Önfenntartás az összeomlás idején? Hogyne!

0

Egyes csoportok részére, egyébként teljesen érthető módon, újfent vonzóvá vált a városokból kimenekülés és az önfenntartó gazdálkodásra való átállás eszményképe. Pusztán egyetlen bibi csúszott a számításukba: a hatalma fenntartásáért vergődő pártállam ezt nem fogja hagyni.

Teljesen mindegy, hogy a bibliai végidők, vagy csupán a fenntartható fejlődés, ill. a Föld bolygó megmentése végett száll valaki magába és kezd kicsatlakozni az örökös bér -és adósrabszolgaságot követelő elnyomó rendszerből, ez a szisztéma túllendült a ponton, melyen a békés együttélés megvalósítható volna.

A hatalom napjai ugyan mindenképp meg vannak számlálva, ám mielőtt annak minden infrastruktúrája a gerinctelen kiszolgálókkal együtt porba hull, igyekeznek, ha kell, erőszakkal elrabolni mindent az emberiségtől a saját tombolásuk néhány hónappal való kitolása érdekében. A cél, ha már az emberiség kihalása elkerülhetetlennek tűnik, hogy a terrorhatalom maradjon az utolsó hegedűs a hajó fedélzetén – akkor is, ha már nem marad kinek húzni a nótát.

Így aztán a legvégső összeomlás idején a hatalom – pláne az azzal összetapadt életképtelen csinovnyik, végrehajtó -és rendőrsereg – a lakosság minden létező erőforrását megkísérli majd elvonni és magántulajdonba helyezni, hogy ennek művelete által tarthassák sakkban a rendszerért megdögleni nem hajlandó, abból kimenekülni igyekvő ébredő emberiséget, illetve visszavezessék őket a hatalmasok ültetvényein végzett bér, bérlet -és adósrabszolgaság halálcsapdájában való vergődésbe.

ennyit_kell_fizetni

A népesség jogfosztása a jogállamiság és demokrácia nevében nem új keletű intézmény: a modern kori hatalom mindig is ugyanezen módszerrel próbálkozott az emberiség rabigában tartása céljából, pusztán az érvényesítés színtere módosult az idők során.

Hol a spirituális ébredést elősegítő könnyű drogokat ütötték ki kezünkből, hogy pótolják azokat még mérgezőbb és halálosabb alkohollal, dohánnyal, tévével; hol az esővíz gyűjtését tiltották be törvényileg, hol egy multicéges főmufti jelentette ki, hogy első számú létfeltételünkhöz, az ivóvízhez jutás nem alapvető emberi jog. És persze ne feledkezzünk meg a nosztalgikus hangulatot sugárzó padlássöprésekről sem.

Az államoknak saját költségeik és beruházásaik fedezésére nem volna szükségük a lakosságot adóztatni. Mégis megteszik, hogy e húzásuk által kontrollálják a lakosság kezében maradó pénz mennyiségét. Míg a milliárdosok komplett országok éves költségvetését kitevő pénzmagot halmozhatnak fel a maguk hatalmának biztosítására, a NAV revizor az utolsó fillérnyi félretett pénzt is kifacsarja a védekezésre képtelen polgár kezéből.

Amennyiben a renitens lázongó nem hajlandó az „önkéntes” adósrabszolgaság dalolva való művelésére, hát rá küldjük a kommandót, és visszük szépen az autóját meg a házát. Mivel a padlásokról idővel már nem maradt mit lesöpörni a karhatalom által folytatólagosan művelt népfosztogatás következtében, a padlássöprés rendszerét idővel felváltotta a bankszámlasöprés. A fűtött és klimatizált irodában bársonyszékben csücsülő takonygerincű féreg egyetlen gombnyomással tüntetheti el az ember folyószámlájáról még az alamizsnával egyenlő mértékű minimálbért is.

Ne hazudjatok, ti mocskos állatok, hogy minden kisemmizett zsellér magának kereste a bajt, és biztos vaj volt a füle mögött, mikor nagy magatehetetlenségében végrehajtották. A karhatalom olyan indoklást meg törvényeket fogalmaz meg a népnyomorítás lefolytatására, amilyent csak akar. Ha nem találnak okot, hát véletlenszerűen „gurítanak” egy fiktív tartozást. Ha valaki van olyan figyelmetlen, hogy befizeti, arra a pénzre örökre keresztet vethet.

Kifejezetten a lakosság engedelmességére és hatalomtól való félelmére játszanak rá ezek a tömeggyilkos terroristák. Amíg az engedelmeskedés zajlik, addig azt tesznek velünk, amit csak akarnak. Kizárólag az együttműködés határozott megtagadása készteti ezeket a mocskos élősködőket a gatyájuk telecsinálására.

Ennél a pontnál sétálhatunk be az újabb csapdába, mondván amennyiben nem ismerjük el a rendszer létjogosultságát, nincsen vele dolgunk. Hatalmas tévedés. A rendszer nem várja el azt, hogy fanatikusan rajongj érte, de voltaképpen az önkéntes szolgálatot sem. Eleve olyan törvényeket vezetnek be, melyek alól a szabad és autonóm ember sem mentesülhet.

Nem fizetsz adót, hogy annak összegéből vehessük meg a gumibotot, amivel ütlegelünk? Rendben, akkor majd végrehajtjuk a jövedelmedből, megy rád a kommandó. Végrehajtható jövedelmed sincs? Hát ez nagy pech haver, hiszen akkor alanyi jogon verünk rád havi sok ezer forint TB-tartozást, hogy aztán mikor néhány fillér alamizsnához jutsz, azonnal végrehajthassuk az összeg háromszorosát és bebiztosítjuk, hogy kizárólag pitiző háziállat maradhass életed végéig!

little_piglets

Önfenntartásra rendezkedtél be? Na, csak lassan a testtel! Tessék egy kis ingatlanadó a pofádba, és azt se feledd, hogy legjobb esetben is minimum havi 50 ezer Ft KATA befizetését elvárjuk tőled, különben tesszük rá a végrehajtást a szaros kis tanyádra!

Még hogy békében szeretnél létezni egymagadban, nem kell a pénz sem, ami tőlünk származik? Nem fogadsz el telefirkált írólapokat a lelked beszolgáltatásáért cserébe? Hát mit képzelsz te magadról!? Azonnal csapatszállítóval megyünk a házadhoz, letapossuk a paradicsomot, az összes zöldséget, feldúljuk a kertedet, majd ráfogjuk a kukából előhalászott fűcsomóra, hogy marihuánát termesztettél! Mész a börtönbe, mert még a segged lyuka is a mi tulajdonunk!

Ebben a rendszerben senki nem létezhet, aki nem viseli magán a fenevad rendszere által rá sütött bélyeget.

Szóval érdemes mindenkinek újból megfontolni, aki önellátásra rendezkedne be, hogy tényleg érdemes-e megpróbálkoznia a rendszer felbőszítésével az által, hogy saját kezébe veszi az életét. Még a végén nagyobb rabszolga lesz, mint bérmunkás jobbágyként.

Van persze tényleges kiút a rendszerből: a spirituális felemelkedés.

0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás