Kiváló magyar nyelvű dokumentumfilm látott napvilágot a transzhumanizmusról és az új világrendről

0

Sajnos a legtöbben nem értik és talán soha az életben nem fogják fel, miért veszedelmes és fajunk fennmaradását a végletekig veszélyeztető művelet kísérletezni az emberiség genetikájával. Néhány évvel ezelőtt, amikor Bill Gates még jófejnek tűnt, lerántottam a leplet az ő figyelmeztetései alapján az emberiség genetikai megmérnökölésének elhallgatott veszélyeiről.

A transzhumanista program többfelé ágazik, de végcélja egy és oszthatatlan: létrehozni egy szuperlatív genetikai állománnyal rendelkező felsőbbrendű emberfajt, mely a mai világ emberiséget elnyomó pszichopatái köréből emelkedne ki. A többiek, akik nincsenek annyira közel a tűzhöz, puszta emberekként, tehát a „felsőbbrendű faj” szempontjából bármikor elpusztítható, kizsákmányolható, elnyomható selejtként tengethetik tovább földi pályafutásukat.

A transzhumanizmus legfontosabb irányelve vázlatosan: genetikai mérnökséggel bebiztosítani, hogy a hatalmasok uralma korlátlan és megdönthetetlen legyen az elnyomott néptömegek fölött, bevetve a közép részére nem elérhető privilégiumok bevezetését, mint örök élet a pszichopaták részére.

Mindennek eszközei a belterjes szaporulatot művelő elit feltételezett genetikai hátrányainak eltüntetése (betegségek, öröklött hajlamok felszámolása génmanipuláció révén), mindennemű betegség és kórság kezelése injekciókkal, élelmiszerekbe juttatott mesterséges adalékokkal, valamint a „hibásan működő” természet megmérnökölésével (időjárás-manipuláció, chemtrail, HAARP).

6g_coming

Ideológiájuk szerint a bűnöző milliárdos pszichopaták tökéletesek, míg az egészséges hús-vér ember selejt, akinek lejárt az ideje.

A transzhumanizmus a mesterségesen megmérnökölt új ember bevezetését követően azt hozzá kívánja csatolni egy mesterséges intelligencia által vezérelt szuperszámítógép-rendszerhez, örök életet ígérvén nekik a különféle adathordozókra átmentett tudat révén.

A program ideológiája igazából évezredek óta létezik a köztudatban, de nyilván a technológia megfelelő alakulásáig pusztán nedves vágyálom maradt a rablógyilkos elit számára.

Régen ezt az ideát úgy nevezték, hogy Antikrisztus, ami azt jelenti, hogy az általuk nem létezőnek kikiáltott Isten ígérvényeit (örök élet betegségektől, szenvedéstől, függőségektől és szükségtől mentesen) igyekeznek biztosítani az emberiség részére Isten nélkül, az illúziók szintjén. A szánalmas tákolmányba természetesen kizárólag a hangzatos propaganda végett szerelmesek a megtévesztett emberek, meg persze az istentelenné lett köznép haláltól való félelme révén, mely viselkedés meg is ágyazott a transzhumanista mesterterv első állomásának véghezviteléhez, mely az injekciós terápiákkal való kísérletekkel indul világhódító útjára.

experimental_vaccine

Akárhogy is erőlködnek a pszichopaták, megtévesztő illúzióikat soha nem lesznek képesek a valóság szintjén formába ölteni, vagyis az általuk ígérgetett, betegségektől mentes örök élet szánalmas blöff, melynek – mint ahogy az meg vagyon írva – sajnos túlontúl sokan elhitetett áldozatává lesznek. A bepalizott vágóállatok jutalma persze nem marad el: ők testük halála mellett kénytelenek lesznek elszenvedni a lélek kárhozatalát is, mivel Isten országát, vele az örök életet, ingyen sört és adócsökkentést kizárólag a tiszta szívvel felvértezett Isten gyermekei kaphatják meg jutalmul, akik hajlandók elfogadni és kezükbe venni az Isten által szívből, szeretetből, alanyi jogon és ingyen adott üdvösséget.

A transzhumanista program valódi eredménye tehát, hogy egyértelmű szétválasztást generál az Istenhez, valamint Sátánhoz közeledő emberiség közt. Így semmi kétség nem marad az idők végén, hogy ki melyik szellemiséget fogadja el vezetőül.

A kétkulacsos attitűd, mely szerint erre is táncolok egy kicsit, majd arra is a pillanatnyi érdekeim mentén nem marad sokáig fenntartható, ahogy a vérmes pszichopaták idejük lejártának tudatában hamarosan egy világra szóló finálé keretében vérszemet kapva próbálják majd a korábban fű alatt szervezett transzhumanista programot erőszakkal átütni az emberiségen. Aminek egyetlen valódi eredménye az lesz, hogy a sátáni hatalom akár milliárdokat ránt magával a sírgödörbe, és – ahogy a nagykönyvben szerepel – aki meg akarja nyerni életét, elveszíti azt, aki pedig feláldozza (a hitvány testét), az örök életre méltó. Melyben nincs többé betegség, szenvedés, szükség, és nincsenek a testünk feletti uralmat átvenni kívánó pszichopaták sem.

satanic1

Az egyértelműen érzékelhető valóság ellenére sajnos továbbra is nagyon sokan vannak, akik a fenevad rendszerének lényegét nem képesek meglátni. A legnagyobb tragédia, hogy mindennek áldozatai hatalmas mennyiségben pont azok lesznek, akik Istenhívőnek tartják magukat, mivel a tudományuk nincs meg ahhoz, hogy felismerjék az intő jeleket, ugyanakkor a képmutató írástudókhoz és farizeusokhoz hasonlóan kizárólag azért mormolnak hiábavaló imádságokat, járnak templomba és vonulnak vakcináztatni az altató misét prédikáló pap parancsára, mert Istennel való közösségük megmarad pusztán a látszatok szintjén.

Azt hiszik, hogy ők hisznek Istenben és Isten majd megvédi őket minden bajtól, de nem mentek át a tű fokán, nem vették fel a keresztet és nem nyitották meg szívüket Isten felé. A lélektelen, langymeleg, földiekért tevékenykedő katolikus hívők valójában a fenevad rendszerének részei, azt táplálják és éltetik, a keserű valóságra és nehezen emészthető igazságra figyelmüket felhívó prófétákat pedig keresztre feszíttetnék.

Szavak, látszatok szintjén hívő keresztények. A valóság talaján pedig a transzhumanista pszichopaták elpecsételt gyermekei ők, hiszen az általuk működtetett és uralt rendszerben dolgoznak pénzért (mammonért), Isten parancsolatai helyett a császár törvényeit követik és bamba mód ama hazugság csapdájába estek, hogy a krisztusi szellem egészséges kompromisszumba hozható az antikrisztusival.

workplace-1616459

A legtöbb ember nem úgy lesz a transzhumanista program áldozata, hogy azt nagyon akarja, a „felsőbbrendű” pszichopaták korlátlan uralmára annyira vágyik, hanem félelemből, egzisztenciális szorongásból, a földi javaktól (étel-ital, fedél) való megfosztottság veszélye végett gyakorlatilag öntudatlanul, akaratlanul, passzívan, önfeladva és behódolva vonul be az Antikrisztus ernyője alá.

A Szkeptikus kerekasztal igényes videójából megtudhatjuk a transzhumanista szellemiség eredetét, valós célját, illetve tisztában lehetünk néhány történelmi kísérlettel az új, automatizált és robotizált (tehát lélektelenített) ember megteremtésére. Aki kétfajta cselekvést visz véghez: engedelmeskedik és hódol.

Aki további információkra éhes a transzhumanizmussal kapcsolatban, de nem szeretné szándékosan érthetetlenné tett tudományos handabandázások során átvágni magát, az olvassa el Bill Gates figyelmeztetését a genetikai mérnökségről, tekintse meg az Alcyon Plejádok videósorozat az emberi faj elgépesítésére való ókori és modern törekvésekkel kapcsolatos kiváló összefoglalóját, valamint szintén vizslassa át az általam írt cikket a koronavírus-vakcinák, mint a transzhumanizmus programjának első állomása spiritualitást kiölő hatásáról.

Alább pedig megtekinthető a 3 részes dokumentumfilm: