Az udvarias diktatúra és kedves népirtás rendszere az elmúlt évek során elérte zenitjét. Innen már csak lefelé vezet az út: egyre többen kezdenek rádöbbenni a megtévesztésre, hazugságrendszerre, melynek feltétel nélküli elfogadtatására az elménk feletti kontroll átvétele révén kívánta rábírni a lakosságot a hatalom.

A rendszer a végső haláltusáját vívja. Innentől indulnak be a kontrollálhatatlan folyamatok, melyek minden nagy háborút és politikai kataklizmát elkísértek útjukon: a rendszer annak fenntartói ellen fordul. Megindul a diktátorok őrjöngése, kiknek legfőbb ténykedése innentől fogva minél többek kiirtása, illetve magukkal rángatása a sírgödörbe.

A folyamat végén jöhet a ciánkapszula, a revolver, meg a hordó benzin.

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi végett zajolhattak le – olykor bárminemű ellenállást mellőzvén – a nagy népirtások, kiváltképp a kirakatba pakolt holokauszt? Hát, pontosan úgy, ahogy napjainkban a COVID álságos maszkja alatt mozgatták a bábmesterek az eseményeket.

Emberek milliárdjai vetették oda hitvány testüket és elméjüket egy globális intézményrendszer által diktált ukázra, feltétel nélkül. Nem mondhatjuk persze, hogy túlontúl megerőltető kérésekkel fordultak volna hozzánk. Csak tegyünk maszkot, tartsunk távolságot, a felfestett körbe álljunk a pénztárnál, mossunk kezet, fertőtlenítsünk, és így tovább.

Ugyanígy indult hódító útjára a náci diktatúra a második világháborút megelőző évtizedben.

Lépésről lépésre kibontakozó terror

Az univerzális diktatúra, ahogy napjainkban is, csellel került uralomra és foglalta el trónját a lakosság felett. A különbség, hogy akkoriban egy pár száz fős őrjöngő banda egyetlen nemzetet tudott kontrollálni, mostanra a technikának és médiának köszönhetően majdhogynem egy komplett bolygót.

Hitler a hatalomra jutása idején egyáltalán nem élvezte a többség támogatását. A szavazásra jogosultak mindössze 37%-a voksolt mellette, a kancellári pozíciót pedig csellel szerezte meg. Nem sokkal korábban a Reichstag lángra lobbant, Hitler és az NSDAP nevezetű pártja pedig mindezért a kommunistákat tette felelőssé. Nem volt nehéz dolga, mivel az ellenzék roppant megosztottnak bizonyult: 30-nál is több párt viaskodott a hatalom megszerzéséért a haldokló és gazdasági világválság által sújtott weimari köztársaság idején. Mivel ennyire megosztott volt a társadalom, egy 25-30% körüli támogatottsággal rendelkező személy is teljhatalmat kaphatott felette, hiszen mint tudjuk, a demokrácia a többség diktatúrája, legyen az a többség akármekkora kisebbségben.

science_religion

…a világ nem az igazságra hivatkozik. Amire a világ hivatkozni szokott, az a többség. A többséget úgy szerzi meg, hogy aki nem áll melléje, attól az élet lehetőségeit megvonja, lázadónak bélyegzi és a társadalomból kizárja. A többségi véleménynek az igazsághoz semmi köze, de a korrupt közösségben az igazság funkcióját végzi. A helyzetet bonyolítja, hogy a többség – a világ minél korruptabb, annál kevésbé lényeges – csupán politikai többség, részben félrevezetett, részben becsapott, részben terrorizált és egyéb politikai trükkel létrehozott, a valódi többség ellenére koholt statisztikai blöff-többség, vagyis demokrácia.”

– Hamvas Béla

A Reichstag felgyújtása és annak kommunistákra hárítása a vörös veszedelemmel való riogatás felkorbácsolására egyből haptákba állította a vérszemet kapott lakosságot. Ugyanúgy, ahogy a globális diktatúra tette 2020 elején a világméretű koronavírus-járvány bejelentésével. Mindenki egy dologra figyel: a Führer parancsaira, az egészségügyi világszervezet követendő protokolljaira.

Az ezt követő néhány év során, míg a lényegi átrendeződés zajlik, viszonylag szélcsendesnek mondható időszakot élhettünk át mind a hitleri, mint a COVIDiktatúra idején. Egy ideig elegendő volt az operatív törzs udvarias hangnemben előadott monológjait hallgatni és azok ukázait integrálni saját életmódunkba. Az egyes változtatások szép lassan és fokozatosan lettek bevezetve. Először egy kis vészhelyzet, aztán lezárások, vállalkozások bezárása, majd fertőtlenítés, távolságtartás, később maszkhordás és még később oltás a vele együtt járó igazolvánnyal. Igaz, hogy a fasizmusnál sebesebb mértékben bontakozott ki a totalitarizmus, ám mindez csupán az engedelmességi hajlam felgyorsult világunkból eredő felfokozódását tükrözi. Amilyen szintű engedelmesség eléréséhez a náci rezsimnek 5-6 évre volt szüksége, az a modern pszichológiai hadműveletek révén elérhetővé vált egy-másfél éven belül is (lásd még Blitzkrieg).

maskandsanitizer

Az engedelmességre való hajlamot az incentívák folyamatos fenntartása révén lehet szinten tartani. A náci regnum idején a legtöbb ember tudatában sem volt annak, hogy egy elnyomó, pusztító szisztéma gyakorlatilag feltétel nélküli kiszolgálója. Az egyes, népirtást elősegítő intézkedések építőelemenként és oly leplezetten kerültek bevezetésre, melyek lényegét a legfelsőbb, ideológiailag elkötelezett fanatikus körtől eltekintve mindenki képtelen volt teljes valójában átlátni, vagy akár pusztán érzékelni.

Kikezdhetetlen tudományos és vallási indokhálózat a népirtás létjogosultságának visszaigazolására

A COVIDiktatúra tudományos SS-hadosztálya a szcientizmus vallási dogmarendszerének bevezetése révén törekszik a karhatalmi ukázok érvényesítésére. Bőszen hivatkozhatnak az elmebeteg és aberrált rendelkezések elfogadtatása tekintetében a lakosság tudásszintjének és szellemi képességeinek elégtelenségére.

Az emberek nem tudhatják, hogy egy soha nem látott, nem tapintott, érzékelhetetlen ellenséggel szemben hogyan célszerű viselkedni, így hát más lehetőségük nem is marad, mint a vörös vírus veszedelemmel szembeni csatasorba állás. A frontvonalon az akadémikusok diktálják a hadműveletek irányát, melyek végrehajtására a pártállam rendeleti kormányzással, propagandával, kezében bírságtömbbel igyekszik az orvos-nővér és a rendszer keringését fenntartó kiszolgáló peon kaszt mozgását az általa elvárt irányba terelni.

woman-in-white-coat-wearing-white-face-mask-3985163

Ez a fránya koronavírus viszont hogyhogynem rendre borsot tör sikeres és dicső hadvezéreink orra alá: hol kiderül róla, hogy kizárólag este 11 után támad, mikor mindannyiunk ébersége elalél, hol partizánakciókat vet be ellenünk a szennyvíz koronavírus-koncentrációjának növekedésével, hol mutálódik, majd olyan helyeken bukkan fel ismét, ahol az oltakozási kedv nem érte el a WHO által megkívánt mértéket.

Bár fontos számunkra, hogy az emberiség békességben, egészségesen érkezzen meg az új világrend ernyője alá, a végállomásig számtalan árnyék-ellenség ellen kell megvívni az állóháborút.

Hitler szintúgy ama állításával nyerte el a tudatlan és laikus lakosság feltétlen támogatását, meg persze a kézfejét nyaldosó értelmiségek szolgálatát, hogy a tudomány az ő oldalán áll. Akkoriban az Amerikában keletkezett, illetve onnan importált eugenika ideológiája jelentette a tudományos gondolkodás csúcsát. Aki hitt az eugenika univerzális igazságában, valamint a hozzá társadalompolitikai rendezőelvként csatolt szociáldarwinizmus eszményében, annak semmi problémát nem okozott az NSDAP-ból érkező utasítások gondolkodás nélkül való végrehajtása. Hiszen kicsoda is merészelné megkérdőjelezni a tudományos tények által körbebástyázott objektív valóságot?

Amikor a kutatók igazságszenvedélye valamely eredményt elér, a szcientifizmus hallgat és ellenáll, sőt rosszallását fejezi ki és fenyegetőzik, körülbelül úgy, ahogy a klerikalizmus a szenteket üldözte és megfenyegette, sőt meg is akarta azokat téríteni és ha nem sikerült, azokat néha el is égette. Ezért oly könnyen érthető, hogy a szabad igazságszenvedélynek a középkorban egyetlen ellenfele volt, a klérus, pontosan, mint az újkorban egyetlen ellensége van, a szcientifizmus…

– Hamvas Béla

old-man-inventor-scientist-professor-elderly-innovator

Természetesen egy babonás Istenhívő nem sokat foglalkozik a részéről érthetetlen tudománnyal, így a rendszernek külön bejáratú trükköket kell alkalmaznia annak érdekében, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is.

Ehhez (ahogy a II. világháború idején) olykor elegendő a legintenzívebb bélkifolyatós vérfürdő közepette is papokat rendelni a csatatérre, kik az Istenről prédikálják, hogy ő pontosan ezt akarta, különben miért küldött volna minket a harcmezőre (hogy nem az Isten küldte őket oda, hanem a diktátor, mellékes tényező)?

Modern korunkban a sátáni megtévesztések valóságos tárháza áll a hatalom rendelkezésére. Simán bekajáltatják bárkivel, hogy ez a szegény, szerencsétlen Isten annyira gyámoltalan és magatehetetlen, hogy senkit nem képes kigyógyítani a COVID-félelemből eredő nyomorából. Nekünk, embereknek kell a segítségére sietnünk és kitalálnunk gyorsan egy „védőoltást”, mely az ereinkbe fecskendeztetvén majd segít a nyomorék Istennek rendbe tenni a szervezetünket. Mivel Jézus tanítása szerint a lélek a vérben lakozik, bőszen hivatkozhatunk arra, hogy az emberi elgondolás alapján létrehozott kísérleti COVID-vakcina a Krisztus vére, melyet a templomban maszkban hallelujáztató pásztorok útmutatása alapján minden hívőnek kötelessége felvenni. Isten maga szólított fel minket, hogy válasszunk magunknak királyokat, feljebbvalókat, pap bácsikat, akik tolmácsolják részünkre az ő szavát, hiszen fene nagy butaságában olyan embereket teremtett, akikkel képtelen közvetlenül szót érteni.

vaccinegod

A lelkiismeret szavával, a gyomorgörccsel, a figyelmeztető jelzésekkel ne is törődjetek. Mars az oltópontra a materialista tudomány által elétek tárt vakcinákért, melyekről azt sem tudjátok, mit tartalmaznak. De hát túl buták is vagytok hozzá, hogy megértsétek, ezért tudja nálatok jobban a pap, meg a vakcina gyártási folyamatából semmit sem átlátó virológus, hogy mi nektek a jó.

…A szcientifizmus lesz egyike a legutolsóknak, a vallással együtt. A hamis tudás és hamis hit kettőssége helyet fog adni az igaz tudás és igaz hit egységének.

– Hamvas Béla