Felkapott a sajtó egy egyáltalán nem új, mindenesetre a rémhírterjesztő propagandagyárak részére újdonságnak ható jelenséget. A gazdag irodalmi hátteret maga mögött tudó filozófia szerint Magyarország, mint földrajzi egység megszűnt létezni, s helyükbe a politikusok által áruba bocsájtott Magyarország nevű részvénytársaság lépett, melynek mint magáncégnek alkalmazottja és szolgája minden magyar ember. Továbbá a vállalat a New York-it értéktőzsdén is megjelenik mint adható-vehető papírokat kibocsátó intézmény.

Mivel Magyarország jogi értelemben megszűnt országnak lenni, és a lakosság (tudta nélkül persze) egy részvénytársaság alkalmazottja, lényegében megszűnt minden törvény és jogszabály, melyek a magyarok életét korlátozhatják, hiszen egy magáncég nem hozhat törvényeket, nem tarthat parlamenti választásokat és az államokra jellemző erőszakmonopólium jogát sem gyakorolhatja.

Ennek okán az alaptörvény érvénytelen, hiszen azt egy Magyarország cégnevű részvénytársaság vezetősége verte át a népességen. Ugyanígy a rendőri, bírói és végrehajtói hatalom is felszámolódott, mivel eme privilégiumokat egy magáncég nem gyakorolhatja. Tehát a magukat olykor alkotmányos ellenállóknak, máskor szakrális királyságoknak, Szkítia, Hunnia csoportoknak elnevező civilekre, kik leleplezték Magyarország magáncég voltát, nem vonatkoznak a jelenkori Magyarország törvényei, nem szükséges engedelmeskedniük a rendőrmaskarába öltöztetett LARP-játékosok utasításainak. A hatályát vesztett jogi és végrehajtói hatalomnak sem tartoznak többé elszámolással, hiteltörlesztéssel. Az esetleges végrehajtásokat közönséges rablásként azonosítják, mely művelet megakadályozása állampolgári kötelességük.

weapon_girl

Nevezett csoportok ideológiai értelemben számos hasonlóságot hordoznak magukon a libertárius és anarcho-kapitalista körökkel, ám egyetlen lényeges tulajdonságban különböznek: elismerik a 2012-ig fennálló Magyar Köztársaság jogrendszerét, illetve ugyanebben az évben alaptörvényre cserélt korábbi alkotmányát.

Az ellenállás eredményei meglehetősen vegyesnek mutatkoznak: akadnak, akik sikerrel megakadályozott maskarás rablásokról és rendőrjelmezes bírságolásokról számolnak be, mások még lejjebb süllyedtek a zabolázatlan végrehajtogatások és büntetgetések mocsarában, minden reményüket elvesztvén arra, hogy a maguk léte feletti rendelkezést valaha is visszanyerhessék átvert, majd kisemmizett adósként.

Magyarország, mint fiktív állam

A mainstream rémhírmédia által felkapott egyik videón efféle igazoltatást láthatunk: a rendőrjelmezes útonálló nem képes igazolni, hogy joga volna hivatalos ügyben eljárni és polgárokat igazoltatni, ezért aztán csakhamar erőszakos kényszerítéssé eszkalálódik a szituáció, akárcsak mikor a fegyveres rabló ellenállásba ütközik a sikeres fosztogatás lefolytatásában:

A firkász mukik alaposan letaglozódtak a jelenet láttán, holott messze nem új keletű jelenségről van szó. Számtalan videó létezik a YouTube-on, melyek mind azonos forgatókönyv alapján végrehajtott szituációt kapnak lencsevégre. Lássunk alább egy csokrot ezekből:

Olykor a NAV ellen is felhasználják a maguk által kiállított okiratokat:

A legviccesebb film Hajnal János rendezésében került leforgatásra, kiknek ingóságai lefoglalására egy komplett végrehajtósereg vonult be a házába. Mielőtt a rablóbűnözők távozhattak volna az úriember értékeivel, a saját autójával állta el a fegyveres banditák járművének útját:

Az újfajta jogi irányvonalat követő polgárok bőszen hivatkoznak egy amerikai UCC (Uniform Kereskedelmi Kód) elnevezésű törvényre, mely ugyan nem értem, mi módon kapcsolódik az alkotmányos ellenállás ideológiájához, mindenesetre amennyiben Magyarország egy New York-ban bejegyzett magáncég, vonatkoznak rá a szövetségi szintű UCC törvényei.

Ezt az állítást nem tudom tényként visszaigazolni, mivel olvasgassa a több száz oldalas bikfanyelvű betűömlenyt, akinek hat anyja van. Mindenesetre aki érdeklődik a teljes szabályozás iránt, az ezen a linken megtalálhatja a New York államban érvényes UCC-szabálykönyvet, melynek tartalma állítólagosan érvényes a Magyarország részvénytársaságban zajló gazdasági ügyletekre.

Magyarország, mint magáncég

Az, hogy Magyarország egy New York-i tőzsdén bejegyzett vállalat, elég könnyen ellenőrizhető. A tények tanúsága szerint hazánk 2004. november 12-én, a Gyurcsány-kormány kezdetén került nyilvántartásba Magyar Köztársaság néven, ami 2011-ben Magyarországra változott.

A Magyarország nevű cég az „idegen kormányzatok” kategóriában foglal helyett, hivatalos vállalatbejegyzéssel rendelkezik és székhelye, valamint levelezési címe megegyezik az amerikai magyar nagykövetségével (a Google Maps mutatja az épületre tűzött zászlóval együtt a helyszínt).

amnk
Az amerikai magyar nagykövetség épülete New York-ban.

A New York-i tőzsdén államadósságra és pénzügyi befektetésekre vonatkozó értékpapírokkal kereskednek (pl. államkötvény). Gazdasági összefoglalói évenként kerülnek publikálásra, most éppen a 2021-es fiskális év összegzése került sorra. Ebben olvashatunk pár érdekességet, melyeken kissé kikerekedett a szemem, ezeket érdemesnek tartom kicsemegézni.

Az IMF-től származtatott összefoglaló szerint a következő feladatok várnak a magyar kormányra az elkövetkező időszakban, melyek végrehajtására fokozatosan törekednie kell:

– Az IMF ítélete szerint a „hatóságok” megfelelően erős választ adtak a COVID-pandémiára (pl. betiltották az egészséges emberek létezését). Úgy tűnik, jól vizsgázott az orbáni Magyarország a Klaus Schwab-agendából. 🙂

– A fiskális politikának több rugalmasságot kell mutatnia a gazdaság jelenlegi válságban való támogatása és a középtávú fenntarthatóság közt.

– Első számú prioritást kell élvezzen a COVID-károk minimalizálása és a GAZDASÁGI TRANSZFORMÁCIÓ LEHETŐVÉ TÉTELE (lásd Great Reset terv, Agenda 2030 és társai).

economic_model

– Körültekintő politikát kell folytatni az aktuális sérülékenységek csillapítására.

– A strukturális reform agendának elő kell segítenie a transzformációt egy ellenállóképesebb gazdaság felé.

– A gazdaság hatóságilag is elkötelezett zöldítése szükséges a fenntartható növekedés biztosításához, melyet a szénhidrogének áremelésével is támogatni kell.

– Az EU-s támogatások segíthetik a hatóságok törekvéseit.

Olvashatunk továbbá az ország devizaadósságának nagyságáról pénznemre lebontva, valamint felfedezhetjük, hogy a beküldött jelentések aláírója Kurali Zoltán, ki jelenleg a Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója.

business_insurance

Furcsamód a papír részletesen, több oldalon át taglalja a bevezetett COVID intézkedéseket, valamint azok hatásait. Mi köze van egy pandémiának a financiális ügyletekhez? Hacsak nem az új világrend érvényesítésének vágya, melynek bevezetését az álpandémia ürügyén kívánták végrehajtani a háttérhatalmi bűnözők, csak ugye csúnyán félresiklott a törekvés.

Érdekesség, hogy a hazai lakosság elől jobbára eltitkolt vagy elhazudott magyar költségvetés több száz oldal terjedelemben magyar nyelven érhető el itt, ám a legfrissebb papír 2020-ból származik.

Úgy tűnik, valóban tőzsdén van jegyezve a magyar állam, arra viszont nem találtam bizonyítékot, hogy az államadósság kezelésén és befektetési források menedzselésén felül mutatna cégszerű működést, volna tulajdonosi köre, illetve egy szabvány részvénytársasághoz hasonlatosan bocsátana ki szabad árazású részvényeket.

Persze a stakeholder-kapitalizmus korában lehetséges, hogy a teljes magyar lakosság tudtán kívül résztulajdonosnak számít, s amennyiben Magyarország csődbe menne, úgy a népet is lehúzzák a retyón.

sad_slave

A több ezer oldalnyi szövegömleny elemzése közben esetleg még felfedezhetünk egyet s mást, ám részemről ennyi elég is volt.

Az illegitim hatalom

Amennyiben dokumentumokkal egyértelműen nem igazolható Magyarország magáncég volta, a következő lépés, hogy vesszük az alapvető fogalmakat és definíciókat, majd megvizsgáljuk, hogy jelen korunk Magyarországa megfelel-e az ezek alapján elvárt működésnek.

Magyarország részvénytársaság jellege egyértelműen kirajzolódik a hatalom viselkedéséből, például amikor a lakosságot humán erőforrásnak nevezi, a hús-vér embert személynek, illetve az adóztatási, pénzbehajtási, munkajogi törvényei szerint egy profitmaximalizálásra törekvő gigavállalat látszatát nyújtja, melynek egyetlen feladata a lakosságot és annak pénztárcáját minél erőteljesebben fojtogatni.

Amennyiben írásos bizonyítékok helyett szellemi alapokra helyezzük Magyarország és a magyar kormány működését, egyértelműen kirajzolódik, hogy magánvállalatról van szó, mely egy szűk kör érdekeltségeinek megfelelő döntéseket és szabályokat hoz, ugyanakkor kínosan ügyel egy parlamenti demokráciába öltöztetett állam látszatára.

pexels-sora-shimazaki-5668792

Ennél a pontnál keletkezik a rendszerszolgák elméjében a feloldhatatlan kognitív disszonancia, ami hamarosan majd a vesztüket okozza. Nem képesek különbséget tenni aközött, egy adott rendszer minek mutatja magát, és hogyan működik tényszerűen. Lásd a báránybőrbe bújt farkas analógiája.

Tudományos kutatásokban nem attól függ egy tény valódisága, hogy minek nevezi el a a kutatást végző csoport (elnevezhetik pl. a fekete lyukakat pudlikutyáknak, attól még azok tényszerűen és definíció szerint fekete lyukak maradnak).

Amennyiben egy állam pénzügyi alapon szervezi működését (márpedig ezt teszi), a döntéshozatal jogából a lakosság legnagyobb részét kizárja, hatalma bebetonozásához pedig humbug, a népesség összeugrasztására alkalmas, előre meghatározott végeredménnyel kecsegtető konzultációkat fogalmaz meg, a komplett rendszer nem más, mint fiktív délibáb, vagy ha úgy tetszik, Mátrix, melyben egy népképviseleti demokrácia semmiféle alapvető értékelve nem teljesül. Így a jelenkori hatalom nem hozhat törvényeket a lakossága ellen, erőszakmonopóliumot fenntartó végrehajtói joggal nem rendelkezhet.

A cég lényege, hogy ténylegesen nem létező entitás, melyet a hatalom elismer élő személyként. Egy nem létező dolgot élőként állít be, bár a megkülönböztetés végett a jogi személy meghatározást használja rá.

companie_street

Fel kell tenni a kérdést, hogy egy nem létező dolog élővé válik-e attól, hogy valaki azt írásban elismeri, és elismertetését ráerőszakolja az összes többi emberre? A 99%, aki elismeri a rendszer hatalmát a feje fölött, bizony köteles elfogadni azt is, hogy a hatalom bármit eldönthet felette, így a rendszer szolgái kénytelenek parancsra egy fiktív hallucinációt élő szervezetként elismerni, ahogy ugyaneme ukáz mentén az ingujját felhajtani és a teste, valamint elméje feletti kontrollt átadni a feje fölé csücsültetett hatalomnak, hiszen ez áll az élőként és ható(ság)ként elismert fiktív entitás által fogalmazott társadalmi szerződésben.

Az ellenállás és a rendszerből való szabadulás reménytelensége

Itt csapunk át a területre, melyet nem lehet ember alkotta okoskodások által értelmezni.

Bár napjaink államhatalma nem hajlandó hangyányit sem szorítani a terrorista népsanyargatásból, érdekes módon a Biblia, benne kiváltképp Krisztus evangéliuma minden problémára választ nyújt, melyek az alkotmányos ellenállók és egyéb, továbbra is a jog meg elme frontján ellenállást hirdetők agendáját kudarcra ítélik.

A következő az alapszitu: napjaink Föld bolygója legnagyobb részben a Sátán uradalma alatt áll. A rendszer úgy marad fenn, hogy az embereket, ha kell, erőszakkal a szolgájává teszi, bár napjainkban szimpla megfélemlítéssel és elmeprogramozással is nagy sikereket ér el, a nyílt erőszak bevetésének szüksége nélkül. Emellett az emberiség közös tulajdonából rabolgat el komplett kontinenseket, majd helyezi azokat önkényesen magántulajdonba.

private_businesspeople

A Magyarország Rt. leleplezői úgy kívánnak a Sátán magántulajdonában álló rendszerből menekülni, hogy jogot formálnak maguknak a babiloni bábeltorony-építők kisajátított javaira, mint autó, közúti infrastruktúra, stb. A Sátán engedélye nélkül kívánnak bizniszelni a Sátán alattvalóival, a Sátán birodalmában. Egyértelmű, hogy törekvésük bukásra van ítélve. Aki nem rabszolgája a rendszernek, annak nem fogják engedni, hogy szabadon létezhessen, alternatív jogértelmezést vezessen be, lehessen engedély nélkül tartott autója, mellyel a Sátán alattvalói által épített utakon jár.

Teljesen feleslegesen hivatkoznak bármiféle törvényre, legyen az akár legitim, akár fiktív. A törvény a hatalom kapcarongya, azokat a lakosság megnyomorítása érdekében hozzák és céljuk az önállósodás megakadályozása. A Sátán szolgáinak a rendszer által kiállított papíroktól függ a létük, de a COVID-ármány alkalmával azt is láthattuk, hogy még a levegővételhez való jogunkat is elvonhatja a rendszer, ha kénye-kedve úgy kívánja.

Az autó száz százalékban a rendszer diktatúrája alatt áll. Súlyadó, speciális engedélyek, kötelező biztosítás, tankolás. Aki Krisztus követője, nem birtokolhat autót, mivel a szabadság megélése nem függhet olyan jellegű termékektől és mesterséges megoldásoktól, mely előnyöket bármikor egy tollvonással megvonhatja a hatalom. Aki szeretne mentesülni a rendszer béklyói alól, az nem járhat autóval.

Az utakon nem elég vigyázni a többi autósra, a hatalom ukáza mentén kell azt végezni. Ebbe a követelményszisztémába beletartozik annak kívánalma is, hogy egy ellenőrző szerv vizsgálja az autóvezetés és birtoklás jogának érvényességét, mely protokoll a személyi igazolvány, jogosítvány és forgalmi engedély átadásából áll.

covid_pass_valid

Két választása marad az embernek: vagy ragaszkodik az őt megbéklyózó alkalmatosságokhoz, melyek birtoklása révén őt sakkban és állandó fenyegetettségben lehet tartani, vagy pedig lemond róluk, s akkor nyugodtan mondhatja a Sátán szolgáinak, hogy nincs benned semmim, nem tudsz mit elvenni tőlem, így megadatik nekem a szabadság, hogy azt mondjak és gondoljak a ti rendszeretekről, amit akarok. Amennyiben ezért el akartok ítélni, ám tegyétek. Odavetem nektek a hitvány testemet, de a lelkem szabadságából nem engedek egy szemernyit sem!

Sok börtöntöltelék ma már szabadabban él, mint a munkába járó, házat és autót birtokló adósrabszolgák, kiket napi szinten fenyegetnek az őket függőségben tartó jószágaik elvételével.

A legelső videóban az ellenálló úriembert 10 percen belül sikerült megtörni. Mi lesz, ha heteken, hónapokon, éveken át kell majd kitartani tökéletes hitben? Hogy fogják kibírni ezek az emberek a végeláthatatlannak tűnő szenvedést, melyet a szisztéma ró a végidőkben az általa elpusztítani és végleg rabszolgasorba vetni kívánt emberiségre?

Aki a rendszerben kíván maradni, illetve továbbra is azt fenntartani, neadjisten kijátszani, az Joseph Heller azonos nevet viselő regénye nyomán a 22-es csapdája nevezetű kognitív feneketlen verembe esik:

borton_rendszer

Csak egy csapda volt, és ez a 22-es csapdája, amely leszögezte, hogy bárki, aki közvetlen és valós helyzetben saját biztonságára gondol, az döntésre képes elme természetes működéséről tesz bizonyságot. Orr őrült, tehát le lehet szerelni. Csak annyit kell tennie, hogy kéri a leszerelését. De ha kéri a leszerelését, akkor nem lehet őrült, és további bevetésekre küldhető. Orr lehet őrült, ha további bevetésekre megy, és lehet egészséges, ha nem megy. Ha egészséges, akkor viszont mennie kell. Ha megy, akkor őrült, és nem kell mennie; de ha nem akar menni, akkor egészséges, és mennie kell.

Sem a törvények betartása, sem azok megszegése nem szabadítja meg az embert a rabszolgaságból. Egyik esetben magától lesz törvénytisztelő csúszómászó az ember, másik esetben kényszer által.

Mit tehetnének a rendszer béklyói alól mentesülni kívánó emberek?

Aki szeretne örök életre megszabadulni a „hatósági” terrortól, a rablógyilkos végrehajtogatásoktól, az ágyútöltelékeket kartotékba rendező népszámlálástól, annak itt a tényleges, valóban működő megoldás, komplett gyakorlati útmutatóval karöltve.

Először is, meg kell tanulniuk ezeknek a renitenseknek, hogy hagyjanak fel a nyílt színi ellenállással. Úgyis a hatalom az erősebb.

egeszseg_vedelem

Másodszor, fogadják meg és véssék szívükbe Jézus vonatkozó tanításait. Aki nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse, ez által rázván le magáról a hatalom és az általa hozott népnyomorgató és életet ellehetetlenítő szabályok tízezreinek béklyóit.

Nem kell gyűlölni a rendőrt, mert amennyiben nem változtat viselkedésén és menekül el az egyre fojtóbb és mételyezőbb rendszerből, maga is áldozattá válik, hatalomfitogtatás ide vagy oda. A hatósági személyek helyes kezelése kapcsán a következő életmód-tanácsot adja Jézus:

Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre… Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

Adjatok hálát az üldözőiteknek, mert szó szerint, az állandó vegzálásuk és terrorjuk által bekergetnek titeket a mennyek országába! Mégis ki szeretne a rendszerből eredő permanens, végeláthatatlan terror béklyója alatt vergődni a magától értetődő öröm és béke helyett?

struggling_woman_sick

A karhatalmi terror segít titeket lemondani felesleges és üdvösségeteket egyáltalán nem szolgáló igényeitekről, s ráállítani titeket az élet útjára.

Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek és érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.

Amennyiben törvényszékre akarnak titeket vinni, ne ellenkezzetek, hanem aki egy mérföld útra kényszerít, menjetek el vele kettőre, s számoljatok be neki róla Isten dicsőségéről, az örök életen át tartó békesség és öröm bárki részére elérhető lehetőségéről!

Nyugodtan állj oda Pilátus elé, s mondd meg neki a magadét. Még védőbeszédet sem kell előre megfogalmaznod:

…Mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki szól tibennetek… Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll, az megtartatik.

kapitalista_farao

Mikor nyilatkozattételre, aláírásra akar kényszeríteni a rendszer, ne engedelmeskedj neki. Nem tartozol elszámolással egy olyan szisztémának, melynek nincs feletted hatalma:

Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

Ha nem tudsz mit mondani, inkább hallgass, de továbbra se legitimáld a rendszer hatalmát:

Jézus pedig ott áll a helytartó előtt; és kérdezi őt a helytartó, mondván: Te vagy-e a zsidók királya? Jézus pedig mondja néki: Te mondod. És mikor vádolják őt a főpapok és a vének, semmit sem felel. Akkor mondja néki Pilátus: Nem hallod-e, mily sok bizonyságot tesznek ellened? És nem felel neki egyetlen szóra sem, úgyhogy a helytartó igen elcsodálkozik.

Eskütétellel se rombold a mondandód hitelességét. Amennyiben a mennyei Atyád akaratát cselekszed, automatikusan az igazat és valót fogod mondani, eskütétel szüksége nélkül:

under_oath

Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé; Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.

Természetesen a magántulajdonod ígyis-úgyis jó eséllyel elveszik. A magántulajdon nem szerepel Isten tervében, annak létét a hatalom engedélyezte, s akitől függ az adott törvény megtartása, az kénye-kedve szerint módosíthatja vagy felülírhatja azokat.

Ezért paranoid skizofrénia a libertárius attitűd, mely szerint a magántulajdon magától értetődő természetjog, holott annak keletkezése úgy zajlik, hogy a vonatkozó hivatal bejegyzi az illető személy neve alá a tulajdonjogot, így garantálván annak jogosságát, védelmét, illetve biztonságát a rendőrség, illetve végrehajtó szervek által.

Természetjog szerint lehetetlen volna a magántulajdon léte, adott ingatlan vagy ingóság mindig azé volna, aki épp használatban tartja, és az erősebb el tudná venni azt a gyengébbtől.

man-7528211

Jobb tehát, ha mindenki tudja, hogy mivel a magántulajdon létét a földi hatalom hagyja jóvá, azt bizony teljesen jogosan és erkölcsösen, akár egyik napról a másikra visszaveheti, ha úgy gondolja. Ha nem adod, hát élettelen ingóságaid sorsára jutsz, s meghalsz.

És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig monda néki:… Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat… Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.

Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem.

Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala. Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

hastancos_jewelry

Ugyanígy a keresett pénz sem a tied: rá van írva a tulajdonos neve, és hogy a bankjegyhamisítást a törvény bünteti.

Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, monda: Mit kisértgettek engem, képmutatók? Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki egy dénárt. És monda nékik: Kié ez a kép, és a felírás? Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.

Természetesen ezt sokan úgy értelmezik, hogy hát a császárnak muszáj adót fizetni, meg van írva a Bibliában is, itt ni! És aki nem adózik, azt keresztre kell feszíttetni!

Tökéletesen biztos voltam benne, hogy Jézus nem az adófizetésre, hanem annak mellőzésére szólítja fel követőit (nem szolgálhatsz két urat egyszerre), ám a bennem élő bizonyosság mellett huzamosabb ideig nem találtam meg az erre utaló bizonyítékot. Aztán egyszer csak hogyhogynem véletlen belefutottam Lukács evangéliumában (23/1-2) a vonatkozó és megérzéseimet visszaigazoló sorokra:

justice1

És fölkelvén az ő egész sokaságuk, vivék őt Pilátushoz. És kezdék őt vádolni, mondván: Úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivelhogy ő magát ama király Krisztusnak mondja.

Egyszerűbb és még nyilvánvalóbb megfogalmazásban ugyanez a katolikus Biblia cenzúrázatlan változatában:

Ezzel fölkerekedett egész sokaságuk, és Pilátushoz kísérték. Ott vádolni kezdték: “Azt tapasztaltuk – mondták -, hogy fellázítja népünket. Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás-király.”

Amennyiben a császár által kiállított pénzzel kereskedsz, ami az ő magántulajdona, arra is jogosultságot formálhat, hogy minden műveletet és tranzakciót, amit te az ő pénzével végzel, ellenőrizzen. Vagyis aki elfogadja a rendszer létjogosultságát, annak semmi joga lázadozni az adófizetés, a sápolás, sarcolás ellen, sőt mi több, azt is önhatalmúlag megteheti a császár, hogy a jövedelmed elinflálása vagy foglalás révén minden pénzedtől megfosszon.

iambankrupt

Brutális tévedés, hogy az éppen kezedben lévő, számjegyekkel telefirkált papírlap a tiéd, amiért megdolgoztál, vagy hogy neked magántulajdonod van, melynek tiszteletben tartása alanyi jogon kötelessége minden élő és halott embernek egyaránt. Nehogy már a mézesbödön nyalja ki a macit!

Aki így gondolkodik, annak a napjai meg vannak számlálva. Aki viszont nem akar birtokolni semmit és pláne SENKIT, annak ígérvénye szerint egész országát odaadja Isten, melyben korlátlan szabadságot és biztonságot élvezhet – ugyanezen mantra soha nem válhat valóra a Föld országaiban, hol a versengés, rivalizálás, öldöklés és rabszolgamunka intézménye felszámolhatatlannak bizonyul.

Összefoglalva tehát egyetlen mondatban:

a rendszer rabszolgaságából és mételyező béklyója alól Krisztus szavával és tanításainak megcselekvése által mentesülhetünk.