Az emberiség ellen bevetett pandémia csupán első lépcsőfokát jelentette az életünk mindennemű aspektusa felett való kontroll átvételének. A hatalom megszabta, hogyan, mikor és mivel vehetünk levegőt, miféle ismeretlen összetételű szubsztanciát kötelező magunkba fogadnunk, s hamarosan a fogyasztott élelmiszereink tekintetében sem eszközölhetünk a magunk részéről semmiféle önálló választást.

A hatalom végső célja, hogy a szükségleteink mindennemű aspektusa felett közvetlen kontrollt gyakorolhasson, így valósítván meg a korábban legfeljebb nedves vágyálomként létező törekvését, a mindenre kiterjedő univerzális diktatúrát, melyben azt is közvetlen mód kontrollálják, mikor vehetünk levegőt és mikor kötelező megfulladnunk.

Ehhez a közvetlen diktatúrához nem elegendő pusztán megfelelő színvonalú infrastruktúra felhúzása és a megvalósítást szorosan felügyelő apparátus gründolása. A társadalom és a folyamattal szembeszegülni kész lázadozók tökéletes leszerelése érdekében az emberiséget előbb idomítani szükséges a szisztéma feltétel nélküli elfogadtatására, hogy mire a valós idejű totalitárius kontroll utolsó legókockája is helyére kerül, engedelmesen és hajlongva adja át minden élő ember a teste, lelke és elméje feletti magántulajdon hivatalosan is bejegyzett jogát.

A COVID-megtévesztés időszakában kerültek kiépítésre a közvetlen ellenőrzés legelső elemei. A rohamosan hanyatló egészségügy vált az új világrend egyes számú kísérleti terepévé, melynek alapos megreformálása már itt kopogtat az ajtón. A tervek szerint az embereket rá kell venni, hogy maguktól válasszák az életük minden mozzanatára kiterjedő direkt kontroll lehetőségét. Ehhez mi más volna kedvezőbb alkalom, mint az egészségük, testi épségük, életük elvesztésének veszélyéért aggodalmaskodó tömegek védelmének ígérvénye mentén a messiás érkeztét hirdetni?

fear_from_the_needle

A kísérleti vakcináztatás ugyan nem kötelező, viszont annak elmaradását életet ellehetetlenítő szankciókkal honorálván felmérték, meddig húzható a hurok a lakosság nyaka körül, hogy mindennemű erőszak és kényszerítő eszköz bevetésének szüksége nélkül az emberiséget önálló akarata és döntése szerint az oltópontok felé vezessék. Mint kiderült, ezzel a primitív trükkel rögvest 70 százalék körüli engedelmeskedési arány sajtolható ki a terrorban tartott lakosságtól.

A következő trükk még az előzőnél is aljasabb, mégpedig annyiban, hogy a nyílt színi terrorral ellentétben immár rejtett befolyásolások által késztetik áldozataikat a rendszer iránti feltétlen hűségük kinyilvánítására.

Mindezt hogyan teszik? A vakcinákkal temérdek embert megmérgeztek, a maszkokkal megbetegítettek. Mindezeket kombinálván az egyéb aljas és néppusztító intézkedésekkel tökéletesen leszerelték a lakosság ellenállóképességét. A népességnek állított tökéletes csapda a következő láthatatlan kényszerek mentén vezet vissza mindenkit a hatalom imádatába, még azokat is, akik a COVID-terror elburjánzása alkalmával még jól látták, mire megy ki a játék.

Aki oltottként egész életét elkísérő mellékhatásokban, leépülésben, krónikus betegségekben szenved, azt szeretettel várja rendszeres felülvizsgálatra az orvosi rendelő, ahol a doktor elrendeli szépen az áldozatok tüneti kezelését lehetővé tevő gyógyszerek felírását és protokollok végrehajtását. Hogy mi ennek a konkrét célja? Hozzáláncolni a vakcinaáldozatokat a rendszerhez, hogy örök életen át függők maradjanak, és mindig pontosan egyetlen kimaradt munkanap válassza el őket az elhalálozástól.

vr_blind

Az oltott rendszerfüggők speciális csoportját alkotják a hosszú COVID-ban szenvedők, kik statisztikai becslések szerint az összes COVID-fertőzött 10-30 százalékát alkotják. Mivel a hosszú COVID áldozatai a szakértők szerint rokkantnak minősülnek a hanyatló munkaképességük végett, részükre kerül első ízben kiállításra a digitális igazolvány és bankszámla, melyre digitális valuta formájában az alapjövedelmet megkapják.

Mindez szerinted sci-fi vagy konteó? Itt a szomszédban, Ukrajnában máris olajozottan működik a szisztéma egy minden létező állami szolgáltatást összefogó app képében. Ezen keresztül intézheted digitális igazolványodat, oltási igazolásodat, kripto-pénztárcádat és útleveledet egyaránt. Ha házadat lebombázzák, vagy megsérülsz a háborúban, a Diia-n keresztül utalják neked a szociális segélyt és a kártérítést. A Diia segítségével azt is egy másodperc alatt jelentheted, ha orosz katonák túrják a hátsó kertedet. Innen már csak egy lépés a „tévinformációkat terjesztő, vírustagadó antivaxxer” szomszédodért fekete autót küldeni, szintén egy gombnyomással.

Meglehetősen nagy számosságuknál és gyakorlatilag tökéletes rendszerfüggőségüknél fogva a hosszú COVID rokkantjai egyben a korai adoptáció sikerét szavatoló kritikus tömeget biztosítják a népességre oktrojálandó digitális igazolványok és kriptopénzek szélesebb társadalommal való elfogadtatásához.

Mindezen folyamat tortájára a COVID gyógyítási lehetőségeit elhallgató vagy démonizáló orvoslás teszi a habot. Az „ügyfélbarát orvoslás” buzzword mentén egy állítólagosan roppant felhasználóbarát egészségügy képét igyekeznek elménkbe plántálni, melyben a komplett orvostársadalom a maga egészségügyi infrastruktúrájával és MI-diagnosztikájával kizárólag a mi kívánságainkat lesi. Az igényeinknek megfelelő kezelést kaphatjuk majd minden betegségünkre, végeztethetünk plasztikai vagy nemi átalakítást, ültethetünk be implantátumokat, stb.

bionic_eye

Persze mindez látszat csupán. Ahogy a demokrácia névre keresztelt szélhámosságnál, úgy egészségünk tekintetében is kizárólag névleg birtokoljuk a hatalmat, mindennemű tényleges kontroll azonban a doktori kar kezében összpontosul.

A COVIDiktatúra alatt már elkotyogták egyesek, milyen jellegű viselkedést kívánnak belőlünk kisajtolni az önálló akarat és autonóm cselekvés látszata mögött: hogy létezéshez való jogunk előfizetéses konstrukcióhoz legyen köthető. A – szerencsére dugába dőlt – tervek szerint mindenkinek háromhavonta kellett volna az orvosi rendelőkbe járulnia, hogy az aktuális vírustörzsekkel és variációkkal szembeni „védettséget” jelképező vakcina-frissítést felvegye. Mintha valami Windows oprendszerek vagy antivírus szoftverek volnánk, köteleznek minket a háromhavi rendszerupdate felinstallálására, különben feljegyzésre kerül megfelelő jogosultság-elvonások mentén digitális útlevelünkbe és szociáliskredit-kartonunkba, hogy biztonságtalanul járunk-kelünk a nagyvilágban, és létünkkel, pláne levegővételünkkel veszélyeztetjük embertársaink egészségét.

A digitális egészségügy nevű narratíva szerint minden ügyünket online fogjuk intézni, legfeljebb az aktuális háromhavi vakcinaupdate felvételének alkalmával találkozunk doktorral. Orvosi vizsgálat helyett online diagnózis segít majd betegségeink rendbe tételében, általános egészségügyi kondíciónkat pedig a szociális médiában előkészített támogatói csoportokban beszélhetjük meg – mindezt szigorúan kontrollált és természetesen intimitástól mentes körülmények között.

failed_healthcare

A temérdek disztópikus sci-fi által előre jelzett intimitás felszámolására azért van szükség, mert a végidőkben nem elégszik meg a Sátán az életenergiáink elszívásával, hanem azt kívánja elérni, hogy tökéletes, szívből jövő hűséget fogadjunk neki. Amely bajainkat, hibáinkat, gyarlóságaikat, bűneinket Isten és (korábban kevesebb nyilvánosság mellett) embertársaink előtt eltitkoljuk, elhallgatjuk, azokat tökéletesen képes kiaknázni a rendszer a megzsarolásunkra. Fontos elérendő cél, hogy az Isten által korábban biztosított megbocsájtás, kegyelem, bűnbánat lehetőségét a Sátán előtt gyakoroljuk, hogy egyértelműen és köntörfalazást mellőzvén eldőljön, melyik hatalmat élteted és szolgálod komplett identitásoddal, hogy mikor megvalósulnak a jelenésekben megénekelt események és csapások, választásodnak megfelelő elbánásban részesülj.

A hatalmi intézkedések univerzális célja tehát: SZABAD AKARATBÓL kinyilvánított tökéletes hűséget esküdni, és teljhatalmat adni a Sátánnak. Hogy ne hazudhassa soha többé senki, hogy ő csak a jót akarja saját magára és embertársaira nézve, miközben minden megnyilvánulásával pusztít, rombol, gyilkol.

Miféle trükkös módszerek lapulnak még a hatalom zsebében?

A materialista emberiség mindenképp rászorul egy fizikai formában is megnyilvánuló istenségre. Ennek megvalósítása holografikus kivetülések, elménkbe épített, látomás-generáló 5G antennák, neuralinkek formájában egyelőre kidolgozás alatt van, de addig is beültethetünk a bőrünk alá különböző mikrochipeket, melyekkel az autónk vagy lakásunk kulcsát helyettesíthetjük. Hordhatunk vérnyomásunk, pulzusunk és vércukorszintünk ellenőrzésére szolgáló Oura gyűrűt, felszerelhetünk légzésfigyelőt gyermekünk kiságyára, vagy alvásfigyelőt az éjszakai nyugalmunk biztosítására.

sleep_tracker

Ezen eszközök mind természetes életfunkcióink egy-egy szelete feletti kontroll átvételét végzik. Minél többet hordunk, használunk ezekből, annál kevesebb hatalmunk marad saját létünk felett, s annál nagyobb mértékben leszünk ráutalva a pittyegő, csipogó, riasztó kacatok sokaságára.

Végül lépcsőfokról lépcsőfokra lépkedvén valóban eljutunk oda, hogy levegőt venni is már csak gépi segítséggel tudunk. Azt is elfelejtjük, hogyan kell magunktól ki-be lélegezni, majd jól megfulladunk, amikor üzemhiba végett nem jelez a gép, hogy ebben a másodpercben a beszívás ideje jött el.

A kütyük tengerének hála könnyedén sikerülhet a hatalomnak oly mértékű szorongást generálni, hogy kizárólag az alapvető létfunkcióink monitorozásával foglalkozzunk egész napokon át. Az emberiség leigázása ezen primitív félelmein keresztül fog lezajlani.

A sorolt „innovációkról” értekező szaklapok természetesen valóságos üdvrivalgást körítenek a „szép új világot” beharangozó újdonságok mellé. Szerintük létünk vegetatív funkcióinak kizárólagos felügyeletére való korlátozásunk féktelen optimizmusra indokot nyújtó tényező, hiszen elérhető közelségbe került végre az évezredeken át hiábavalóan hajszolt utópia, hogy kezeink csinálmányai majd jól megmentenek minket!

human_machine

Ami meséket beadagolnak nekünk, kiváltképp a felszabadulásunk kapcsán (mekkora groteszk ellentmondás, hogy a bennünket láncra verő és rabszolgaként tartó rendszer fog majd felszabadítani) azzal tökéletesen ellentétes folyamatok kibontakozására nyújt lehetőséget a technológia. Alább adok is néhány ötletet a hatalomnak, hogyan alkalmazhatja ezeket az okosgyűrűket meg alvásfigyelőket a leigázásunkra. Aki ilyen kütyük felszabadító erejében bízik, annak úgyis mindegy, nyugodtan rothassza szét az agyát, aztán változtassa hörgő zombivá a kaptárelme.

Legegyszerűbben ezek a vércukorszintmérő, vérnyomás-ellenőrző és légzésfigyelő alkalmatosságok manipulálhatók. Csupán be kell építeni a gyártósorról legördülő eszközökbe egy wifi-jeladót, s máris valós időben lehet manipulálni az általuk közvetített adatokat. Jól rájön majd a frász szegény nyugdíjasokra, amikor a vérnyomásmérő egyik pillanatban 210-es, három perc múlva 70-es vérnyomást fog mutatni.

Komikumba illő pillanatokat nyerhetünk, amikor frekvencia-manipuláció által elkezdjük az emberek bőre alá ültetett chip rádiójeleit módosítani, hogy azok a maguk tulajdonához képest teljesen különböző ajtókat és bejáratokat kezdjenek el nyitogatni.

Amennyiben az alvásfigyelő valamilyen módon összeköttetésbe hozható agyi neuronjainkkal, elkezdhetünk áldozataink fejébe rémálmokat sugározni, vagy pedig olyan reklámokat, melyek nyomán az áldozat ellenállhatatlan és uralhatatlan késztetést érez a termékeink megvásárlására. Ugyanezt a manipulációt le lehet aztán folytatni a megfelelő politikai pártra való leszavazás biztosítására.

medical_app

A temérdek testrészeinkre aggatott szemét minden egyes darabja kiválóan alkalmas a tökéletes megfigyelésünkre, ideértve a tartózkodásunk tűpontos helyének másodperc alapú nyilvántartását, az általunk látogatott weboldalak listáját és böngészési előzményeinket, napi szokásaink feltérképezését, illetve a temérdek tracker által egybegyűjtött „orvosi látlelet” központi adatbázisba rendezését.

A folyamat nyomán hamarosan mindenki SZEMÉLYESEN, a maga szokásai, életmódja, ízlése alapján lesz közvetlen módon kontrollálható és irányítható az MI-istenség által.

Micsoda kitűnő innováció! Eddig hogy bírtunk meglenni nélküle?