Újabb figyelmeztető álmot kaptam arra vonatkozóan, miféle sors vár az emberiség azon részére, akik továbbra is a karhatalmi utasításoknak megfelelően cselekszenek és végzik a dolgukat.

Most egymás után 2 járműben foglalhattam helyet, melyek közül mindegyik vitt valahová, egy ismeretlen helyre.

Az első jármű egy szemlátomást rozoga személyautó volt, melyben recsegett-ropogott a karosszéria, roppant kényelmetlen volt benne ülni és egy teljesen ismeretlen, láthatatlan sofőr vezette azt. Az úton tejszerű köd uralkodott, a sofőr mégis tökéletes magabiztossággal és részemre teljes megnyugvást adván vezette az autót. A járműben az autó zajától eltekintve csend és nyugalom honolt.

A másik autó egy kisbusz volt nagyjából 6-8 utassal. Itt a sofőr egy jól látható, de általam ismeretlen férfi volt, ki az utasokkal is folyamatosan diskurált. A kisbusz oly kényelmesen volt berendezve, hogy nyugodtan tudtam akár vízszintesen elfeküdvén is aludni benne, egy repülős takaróval a hasamon.

Ez a busz viszont minden irányból be volt kamerázva. A velem utazgató vállalkozók (beszédes szimbólum) morgolódtak, hogy mire fel ez a mindenre kiterjedő megfigyelés, mégis passzívan tűrték az áldatlan állapotokat.

young-woman-in-luxury-car-transport-limousine-service-picjumbo-com

Semmi jele nem volt annak, hogy a megfigyelés által szankcionáltak vagy akár minden szavunk után hallgatóztak volna, ám a kamerák puszta jelenléte kiváltotta és fenntartotta a nyugtalanság állapotát.

Eztán különböző képeket láthattam arról, mi történik az emberekkel, akik egyik vagy másik járműbe való beszállást választják. Érdekes módon az első autóról a már sorolt tulajdonságok mellett semmi egyebet nem tudhattam meg, csak annyit, hogy hiába roppant kényelmetlen tragacsban ültem (egyedül, újabb érdekes szimbólum), s azt se tudtam, merre megyünk, mindvégig teljes nyugalom uralkodott rajtam. Szemben a látszólag kényelmes kisbusszal…

Szóval az ezt követő képek mind a kisbusszal utazók hamarosan bekövetkező sorsútját vázolták fel.

Volt szerencsém látni az oktatási rendszer átalakulását. Ennek keretében a jelenleg jellemző nagy osztályokat felbontják, s 6-8 fős csoportokra osztják (igen, mint a kisbusznál). Az iskolák tantermeinek nagyságát megfelezik majd. Ugyanígy járnak a felnőttek tanfolyamai, önsegítő pszichológiai körei és egyéb gyülekezetei.

little_kids_in_school

A csoportok minimalizálása után hosszas beszélgetések és konzultációk zajlanak a gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Eme találkozások célja az emberekről komplett pszichológiai profil készítése, ideértve a személyes gyengeségeik, zsarolhatóságuk, pórázon tarthatóságuk lehetőségének feltérképezését is. Gyerekek és szüleik esetében ezt tanárok végzik, gyerektelen vagy nem iskoláskorú gyereket nevelő felnőtteknél pedig védőnő vagy képzett pszichológus.

Az adatbázisokba rendezett pszichológiai profilok nyomán mindenki személyesen, egyénre szabottan fog utasításokat és rendelkezéseket kapni az újfajta diktatúrától. A tömegek masszív befolyásolására szakosodott parancsuralomnak és a törvények hagyományos értelemben vett regnumának vége szakad.

Az iskolarendszer a következőképp alakul át: dinamikussá válik, ahol a gyerekeket szüleikkel együtt kategóriákba sorolják. Ahol vagy a gyermek, vagy a szülő, vagy mindkettő nem viselkedik a rendszer követelményeinek megfelelően, s engedetlenkedik a rá kivetett utasításokkal szemben, a maga lelki állapotának és félelmi szintjének megfelelő fenyegetésben, büntetésben, szociáliskredit-levonásban részesül.

Társadalmi szinten a változtatások célja a folyamatos megfigyeléshez és konstans monitorozáshoz való szoktatás. Titkaink, magánügyeink, kétségeink, bizonytalanságaink nem létezhetnek többé a rendszer előtt, ezek kontrollját az automatikusan büntetgető, szankcionálgató szisztéma kezébe kell helyeznünk.

The End of Privacy - Constant Surveillance - Harassment

Valójában nem is szükséges, hogy életünk minden percében harminc felénk szegezett kamera elemezze minden léptünket, mert ez jelen technikai szinten is abszolválhatatlan számítási kapacitást igényelne. A törekvés inkább az, hogy higgyük el feltétel nélkül: bárhol, bármikor, bármely pillanatban, bármilyen ürügy mentén megfigyelhetnek minket és apró baklövéseinkért, negatív gondoltainkért, elmulasztott COVID vakcinákért valós időben és azonnal büntetést kapunk. Nincs kibúvó, különféle egyéni szabadságjogokra és paragrafusokra való hivatkozás, bírság befizetésének elmulasztása: a ránk rótt büntetések alanyi jogon teljesülnek.

Mindenkinek személyesen fürkészik ki ama tulajdonságait / sérülékenységeit, melyek által manipulálható és sakkban tartható. Az engedelmesség útjára lépők egy tökéletesen személyre szabott, messze menőkig kényelmes, viszont abszolút megkerülhetetlen diktatúra hatálya alá kerülnek.

Lehet, hogy a legtöbb helyen nem is működnek majd a kamerák és nem rögzítenek semmit. De nem is ez a cél, hanem hogy az ember az élete minden egyes percében, minden körülmények között úgy viselkedjen, mintha egy láthatatlan, mennyei istenség figyelné (valódi Isten leutánzása). Ne rejtegethesse félelmeit, gyarlóságait az ember a rendszer elől, hogy ezek által lehessen őt annak fogságában tartani.

Az automatikusan bekövetkező diktatúrában nem kell majd tenni semmit a rendszer fenntartásáért, nem szükséges temérdek szakmát, egyéb ostobaságot megtanulni. Ehelyett mindig valós időben, másodperc alapon kapjuk az utasításokat a rendszertől, hogy most éppen mit tegyünk, hova menjünk. Az emberi interakciók szükséges mértéke minimálisra redukálódik.

digital_empire

Társadalmi szinten az egyéni felelősségvállalás totalitarizmusa fog megvalósulni. Sakkozzák ki fejben az agyatlan libertáriusok, hogyan vezet a vadkapitalista individualizmus totalitárius diktatúrába, nem olyan nehéz. És nem, nem a sosemvolt kommunizmus miatt.

További képek, melyeket az álomban láthattam:

– A boltok kisebbek lesznek, s korlátozódnak az alapvető létszükségletek kielégítésére

– A reptereken utazási korlátozások kerülnek bevezetésre (a digitális nomádoknak annyi)

– A COVID-ot az apokalipszis mesterséges siettetésére vetette be ellenünk a hatalom, de hamarosan újból bepróbálkozhatnak annak visszavezetésével, mivel az emberek memóriája olyan, mint az aranyhalé, s semmit nem tanultak a két éven át zabolázatlanul őrjöngő terrorból.

A buszon utazó vállalkozók képe a magukat húde innovatívnak meg függetlennek képzelő pénzharácsoló réteg megkötözöttségéről rántja le a leplet. Érdekes módon ezek a személyek ha akarták sem tudták javarészt elkerülni a kísérleti vakcinák felvételét, sőt, rögvest felhajtották az ingujjukat, amennyiben a munkáltatójuk vagy valamely karhatalmi szervezet előírta azokat. A magát pénzügyileg függetlennek képzelő vállalkozó réteg tényszerűen a legfullasztóbb materiális megkötözöttség béklyója alatt vergődik.

torbe_csalt_vallalkozo

Voltaképpen a rendszer ugyanazt kívánja tenni velünk, amely pontok a Bibliában is szerepelnek, csak Isten helyett a maga kezébe helyezvén a kontrollt. Ott szerepelnek ilyen kitételek, minthogy minden adandó alkalommal álljunk készen a Krisztus visszatértének fogadására, mert sohasem tudhatjuk, mikor jön haza a ház ura (vesd össze ezt a rigmust a bárhol és bármely pillanatban zajló megfigyelés képével).

A hatalom kvázi Istenként kíván a fejünkre telepedni s másodperc alapon szabályozni, hogy mikor, mit, hol és hogyan csináljunk (vö: Isten gyermeke olyan mint a szél, annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és merre tart. A szabad ember kontrollálhatatlan a hatalom által, s egyáltalán nem viselkedik kiszámíthatóan a rendszer számára. E tökéletes szabadság LÁTSZATÁT utánozná le a hatalom s diktálná másodperc alapon, hogy éppen mit cselekedjünk).

Az emberi interakciók és diskurzus visszafogása szintén része a keresztény tanoknak, mivel hiába esküsznek az emberek égre-földre, attól még a folyamatos szájjártatásukkal javarészt hazugságokat adnak elő. Egy szimpla igen-nem válasz bőven elegendő a legtöbb vitás kérdés eldöntésére:

Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke; Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa; Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé; Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.

olderfemalejudgewithgavel

Mivel úgyis mindenki hazudik, akár embertársainak, akár ítélőszék előtt, célszerű a kimagyarázás szisztémáját felszámolni.

Mint látható, szinte minden rendelkezés összhangban áll az Isten rendelésével, egyetlen aprócska bökkenőtől eltekintve: aki nem őhozzá marad hűséges, hanem a parancsolatait majom módra leutánzó rendszerhez, az megnézheti magát.

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás