„Mindig az aktuális ügyet támogatom”

0

Ahogy gyakorlatilag életünk minden mozzanata, úgy az általunk követendő ideológiai és civil mozgalmak betáblázása is a dúsgazdag burzsoázia keze ügyébe került. Ők immár legalább tizenöt éve rángatják dróton a lakosságot ideológiai agymosásaik révén az előre meghatározott, nem politikai jellegű mozgalmak feltétel nélkül és birka módjára való követésére.

Az agymosás-sorozat a 2008-as válságot követően kibontakozott Occupy mozgalom vakvágányra terelésének céljából indult világhódító útjára. A halálfélelemben reszkető elit hosszú évszázadok óta most először hihette teljes bizonyossággal, hogy a haragra gerjedt, kapát-kaszát ragadó tömeg bizony megdönti ebül szerzett, kizárólag statisztikai manipulációk által működtetett ál-hatalmukat, és a népuralom, melyet demokráciának nevezünk végre tort ül a mások vérén-verejtékén igazságtalanul meggazdagodott parazita tőkés kaszton.

Mikor Obama 2009 elején az ovális irodába került, eme szónoklat mentén hívatta magához a bajba jutott, félelemben vergődő bankárréteget:

Én vagyok, aki köztetek és a lincselni készülő vasvillás tömeg között áll.

thecurrentthing

Miközben a nincstelenedő tömeg hajléktalanná lett, Obama 700 milliárd dollárnyi szociális segélyt folyatott a saját magukkal együtt a világ lakosságát csődbe taszító bankok zsebébe. Ezzel Obama megakadályozta, hogy a szabad piac törvényei szerint a felelőtlenül gazdálkodó pénzintézetek bedőljenek, a bajba jutott adósok pedig megtarthassák házaikat, hiszen jogutód nélkül nincs kinek végrehajtani a sevizahiteles kamutartozásokat.

Azóta tudjuk persze, hogy a 2008-as válságot előre megtervezték a lakosság kifosztása és az Új Világrend-agenda porondra helyezése érdekében.

Az Occupy mozgalom kisiklatását, majd felszámolását követően tömegmozgalmak valóságos hada indult be szerte a világon, melyek közös jellemzője, hogy egy-két hónapig fanatikus szektások hada masíroz a nagyvilág utcáin, azonnali radikális változást követelve, majd a teljes aktivista hálózat néhány hét leforgását követően oly módon hullik porba, hogy az emberek többsége szinte rögvest el is felejti, hogy valaha létezett egy adott ügyért a „békés erőszak” minden lehetséges eszközét megragadó massza.

Az emberi libidó és indulatok ily mértékű kiaknázása teljesen meddő célokra kiváló táptalajt biztosít a „majd megunják, aztán hazamennek” filozófia kibontakozására. Bármilyen jellegű figyelemfelhívó akcióval is próbálkozik a palira vett kétségbeesett lakosság, a terméketlen feszültséglevezetés lefárasztja őket annyira, hogy képtelenek legyenek az ellenállásra a totalitárius globalista agenda pofátlan nyomulásával szemben. Törvényről törvényre, egyezményről egyezményre ütik át rajtunk a Nagy Újraindítás agendáját, a „semmid nem lesz, és boldog leszel” már-már krisztusi magaslatokat ostromló antikrisztusi ideológiáját.

Ami a nyugati világban terméketlen feszültséglevezetés, az keleten diktatúra-ellenes forradalom. Az Occupy után a mesterségesen szított arab tavasz volt a központilag koordinált tömegmozgalmak főpróbája, melynek „helyes mederbe” terelésében külföldi titkosszolgálatok valóságos hada vett részt aktívan. Az arab tavasz volt az első megmozdulás, melyet – hivatalosan az iszlám nemzetek zsarnoki diktátorainak megdöntése indokával – távirányítással vezényelt le az amerikai és részben az Európai Uniós titkosszolgálat az akkoriban alapos felfutást vett Facebook segítségével.

A dezinformációs hadviselés megkezdte csaknem egy évtizeden át zakatoló diadalittas útját. A kapitalizmus 2008-as bukásából és megsemmisüléséből eredő klasszikus osztályharc-politikát át lehetett alakítani különféle, pusztán feszültség-levezetésül szolgáló meddő és értelmetlen kultúrharcos mozgalmakká, hogy tíz évvel később az emberiség végleg megsemmisült, kifáradt és energiáitól megfosztott passzív zombiként tapasztalhassa meg egy „világjárvány” kirobbanását, majd a különféle pártállamok által bevezetett erőszakterrorral és kísérleti méreginjekciókkal szembeni ellenállóképesség maradványainak végső pusztulását.

isupportthecurrentthing
I support the current thing: azok mozgalmi jelképe, akik mindig az aktuális ügyet támogatják, gondolkodás nélkül.

2010-2020 között folytatólagos hadviselést műveltek az emberség és józan ész ellen a különféle feminista mozgalmak (elnyomott nők), LMBTQ megmozdulások (elnyomott szexuális kisebbségek), valamint a Black Lives Matter (elnyomott sötét bőrszín), Woke filozófia (a kizsákmányolás nem osztály, hanem rassz alapú). Persze a korporatizmus is lefolytatta a maga aberrált agymosó tevékenységét: nem csupán a fenti, elnyomott kisebbségeket piedesztálra helyező mozgalmakat tolták pofátlanul az arcunkba (elterelvén a figyelmet a valódi osztályharcról), de még a zöldre mosás (greenwashing), vállalati filantrópia, meg a milliárdosok (kiváltképp Gates, Bezos, Musk) Isten oltárára helyezésével is fárasztották a jónépet.

A különféle értelmetlen megmozdulások feltétel nélkül való támogatása jól begyakorolt megszokássá vált, és 2020-ban a COVID-agenda révén lehetővé vált a világ gyakorlatilag teljes népességének egységes ideológiai mederbe való terelése. Az emberek hétről hétre megkapják az államközpontból a kötelezően követendő agendát, melyet aztán teljes mellbedobással támogatnak, bárminemű kérdezősködést vagy szkepticizmust mellőzve.

A „mindig az aktuális ügyet támogatom” mozgalom aktivistái és követői óramű pontossággal azt teszik, amit a szisztéma elvár tőlük: támogatják az aktuális ügyet. 2020 elején ez a kézmosás és távolságtartás, meg a vigyázzunk egymásra hat méter távolságból kívánalomrendszere volt a medencés és teniszpályás házaik árnyékába visszavonult doktorcelebek részéről. 2020 második felében a maradj otthon, 2021-ben az oltakozás, meg a 666 réteg maszk egymásra helyezése lett a tömegek által meglovagolandó Instagram-trend, az év második felében pedig az aktuális ügyet támogatni elfelejtett egészséges oltatlanok üldöztetése, szégyenítése, illetve büntetgetése vált az aktuális ügy mellett kiálló tömegek divathóbortjává.

lzi8glqc85u81
“Mit kívánsz tőlem, kis gazdám?”

Most, 2022-ben mindenki kék-sárga zászlót köteles ültetni a Facebook-profilképe helyébe, és követelnie kell Ukrajna felfegyverzését, a magyar fiatalok besorozását és halálba küldését, valamint a harmadik világháború kirobbantását. Ennek elősegítésére egyébként remek eszközül szolgált a vakcinaprogram, hiszen mint kiderült egy kanadai felmérésből, a kétszer vagy háromszor oltottak 70%-a támogatja a harmadik világháború kitörését, szemben az oltatlanok alig 30%-ával.

Akármi is zajlik a nagyvilágban, az „aktuális ügyet támogatom” mozgalom szószólói és követői minden egyes nap a frissen olvasott szalagcímek által meghatározott kötelezően istenítendő ügy mellett állnak ki, legyen az bármi, és változzon ez az úgynevezett aktuális ügy akár egyik percről a másikra.

0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás