Lassan több jogot kapnak az állatok, mint az emberek

0

Míg az emberek már a koronavallás kibontakozása előtt is folyamatos jogfosztás alá voltak helyezve, addig az állatok egyre inkább többletjogokat kapnak már az emberhez képest is.

Nemrég iktatták törvénybe Spanyolországban, hogy a háziállatok „érző lények”, mely fogalomra külön paragrafusok vonatkoznak a legtöbb ország törvénykönyvében. Példának okáért válás esetén a szétmenő párnak nyilatkoznia kell arról, kinél legyenek elhelyezve a házi kedvencek, illetve a bíróság váltott elhelyezést is megítélhet az állatok részére. Ahogy a gyerekeknél, úgy a háziállatok esetében is előtérbe kerül azok jóléte: csak annál a félnél helyezhetők majd el, aki ténylegesen is képes gondoskodni azok mindennemű szükségleteiről.

További intézkedések még a háziállatok cirkuszi mutatványokban való alkalmazásának, kisállatboltban árusításának, 24 óránál tovább tartó elhagyatásának, illetve állatviadalokban való felhasználásának tilalma.

Spanyolország nem az egyetlen élő példa az efféle cselekedetekre: korábban Franciaország, Németország, Portugália és Svájc is fogadott már el hasonló rendelkezést.

pet_cat

Nem pusztán a háziállatok kezdenek lassacskán több jogot élvezni az embernél. Londoni tudósok mintegy 300 tudományos kutatás eredményének elemzése alapján ama konklúzióra jutottak, hogy a különféle polipok, tintahalak, rákok, homárok szintén érző lényeknek számítanak, ebből kifolyólag az állatvédelmi törvények alá kell őket helyezni. Legalábbis az Egyesült Királyságban mindenképp.

A kutatások ama tényezők mentén tártak fel pozitív eredményeket, hogy a sorolt fajok rendelkeznek fájdalomérzettel, illetve képesek szorongás és stressz átélésére. Az ember is, de hát ugye kit érdekel, elvégre ők csak emberek.

Ahogy a háziállatoknál, úgy eme vízi élőlényeknél is speciális állatvédelmi intézkedések lépnek életbe. Tilos ezentúl az oltalom alá helyezett fajok körömtelenítése, megvágása, szemének kivájása, élőállatok árusítása megfelelő szakképzettséggel nem rendelkező eladók részéről, illetve brutális preparációs módok alkalmazása, mint az elsősorban Japánban és Koreában dívó élve megfőzés.

A kutatók kifejtették, hogy 2019-ben a norvég homár minősült az abszolút legnagyobb mértékben halászott tengeri fajnak, kik ennek köszönhetően hamarosan veszélyeztetetté válhatnak.

woman-5947531

Félreértés ne essék, semmi probléma nincs az állatok oltalom alá helyezésével. Ott kezdődnek a bajok, hogy az ember alól viszont folyamatosan rugdalják ki már nem pusztán a törvényileg, de természetszerűen alanyi jogon járó lehetőségeket.

A legtöbb állatfajt nem lehet karanténba, maszkhordásra, illetve távolságtartásra kényszeríteni egy mondvacsinált pandémia indokán. Az ember lassan nemhogy az állat, de az élettelen szeméttenger alá süllyed csendes agóniájában, mely a világ minden szegletére eljuttatja magát korlátok nélkül, de az élő ember a házából sem teheti ki lassan a lábát speciális kormányzati engedélyek felmutatása nélkül.

Bizony, idáig süllyedtünk.

0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás