Az inverz holokauszt

0

1941-ben egy megbélyegzett csoport köteles volt sárga színű csillagot viselni a ruházatán, hogy a köznép részére egyértelműen megkülönböztethetőek legyenek az utcán, és kellőképp heves gyűlölet szálljon rájuk minden sarokból.

A nürnbergi törvények révén nem pusztán előírták eme kötelezvényt, hanem súlyos büntetések terhét is rótták azokra, akik nem engedelmeskedtek a sárga csillag diktátumának. Pénzbírság, illetve elhurcolás várt az alkalmazkodást megtagadó renitensekre. A sárga csillag nyilvános területen minden 6 éven felüli, zsidó származásúnak kikiáltott embernek kötelezően viselendő kelléke volt.

A sárga csillagot a legfelső ruházat bal oldalára varrva kellett hordani, azt részben vagy egészben eltakarni tilos volt. Célja elsődlegesen a hitleri Németország, valamint egyes szövetségesei területén élő zsidók megalázása, illetve kiközösítése. A sárga szín a vérbe keveredett epe, az irigység, a kártevés és a karantén jelképe a középkorból eredő szín-mitológia szerint.

A csillagokat a zsidó közösségeken keresztül osztották szét. Minden zsidó négy csillagot kapott, amelyekért darabonként 10 pfenniget kellett fizetni.

papers_please

A megalázáson túl a sárga csillag viselőit számos, a mindennapi életet megnehezítő vagy kellemetlenné tevő korlátozás is érintette. A fokozatosan bevezetett rendelkezések nyomán a sárga csillagot viselőknek tilos volt engedély nélkül elhagyni azt a helységet, ahol laktak. A „német vérű” (deutschblütig) polgároknak háromhavi elzárás terhe mellett megtiltották, hogy a zsidókkal nyilvános helyen barátkozzanak. A zsidóknak különleges engedély nélkül tilos volt a vonatokon és hajókon utazni, a városi tömegközlekedést pedig csak munkába járásra szabadott használni, és akkor is csak hét kilométernél nagyobb távolságra. Tilos volt a telefonfülkék használata és korlátozták azokat az órákat is, amikor a sárga csillagot viselők a bevásárlásaikat intézhették.

2021-ben egy kiválasztott csoport serényen maszkot, oltási igazolást és PCR tesztet hordoz magánál. Egyértelműen és jól láthatóan megkülönböztetik magukat a köznéptől. Akik nem követik önként és dalolva újdonsült rutinná vált szokásaikat, heves gyűlölet száll rájuk minden sarokból.

A koronavírus-törvények révén nem pusztán előírták eme erénydemonstrációt, hanem súlyos büntetések terhét is róják azokra, akik nem engedelmeskednek a kötelezően viselendő szájmaszk diktátumának, a védőoltás melegen ajánlott, ámbár nyílt erőszakkal nem forszírozott felvételének. Pénzbírság, illetve elhurcolás vár az alkalmazkodást megtagadó renitensekre. Az oltási igazolás hordása nyilvános területen minden 6 éven felüli polgárt többletjogokkal ruház fel a vírustagadó covidióták ellenében.

vakcinaci_igazolvany

A szájmaszkot az elülső arc és orr eltakarására alkalmas módon kell hordani, a szájat és orrot részben vagy egészben szabadon hagyni tilos. Célja elsődlegesen a birka lét elfogadására képtelen egyedek megalázása, illetve kiközösítése szerte a világon. A védelem szempontjából leginkább megfelelő arcmaszkok színe fehér. A fehér szín a tisztaság, egyszerűség és sterilitás mellett a hűség, kötelességtudat, valamint engedelmesség jelképe a a középkorból eredő szín-mitológia szerint. A maszkot nem hordó egyénekre sárga színt projektálnak: szabadon rohangálván kárt tesznek és akadályozzák a nyájimmunitás kialakulását; ezért karanténba helyezendők.

Az oltásokat, valamint a kapcsolódó igazolásokat a népegészségügyi intézményeken keresztül osztják szét. Minden állampolgár két dózist kap, melyekért darabonként 3-30 ezer Forintot fizet a magyar állam. A vonatkozó költségeket az egészséges adófizetők közt szétdobja, a megtérülés ütemét a szabálytalankodókra mért példás nagyságú pénzbüntetésekkel növeli. A maszkokért, illetve PCR tesztekért általában az állampolgárok fizetnek, azok megvétele alól a covidióták sem mentesülnek.

A fennkölt erénydemonstráción túl a védettségi igazolványok cipelőit számos, a mindennapi életet megkönnyítő vagy kellemesebbé tevő engedmény is érinti. A fokozatosan kivezetett rendelkezések nyomán az oltást felvevőknek szabad engedély nélkül elhagyni azt a helyiséget, ahol laknak; a „vírustagadó” polgároknak félmillió Forintos bírság vagy három havi elzárás terhe mellett megtiltják, hogy az oltottakkal nyilvános helyen barátkozzanak. Az oltottaknak különleges engedély nélkül lehetőségük van a vonatokon és hajókon utazni, a városi tömegközlekedést pedig akár a munkába járás célján felül is használhatják, illetve mentesülnek az éjszakai kijárási tilalom alól. Letörölhetik a hatóságok által telefonjukra telepített karantén-appot és nem korlátozzák azokat az órákat sem, amikor a védettségi igazolványt felmutatók a bevásárlásaikat intézhetik.

Ewmemj-XIAE74DJ-1625849531.5343
“Egy vírus! Miért nem gondoltam erre korábban???”

0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás