A végidők egyik gazdagon hangoztatott előjele, hogy a rendszer elhiteti majd az embereket jelekkel és csodákkal, melyeket ámulva bámulván elterelhető lesz figyelmük az igazságról. Eközben átüthetővé válnak a fejük fölött ama intézkedések, melyek a hatalom totalitarizmusának bebetonozását szolgálják, menekvési lehetőség nélkül.

Eme akciósorozat 9/11-gyel vette kezdetét, mikor megtartották a húsz évvel később meglóduló folyamatok főpróbáját. Nyilvánosságra hozott amatőr felvételek szerint egy repülőgép kinézetű vetített hologramot irányítottak bele a WTC tornyaiba, azok összedőlését pedig az acél tartópillérek „jeles napot” megelőző szétvágásával vagy robbantásával szavatolták.

Az eljátszott terrortámadás minden korábbinál szélesebb felhatalmazást adott a hatalomnak, hogy a lakosság szabadságát korlátozza, megfigyelésükre való törekvését pedig felgyorsítsa. A reptereken beindultak a detektorkapus ellenőrzések, a köztereket pedig az emberek mozgását lekövető kamerákkal aggatták tele.

Ugyanígy a 2008-as válság ürügyül szolgált – ezúttal az adófizetők pénzének önkényes einstandolása által – a hatalom kistafírungozására, illetve a lakosság zsellérsorba taszítására.

howwillipaythatback

Az emberiség de facto felszámolt szabadságának koporsójába az utolsó szöget a COVIDiktatúrával ütötték, mikor milliárdok – immár nyílt színi erőszak bevetésének szüksége nélkül – önként vetették oda hitvány testüket és elméjüket a hatalom elé, hogy az csináljon velük, amit akar.

A gondosan istápolt tervek ellenére mégsem bizonyult tökéletesen uniformnak a behódolás mértéke. Ahogy 2021 során egyre fokozták a terrort, tömegek kezdtek ráeszmélni, mi is a hatalom tényleges célja. Rendkívül sokaknál, de nem mindenkinél érvényesült az okkultista rémítgetés varázsereje, márpedig a hatalom emberiséggel kapcsolatos törekvése kizárólag ez: korlátlan uralmat nyerni a Föld bolygó és annak 8 milliárd főt kitevő népessége felett – kivételek nélkül!

Miután a COVID-riogatás ereje hanyatlani kezdett, bevetették a köztudatba a háború-elmeprogramot, melyre töredék annyian sem bizonyultak kíváncsinak, mint a pandémia-színház unalomba fulladt és szétesett előadására. Elmaradt a csattanós finálé, így tömegek maradtak kielégítetlenül, izgatottan várván a tengerből kiemelkedő nagy fenevad szemet kápráztató záróműsorát.

Ugyan egyelőre a díszletek felállítása zajlik, a rendszer utolsó nagy rúgását jelképező idegen invázió gondolatát és képeit folyamatosan ültetik be elménk tudatalatti zugaiba.

ufo-3400065

Első körben a nem mindennapi parádés szereplést nyújtó Donald Trump utasította a Pentagont még 2020-ban, hozzanak nyilvánosságra minden ufókkal kapcsolatos hadianyagot, ideértve az azok létezésének tényét visszaigazoló ufóészleléseket is.

2021 során több Pentagon-közeli tiszt és nyugalmazott tábornagy számolt be arról, hogy napi szinten pillantanak meg, olykor vesznek üldözőbe idegen űrhajókat az égen. Habár a hadműveletek nagy többsége az idegen technológiák miénket megszégyenítő fejlettsége végett legtöbbször kudarccal végződik.

2022-ben a háború elterelte egy kicsit a figyelmet az égi tüneményekről, idén azonban újult erővel veti be magát az égbolton megpillantható csodák fantáziaképe. Olyannyira kezdik pörgetni a témát, hogy az ufó-jelenségekkel gyakorta foglalkozó alternatív médiát konteósozó és rémhírterjesztőző fősodratú propagandamédia is elkezdett cikkezni a Földet kukucskálgató idegenek jelenségéről. Alusisakokat fel!

Két év alatt 3,5-szeresére emelkedett az „azonosítatlan égi jelenség” (UAP) észlelése az Egyesült Államokban, aminek többsége védett légtérben történt.

alien_ship

Az amerikai hírszerzés még 2021-ben tett közzé egy UFO-jelentést, amiben összesen 144 „azonosítatlan égi jelenség” (UAP) észleléséről írtak. Az észlelés többségére 2019 és 2021 között került sor, miután az amerikai haditengerészet egységes jelentési mechanizmust vezetett be.

A jelek szerint a rendszer nagyon jól működik, legalábbis ha hihetünk az újabb közzétett adatoknak. A BBC beszámolója szerint a hírszerzés legújabb adatai szerint már 510 észlelésről érkezett jelentés.

Egyelőre puhatolóznak, mekkora mértékben mutatkozik igény a témára. Felmérik előbb 1-2 hír bevetésével, fogékonyak-e az emberek a szenzációra. Amennyiben megjelenik a fogyasztói igény, egyben a megrendelés a termékre, a következő időszak során megszaporodó idegen űrhajó-észlelésekről, vagy akár UFO-invázióról számol majd be a fősodratú média, melynek lefolyását saját szemeinkkel is megcsodálhatjuk az égen.

Na de hát ha csupasz szemeinkkel is tapasztalhatjuk az idegenek támadását, akkor biztosan hadat üzentek ellenünk az ufók, nem igaz?

total_collapse

Persze, aki kizárólag a vaksi szemeinek hisz, az más magyarázatot nem is képes felfogni. Pedig pusztán egy újabb WTC-momentumot készítenek elő számunkra haduraink.

A 2001-ben helyileg bevetett hologram-technológia a megrajzolt repülőgépek WTC-be vezetéséről mára kiforrta magát annyira, hogy immár a globális égbolton lehet mindenkit megtévesztő képeket vetíteni, melyeket szerte a világon milliárdok bámulhatnak kidülledő szemekkel.

Minderre azért van szükség, mert a kapitalizmus 2019-ben csődbe ment, a hatalom ideje lejárt, s – ahogy azt egy mintegy kétezer éve született figyelmeztetés nyomán tudhatjuk – a haldokló és lelkét kilehelni készülő rendszer hét esztendőt kap arra, hogy megtévesztésekkel, jelekkel, csodákkal, fenevad bélyegével, mely nélkül senki nem vehet, sem nem adhat el maga köré vonzza korrumpálható, szellemileg és erkölcsileg egyaránt toprongynak minősülő híveit, kiket aztán magával is rángathat a pokolba.

Az új világ építésében kizárólag tiszta szívű emberek vehetnek részt, kiknek tetteit nem befolyásolja a személyes haszonszerzés vágya, vagy épp a megtéveszthetőség jelekre és csodákra való vágyakozásaik nyomán.

weird_things_happening

Ekkor felelnek néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni tetőled. Ő pedig ezt monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván. De nem adatik jel neki, hanem csak Jónás prófétának jele.

Jézus figyelmeztetései viszont mintha tökéletesen leperegnének a keresztény hívekről. Ők mind úgy képzelik, jelen világrend vége roppant látványos módon, kataklizmák és csodák sokasága közepette fog bekövetkezni.

Na és mi van, ha nem?

Akkor bizony a várva várt jelek és csodák mindegy szálig a megtévesztésben tartható tömegek kárhozatát szolgálják: a hatalom vetít részükre egy moziműsort, melyben betáplálják a sötétségben tartott nép elméjébe, hogy lám Isten országa elközelgetett, járuljatok hát papjaitok és elöljáróitok elé, csináljátok pontosan azt, amit ők mondanak! Eljátszhatják persze azt is, mint COVID idején: egy veszélyes külső ellenség tört az emberiség életére, melyet kizárólag úgy győzhetünk le, ha egy emberként mindannyian a hatalom védernyője alá vonulunk, és bármit beeregetünk a testünkbe ellenőrzés nélkül, amit csak kívánnak.

afraid_of_germs

S a magukat Isten gyermekeinek képzelő, klerikáliát és földi szisztémát éltető áldozatok máris kárhoznak elfelé, hiszen Isten (lelkiismeret) helyett az emberek szavára hallgatnak, az ő utasításaikat követik, mennek az ufó-moziműsort bámuló tömegek valaga után a szakadékba.

…lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.

Hihetetlenül hangzik, de a kamu ufóinvázió lehetőségét a különféle spirituális és ezoterikus médiumok hosszú évek óta lengetik, holott nekik aztán igazán nem áll érdekükben a maguk agendája ellen beszélni, miután millió éves idegen civilizációkról meg Föld belsejében élő egzotikus fajokról tartanak rendszerint értekezéseket.

Ahogy világunk napról napra furább magatartást tanúsít, számos UFO-szakértő figyelmeztet az emberiségre váró talán legbizarrabb eseményre: egy kozmikus hamis zászló hadműveletre, melyben a kétségbeesett kormányok egy masszív kamu idegen inváziót rendeznek, hogy sikerre vigyék az emberiség totális behódoltatását szolgáló terveiket a „jönnek az idegenek” hisztéria mentén.

alien_attack

Mindez a beavatatlanok részére őrültségnek tűnhet, de hallgassák csak meg a szakértők érvelését a téma kapcsán. Egy ilyen esemény, melyet futurisztikus légi járművek és hologram-technológia kombinációja által valósítanak meg, a kollaboráns média régóta jól ismert álhírgyártó képessége által játszi könnyedséggel téveszti meg a befolyásolható szemlélőket.

Egy szó mint száz, az emberek bármit elhisznek, amit az elméjükbe plántálnak, akár meggyőző bizonyítékok hiányában is. A legtöbbek elé hologramokat sem szükséges vetíteni, szó szerint képesek behallucinálni ama képeket, melyeket a média szerint éppen látniuk kell.

A gordiuszi csomó nem oly bonyolult, mint amilyennek tűnik. Attól, hogy kamu ufóinváziót játszik el a csillagos égen a hatalom, természetesen nincs automatikusan kizárva idegen lények léte. Csakhogy az ember nem az alapján lép be a mennyek kapuin vagy vettetik a gyehenna tüzére, hogy látott-e száguldó ufót az égbolton, hanem kizárólag a szíve és lelke tartalmával számol majd el Isten ítélőszéke előtt személyesen. Az eljátszott apokaliptikus látványshow célja tehát, hogy az emberiség figyelmét elterelje a a mennyek országának elközeledtéről, s azt egy megfabrikált jelenség felé irányítsa, így akadályozván meg további milliók, potenciálisan milliárdok lelki megtisztulását, mire éjfélt üt az óra, és a földi hatalmasságok ideje végleg lejár.

Majd ha odáig jut az emberiség fejlettségében, hogy a részére kiutalt zárt falanszterből nem csinál élhetetlen sivatagbolygót meg nem irtja ki maga körül a komplett természetet, talán megláthatja az igazságot az univerzum zegzugaiban élő egyéb fajokról is.

dinotopia

Ellenkező előjellel, ki azt várja, hogy az alienek majd megmentenek minket a hatalom béklyói alól, az oly jellegű megtévesztés áldozata lesz, melyből nehezen fog kiutat lelni, hacsak – Jézus bölcs tanácsa nyomán – ki nem vájja saját szemét, hogy ne zavarják üdvössége elérésében az elé vetített képi tartalmak.

Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.

Lehet higgadtan és élvezettel mozizni, de egy pillanatig se higgyük el a kivetített hologramok nyomán, hogy a soha a Föld történelmében nem tapasztalt idegen invázió végett a társadalomnak össze kell fognia, s a 8 milliárd főnek egy emberként a teste és elméje végső beszolgáltatásával a hatalom ernyője alá szükséges vonulnia.