Idézetek a zsarnokságról és az elnyomásról

0

Demokrácia, szabad piac, felekezeti hovatartozás, külső ellenség. Csupa olyan eszmény, melyek az elmúlt századok erkölcsi és morális értékrendjét alapvetően meghatározták. Egyúttal soha akkora mértékű zsarnokság és népirtási hullám nem csatlakozott nevezett kifundált értékrendekhez, mint a modernitás kibontakozása során.

A közhiedelemmel ellentétben a zsarnoki terror nem egyetlen diktátori személynek köszönhetően kúszik be ablakunkon vagy robbantja ránk az ajtót. Az elnyomás ott rejtezik napjaink munkahelyein, a végeláthatatlan hivatalnoki packázásban, a többség akaratára való hivatkozás mentén véghez vitt népgyötrő törvénykezésben, adóztatásban, büntetgetésben akár egy példás módon működő parlamenti demokráciában is.

A hatalom – paradox módon – önmagában véve totálisan erőtlen. Úgy csapol le a maga részére mindent elsöprő erőt és energiát, hogy emberek tömegei önkéntesen, privilégiumok és jutalmak elnyerése reményében választják az engedelmeskedést és a zsarnokok alázatos kiszolgálásának útját.

Ebből kifolyólag teljesen meddő akció kizárólagosan az egyes diktátorszemélyeket hibáztatni a világ nyomoráért. Egy Rákosi-diktatúrát nem a Rosenfeld Mátyások, de még csak nem is a mögötte haptákban álló orosz tankok tesznek megvalósíthatóvá, hanem a körömtépkedők, a padlássöprők, rendőrök és végrehajtok, kik jogszabályokra és paragrafusokra való hivatkozásaikkal mentik fel magukat az erkölcs alól, s helyezik elméjüket a gyilkos eszmeiség uradalma alá. Önként és dalolva. Az évtizedek során persze felocsúdhatnak a maguk generálta elnyomásból és terrorból, ám ekkor gyakran már késő: újabb milliónyi ártatlan áldozat lövetett gödörbe a hatalmi tébolynak való elfogultság következtében.

shooting_gallery

Mi tehát lényegében a zsarnokság, miben áll az elnyomás folyamata, hogyan ismerhetjük fel a lopakodó diktatúrára utaló finom jeleket? Elődeink szemfüles megállapításai leleplezik a terrorhatalom mindennemű indíttatását.

Az emberiség jóléte mindig a zsarnokok indítéka.

– Albert Camus

A zsarnokság ritkán jelenti be magát. Tényszerűen, zsarnokság létezhet zsarnoki személyek nélkül is. Az egész kormányzat, akár egy demokratikusan választott is, viselkedhet zsarnoki módon.

– Joseph Sobran

Amennyiben az engedelmességed kisajtolása érdekében manipulációra, hazugságra, jutalmazásra, kényszerítésre, megszégyenítésre, fenyegetésre, pellengérre állításra, kriminalizációra szorulsz, biztos lehetsz benne, hogy amit a hatalom ajánl fel részedre, az nem a legjobb érdekeidet szolgálja.

– Ian Watson

bureaucratic_nightmare

A társadalom egy újféle szolgaságot fog bevezetni, mely bevonja annak felszínét bonyolult szabályok szövevényes hálójával, melyen az eredeti elmék és legtehetségesebb egyedek nem tudnak áthatolni. Nem alkalmaznak majd nyílt zsarnokságot, hanem préselnek, enerválnak, kimerítenek, elhülyítenek, amíg az egész társadalom egy félénk és szorgos nyájjá nem válik, melyben a juhász az állam.

– Alexis de Tocqueville

Mikor komplett élet veszik oda a gyári futószalaghoz járulás oltárán, az egyén magányossá, szorongóvá, önpusztítóvá válik, s egy dimenziós emberré zuhan össze. Az ilyenek kiváló bürokratákká vagy katonákká válnak, kiknek egyetlen erélye a hatalomhoz való feltétlen hűség.

– Luis G Herman

Létezni fog a következő nemzedék során vagy valamikor egy gyógyszeripari mód arra, hogy az emberek megszeressék a szolgaságot. Ez által egy könnyek nélküli diktatúra jön létre, fájdalommentes koncentrációs táborral egész társadalmak részére. Az embereket minden szabadságuktól megfosztják majd, de ők ezt egészen élvezni fogják, mivel a lázadás mindennemű vágyától eltérítik majd őket propaganda vagy agymosás, esetleg gyógyszerészeti megoldásokkal támogatott agymosás révén. És ez tűnik a legvégső forradalomnak.

– Aldous Huxley

vr_world

Egykoron az emberek a gépek felé fordultak annak reményében, hogy azok majd felszabadítják őket. Ám ehelyett más emberek, kik a gépek felett rendelkeztek, nyertek szabadságot a többi ember rabszolgaságba taszítására.

– Frank Herbert (Dune)

A társadalom kétfelé oszlott. Kiknek semmijük nem volt, egyesültek a közös irigységben, kiknek mindenük megvolt, egyesültek a közös zsarnokságban.

– Alexis de Tocqueville, Recollections on the French Revolution

A kapitalizmus szószólói hajlamosak a szabadság szent eszményeinek hódolni, melyek egyetlen alapelvben összefoglalhatók: a szerencsések rendelkezzenek korlátlan zsarnoki hatalommal a szerencsétlenek felett.

– Bertrand Russell

A történelem során egyetlen dolog akadt, melyre az uralkodó osztályok mindvégig vágytak – ez az egy dolog a minden. Minden birtokba vehető földterület, erdő, dámvad, háziállat, termény, ásványkincs, nemesfém. Minden vagyon, gazdaság, profit. Minden termelőeszköz, találmány, technológia. Minden emberi munka által létrehozott értéktöbblet. Minden állami és intézményi pozíció. Minden támogatás és osztalék, privilégium és mentesség. Minden törvényi védelem azok bárminemű korlátja nélkül. Minden szolgáltatás, komfort, luxus, a civilizált társadalom összes előnye annak adóvonzatai és költségei nélkül. Minden uralkodó osztály kizárólag ennyit akar: csupa előnyt, és semmi terhet.

– Michael Parenti

ceo_meeting

Felejtsétek el a politikusokat. A politikusok azért vannak odaállítva, hogy megadják nekünk a választás szabadságának illúzióját. De nem. Valójában nincs választásod. Gazdáid vannak. A tulajdonuk vagy. Mindent ők birtokolnak. Övék az összes használható földterület. Tulajdonosai és főnökei a nagy cégeknek. Már rég megvették pénzen a szenátust, a kongresszust, a közigazgatást, a városházákat, farzsebükbe pakolták a bírákat és övék minden nagy médiavállalat, szóval minden hírt és információt, melyet hallhatsz vagy láthatsz, ők kontrollálnak. A tökeidnél fogva rángatnak.

– George Carlin

Nem számít, mennyire vagy paranoid vagy épp összeesküvéselmélet-hívő, amit a kormányzat valójában csinál, az minden elképzelésednél rosszabb.

– William Blum

Egyetlen állam sem harcol a fasizmus ellen azért, hogy azt felszámolja. Mikor a burzsoázia látja, hogy kezd kicsúszni a hatalom a kezei közül, visszaépíti a fasizmust, hogy ezzel védje privilégiumait.

– Buenaventura Durruti

A külső veszély elleni védekezés történelmileg mindig az odahaza lefolytatott zsarnokság instrumentuma volt.

– James Madison

weapon_girl

Ölj meg egy embert, és gyilkos vagy. Gyilkolj le milliókat, és hódító vagy. Nyírj ki mindenkit, és te vagy az Isten.

– Jean Rostand

Átverhetsz néhány embert minden időben, vagy minden embert egy időben, de nem tudsz becsapni minden embert minden időben.

– Peter Tosh

Amint elegendő számú ember érti a valóságot, a zsarnokok kiignorálhatók a létezésből.

– Larken Rose