Sokkoló közvélemény-kutatás fedi fel, mennyire gyűlölik az uralkodó elitek a kisembert

0
Law Elite

Így a március 15-ei forradalom előszobájában érdemes szemlére vennünk egy nemrég napvilágot látott közvélemény-kutatást, ami a felső egy százalékba tartozó burzsoázia attitűdjét leplezi le az alattuk vergődő köznéppel szemben.

A “Committee to Unleash Prosperity” civil szervezet kifejezetten a társadalom elit osztálya, az éves szinten 150 ezer dollár feletti jövedelemmel rendelkezők véleményére volt kíváncsi a közéletet napjainkban leginkább foglalkoztató témák kapcsán, mint klímaváltozás, oktatás, pénzügyek, társadalmi különbségek, ésatöbbi.

A burzsoá elitek 77 százaléka tökéletesen elfogadható akciónak venné a gáz, hús és elektromos áram jegyrendszer általi beosztását, ügyet sem vetvén a tényre, hogy rendszerint a szegények nem engedhetik meg maguknak a zöld energia és a gourmet étrend fogyasztásának luxusát. Tehát a jegyrendszer utóbbiakat sújtaná leginkább, s nem a gazdagokat.

Az Ivy Liga (Amerika egyik legelitebb felsőoktatási hálózata) végzős egyetemistái körében ugyanezen arány 89 százalékra ugrik. Vagyis minél előkelőbb közeget kérdezünk meg, azok annál inkább támogatják a népességet sújtó megszorítások bevezetését.

Doconomy+index+2020

A megkérdezettek kétharmada szavazott a repülőjáratok betiltása mellett ünnepnapok idején. Ugyanennyien támogatják, hogy szülői közösség helyett a tanári kar döntse el, az oktatási intézményekben mit tanítsanak a gyermekeknek. Utóbbi pont az elmúlt évek során tömegével kilincselgető LMBTQ oktató-érzékenyítő vendégelőadók alapos meggyarapodása végett is bántja a szülők lelkivilágát, nem csak a rendre negatív rekordokat döntögető szövegértési és matematikai kompetencia-felmérések eredményei keltik a kétségbeesést.

Egészen elképesztő ellentétek mutatkoznak az uralkodó elit képviselői és a széles népesség politikai attitűdje között.

Az elitek 47 százaléka úgy hiszi, az emberek túl sok szabadsággal bírnak, és csak 21 százalék szerint alkalmaz felettük túlzott kontrollt a hatalom. Ugyanakkor a szavazóképes össztársadalom köréből 57 százalék tapasztalt extrém kontrollt, míg alig 16 százalék szerint okoz problémát a túlzásba vitt szabadság.

Az elit 74 százaléka szerint anyagi helyzetük folyamatosan javul, míg a köznép mindössze 20 százaléka vélekedik ugyanígy.

Poor Luxury

Meglehetősen groteszk differenciákat mutat Joe Biden amerikai elnök elfogadottsága. Össznépi statisztika szerint 37 százalék támogatja csak az elnök politikáját, míg 58 százalék körében egyértelműen visszautasításnak örvend. Ehhez képest a felső 1 százalék 84 százalék arányban éljenzi Joe Biden elnökségét.

A felmérés szerzői így kommentálják az eredményeket:

Amerika irányítói, vagy legalábbis a magukat annak képzelők egy saját maguk eszkábálta buborékban élnek.

Oly mértékben izolálja magát az egy százalék Amerika hétköznapi realitásától, hogy sem a napi események, sem a társadalmi folyamatok iránya kapcsán nem rendelkeznek immár közös valóságképpel a hétköznapi Amerikával.

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás