Itt az új evangélium: légy milliárdos, s taposd a szegényt!

0

Rendre visszatér a köztudatba, s újabb meg újabb mutáns formákban terjed annak tana, hogy a kereszténységet meg kell reformálni, vagy a Bibliát át kell írni, mert Isten parancsolatai nem képesek tartani az iramot a kor kívánalmaival.

A reformáció korában kibontakozott protestantizmus, vele a puritanizmus, kemény munka és harácsolás kultusza még leginkább a Biblia egyes bekezdéseinek különféle értelmezéseire épült, de néhány korabeli őrülttől eltekintve senkinek nem volt indíttatása meghamisítani Isten szavát. Kivéve azokat persze, akik rendre össze-vissza tettek be, illetve vettek ki fejezeteket belőle, vagy épp egy-egy szó átirkálásával radikálisan más jelentéssel ruházták fel egy-egy tanítás tartalmát annak eredeti céljához képest.

A protestantizmus aztán odáig fajult, hogy kapitalizmus lett belőle, aminek ideája szerte a világon megvetette a lábát. Újabb száz évekkel később megérkezett köreinkbe a protestáns etika logikus végkifejlete, mely hol máshol, mint Amerikában toborozza maga köré a lelkes hívőket.

A prosperitás evangélium (prosperity gospel) a hajdanvolt 700-as klub és a magyar hitgyüli nyomdokain lépkedve a busás földi gazdagság megteremtésére invitál bennünket. Apostolai szerint a gazdagok Isten kiválasztottjai, s az előkelő vagyon felhalmozása jelzi, hogy igazán szeret minket a mennyei Úr.

Szertartas

Ilyesféle prófétákból a történelem során volt éppen elég, ám újdonsága a prosperitás evangéliumnak a puritanizmust és visszafogott költekezést erényként aposztrofáló hagyományos protestánsokhoz képest, hogy az új egyház tanai szerint a szegények elnyomást, kiközösítést és bántalmazást érdemelnek, mert Isten is megmutatja az ő anyagi állapotukon keresztül, hogy méltatlannak bizonyulnak a mennyek országára.

A prosperitás evangélium mindent felperzselő futótűzként terjedt a COVID karantén idején, mikor a templomok bezárását követően a hívők online misék után igyekeztek kutakodni. Így leltek rá az eredetileg marginális népszerűségnek örvendő prosperitás evangélium papjainak weboldalaira.

Az új világrend evangéliumának hívei a maguk nézőpontja szerint nem tartoznak együttérzéssel és empátiával a szegények felé. Nem segíteni kell azokat, hanem leköpni és megrugdosni, mert restek jót cselekedni, nem képesek a pénzt mint isteni eszközt helyén kezelni. Trógerekként tehert raknak a társadalomra, és nem akarják kihúzni magukat a mélyszegénységből a hajuknál fogva.

E tanokhoz kiváltképp azok vonzódnak igazán, kik a Biblia szavait nem magából a szent könyvből merítik, hogy meggyőződjenek az igazságról, hanem gazdag és karizmatikus „lelkipásztorok” igéiből vagy Facebook-idézetekből kalapálják maguknak össze az Istennek tetsző létmód fragmentumait.

Girl Tiktok Sharing

Jason Mattera, a prosperitás evangélium egyik főpapja a következőképp jellemzi a maga filozófiáját:

A keresztények a dárda hegyei a szegénység visszaszorításában, kiváltképp amikor más hívőkről van szó. Mindez azonban nem jelenti, hogy bármi kötelességgel tartozunk az idétlen trógerek felé. Ezek az emberek nem érdemelnek szánalmat, mert maguk választják a szegénység útját.

A prosperitás evangélium hívei háborújukat nem a szegénység, hanem a szegények ellen vívják.

Azt hihetnénk, roppant marginális szektáról van szó, pedig dehogyis. Épp az ellenkezője.

A Lifeway Research nemrég napvilágot látott kutatása szerint az amerikai keresztények 76 százaléka hiszi úgy, Isten gazdagságot vár el tőlük. Az elmélet a legtöbb hívőt a 18-49 közti korosztályból gründolja, hol 81-85 százalék közt mozog azok aránya, kik szerint a kereszténység a rozsda és moly általi emésztésre ítélt földi kincsek gyűjtögetését jelenti.

How To Prosper

52 százalék biztos benne, hogy templomi adakozásáért cserébe pénzügyi gazdagságot ád néki az Úr, további 45 százalék szerint pedig a mammonért végzett tevékenységeket busás anyagi jóléttel jutalmazza az Isten.

Elemzők és keresztény prédikátorok szerint a globális válság és totális pénzügyi összeomlás egyre többeket terel a prosperitás evangélium éltetésére. Ennek pszichológiája ugyanaz pepitában, mint mikor pestisjárvány idején az emberek a szélsőséges önsanyargatásba és önostorozásba menekülvén még nagyobb számban hulltak el az ezek nyomán keletkezett fertőződéstől. Azt képzelik, embertársaiktól való elfordulás és a szegények taposása majd megvédi őket a menetrendszerűen bekövetkező gazdasági apokalipszistől.

Mi másképp is zárhatnánk e szeánszot, mint néhány Biblia-idézettel a prosperitás evangéliumot ajnározók kiigazítására?

Tegyük most félre kicsit az elcsépelt dumát, hogy könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint gazdagnak bejutni a mennyek országába. Akadnak ennél testre szabottabb megmondások is a tarsolyban, ráadásul egyenesen Jézus szájából.

Ha Mivan

Lukács evangéliumának 12. fejezetében a következőt olvashatjuk:

Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete… Egy gazdag embernek bőséges termést hozott a földje. Így okoskodott magában: „Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van annyid, hogy sok évig elég! Pihenj, egyél, igyál, s élj jól!” – Ám az Isten így szól hozzá: „Esztelen, még az éjjel visszakérik tőled lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad?” – Így jár az, aki vagyont halmoz fel magának ahelyett, hogy az Istenben gazdagodnék.”

Máté evangéliumának 25. fejezetében igazán nagyvonalú ígérvényeket tesz Jézus a prosperitás evangélium követőinek és a szegények eltipróinak:

Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni… Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás