszolgákat ezután elzárással is fenyegették, amennyiben azok nem voltak képesek vagy hajlandóak a pusztító összegű bírságok megfizetésére.

nepszara_borton

Minden bizonnyal tehát rekordot kellett volna döntenie az engedelmességi rátának, s az abszolút ellehetetlenült polgárok kivételével csaknem mindenkinek zokszó nélkül tejelnie kellett volna a rablógyilkosok zsebébe a váltságdíjat. Csakhogy, ahogy a fenti példa mutatja, mindennemű pártállami terror, fenyegetőzés, uszítgatás ellenére az emberek tömegével tagadták meg az igaztalan bírságok megfizetését, s a folyamatos ütleg, végrehajtás, inkasszózás ellenére is 70%-os kudarcrátát volt kénytelen elkönyvelni a hatalom!

Ekkora bukást ilyen mértékű elnyomás mellett korábban soha nem szenvedtek el a hatalom csicskásai.

Ennyit arról a mantráról, hogy a büntetgetés hatékony, s az elnyomott polgárok majd alanyi jogon fognak a lelkiismeretük ellenében cselekedni, amennyiben belengetnek a részükre egy kis bírságot.

Repes a szívem, mikor ily felemelő hírekről van szerencsém tudósítani!

És messze nem a szlovén példa az egyetlen. A nácizmus szempontjából gazdag történelmi múlttal bíró osztrák polgárokat 7200 eurós bírságokkal fenyegették, amennyiben nem méltóztatnak ingyen átadni a testük felett való kontrollt az uralkodóik kezébe:

covid_pass_lithuania1

Ausztria február elsejétől kötelezővé teszi a koronavírus-védőoltás beadását. A Die Presse birtokába jutott tervezet szerint egyedül azok mentesülhetnek ez alól, akik egészségügyi okok miatt nem kaphatnak oltást. Mindenki más számára kötelező lesz, aki pedig ennek ellenére nem oltatja be magát, azt 7200 euróra, azaz durván 2,6 millió forintra is megbüntethetik.

Alig 3 hónap elteltével máris nyilvánvalóvá lett a vakcinácizmus csúfos bukása, miután a karhatalom fenyegetőzései semmiféle hatással nem bírtak az osztrák polgárok oltakozási kedvére. Sőt, kicsit még vissza is esett az ingfelhajtási hajlam, miután a hatalom nyíltan leleplezte magát, hogy vérmes intézkedései mögött egyáltalán nem az életünk védelmének szándéka bújik meg. Különben nem kergetnék a lakosságot nincstelenségbe, éhínségbe, hajléktalanságba, öngyilkosságba.

Magyarországon természetesen szintén gazdag hagyománya fejlődött ki a nyakló nélküli bírságolgatásnak, ám arról nem sikerült adatra lelnem, milyen mértéket öltött a bírságolgatás és az azzal szembeni feltétlen engedelmesség aránya.

A karanténszabályokat megszegőkre 5 ezertől 150 ezer forinting terjedő bírság szabható ki, egy jogsértő egy nap alatt legfeljebb 600 ezer forintra büntethető.

burokratikus_terror

Ha nem tapasztaltuk volna saját magunkon a vérmes karhatalmi terror következményeit, nyilván puszta komikumként kezeltük volna a szituációt, hogy a havi nettó 250 ezerért rabigáztatott szolgákat naponta 600 ezer forintokra bírságolgatják.

Egyetlen példára sikerült lelnem, amikor egy család jogvédő egyesület elé vitte a fosos pelenka hordásának elmaradása miatt kiszabott 100 napos elzárást:

A Magyar Helsinki Bizottság olyan anya és lánya képviseletét is ellátta, akik a maszkviselés szabályainak megsértése miatt egyenként félmillió forintos szabálysértési bírságot kaptak. Ők nem hajléktalanok, egy vidéki városban élnek alkalmi munkákból. A történetük szintén szerencsésen zárult, nem kellett végül letölteniük az átváltoztatás folytán már kiszabott 100 napos, azaz több mint 3 hónapos szabálysértési elzárást.

Mondjuk ha én a helyükben lettem volna, inkább választottam volna a büntetés leülését, mert így legalább a hatalom a saját pénztárcájából lenne kénytelen állni a népesség ellen bevetett zabolázatlan terrorja költségeit. Plusz még fedelet és ételt is kénytelenek szolgáltatni, aminek lehetőségét lassan minden „szabad” állampolgártól megvonják a jelenlegi árszínvonalak mellett.

homeless_feeding

Ha százezer bátor ember leülte volna a számára kirótt bírság összegét, a rendszer kártyavárként omlott volna össze, s a vérszomjas terror szisztémája záros határidőn belül felszámolódik. Sajnos az engedelmeskedés viszonylag magas aránya végett további két éven át voltunk kénytelenek az elnyomás alatt agonizálni.

Végső konklúzió, hogy ne hagyjuk magunkat a hatalom csicskásai által manipulálni, félelembe taszítani, mert jóval gyengébbek, mint amilyennek mutatják magukat! Kizárólagos erejük ama aszimmetriában rejlik, hogy előjogaik révén a velük szemben való revans esélyének felszámolása végett képesek egyoldalú terrormerényletet lefolytatni a népesség ellen. Ám amint a lakosság nem asszisztál tevőlegesen a vérszomjas intézkedéseik sikeréhez, hanem passzívan, de erélyesen ellenáll, a rendszer tökéletesen magatehetetlennek mutatkozik velünk szemben.

Egyetlen lehetősége a hatalomnak ebben a patthelyzetben a nyílt színi terror bevetése volna, amely nyomán nemhogy lelepleződne a szisztéma tömeggyilkos terrordiktatúra volta, de a lakosságon való élősködés helyett kénytelen lenne a rendszer erőszakkal felhajtani a lázongó renitenseket, így emésztvén fel végül mindennemű energiáját, melyet jelen szisztémában a maga és oligarchái gazdagítására fordít.

Ha egyebet nem, annyit bizonyosan megtanult a hatalom a történelemből, hogy rövid ideig tartó dicstelen és megfélemlítő regnumot követően minden diktatúra menetrendszerűen összeomlik.