Figyelem! Ez a cikk jóval a Revolife indulása előtt keletkezett, és archiválási céllal került az oldalra. A benne szereplő információk esetleg elavultak lehetnek.

Nagyon megörültem annak, hogy immáron kis hazánkban is szó esik a nemzetközi viszonylatban egyre jelentősebbé váló MGTOW-mozgalomról. Mivel a jelenség társadalmi, politikai illetve nemek közti viszonyokra gyakorolt hatása jóval jelentősebb annál, semmint néhány mondatban el lehessen intézni, szeretnék egy rendkívüli alapossággal felvértezett értekezést összeírni, melyből teljesen világosan látható a MGTOW életvitelt választó férfiak helyzete és motivációja, egyben a jelenség minden lényegesebb aspektusát megvilágítja.

A MGTOW alapjai

Sokan sokféle dolgot mondanak az MGTOW jelenségről, ezért ideje tiszta vizet önteni a pohárba, és tájékoztatni a bizonytalan tömeget, mit is értünk MGTOW alatt. Egyáltalán miféle szerzet is az MGTOW? Egy új férfijogi mozgalom, társadalmi rend, filozófiai hitvallás vagy mesterségesen kreált mozaikszó, melynek célja a méltán hírhedt 4Chan Board-hoz hasonlóan a megtévesztés és trollkodás?

Nos, ezek közül egyik sem, de mégis majdnem mindegyik. A definíció pedig pofonegyszerű. A MGTOW mozaikszó a Men Going Their Own Way (= férfiak, akik a maguk útját járják) kifejezés rövidítése. Az a férfi, aki az MGHOW utat választja (=Man Going His Own Way), kijelenti, hogy saját élete felett ő és csakis ő rendelkezik, valamint kizárólag az ő szuverén joga eldönteni, milyen célokat állít maga elé az életben. Ez azt jelenti, hogy férfiként nem rendelem alá akaratomat a társadalom, a nők és a politika elvárásainak, mert napjainkban mind veszélyt jelentenek az alapvető férfi értékekre.

Eme definíció alapján világosan látható, hogy a MGTOW nem egy filozófia, nem egy újabb -izmus, és nem is politikai lobbicsoport. Sokkal inkább egy életstílus, melyet bármelyik férfi a világon önkéntesen magáévá tehet. Mivel néhány apróbb irányelvtől eltekintve teljes szabadságot ad, tulajdonképpen saját természetéből adódóan felszabadítja a férfiakat az elfogadhatatlanná és hálát nem ismerővé vált társadalmi elvárásoktól, hogy olyan tevékenységeket végezzenek, melyben ténylegesen örömüket lelik.

A MGTOW története

Az MGTOW jelenség rendkívül rövid történelemmel rendelkezik. Bár a filozófia lényegi alapjai mindig is jelen voltak a férfinemzedékben, amennyiben a társadalomból kicsatlakozó csoportokat ebbe a kalapba vesszük, azonban a történelem folyamán most először fordul elő, hogy a férfiak kizárólag saját elhatározásból, sőt mi több, örömmel kezdeményezik saját kizárásukat a társadalomból. Ezzel szemben évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt leginkább a bujkálni kénytelen bűnözők, a katonai szolgálatot megtagadó dezertőrök és a puszta kényszerűségből agglegényként maradt férfiak tartoztak ebbe a csoportba.

A MGTOW, mint fogalom életre hívása mintegy húsz évvel ezelőtt történt, amikor egy – sajnos meg nem nevezett – férfijogi fórum, mely 2000-2003 között működött, többszöri alkalommal is törlésre került, vélhetőleg külső nyomásra. A 2003-as, immáron végleges törlést követően a hajdanvolt tagok, akik lelkesen küldözgettek saját készítésű anyagokat a portálra és többször látták az általuk fáradságos munkával létrehozott tartalom törlését, egy új, titkos fórumot hoztak létre, ahova kizárólag ezen szűk baráti körré alakult csoport írhatott.

A fórum tagjai többször is találkoztak egymással, ahol lefektették egy új mozgalom alapjait. Világossá vált számukra, hogy ugyanazon eszközökkel, melyekkel az akkoriban igencsak erőteljes hódításokat véghezvivő feminista mozgalmak éltek, nem lehet visszaverni az egyre radikálisabbá váló támadásokat a férfiak ellen.

A históriában csak Mr. Orange és Mr. White néven említett férfiak okosan felismerték, hogy a probléma két fontos ténynek köszönhető. Az egyik, hogy a férfiakból nem lehet olyan sajnálni való cuki kis lényeket faragni, mint amiket a nőelnyomás mantrájával háborúzó feministák csináltak a nőkből; a másik pedig, hogy a férfiak képtelenek egységes csoportként, teljes egyetértésben fellépni valamilyen cél érdekében, mivel sokkalta individualistább teremtmények, mint a nők. Így egy klasszikus értelemben vett férfijogi mozgalomnak semmi értelme.

Szinte magától jött a következtetés, hogy ha a férfiak ennyire a maguk útját járják még ennyire fontos társadalmi problémák esetén is, a létrejövő új szervezkedés filozófiáját erre az alapra kell helyezni. Így született meg meetingek sorának eredményeként egy olyan mozgalom ötlete, ahol a férfiak nem tömörülnek egységes szervezetbe, nincsen hivatalos vezetőjük, központjuk, weboldaluk. Nem támadhatóak a hagyományos módszerekkel, hiszen nincs kit cenzúrázni a médiában és felelősségre vonni a hatóságok által. A mozgalmat emiatt lehetetlen betiltani és szabotálni, valamint az egyéneknek szinte végtelen szabadságot ad, ami biztosítja az eszme korlátok nélküli terjedését. A fent nevezett Mr. Orange, illetve Mr. white személyek identitásukat titokban kívánják tartani, ám az vitán felül áll, hogy eme két ismeretlen férfi örökre megváltoztatta hozzáállásunkat a társadalom felé.

A MGTOW ugyanis létezésének alig több mint évtizedes szakaszában robbanásszerűen szedte “áldozatait” a férfiak körében. Elsősorban az olyan államokon belül szerzett magának krediteket, ahol a radikálfeminizmus, illetve az elképesztően drákói és részrehajló törvényhozás uralkodóvá vált.

Míg a feminizmus eszmerendszere a XVII. században keletkezett, a XIX. század végére került közbeszéd tárgyává és az 1990-es évek közepén érte el népszerűsége csúcspontját (maguk a harmadik hullámos feministák a “Szex és New York” sorozat premierjére teszi a feminizmus hírnevének tetőzését), addig a MGTOW-nak mindezen célok eléréséhez elég volt 2013-ig várni. Ez az év, amikor az MGTOW – elsősorban az USA-ban, ahol már a társadalmi stabilitást veszélyezteti a jelenség – hirtelen kilépett az egyének milliói elszigetelt ellenállásának underground bugyrából, és országos TV Show-k, hírműsorok, valamint publikációk tömegei kezdtek foglalkozni vele.

Hatalmas szerepe volt a MGTOW életmód terjesztésében egy bizonyos könyvnek: a Dr. Helen Smith nevével fémjelzett “Men On Strike” számít jelenleg a MGTOW irodalom elsőszámú bástyájának. Aki Helen Smith könyvét elolvassa, az teljes mértékben megértheti, miért választják napjaink férfijai inkább a kicsatlakozást ahelyett, hogy vállalnák hagyományos szerepeiket, és ezzel hosszú távon belépőt váltanának a pokolba. Mivel Helen Smith nevéből és tévés szerepléseiből adódóan egyértelműen nőneműként azonosítható, nehéz lenne őt nőgyűlölettel vagy részrehajlással vádolni, bár a radikálfeministák számára a könyv megjelenése után nem okozott gondot a hölgy effajta megbélyegzése.

A MGTOW életutat követő emberek számáról nincsenek statisztikák, és lehetetlen is lenne megmérni őket. Mivel minden ember saját szuverén döntéseképp válik MGHOW-vá, és az odáig vezető út rendkívül változatos lehet, a férfiak nagy többsége nem is tudja, hogy esetleg saját maga bizonyos szinten a MGTOW követője. Az mindenesetre beszédes, hogy ha csak a házasságkötések, a gazdaságban és oktatásban résztvevő férfiak egyre rohamosabban csökkenő, vagy a “Hová tűntek az igazi férfiak?” témájú írások töretlenül emelkedő számát nézzük, a MGTOW életmód kiirthatatlanul kivívott magának egy tiszteletreméltó pozíciót a társadalomban.