FIGYELEM: Jelen írás 2021. július 29-én keletkezett, ám csak később került beszerkesztésre. A benne foglaltatott egyes információk elavultak lehetnek.

Szinte sehol nem hangoztatott kérdés az elnyomó, világgazdaságot romba döntő karhatalmi COVID-korlátozásokkal kapcsolatban, hogy vajon ki is fogja fizetni a cehhet az emberiség megnyomorításáért. Pedig a karhatalom megadja az egyértelmű választ: csacsik, hát ti fogjátok állni a saját megnyomorításotok, tönkre tételetek, ellehetetlenítésetek költségeit! És amennyiben ellenkezni merészelnétek a rablófosztogatás ellen, majd visszük a házaitokat, elvesszük tőletek a gyerekeiteket, inkasszózzuk a bankszámláitokat és letiltjuk a fizetéseiteket. Ha mégis állnának akadályok az utunkban, csak hozunk suttyomban egy rendeletet, melyek másnapra fel is oldják a lakosság vágóállattá tétele előtt álló végső akadályokat.

Az angol parlament képviselői felhívták figyelmünket a tényállásra, hogy a terrorhatalmi intézkedések által tönkretett, megsemmisített és kifosztott jobbágyok megnyomorításából eredő költségeket az utolsó fillérig azon dolgozó, adófizető polgárok fogják állni, akiket a lezárások révén megfosztott megélhetésétől a terrorállam.

Mindeme folyamat roppant üdvösnek bizonyul a világ felett trónoló és zsarnokoskodó milliárdos kaszt részére, hiszen az emberek a helyi kisvállalkozások helyett mind a globális, online rendelés lehetőségét is biztosító multinacionális cégekhez járulnak a felesleges luxus, meg az ehetetlen műkaják beszerzése céljából.

online_shopping

A szándékosan indukált COVID-válságnak köszönhetően az emberek többsége földönfutóvá lett, a tőlük elrabolt ezermilliárd dollárok pedig mind a rablókapitalista burzsoázia zsebében kötöttek ki, kiknek legfőbb szándéka, hogy totalitárius oligopol diktatúrát építsenek ki a világ népessége felett, mely rendszerben a teljes bolygó emberisége mint vágóállati sorban tartott zsellér lesz a rendszer láthatatatlan cellák mögé kényszerített foglya.

Az is ismert tény, hogy a milliárdosok felette állnak mindennemű állami szabályozásnak, így az esetleges adóemelések, hatósági büntetgetések rájuk nem érvényesek. A helytelen maszkhordásért százezres bírságokkal dobálózó gyilkos bűnözők kizárólag a bérrabszolgákat meg kisnyugdíjasokat merészelik karám mögé helyezni, hogy azok ne lázadozhassanak a karhatalmi pogrom ellen. Mivel nincs ellenállás, így aztán nyakló nélkül viheti véghez tervét a hatalom, ami nem más, mint a lakosság totális rabszolgasorba taszítása, megbillogozása a fenevad bélyegével (vakcinákkal). A létrejövő új ember, aki már nem ember, hanem vágómarha, immár kizárólag az állattartó gazdája intézkedéseinek függvényében létezhet, ha egyáltalán. Aki nem vágóállati sorban tengődő rabszolga, azt megölik.

A COVID-terrorból eredő költségvetési sokkot most a legtöbb pártállam hozzácsapja saját büdzséjéhez, ami azt jelenti, hogy az újdonsült vágómarhák által megvalósítandó első feladat ennek ledolgozása. Ami soha nem fog megtörténni, hiszen – kiszivárgott dokumentumok alapján – a lezárásokat akár évtizedeken keresztül fenntarthatják a terroristák, ráadásul az adósrabszolgaság intézményének köszönhetően a költségvetési tétellé tett elnyomás és terror ára évről évre kamatozik, ami gyakorlatilag megfizethetetlenné teszi az intézkedéseket. Hasonlóképp, ahogy mintegy másfél évtizeddel ezelőtt a szándékosan megtervezett ingatlanlufi kipukkanása alkalmával történt.

ures_zsebek1

Mindeme tényállás a világtörténelem során valaha volt legalkalmasabb táptalajt biztosítja ahhoz, hogy a pénzrendszer teljes egészében kivezetésre kerüljön, majd mielőtt a jelenlegi milliárdosok minden vagyona ebek harmincadjára jutna, ráoktrojálják az emberiségre a nanorobotos oltást, mely akciót követően a szabadnak és szuverénnek született ember immár magántulajdonná válik, mellyel aktuális gazdája, vagyis a vadkapitalista burzsoázia azt tesz, amit akar.

Amennyiben sikerül elérni, hogy a fenevad bélyegét felvevő vágóállatok többségbe kerüljenek az értelmes, egészséges és életvidám emberiséggel szemben, úgy utóbbiak létezése az adósrabszolgaság pénzrendszeréből a pénz nélküli kreditrendszerre való átállással teljes mértékben megakadályozható, hiszen az elnyomás bebiztosításához szükséges infrastruktúra és technológiai fölény ott marad a pszichopaták zsebében.

Egyszerűen nem lehet a kreditrendszer részese az oltatlan, az oltottak viszont – kreditjutalomért cserébe – ráuszíthatók a szabad emberekre, akik kiirtásának terhe így szétdobható a milliárdnyi zombi között. Még ambiciózus vezérek, illetve Führerek sem szükségesek a minden eddiginél tökéletesebb népirtás levezényléséhez. Aki önkéntes megbélyegzése révén behelyezi magát a kreditrendszer alá, ám mégsem volna hajlandó vagy képes egészségesen maradt embertársait legyilkolni, az egyetlen gombnyomás vagy akár egy teljesen személytelen automatizált algoritmus révén egyszerűen kidobatható a létezés jogából a kreditrendszerben való részvételi jogosultság azonnali eltörlésével, és máris hivatalosan nem létező, tehát szabadon megölhető áldozat válik belőle.

homeless_on_the_street

A mesterterv megvalósulása jelenleg a készpénzrendszer felszámolásának fázisában tart, melynek mozzanat meglehetősen egyszerű: emeljük addig a fogyasztói árakat (elsősorban az emberi létszükségletekét), amíg a lakosság minden megtakarítása, illetve félretett pénze felszívódik. Fosszuk meg őket a létfenntartás esélyeitől, és kényszerítsünk rájuk oly mértékű létbizonytalanságot, melyek napi szintű életveszélyben tartják a komplett lakosságot. Mindeme folyamatnak kiválóan megágyazott az évtizedeken át zajló adósrabszolgásítás intézménye, mely megfizethetetlen mértékre tornászta fel a fedél árát, és most ugyanezen drágulás vonatkozik az ételre is. A mostanra a lakosság többségét kiszolgáló, vegyszerekkel telített élelmiszeripar szintén gigantikus eladósodottság béklyói közt vergődve termeli meg a megfizethetetlen árszínvonalúvá váló, tápanyaghiányos és emberi fogyasztásra lassan alkalmatlanná váló ipari hulladékot.

Mindeme folyamat viszont meglehetősen üdvös a pártállami diktatúrák részére, hiszen így – évtizedek alig érzékelhető rombolása révén – egy olyan, krónikus betegségek tengerében vergődő, tartós félelemben élő, napi szintű létbizonytalanságban szenvedő zombihadsereget nyerhetnek, akik súlyos tápanyaghiányaik és a létüket ellehetetlenítő törvények béklyói révén totális magatehetetlenségtől szenvedve lépésről lépésre az életük, majd a testük feletti totális kontrollt is átadják a mestertervet kifundáló gyilkosaik részére.

A vágóállati lét útjára lépett zombik végzetes tévedése, hogy a fizikai halál egyet jelent a végső megsemmisüléssel, holott – mint ahogy arra bő kétezer évvel ezelőtt egy koszos rabbi figyelmeztette a világota fizikai halál univerzális szempontból gyakorlatilag semmi, a valódi, végső és visszavonhatatlan halál a lélek halála, melynek eljövetele úgy kivitelezhető a lehető legbombabiztosabb módon, hogy az ember igyekszik megfelelni a rendszer és az elnyomó hatalom elvárásainak. Ezért hát iskolába jár, ahol előszűrt, cenzúrázott, megcsócsált és kifacsart információk sokaságát ömlesztik rá, azokból viszont akkora mennyiséget, hogy mind elrendezésük, mind feldolgozásuk lehetetlenségnek bizonyul a fiatalság többsége számára.

most_mit_gondoljak

Az által, hogy felesleges, értelmetlen, viszont megnyomorító mennyiségű információtengert zúdítanak a fiatalokra, máris igazolható annak hazug ténye, hogy a húsdarálóba kerülő diákság mindegy szálig haszontalan, semmirekellő, értetlen söpredék, akik számára teljesen lehetetlen, hogy a világ működését képesek legyenek megérteni. Így egész életükben a fejük fölé terpeszkedő feudalista földesurak útmutatására szorulnak, akik azt is eldöntik helyettük, mikor mehetnek ki kakilni napközben és mikor engedélyezett részükre a levegővétel.

Az indoktrináció olykor évtizedekig eltart. Mintegy húsz év börtöniskolákban eltöltött időt követően a kezdetben mozgékony, életvidám, örömteli, vágyak és ambíciók sokaságával felvértezett kisgyerekekből depressziós, nihilista, kiégett, az öngyilkosság gondolatával napi szinten kacérkodó vágóállatok képződnek, akik – amint akár csak egyetlen alkalommal elmarad a gazda a kukorica lábuk elé szórásával – máris a halál torkában agonizálnak, hiszen teljességgel lehetetlen részükre, hogy problémáik megoldásába önállóan belekezdhessenek az életük saját kezükbe helyezésével.

Megtagadhatja ugyan az igavonó barom a szolgálatot, ám ez pusztán annyit jelent, hogy a karám mögé nem érkezik többé agypusztító vegyszerekkel átitatott táplálék. A karám elbontása nem lehetséges, miután minden egyes szökni kívánó rabszolgára ezernyi hörgő, agyzabáló szarházi veti rá magát és méri karhatalmi erővel az egyre erőteljesebb csapásokat az emberi minőség utolsó megmaradt morzsái fejére. A karám mögött meg ugye kizárólag éhen halni lehet, amennyiben nem szórja kívülről befelé a kukoricát a gazdi, tehát a vágóállatok sorsa megpecsételődött.

barika_eszik

Koránt sincs vége ezen a ponton a folyamatnak, hiszen a vágóállati sorba taszításnak pusztán egyik eszköze a répa, a másik viszont a bot. Történelmi léptékben megszámlálhatatlan mennyiségben akadnak sztorik gödörbe lőtt, agyon vert, ellehetetlenített szolgák részéről, akik hiábavalóan keltek fel elnyomóik ellen.

Azonban a nyílt színi erőszak a mai világban meglehetősen vállalhatatlan szisztéma. Épp ezért, mint sok más esetben is szokták, a rabszolgatartók csellel kényszerítik ki az alkalmazkodás és engedelmesség kötelezvényét a háziállataikból. A már említett zombiasítás, majd gyilkos indoktrináció mellett ott van még a hamis szabadságeszménnyel való dobálózás intézménye is, melynek keretében azt hazudja a rabszolgatartó az általa sanyargatott háziállatnak, hogy az a sorsát maga választotta, hiszen teljes mértékben szabadságában áll azt tenni az életével, amit csak akar. Ő maga döntött úgy, hogy idejének javát és ezzel gyakorlatilag minden életenergiáját átadja bagóért egy pszichopata energiavámpír részére.

Természetesen választhatott, hogy útjának végén körömpörkölt vagy vesepecsenye készüljön belőle, olyan döntése azonban senkinek nem lehet a szisztémán belül, ami úgymond a valódi szabadság lehetőségébe helyezi őt. Az adósrabszolgaság elkerülhetetlen, különben a mai túlárazott albérletek világában maximum hajléktalanként tengődhet. A bérrabszolgaságot nem úszhatja meg, hiszen az általa megtermelt javak ellenértéke 85%-át elraboló burzsuj oligarchia és pártállami terrorapparátus feltétel nélküli kiszolgálását megtagadván nem juthat falat a szájába, önálló létét pedig tartós vegzálás, bírságolgatás és törvényi ellehetetlenítés eszközei révén akadályozza meg a karhatalom.

Valaki vagy rabszolga, vagy nem létezhet.

bortonrab

A jogi machinációk, a hulladék, emberi fogyasztásra alkalmatlan ételek, a megnyomorító indoktrináció, valamint a krumpli és száraztészta révén lábközelben tartható söpredék szavazóbázis révén egy olyan univerzális diktatúra jött létre, mely minden elnyomó és jogfosztó mozzanatát mint a szabadság végeláthatatlan árját képes magával kapcsolatban behazudni. Teljes szabadságod van bármit tenni, amit követelünk, ám amint olyan dolgon töröd a fejed, melyek nem felelnek meg száz százalékban az ad hoc jelleggel manipulált kiszámíthatatlan követelményrendszernek, azonnali hatállyal ellehetetlenült állapotba kerülsz anélkül, hogy objektíve bármiféle bűnt elkövetnél, illetve tehetnél a pszichopata rabszolgatartóid által rád rótt sors ellen.

A sok zombiasított vágómarha tehát bejár robotolni egy lélekgyilkos munkahelyre, ahol minden életenergiáját elrabolják (tehát megölik). Az általa megtermelt busás vagyon adminisztratív számtologatások révén teljes egészében az elnyomó rabigáztatók zsebébe kerül, akik e trükk beteljesülésétől kezdve magukra nézve következmények nélkül hazudhatják, hogy minden egyes peták hasznot kizárólag ők hoztak létre, és a bejárkáló jobbágy igazából csak megtűrt kolonc, aki a feudalista földesúr angyali jóindulatából juthat falathoz a szája elé és tetőhöz a feje fölé. Hogy jézuskrisztusi jóságát jól látható mód demonstrálja, jobb napjaiban akár 10-15%-ot is visszacsurgat a rabigáskodó zsellér részére a zsellér által előállított mesés vagyonból, de azért a pártállam is félretesz pár kiló krumplira beváltható pénzügyi forrást a választások előtt, hogy a vágómarha szabadon eldönthesse, a marhanyelv-szakács, vagy a pecsenyeszakács készítsen belőle pörköltet az elkövetkező 4 év során. Olyan választás persze nem szerepel a lapon, hogy az összes szarházi böllér takarodjon el az anyjába, a villanypásztor pedig kerüljön elbontásra.

A mostani COVIDiktatúra végóráinak tétje, hogy rátalál-e végre az emberiség az univerzális egységre, felfogja-e végre a retardált agyával, hogy saját szabadsága kizárólag mások szabadságára és jólétére, nem pedig kizsákmányolására való törekvés mentén valósítható meg.

healthy_nice_girls

Amennyiben a nagy felemelkedés nem történik meg, úgy – ahogy az meg lett ígérve – a vágómarhák a bölléreikkel együtt mennek szépen a lecsóba, a Földet pedig kizárólag azok örökölhetik, akik ezekben a roppant nehéz megpróbáltatásokban is megmaradtak embernek, nem követelték magukra, sem másokra a vágási disznó létet.

Ennek első lépése a hatalomnak való engedelmesség visszautasítása, és a további szolgálat megtagadása. Ahol előírják a kötelező vakcináztatást, onnan azonnal meneküljön mindenki fejvesztve. Ahol bullyingolják, elnyomják, terrorizálják az ártatlan embert, tessék onnan azonnal tovább állni. Amennyiben nagyon elfajulna a helyzet, az illegalitásba vonulás sem elvetendő ötlet.

Aki mindezen dolgoktól fél, és azt hazudja magának, hogy „márpedig élni csak kell” egy olyan rendszerben, amely az emberi faj legyilkolására pályázik, annak megérdemelten suhintja le fejét a kaszás. Aki kész akár mártírhalált is halni a terrorista rendszer lebontása érdekében, az pontosan tisztában van ama ténnyel, hogy a fizikai halál gyakorlatilag semmi, és az önfeláldozó, ám méltóságát és lelki békéjét mindvégig magánál tartó független polgár jussa a szabad alkotással, teremtéssel, örömmel átitatott örök élet és dicsőség – immár elnyomó pártállami terroristáktól mentesen.