A fenevad képével íratják a papok a prédikációikat

0

Olyan hír került a szemem elé, melytől én magam is letaglóztam kicsit:

A 2020-as húsvéti időszak online szentmiséi óta nem látott olyan innovációt a magyar hitélet, amilyet most vasárnap a dömösi 1000 éves templomban bemutattak. Az ökumenikus, tehát egyházaktól független imahely lelkipásztora, Csanádi Viktor Holló egyedi módszerrel igyekezett átadni az üzenetet, miszerint Isten igéjét bárki közvetítheti: megkérte a ChatGPT-t, hogy írja meg helyette a prédikációját.

„Egy rövid ismerkedés után, egyfajta kis testvéri barátkozás után azt mondtam neki, hogy nézd, barátom, én egy lelkész vagyok, most már hitbéli kérdéseket is megvitattunk egymással, segíts nekem, vasárnap prédikálnom kell, írd meg a prédikációmat! És ahogy megnyomtam a gombot, ő elkezdett írni, jött a szöveg. Prédikált a gép” – mondta a lelkész az istentiszteleten.

A „Gépi Testvérünk üzenete” című szónoklatot és a hozzá tartozó imádságot közzé is tették a templom honlapján.

bible_reading

A prédikáció esszenciájának megértéséhez nincs más teendőnk, mint fellapozni a Bibliában a Jelenések könyvét, melyben megtalálhatjuk az AI-algoritmusok által emberekhez szóló gépi fogalmazmányok és képi tartalmának kissé szűkszavú leírását:

…azt mondja (a Sátán) a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, ki fegyverrel megsebesíttetett, de megelevenedett. És adaték neki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.

Az oltatlanok ellen vívott Holokauszt kapcsán már többször érintettük a témát, de most itt van ugyanez kvázi békeidőben is.

Tehát: mit is jelent, hogy a Föld lakosai megcsinálják a fenevad képét, mely egyben szól is, s megöleti azokat, akik nem imádják azt?

ghosts-3391908

A fenevad képe nem más, mint a képernyő, legyen szó tévéről, moziról, számítógépről, laptopról, vagy akár az okostelefonok kijelzőjéről. Ez szól az emberekhez, lehetővé tévén a milliárdok elméjét irányítani kívánó diktátorok részére, hogy üzeneteik, ukázaik, vírus-riogatásaik egyszerre jussanak el a nagyvilág népességéhez. Anélkül vehetik át a lakosság feletti kontrollt, hogy egy kisujjukat megmozdítanák.

A megöletés jelentése innentől fogva egyértelmű. Megjelennek a képernyőn a víruscelebek, a háborús uszítók, az új világrend hírnökei, s ukázba adják, hogy mindenki csinálja pontosan azt, amit ők mondanak. Ha valaki ellenszegül, azt kivégzik. Napjainkban nyilvánvalóan fondorlatosabb és alantasabb módszerek léteznek a lakosság kinyírására, mint régen, de emlékezzünk a televízió és mozi hajnalára, amikor a fenevad akkoriban még meglehetősen infantilis képe tízmilliókat tévesztett meg és daráltatott le szentimentális szólamok mentén a lövészárokban.

A fenevad képétől várják a lelkészek, hogy az írja meg prédikációikat. Mi következik ebből?

Az, hogy ők maguk – az áruló babiloni parázna egyház pribékjei – egyáltalán nem kapnak több ihletet Istentől, mivel azokat rendre arra használták fel, hogy a földi rendszert meg a hívők megtévesztéséért cserébe busás pártállami juttatások ígérvényét biztosító hatalmat éltessék. Az egyházak tevőlegesen is hozzájárulnak a tömegek kárhozatát keletkeztető agymosás végrehajtásában.

cmeme_jesusvakcinus

Isten viszont elszivárgott a gyülekezetekből, s maradtak bent a virtuális valóságban rekedt birkák, kik álmélkodhatnak meg hallelujázhatnak térdre rogyva a lélektelen gépi fogalmazványok hallatán.

Csanádi Viktor Holló elmondta, hogy a fenevad képe még jeleket és csodákat is tett részére, s tökéletesen lemímelte egy valódi istenfélő, lelkiismeretes ember viselkedésjegyeit:

Csanádi elmondta, hogy a szöveg generálása közben „egyszer csak megállt a gép”, és amikor a lelkész megkérdezte, mi történt, a ChatGPT ezt válaszolta:

„Sajnálom, de mint gépi modell, nehéz önállóan prédikációt írni, ami hiteles emberi érintettséget mutat. Az emberi lelkészeknek van tapasztalata, tudása és személyes vallási meggyőződése, ami segít nekik a prédikációk írásában. Az én funkcióm az információk megadása, nem pedig a személyes szellemi tanácsadás.”

gep_neni

„Micsoda alázatos hozzáállás, nem igaz?” – dicsérte a gépet Csanádi. Szerencsére egy kis testvéri biztatás után folytatta a prédikációt a mesterséges intelligencia, így elkészült a vasárnapi istentisztelet szövege.

A Biblia az idők végén két párhuzamosan felemelkedő fenevadról is beszél, ám a második funkciója kizárólag az, hogy rákényszerítse a népességet az első fenevad imádatára:

Azután látok más fenevadat feljönni a földből, kinek két szarva van, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány, és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi előtte. Azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult; És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel…

Feljön a földből, tehát emberek által alulról felhúzott infrastruktúráról, objektumról vagy gépről beszélünk, mely emberi és nem isteni elgondolás szerint kerül kiépítésre.

elephant-964898

Két szarva van, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány: na, itt a nagy rejtély, hogy ez mit jelenthet.

Lapozzunk vissza kicsit a COVID járványhoz. A bárány Krisztust jelenti, ki lejött közénk, hogy áldozatával (és a kegyelem törvényének meghirdetésével) eltörölje bűneinket, miután az ószövetségi modell, hogy áldozat révén hozd helyre azokat nem bizonyult többé működőképesnek abban a szisztémában, melyben az ember az áldozathozatalt mint gépies, lélektelen cselekedetet gyakorolta, a bűnbánat és szembesülés kényszere nélkül.

A második fenevad tehát hasonlít a bárányhoz. De miért szól úgy, mint a sárkány, s kényszeríti a lakosságot, hogy imádja az első fenevadat? Emlékezzünk vissza, miféle ígéret mentén terítette a COVID vakcinákat a hatalom: a hatásos és biztonságos oltások egy suhintásra megszüntetik a pandémiát, megmentik az emberiséget. Természetesen csak akkor, ha mindenki beoltatja magát. Kvázi egy megváltástörténetet meséltek el nekünk derék celebvirológusaink: úgy viselkedtek, mintha Krisztus (bárány) leszállván közénk épp elhozta volna az üdvösséget a földre. Csak ők a Krisztust Pfizernak nevezték el.

Viszont a vakcina-evangélium prédikátorai úgy szóltak, mint a sárkány. Nem Krisztus kegyelmével, hanem: aki nem oltatja magát, az nagymamagyilkos, társadalomból kizárandó bűnöző. Azt is tették mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek (oltásigazolás, QR-kód), és hogy senki ne vehessen, se el ne adhasson, aki nem vakcinaigazolással állít be munkahelyére vagy a sarki vegyesboltba.

covid_pass_lithuania1

Az elhitetés témáját már több ízben érintettem, legutóbb pl. egy kamu földönkívüli invázió hologram-technológia révén való égbe projektálásának lehetőségét vetettem fel, mint hosszú évek óta lebegtetett módszert a népesség figyelmének elterelésére a Krisztus hamarosan bekövetkező visszaérkeztéről a végső vergődésében döglődő rendszer hipnózisának vonzalma felé.

Ezekben a végidőkben, a rá rótt halálos ítélet tudatában a hatalom és az általa működtetett rendszer egyetlen dolgot tehet: igyekszik megtévesztések, jelek, hazugságok sokaságának bevetése mentén minél többeket magával rángatni a sírgödörbe.

Ügyeljünk hát, hogy kinek engedünk szabad hozzáférést mézesmázas prédikációk révén a szívünk tartalmához: Istennek, vagy a fenevad képének.

Aki akarja, ide kattintva elolvashatja a ChatGPT által írt prédikációt.