Senki nem vállalja a felelősséget, ezért chatbot-ot állítottak be az oltásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolására

0

Úgy tűnik, már senki nem vállal személyes felelősséget a COVID vakcinák ilyen-olyan bajaiért, ezért egy gépi chatbot-ot állítottak hadrendbe programozók ama célból, hogy választ adjon az oltásokkal szemben kérdéseket megfogalmazó, illetve szkepszissel-félelemmel viseltető polgárok részére.

Az élettelen robot természetesen nem rendelkezik valós intelligenciával. Ehelyett a programozói által belé táplált tudományos weboldalakról rántja le a szükséges információkat megfelelő kulcsszavak alapján. Tulajdonképpen egy olyan gép, ami a publikációkból kiválogatja azokat a mondatokat, melyekben szerepel egy adott kulcsszó. A chatbot funkció abban nyilvánul meg, hogy próbál egész mondatokat visszaadni a kérdező részére, ami – mint ahogy az előre elkészített válaszokból látható – elég gyatrán megy neki.

Ami feltűnő ebben a jelenségben, hogy úgy tűnik, élő ember már nem is vállalja a hasonló jellegű forródrótok fenntartását, a jelenlegi tudományos szcéna a személyes kontaktus minden aspektusát igyekszik kiirtani a világból.

A három egyetem: Nottingham, Southampton, valamint a londoni Kings College közreműködésével létrejött weboldal ama célból hivatott működni, hogy értelmes, tudományos válaszokat tálaljon az érdeklődők elé. Ehelyett zagyvalék mondatokat kapunk kézhez, melyek egy előszűrt (tehát cenzúrázott) adatbázisból merített keresőszavak nyomán állítódnak össze. Elég primitív a masina, mondjuk ki.

chatbot1

Amit eme masinériák soha nem fognak tudni kiókumlálni, hogy hogyan tegyenek lelket az általuk megfogalmazott roppant tárgyilagos mondatokba, melyek inkább elriasztják a szellemmel-lélekkel rendelkező embert.

Ha ilyen pocsék és unalmas életet szán nekem a vakcina, akkor inkább nem kell!

– fogalmazódik meg az egészséges szkepszissel vértezett emberkénk fejében a bölcs gondolat.

Sajnos ez a tudomány mai rákfenéje. Oly mértékben személytelenné lett, hogy végleg levált a civilizációról. A „tudomány által felfedezett” újdonságok nem igazán használhatók többé az emberiség létének jobbá tételére, mivel az mint magát önálló entitásnak képzelő uradalmi rend levált az emberiség szolgálatáról, és egy parányi elit fennhatósága alá került. Akik viszont nem hogy uralják azt, de egyenesen felhasználják az emberiség ellen a keletkezett technikai fölényüket.

Ha ez a tudomány csúcsteljesítménye, hogy előcenzúrázott mondatokat tár az ember elé zagyva megfogalmazással, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy e magát roppant felsőrendűnek képzelő modern civilizáció élhetetlen. Egy valódi író által összeállított tankönyv ugyanúgy előszűrt, előcenzúrázott ismeretanyagot tár a nebuló elé és ugyanolyan személytelen is, de legalább talán nem olvashatatlan.

facebook_diktatura

Azért, hogy ne érje szó a ház elejét, magam is kipróbáltam a csúcstechnológiás robotszájborgot…

Hát, ez még annál is hitványabb, mint ahogy elképzeltem. Valójában szó sincs chat-ről, az egész diskurzus egy amolyan GYIK, melyben a chatbot által előre meghatározott kérdésekből kell kiválasztani egyet, majd az eláraszt minket egy gigantikus mondatömlennyel, aminek se füle, se farka.

Pedig kellőképpen felkészültem a tesztelésre. Az első képernyőn megkérdezi, az oltakozók melyik csoportjába tartozom (mindenképp oltat, inkább oltat, inkább nem oltat, valószínűleg nem oltat). Hogy ne bántsam meg annyira, rányomtam az „inkább nem oltat” pontra (ténylegesen a negyediket választanám). A kérdésemet előre megfogalmaztam, melyet szívesen fel is tettem volna a gépnek, amennyiben hagyná:

What if I catch COVID after second dose of vaccination? (Mi van, ha elkapom a COVID-ot a második adag oltás után?)

Nos, erre nem kaphattam választ, viszont egyéb megjelölhető szempontokra bökve olyan mondatömleny zúdult rám, mint amikor a pedáns diák az ötösért felel. Új dolgot nem tudhattam meg, viszont annál inkább robotikus visszamondását a hivatalos hangok által forszírozott dogmáknak.

Van egy olyan sanda gyanúm, hogy még ún. scraping-re (forrásanyagokból mondatok kiválasztása) sem képes ez az algoritmus, hanem a megalkotói plántálták belé a megjelenítendő mondatokat. Annyiban még rosszabb is ez a chatbot-nak álcázott interaktív GYIK a beszélő fejeknél, hogy azt sem lehet tudni, mely publikációk alapján tálalja elém a tényanyagait, mivelhogy semmiféle forrásmegjelölés nincs az általa kiokádott betűhalmazra.

Most tényleg, őszintén és kendőzetlenül: akit egy ilyen primitív fogalmazógéppel, melyben sem lélek, sem tudat, sem konkrét források megjelölésére való képesség nincs, rá lehet venni az oltásra, az menjen is. Talán többé nem tér vissza.