Érdekes képződmények a kapitalisták. Miközben a bolygó totális kisajátítására, kizsigerelésére, az emberiség rabszolgaságban tartására törekednek a tevékenységükkel való szembeállás gyakorlatilag bárminemű esélyétől mentesen, ezzel párhuzamosan az általuk kizárólagosan előidézett klímakatasztrófáért, őkoszisztéma-pusztulásért, nyersanyaghiányért és környezetszennyezésért a lassan levegőt venni is csak külön írásos engedéllyel hagyott lakosságot teszik felelőssé – mégpedig egyénenként.

Lemérhettük ezt a viselkedést a klímariogató milliárdos burzsoázia klímakonferenciákra való magánrepcsizgetésein, a monopolista gyárak maguk által bevallotthoz képest százszor annyi metánkibocsátásának következményein, valamint a fosszilis üzemanyagok jó 50 éve ismert és köztudatba is bevésett klímaváltozást előidéző hatásán, mely megfékezését ellehetetlenítette a magasságos olajipar.

Mindezek ellenére természetesen mi vagyunk az okai a bolygó kipusztulásának, kiváltképp mikor nem bizonyulunk hajlandónak feltétel nélkül lecserélni hagyományos villanykörtéinket szemkárosító led-izzókra, fintorgunk a gondoskodó hatalom által szeretettel elénk pakolt kukacok és bogarak fogyasztásától (holott szüleinktől is büntetést kaptunk, ha nem ettük meg a tökfőzeléket..), meg az ingujjunkat sem hajtogatjuk fel minden egyes hónapban robot módjára, hogy azt fecskendezzenek belénk, amit csak akarnak.

olaj_platform

Meglehetősen ritkán kerülnek tudományos górcső alá a magáncégek szemétségei. Például, hogy mi mindent nem tesznek meg a Föld megmentéséért, s eme passzív szabotázs-akcióik mennyire nincsenek összhangban a maguk kiállította propagandával.

A Harvard University kutatói körbenéztek egy kicsit olajbiznisz-fronton, s lecsaptak az Exxonmobilra, mely egyébként a világ legnagyobb olajvállalata.

Összegyűjtötték és elemszőszoftverrel értékelték a vállalat 1973-2019 óta tett mindennemű ismert sajtónyilatkozatát, marketing-prospektusát, de még a belsős dokumentumaikból is sikerült megkaparintani egy-két darabot.

Mint kiderült, az Exxonmobil szinte teljes egészében a dohánygyárak által évtizedekkel korábban alkalmazott propaganda-forgatókönyvet adoptálta és alakította át a maga agendája szerint.

A dohányipar egészen az 1990-es évekig nyakló nélkül hirdethette a cigarettákat, melyeket mint kiváló élvezeti cikkeket beállítván milliárdokat taszítottak függőségbe.

smoking_girl

A valós sikert úgy érték el, hogy egyszerűen letagadták vagy elhazudták a dohánytermékek ártalmas voltának rohamosan gyülemlő tudományos bizonyítékait: a fizikai függőség előidézését, a rákkeltő hatást, az idegrendszeri és mentális problémák későbbi kibontakozására való fokozott esélyt.

Nem hogy hazudtak az ártalmakról, hanem egészséges és persze roppant trendi szokásként állították be a dohányzást. Az 1920-as évektől kezdve a dohányipar korábban soha nem látott tőkeerőt mozgósított a nők dohányzásra való szoktatására, kiknek részéről akkoriban ez illetlen műveletnek számított. Sajnos sikerrel jártak.

Miután a fél emberiséget függővé tették a halálos szertől, az egyre sűrűbbé és kínosabbá váló bírósági tárgyalásaikon a dohánygyárak rendre a fogyasztói igényekkel, az egyének magatartásával érveltek. Azért nem szabad gátat emelni a halál sodrása elé, mert szegény, kiszolgáltatott cégeknek muszáj kielégíteni a követelőző dohányosok igényeit, különben már holnap lángba borul a világ.

Ugyanezt a forgatókönyvet most a nagy olajbiznisz támasztotta fel poraiból, pontosan ugyanama játszma mentén: függővé tették az emberiséget az olajtól és a bolygópusztító környezetszennyezéstől, így kizárólag a folyamatokba semmiféle beleszólási joggal nem rendelkező egyének tehetnek a Föld haláláról, hiszen a fogyasztók követeléseit ki kell elégíteni, különben már holnap lángba borul a világ.

black-friday-fashion-friends-1345082

A leszerelő taktika lényege, hogy csendes passzivitásba nyomják vissza a népességet, miközben ők folytatják tovább a rekord profitok felhalmozását egész addig, mígnem kopogtat az ablakon az apokalipszis.

Ennyire halálkultusz szisztéma, mint a kapitalizmus nem regnált még soha a történelem folyamán.

A hárító üzengetéseket 2005 óta megkettőzött erővel folytatta az Exxonmobil – propagandaprospektusaikból törlésre kerültek a kitermeléssel, feldolgozással és égetéssel kapcsolatos kifejezések, s behelyettesítették őket a fogyasztó, energiaszükséglet, valamint egyedi igények varázsigéivel. Máris minden felelősség az egyéni felhasználóé, akinek 150 éve nincs szava abban, mi módon és mennyit fogyasszon a mókuskerékbe járás meg a rendszer követelményeinek való megfelelés érdekében.

A hazudozás mellett a hatalmasok rendre elhallgatják és meghamisítják a történelmet, így a bitófára méltó egyéneknek fogalmuk sem lehet arról, hogy a XX. század eleje óta elektromos autókkal és tömegközlekedéssel kellene furikáznunk – melyek bevezetését és elterjesztését maguk az olajipari mágnások, élükön John D. Rockefellerrel akadályozták meg vérmes erőszakkal és elsöprő lobbitevékenységgel.

exxonmobil_jegolvasztas

Az Exxonmobil már az 1960-as években viccelődött azzal egész oldalas hirdetéseiben, hogy gleccsereket olvasztanak meg. Jól tudták 50 évvel előre, miféle következménye lesz ténykedésüknek, szemben a köznéppel, kiket nyilván „elfelejtettek” beavatni a tényekbe. Ám mikor a profit vs. emberiség megmaradásának kérdése kerül mérlegelésre, rendre alul marad az emberélet a profittal szemben.

Minden döntést az emberiség feje fölött hoznak meg, ellehetetlenítik az igazság megismerését és az alternatívák kibontakozását, elteszik láb alól a rendszerkockázatot jelentő tudósokat meg klímaaktivistákat, majd kiállnak a közönség elé, s nagy sóhajtozva előadják, hogy hát ilyen a világ, mit van mit tenni. Meg vagyunk mi lőve, mert ezek a fránya individuális igények… vagy kielégítjük őket, vagy a kontrollálhatatlan hordák holnaptól felgyújtják a fél világot. Ezt akarjátok, tisztelt döntéshozók, akik most ily kegyetlenül és igazságtalanul számon kértek minket? Inkább bírságoljatok még meg néhány ezer sihedert szemetelésért, addig mi folytatjuk, amit eddig is csináltunk.

Egyre többen látják be, persze teljesen hiába, hogy egyénileg reménytelen küzdeni a bolygópusztító kapitalizmus ellen. Kizárólag a rendszer megdöntésével lehet(ne) bárminemű változtatást eszközölni. Viszont a rendszer, a fenevad szisztémája oly hatalmasra hízott, hogy megállíthatatlannak bizonyul zabolázatlan pusztítása véghez vitelében.

Ide juttatta a világot az emberi ráció ajnározása, a vérmes, gátlástalan, gonosz pszichopaták istenítése és felsőbbrendű fajként való kezelése.