Nem gyűjtenek szelektíven a férfiak, mert félnek, hogy homoszexuálisnak nézik őket

0

Egyes vélemények szerint a férfiak álmacsós viselkedése leginkább ama tényezőnek köszönhető, hogy amennyiben felvállalnák önnönmaguk valódi énjét, sérülékenységeiket is bevállalva, brutális megsemmisülés várna rájuk az irgalmat nem ismerő férfi – vagy éppen nő – társaik részéről. Ezért aztán messziről elkerülik olyan viselkedésjegyek felvételét vagy éppen foglalkozások űzését, melyek nem felelnek meg saját nemükkel szemben támasztott írott, vagy éppen íratlan követelményeknek.

Az amerikai Penn State University által végzett kutatásból kiderül, hogy bizonyos tekintetben nagyon is helytálló eme megfigyelés.

Társadalmunk az egyes tevékenységeket, ahogy annyi minden mást, alapvetően két kategóriába sorolja. A maszkulinnak ítélt melókat kizárólag férfiak, a femininnek vélteket pedig nők űzhetik. A személyről az általa végzett dolog alapján alkotnak ítéletet. Hogy valakit hetero, esetleg homoszexuálisnak néznek-e mások, attól függ, az illető éppen mit csinál. Egy tevékenység végzése ezért leginkább csak akkor válik vonzóvá legtöbbek számára, amennyiben azt a közvélemény is saját nemének megfelelőnek ítéli.

A vonatkozó kísérlethez 960 önkéntest sikerült toborozni, akiknek képeket mutattak emberekről, különböző munkák végzése közben. A fotókra 10-es skálán kellett értékelést adni ama szempont alapján, hogy az adott tevékenységet végző személy véleményük szerint hetero, vagy homoszexuális beállítottságú-e.

A környezettudatos tevékenységet (pl. újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés, környezetbarát bevásárlótáska használata, stb.) űző nőket abszolút többségük sorolta a heteroszexuális csoportba, míg ugyanezen tevékenységet végző férfiak magasabb arányban lettek homoszexuálisnak tekintve. Ugyanezen viszonyrendszer megfordítva is igaznak bizonyult. A kerékcserét, vagy közepes-nehéz fizikai munkát végző nőket szintén jóval többen sorolták a homoszexuális kategóriába.

A konklúzió szerint egy tevékenység űzésének nem elhanyagolható előfeltétele, hogy társadalmi szempontból elfogadott legyen az adott nem számára. Márpedig a környezettudatosság inkább számít nőies attitűdnek a többség ítélete szerint. Eme ítélet eltántoríthatja a környezetért legalább alkalomadtán aggódó férfiak útját a fentebb már említett álmacsóság irányába, a Ferrari bömböltetése és a húst hússal evés kényszere felé.