Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy mire fel ez a hatalmas nagy sietség a háttérhatalom részéről, hogy a lehető leghamarabb betuszkolják az emberiséget az Új Világrend ernyője alá, melyben szeretett fajunk megbillogozott és korlátlanul uralható háziállatként tengeti nyomorúságos létét, míg fölé nem hajol a böllérkés?

A válasz után talán a saját köreikben kell kutakodnunk, kik titkaikat viszont roppant féltékenyen őrzik. Talán segítséget nyújthat részünkre néhány morzsányi kiszivárgott információ-falatka.

A mai világban egyáltalán nem nehéz számítógéppel elemezni a világ sorsának várható alakulását. Pusztán néhány milliárdnyi tömény, nyers tényadatot, meg pár képletet kell betáplálni a rendszerbe, és máris eredményül kapjuk a megnyugtató, vagy épp komoly aggodalmakra okot adó előrejelzéseket.

Már az 1970-es években épült olyan szuperszámítógép, mely az emberi faj mindenképp bekövetkező végét vetítette előre, ráadásul az aktuális dátumtól alig 50-60 év távolságra.

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan számítógépes modellezés alá vonták az elitek szinte a komplett világot, kezdve a tőzsdével, folytatva a banki ügyleteinkkel, és mostanra szinte minden döntésünket, mozzanatunkat előre determinált viselkedést megkövetelő algoritmusok vezénylik. Így lesz az emberiségből biorobot, idomított háziállat a pszichopata elit pórázának végéhez kötözve. A fizikai megbélyegzés pusztán a pecsétet helyezi rá a biológiai isteneinkkel kötött szentségtelen szövetségre.

2012-t megelőzően egy szupertitkos világfolyamat-jóslási kísérlet zajlott. A Project Looking Glass keretében egy szuperszámítógépet (egyes konteók szerint idegen technológiát) helyeztek hadrendbe, hogy megfejtse: milyen irányt vesz az emberiség az elkövetkező évtizedekben? Az eredmény elborzasztotta a projektben résztvevő istenkomplexusos tudósokat és pszichopata vezetőket egyaránt. A korrelációk milliárdjai figyelembe vételével számolt modellek alapján az emberiség nagy ébredése nem akadályozható meg! Minden folyamat abba az irányba halad, hogy a népesség előbb-utóbb felismeri, hogy egy állattartó elit rabszolgáiként működnek, kik minden egyes tettüket előre determináltan, illetve ellenőrzötten végeztetik velük, mindennemű éterbe hangoztatott szabadságeszmény ellenére.

Az emberiség tudatra ébred, és rádöbben arra, hogy mindvégig dróton rángatott bábui voltunk egy hatalomittas pszichopata rétegnek, kiknek egyetlen törekvése a korlátlan mértékű uralom embertársaik felett. Nincsenek valós céljaik, amiket hazudnak nekünk, nem akarják megváltani a világot, egy dolgot akarnak kizárólag, de azt körömszakadtukig: uralkodni, parancsolgatni, elnyomni, zsarnokoskodni, gyilkolni.

Ők a mai világban a vezetőink: főnökeink, miniszterelnökeink, bankáraink.

boss_conference

A szimulációk nagy részét még 2012 előtt folytatták le, pontosan a maja naptár 2012. december 21-ei lejártát övező legendák végett. Kevesen tudják, hogy az elitek rendíthetetlen lelkesedéssel viseltetnek az okkultista babonák iránt. Roppant magas szinten űzik a csillagjóslás, kártyavetés, horoszkóp-állítás, valamint a fekete mágia ezerféle ágának tudományát.

Az ember nincs is valós tudatában, hogy amikor halálfélelemben retteg egy soha nem látott, igazolatlan létezésű vírustól, melynek veszedelmét napi szinten ülteti fejébe a média, a politikai gárda, valamint amennyiben merészelne a közös hallucinációban való hit gyakorlásától mentesíteni magát, a rendőrség is, akkor a hatalom valójában az okkultista ráolvasás módszerét gyakorolja. Addig mantrázgatják az ember elméjébe a hazugságot, mígnem az megidéződik, és elburjánzik. A vírus az elmében fejlődik ki és indul hódító útjára a szervezet ellen.

A Project Looking Glass, mint szupertitkos katonai projekt az emberiség spiritualitásának terén végbemenő folyamatok elemzésére volt használatos. Az eredménytől pedig alaposan lehidaltak.

A lényeg, hogy minden emberi döntés különböző idővonalakat hoz létre a valóságban. Magyarán amíg nem döntöttünk valamiről, addig függőben van, hogy milyen idősíkon folytatódik tovább személyes életünk (lásd még kvantumfizika).

time_confusion

Ezen idősíkok azonban a jövőben folyamatosan konvergálni fognak egymáshoz! Ez azt jelenti, hogy az emberek illuzórikus választási lehetősége egyre inkább megszűnik, és a folyamatok kizárólag egy irányba, a megvilágosodás felé mutatnak! Ez az a szűk keresztmetszet, amelyen kénytelen lesz átpréselni magát az emberiség, legalábbis azon fele, akik szeretnének a jövőben is életben maradni.

Mindez azt jelenti, hogy kicsúszik a kontroll az elitek keze közül. Eddig ők mondták meg, mi legyen az objektív valóság, melyhez kötelező érvénnyel igazodnunk kell. Pl. dolgozz le 45 évet, halj meg a téged szarba sem vevő hazádért (valójában politikusokért), termelj, adózz, járj iskolába, ahol előcenzúrázott, előszűrt, haszontalan, de legalább megnyomorító mennyiségű információt nyomunk a fejedbe. A lényeg, hogy minden az ellenkezője, mint ami a neve: az oktatás elhülyít és örök életre meggyűlölteti a tanulást, a szabad piac totalitárius bér -és adósrabszolgaság, a gondoskodó állam népet irt (lásd COVID), a liberális demokrácia felszámolja a szabadságot és a népszuverenitást.

A megvilágosodás következménye pedig, hogy az emberek felismerik a fejük felett basáskodó rendszer valóságát. Eleinte apránként, majd tömegével elkezdik elhagyni azt. Nem fizetnek adót, nem táplálják az uralkodók hatalmát (a behívóparancsok tömeges elégetése volt ennek az előszobája), nem követik a politikusok utasításait, nem vesznek részt a demokrácia-bohózatban. A piramisrendszer aljáról menekülő szolgáknak köszönhetően a bér -és adósrabszolgaság totalitására épített rendszer kártyavárként omlik össze. Az elnyomók, kik rendőrként, NAV-ellenőrként, politikusként pózolnak éhen halnak, és kizárólag szabad emberek teremtő közössége viseltet létjogosultsággal a jövőben.

Ezt hívja úgy a spirituális irodalom, hogy az emberiség visszatalál Istenhez.

Az elitek elborzadnak a folyamatok láttán, mivel ők az élősködésre rendezkedtek be. Saját hatalmuk az általuk elnyomott bérrabszolgáktól, adófizetőktől, szavazópolgároktól származik. Ők nem rendelkeznek Isten által ajándékozott önálló alkotó-teremtő erővel, hiszen maguk utasították vissza azt a már születése pillanatában halálra ítélt piramis-struktúrába való beágyazódásuk révén. Aki a földi, hierarchikus szisztémában kíván berendezkedni, automatikusan elveti magától az autonóm építkezés lehetőségét.

A hatalmasok ereje viszont nagyban függ nem pusztán az őket ellátó szolgák szorgalmától, de a földi istenségek követőinek számától is. Amelyik diktátor, tőkés kapitalista, pártállami bürokrata köré nem gyülemlik elegendő számú talpnyaló zsellér, hogy uradalmuk és hatalmasságuk biztosítását a lakosság feletti pártállami terror, rendőrségi ütleg, adóhatósági végrehajtás és munkára kényszerítés révén elvégezze, az az elnyomó csendes éhhalálra van ítélve.

Ezért a mai rendszer részére élet-halál kérdés, hogy fokozza a rettegtetést, a propagandát. El kell hitetnie a rabszolgahaddal, hogy azok létezése kizárólag a hatalmasok rémuralmának bebiztosítása révén tartható fenn, holott az igazság pont ennek az ellenkezője. A hatalom kényszeríti a gyermekeket börtöniskolákba, züllesztő-hülyítő oktatásba, sújtja őket fiatal felnőttkortól kezdve megfizethetetlen adókkal és adósságokkal, láncolja le elméjüket és kreativitásukat a tomboló terrorhatalom által megkívánt ösztönállati gombnyomogató szintre. Az emberiség biorobottá, vágóállattá, a rabszolgatartó elit magántulajdonává válik. Erről meg is szavaztatják őket négyévente, és mivel valós alternatívát garantáltan nem ismerhetnek meg, a komplett lakosság vígan röförészve húzza be az ikszet amellé, hogy az elkövetkező esztendők során is szeretne sárban dagonyázó házisertés maradni.

Azok meg ugye mikor parancsolgatnak a böllérnek, hogy melyik napra essen a disznóvágás?

cocak

A vágóállatok a böllérek parancsára felteszik a maszkot, elszeparálják magukat egymástól, beoltatják magukat kísérleti méregvakcinákkal, majd a részükre felkínált billogot is örömmel tetováltatják bőrükre. A háziasítás folyamata befejeződött, innentől egyenes út vezet a vágóhídra. Tessék vigyázni, az ajtók záródnak!

A Project Looking Glass digitális kristálygömbje megjósolta, hogy az emberek egy ponton túl már nem lesznek manipulálhatók a karhatalmi ukáz feltétel nélküli elfogadására. Gyengül a propaganda ereje, halványul a kezdetben háborúkkal, majd járványokkal végzett felfokozott rettegtetés hatása. Végül akármivel is próbálkozik a hatalom, a létező összes világfolyamat egyetlen végpontban kulminálódik: az emberiség nagy ébredésében, a spirituális felemelkedésben.

A 90-es évektől, mióta a Project Looking Glass szigorúan titkos programja beindult, a különféle nagyhatalmak, kiváltképp Amerika katonai vezetői megpróbálták a korábban még működőképes korrelációs modellek bevetésével eltéríteni a történelem folyamát annak logikusan bekövetkező végállapotától. Így indult be először a megrendezett 9/11, majd a hamis és hazug ürügy mentén megindított iraki háború. A folyamat végül az arab tavasz szintén háttérhatalom által kirobbantott forradalmi hullámával tetőződött be.

Amit azóta látunk, egyfajta újrarendeződési protokoll. Mivel a világfolyamatok lefutásának végkifejlete nem elkerülhető, voltaképpen inkább felgyorsította a hatalom az ébredést.

weird_things_happening

Ahogy Vietnam óta nem lehet embereket milliószám a halálba küldeni, úgy az arab tavaszt követően a független államok java része kénytelen-kelletten rádöbbent arra, hogy hiába vonzó valuta a petrodollár, ildomosabb volna attól megszabadulni. Márpedig az USA dollár mai értékét, mivel mindennemű fedezetet elvesztett maga alól, kizárólag annak nemzetközi olajkereskedelemben való használata biztosítja.

Ha megszűnik a petrodollár egyeduralma, az USA dollár kártyavárszerűen dől össze. Az arab tavasz komoly hatalmi átrendeződést generált ennek felgyorsítására, elsősorban az által, hogy az imperialista módon viselkedő USA ellenében egyre több állam inkább Kínával vagy Oroszországgal kíván kereskedelmet, valamint diplomáciát bonyolítani, pénznemül pedig Eurót, Rubelt, esetleg kínai Jüant használnak. A diplomáciai helyzetet tovább bonyolítja az időközben szétszakíthatatlanná vált interdependencia: a 2008-as válság óta Kína a világ legnagyobb hitelezőjévé vált, míg az USA a világ legnagyobb adósává.

A két nagyhatalom pénz -és bankügyleti rendszerének összehasonlítása is megérne egy misét, mindenesetre jelen cikk szempontjából ez nem releváns. Lényeg a lényeg: az USA nem kizárólag világhatalmi státuszát kezdi elveszíteni az általa érvényesített imperialista gyarmatosítás korának bukásával, hanem puszta létének jogosultságát is. Az amerikai álomhoz fűződő fogyasztói társadalom eszménye már inkább hátráltatja a fejlődést, mint segítené.

pexels-tim-douglas-6567607

A Project Looking Glass felfedte: egy ponton az emberiség legnagyobb része fel fog ébredni, s többé már nem működik majd a manipuláció, a propaganda. A pénz általi leláncolása az embereknek csődöt fog mondani, mert pontosan annak látja majd mindenki a pénzt, ami az valójában: telefirkált írólapoknak.

Ezért hát a kétségbeesett kapálódzás az emberiség közvetlen kontroll révén működtetett kreditrendszer alá való beerőszakolására. A közvetett, pénzügyi machinációk és eladósítás révén végzett rabszolgatartás, melyben az ember automatikusan végezte a rá kiosztott rabszolgamunkát, többé nem hat a karámból kifelé szökdöső barikákra.

Mindenki tudja már, hogy a jelzáloghitel hatalmas átverés, mely arra szolgál, hogy az embereket kisemmizzék saját lakásukból. Mindenki jól tudja, hogy a diákhitel és a fizetős felsőoktatás soha meg nem térülő átverés és időrablás. Legtöbben tisztában vagyunk már vele, hogy politikusaink, polgármestereink és főnökeink magasról telibe szarják a mi jólétünket, és amennyiben megtehetnék, még az életünk árán is a hatalmi pozíciójuk megtartását választanák. Nem felsőbbrendűek nálunk, éppen az ellenkezője: tömeggyilkos élősködők, akik abban különböznek egy tisztességes parazitától, hogy ők a gazdatestet meg is akarják ölni, amennyiben nem látnak annak kifosztásában többé személyes hasznot.

A terrorhatalom a megvilágosodás elkerülhetetlen folyamatát világvégének, katasztrófának állítja be. Mindenki pánikoljon, meneküljön, mint a fejetlen csirke, mert jön a COVID, mely veszély hatékony és eredményes elhárítását nyilván kizárólag mi, az emberiség testén élősködő elnyomók vagyunk képesek véghez vinni. Hódoljatok szolgák, térdre parasztok!

putyourmaskon

Jelen folyamatok által kiválasztódik, ki milyen módon fogadja a nagy ébredés keserédes pillanatát: mi kitörő örömmel és lelkesedéssel, felszabadultan. Ők, a vírusrettegő, COVID-hívő, vakcinavallásba temetkezett megtévesztettek pedig úgy, ahogy mondjuk a Jelenések könyvében van megírva. Pánikolnak, félnek, gyötrődnek, gyűlölködnek, végül önmaguk ellen forduló dühük és gyilkos indulataik felemésztik őket.

A hatalom évezredeken át egy sakkjátszmát vívott ellenünk, melyet kizárólag ő nyerhetett meg, hiszen övék volt a tábla és ők mozgattak minden bábut. A jósgép felfedte részükre: saját csapdájukba estek, nem figyeltek arra, hogy a tábláról kezdenek eltünedezni a játékosok. Egyre többen lépnek a spirituális megvilágosodás útjára és csatlakoznak ki a játékból. A dróton rángatható bábuk egyre fogyatkoznak, és a táblán vonagló királyok egyre kevesebb számú, őket védő alattvalóval bástyázhatják körbe magukat.

Jól tudják, hogy hét lépésen belül ígyis-úgyis sakk-mattal ér véget a játszmájuk. Semmi más lehetőségük nem marad végső vergődésükben, mint saját parasztjaik ellen fordulni: elintézni, hogy a hozzájuk hűséges alattvalók velük együtt szálljanak alá a pokolba. Erre való a COVID-rettegtetés, a vakcinával billogozás. Megmutatni a felsőbb hatalomnak, az Istennek, hogy a karhatalom seggnyaló alattvalói az ő tulajdonát képezik, s sorsuk egybefonódik a halálra ítélt hatalmasok sorsával. Megér nekik a halál egy kiló krumplit, vagy egy tányér levest. Hát akkor menjenek.

Hamarosan mindannyiunknak keresztül kell préselnünk magunkat a palack száján. Te melyik úton szeretnél eljutni odáig?