Greta Thunberg legnagyobb hibája

0

Jól kiosztotta a kis Greta Thunberg a világhatalom velejéig romlott gazfickóit.

Blablabla – szólt dörgedelme a háttérhatalom által forszírozott „Építsük újra a kapitalizmust!”, „Szüntessük be a szén-dioxid-kibocsátást!”, meg hasonló húgyagyú lózungok pufogtatói felé.

Mint az jól ismert tény, egyes olajvállalatok az 1960-as évek óta villogtak azzal egész oldalas újsághirdetéseikben, hogy jéghegyeket olvasztanak meg, tehát pontosan tudták, miféle eredménye várható az ő ótvar ténykedéseiknek.

60 egész évük volt arra, hogy valamiféle változást eszközöljenek, és visszafordítsák a bolygó sorsának alakulását a pusztulásból az élhető világ felé. Ehhez képest nem hogy nem csináltak semmit, de most, a szakadék szélén fordult egyet a narratíva, és egyenesen a felelőtlen fogyasztókat, a rabszolgatelepre autóval járó magánszemélyeket, a rőzsét gyűjtő öregasszonyokat, meg a terméketlen esőtáncot járó natív indiánokat hibáztatják a bekövetkezett klímakatasztrófáért. Az országos méretekben letarolt erdőségekért, a világ vadállománya 70%-ának kiirtásáért, de még azért az élelem -és nyersanyaghiányért is, ami az általuk összeomlasztott ökoszisztéma nyomán keletkezett, az összemberiséget okolják. Ez a csúnya, rossz, gonosz emberi faj, mely 99,99%-ának az égvilágon semmi beleszólása nem volt a folyamatok alakulásának menetébe, jól tönkre tette ezt a szegény, kizsigerelt bolygót.

planet_under_water

Az emberiség rákos daganat lett a Föld testén, ezért vezeklésképp nem marad más esélyünk, mint felvenni a pszichopata hatalom által ránk osztott nanochipet, bevonulni a bankba a részünkre kiutalt szén-dioxid hitelkártyáért, és türelmesen várni, míg a napelemes drón kiteszi a mohából tapasztott kunyhónk elé a kártyánkra kvóta alapon járó két kiló krumplit. Ha már három kilóra volna szükségünk belőle a munkaképességünk fenntartásához, még a végén az óceánok is evaporálódnának az ökoszisztémára nehezedő roppant megterheléstől.

Hogy a „Nagy Újraindítás” révén beröccentett robotizált kaptártársadalom működőképes maradhasson, derék uralkodóink egyenként röppennek privát Jetjeikkel Davosba, hogy bejelenthessék a részünkre juttatandó heti csokoládé-fejadag mennyiségének húsz grammra való növekedését az előző évi harmincról.

Aki szeretne ilyen társadalomban élni, tegye, csak ne akarja másokra is ráoktrojálni ezt a baromságot.

Tehát ott tartottunk, hogy kiáll Greta Thunberg, majd jól beolvas a világot zsinegen rángató pszichopatáknak, akik erre őrjöngve tapsikolnak. Na de miért teszik ezt?

celebration_large

Greta Thunberg azt mondja nekik nagy morcosan, hogy ők, a világot dróton rángató elit eddig semmit nem tettek a bolygó megmentéséért, tehát csináljanak már végre valamit, hogy a szén-dioxid-kibocsátás lecsökkenjen, az olvadozó jégsapkák visszafagyjanak, a cuki kis pandamacik is megmeneküljenek (az alávaló, gonosz cápák meg ugyan kit érdekelnek?), és még a kis Greta holdvilág-lelke is megkönnyebbülést nyerjen.

Na, észrevettük már a turpisságot?

Pontosan erre vár a világot eleddig a háttérből manipuláló, az emberiséget a szakadékba taszító hatalom, hogy végre, akár hatalmas felhördülések közepette adja már át neki a gyeplőt ez az istenverte népség! Kizárólag arra bazíroznak, hogy valaki, lehetőleg egy többséget jelentő vagy magát annak hazudni képes massza megadja részükre az engedélyt, hogy nyakló nélkül, bármiféle ellenőrizhetőségtől és korlátozhatóságtól mentesen hatalmat gyakorolhassanak a bolygó lakossága felett. Hiszen a halódó ökoszisztéma rendbe tétele mindezt megkívánja.

Amint az emberiség bekapja a csalit, mondjuk egy vakcinákba rejthető, grafén alapú 5G nanochip révén, a folyamat beteljesül, létrejön és új világrend és vele a hajdanán emberként élt megbillogozott vágóállatok hada. Innentől nincs visszaút.

satanic1

A kis Greta, kiváltképp az ő rajongótábora pedig erre adja meg a felhatalmazást a népirtó pszichopatáknak.

Greta Thunberg, szegény aspergeres kislány hasznos hülyéje a bolygó lakosságát vágóállati sorsra juttatni kívánó pszichopatáknak. Azoktól követeli a jóvátételt, akik a jelen kor totalitárius, őrjöngő vadkapitalizmusának kiváltó okai!

Első lépésünk a pusztulás folyamatának visszafordításához az kellene legyen, hogy ne attól várjuk a megoldást, aki a problémát előidézte. Régi, ósdi, bejáratott, ennek ellenére továbbra is sikerrel alkalmazott trükk, hogy az emberiség felett pöffeszkedő hatalom generál egy válságot valami külső tényezőt (koronavírus) ellenségnek beállítva, melyre aztán ugyanő szállítja a „gyógyírt”. Adjanak kezébe az emberek minden hatalmat, mondjanak le jogaik érvényesítéséről, engedélyezzék annak beszabályozását is, hogy a szerencsétlen zsellérhad mit ehet, mit ihat, meg hol hajthatja álomra fejét, és a háziállatosítás folyamata akár egyetlen csepp vér kiontásának szüksége nélkül beteljesedhet.

A Nagy Újraindítás agendája pedig pontosan egy efféle bárányjelmezbe bújt farkas, mégpedig globális perspektívában, hiszen a háttérhatalom által keltett összeomlás és zűrzavar is globális.

burning_city

A kapitalizmus egyik legfontosabb ideológiai alapja a magántulajdon szentsége. A magántulajdon azonban a kapitalisták delúziójával ellentétben nem jog, hanem jogfosztás. Egy embernek, meg az általa jóváhagyott személyeknek megengedem, hogy egy kijelölt és körbezárt területen tartózkodjon, mindenki más részére megtiltom. Ahova eddig milliók sétálhattak be szabadon és önfeledten, oda tilalomfák és szögesdrót kerítések kerülnek.

A magántulajdon ideológiája addig érvényesíthető, amíg a legutolsó talpalatnyi földterület magánkézbe nem kerül. Eztán a létezni kívánó jobbágysereg belépőt nyer az újfeudalizmusba, ahol a világ összes földterületét birtokló földesurak rabszolgái lehetnek örökkön-örökké, hiszen nekik már nem jut tulajdon, de még egy kis vityilló sem. Az emberi faj az egyetlen, melynek egyedei nem lakhatnak alanyi jogon.

A magántulajdonosok ingyen kapták a természettől a földet, mely fölött regnálnak, azt viszont már csak ellentételezésért cserébe hajlandók megosztani másokkal. Hála a magántulajdonnak, megakadályozható, hogy a termőföldeken a lakosság ellátására alkalmas jószágokat lehessen termeszteni, hiszen a tulajdonosa inkább úgy dönt, hogy a dúsgazdag burzsoázia yacht-kikötője, vagy az ő személyes vadászháza létesüljön az adott helyen annak rendeltetett célra való felhasználása helyett.

interior-3778708

A magántulajdon rablás, azonban a rablók azon embereket kívánják kiszorítani a létezésből, akik részére már nem jut önhatalmúlag kisajátítható földterület. E folyamat igazából már az eggyel korábbi századfordulón lezajlott, azóta a kapitalista rendszer válságról válságra bukdácsolva vergődik, melyben alapvetően két kaszt ugrik egymásnak, mindegyik a maga igazát hajtogatván: a magántulajdonnal rendelkező hatalmaskodók, valamint az őket szolgálni kénytelen munkások, akiket néhány évszázaddal ezelőtt még rabszolgáknak nevezett a kor értelmező kéziszótára.

Mivel a kisajátítható földterület azóta sem gyarapodott, várható volt, hogy a kifosztottak száma előbb-utóbb elér egy kritikus mértéket, amely a rendszert a végső összeomlás peremére sodorja. Egyre több és egyre szegényebb a szegény, egyre kevesebb és gazdagabb a gazdag. A kapitalizmus logikájának köszönhetően a tőke előbb-utóbb egy, vagy nagyon kevés kézben koncentrálódik, a létre jött új feudalista rend pedig teljesen megszilárdul, amint a munka utolsó megmaradt morzsányi értelme is köddé válik.

Ennek pedig végre eljött az ideje. Egyetlen irány maradt a rendszer stabilitásának helyreállítására, és ezt a Nagy Újraindítás forszírozói is jól tudják: magántulajdonná, a pszichopata elit játékszerévé és vágómarhájává kell tenni az emberi fajt. A magántulajdon totalitarizmusa – álnok módon kommunizmusnak és negyedik ipari forradalomnak hazudva – hozza el a kapitalizmus következő korszakát, melyben a pszichopaták a technológia által érvényesített módon korlátlan teljhatalmat élvezhetnek a komplett emberiség felett.

nyajimmunitas

Tudtán kívül e folyamat felgyorsítását várja Greta Thunberg a Világgazdasági Fórum imposztorai előtt óbégatva, akik természetesen készségesen meg is teszik, amit ő és a vele egyetértő megvezetett, naiv tömegek követelnek: gyorsítsuk a folyamatokat, álljunk át az új zöld termelési módra, oktrojáljuk a szén-dioxid hitelkártyát a rőzsét gyűjtő nagyanyóra, billogozzuk meg a polgárokat, vezessünk be szociális kreditrendszert, melynek hatálya alól a piramis tetején ücsörgő pszichopaták természetesen mentesülnek, majd gyilkoljunk le 7 milliárd embert, hogy a Malthusianizmus eszméje szerinti fenntartható létszámát az emberiségnek ne lépjük túl.

Most pedig dőlj hátra, és élvezd a VR-sisakod által nyújtott csodás meseországot, míg a véredbe csurgatott fájdalommentes idegméreg megteszi hatását.

0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás