A nácik szerint nem ütközik alaptörvénybe a holokauszt

0

Alkotmánybíróság elé került az árjasági igazolvány kérdése, melyet persze – mily meglepő – instant el is kaszált a tekintélyes hivatal:

A nagyszámú indítványozó által támadott rendelkezések a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára az azzal nem rendelkező személyekhez képest többletjogosítványokat adtak… A védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek a kormányrendelet alapján mentesültek egyes korlátozó intézkedések alól.

Valóban nem igaz, hogy a „védettségi” igazolvánnyal rendelkezők többletjogokat kaptak. A valóság az, hogy előtte a teljes lakosságot brutális jogfosztásnak vetettek alá, mely elrabolt jogok egy részét, de nem egészét aztán visszakapták azok, akik hajlandóak voltak laborpatkánnyá változni egy össztársadalmi kísérlet kedvéért.

Valóban nem helyes tehát a rengeteg beadvány szövegezése ama tekintetben, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők többletjogokat kaptak volna. Az a nélkül is vidáman létező, egészséges embereket vetették oly jellegű jogfosztás alá, mely jogok a COVIDiktatúra bevezetése előtt mindenki részére alanyi jogon jártak.

bezartsag_elnyomas

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alaptörvény alapján a veszélyhelyzet idején egyes alapvető jogok gyakorlása felfüggeszthető, vagy az Alaptörvényben megállapított mértéken túl korlátozható.

Micsoda csodás intézmény ez a jogállami demokrácia… gyakorlatilag bármire hivatkozva instant mód felszámolható a jogállamiság, és bevezethető a nyílt színi fasiszta diktatúra.

A testület ez alapján elfogadta a jogkorlátozás legitim céljaként a koronavírus-járvány leküzdését, ezen belül az egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatásainak a csökkentését, a károk enyhítését.

No és Eurázsia, vagy Kelet-Ázsia a mai napon leküzdendő ellenség? A „koronavírus-járvány leküzdése” címszó alatt eleddig kizárólag a rettegtető hisztéria vérmes keltése ment, meg persze az ez ellen demokratikusan felszólalók fekete autóztatása. Amennyiben a járvány leküzdése volna a valós kitűzött cél, ahhoz előbb szükséges volna 180 fokos fordulatot venni, és befejezni az újabb megbetegedések meg halálesetek százezreinek generálását a pofazacskóját rosszul hordó kisnyugdíjasok büntetgetése, a vállalkozások kivéreztetése, a lakosság megnyomorítása, a kórházi személyzet világgá üldözése meg az egészséges emberek életének ellehetetlenítése által a fentebb taglalt Ahnenpass hiányában.

vakcinaci_igazolvany

A társadalmi, gazdasági hatások csökkentéséről, valamint a károk enyhítéséről van egy elkészült, de még be nem szerkesztett cikkem a totalitárius diktatúra kibontakozását taglalandó, melyben a magam szarkasztikus módján összefoglaltam az ún. rendelkezések meztelen lényegét:

Azért kell milliárdokat hajléktalanságba, nincstelenségbe, öngyilkosságba kergetni, mert szeretnék biztonságban tudni az emberiséget. Azért záratják be kisvállalkozások százezreit, adóztatják őket halálba, adósítják el őket a sárga földig, valamint helyezik a bedőlt cégek millióit az oligarchia kezébe mert megvédik és újraindítják a gazdaságot. Azért követelnek erőszakos üldöztetést és gyűlöletet az egészséges és életvidám emberekre a zombuló vágóállattá lett vírusrettegők részéről, mert a „tudományos konszenzus” szerint a halálos betegséget kizárólag az egészségesek terjeszthetik. Azért parancsolunk agypusztító, fogrohasztó, fullasztó szájkosarat, gyilkos karantént, elmebeteg korlátozásokat krónikus betegekre, azért rovunk sok százezres bírságokat kisnyugdíjasokra és vonjuk meg a részükre szükséges életmentő beavatkozásokat, mert a sérülékeny emberek védelme az első számú prioritás. Azért kell a kísérleti halálvakcinákat lenyomni az emberiség torkán, mert a végtelen lehetőségek liberális demokráciájában és szabad piaci kapitalizmusában az oltás az egyetlen megoldás.

A COVID, mint leküzdendő ellenség természetrajza pedig a következő:

coronavirus-5129046

A koronavírus csodálatos találmány. A világ összes gondját-baját rá lehet fogni. Viszik az oligarchák az ország vagyonát? Ez a fránya koronavírus már megint borsot tör az orrunk alá! Az egész világot megfigyelik, központi adatbázisokba rendezik? Bizony, a koronavírus nem válogat! Belehal a nagymama a pártállami terror és félelemkeltés által keltett rettegésbe? Látjátok, hogy mennyire kell félni a COVID-tól?! Napfényt és D-vitamint huzamosabb ideje nem látott depressziós és alkoholista lakosság jön létre a lezárások következtében? Hosszú COVID! Mesterségesen előidézett élelmiszerhiány? COVID! Időjárás-manipuláció? COVID! Egészséges vagy? Vírustagadó!

Ideológiailag persze bármit meg lehet indokolni, akár a fasizmust is, csak ne mutassák már az ótvar diktatúrájukat olyan rendszernek, ahol a paragrafusok ide-oda tologatásának bárminemű tényleges értelme vagy funkciója van.

A jogalkotó pedig eleget tett az Alaptörvényből fakadó azon kötelezettségének is, hogy a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványhelyzet változásai fényében, rendszeresen felülvizsgálja a korlátozó intézkedések fenntartásának szükségességét.

Mikor történt ilyen?

pexels-sora-shimazaki-5668792

Az Alkotmánybíróság a diszkriminációra vonatozó vizsgálata során megállapította, hogy azok, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, mert az oltást felvették vagy a fertőzésen átestek, nem alkotnak homogén csoportot azokkal, akik személyében ez a feltétel nem áll fenn. Ezért a vizsgált rendelkezések nem ütköznek a hátrányos megkülönböztetés tilalmába.

Tehát az egészséges oltatlanok nem tartoznak az árja faj kötelékébe, hanem különálló zsidó népfajt alkotnak.

Ha már nem vagyunk homogén csoport, legalább a terrorista törvényeiteket sem kell betartanunk, ugye? Úgyhogy nincs többé adófizetés a ti vérmes parazita fajtátok eltartására, akik egyetlen tevékenysége az ártatlan, tisztességes ember sanyargatása meg ellehetetlenítése.

Pártállami tömeggyilkosok.

A határozat megállapította, hogy mivel az oltás felvételét a kormányrendelet nem tette kötelezővé, és ilyet az indítványozók sem állítottak, nincs érdemi összefüggés a támadott szabályozás és az emberi méltósághoz való jog, azon belül az önrendelkezési jog között sem. Az Alkotmánybíróság tanácsa ezért az indítványokat elutasította.

law_justice

Tehát ha egy törvény betartása hivatalosan nem kötelező, akkor arra hivatkozva szabad ellehetetleníteni a lakosság létét, ám egy kötelező érvényű törvénnyel nem… mi van?

A fenti sületlenségek alapján kötve hiszem, hogy ezek az ócska imposztorok egyáltalán foglalkoznának azzal, mit beszélnek vagy írnak le. A lényeg a lakosság zavarban tartása az egyetlen bekezdésbe olvasztott autisztikus hangvételű szövegezéssel meg ide-oda betoldott bikfanyelvvel.

Megérkezik a megrendelés felülről, hogy miféle ítéletet kötelező meghozni, a hitvány pöffeszkedőkből álló bűnbanda meg mindezt végrehajtja.

Mondom, egészen addig hajtogatnak végre, amíg egyszer csak államcsőd nem lesz vagy minden használható ember ki nem menekül a rendszerből, aztán ezek a förtelmes élősködők szépen megdöglenek.

Beszúrom ide Nacsa Mihály úr értekezését arról, hogy miféle elbánást érdemelnek az efféle elnyomók:

A sárga csillag rendszere sem volt a háború kezdetén ennél sokkal rosszabb, hiszen igazán nem okozhat nagy nehézséget azt a fránya jelvényt jól látható helyen hordani. Ráadásul a zsidókat kezdetben ért jogfosztások sora sem éri el az abszolút tűréshatárt, hiszen pusztán olyan tevékenységek végzésétől tiltották el őket, melyek nem tartoznak közvetlenül a „létezés” kategóriába. Először csak egy kis boltzár, aztán karantén, majd kötelező munkaszolgálat, végül nagyjából 7-8 év fokozatos, ámde alig észrevehető és lassú rendelkezés-áradat után egyszer csak jött a gázkamra. Erre már a német lakosság egy része is felkapta a fejét, de persze nem annyira, hogy az ingerküszöbét a háborús helyzet (COVID) menedzseléséből kizökkentse.

Wikipedia:

A megalázáson túl a sárga csillag viselőit számos, a mindennapi életet megnehezítő vagy kellemetlenné tevő korlátozás is érintette. A fokozatosan bevezetett rendelkezések nyomán a sárga csillagot viselőknek tilos volt engedély nélkül elhagyni azt a helységet, ahol laktak; a „német vérű” (deutschblütig) polgároknak háromhavi elzárás terhe mellett megtiltották, hogy a zsidókkal nyilvános helyen barátkozzanak; a zsidóknak különleges engedély nélkül tilos volt a vonatokon és hajókon utazni, a városi tömegközlekedést pedig csak munkába járásra szabadott használni, és akkor is csak hét kilométernél nagyobb távolságra; tilos volt a telefonfülkék használata és korlátozták azokat az órákat is, amikor a sárga csillagot viselők a bevásárlásaikat intézhették.

Persze akad újdonság a COVID-rendelkezések sorában, hiszen a változatosság kedvéért most nem azokat hurcolják el, akiken ott a sárga csillag jól látható helyen (maszk / vakcinaigazolvány), hanem akiken nincs.

Micsoda fantasztikus innováció.

0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás