Immár temérdek következményét szemléztem a karhatalom által népesség ellen bevetett hamis zászlós COVID-hadműveletnek, s még mindig nem értünk a lista végére.

A COVID-operandusz bevetése előtt az emberek kezdtek elszivárogni a kapitalista rendszerből. Hol szimplán abbahagyták a munkát, hol digitális nomádokként kerülgették az adózást, hol Ázsiába menekültek angolt oktatni a fiktív pénzre épített bedőlt hiteleik végrehajtása elől.

Úgy tűnt, kezd az emberiség szép lassacskán felszabadulni a rendszerterror alól. Ennek megakadályozására vetették be ellenünk a vírustámadást.

Ennél a pontnál ketté ágazik a sztori, hiszen radikális eltérés mutatkozik aközött, mi volt a hatalom célja a karantén mögé és vakcináztatásba kényszerítésünkkel, illetve mi az, ami valójában történik.

Ez volt a hatalom célja a COVID-karantén kikényszerítésével…

covid_magician

Az egészségünk megőrzésére való hivatkozással a hatalom egy globális horderejű puccsot hajtott végre az emberiség leigázására. Sejtettük, hogy bekövetkezik, hiszen gyakorlatilag minden létező prófécia egy fenevad-rendszer felemelkedéséről áriázik, ami csellel kerül hatalomra és kényszeríti az emberiséget a feltétel nélkül való imádatra.

A fenevad, vagy kraken, ahogy a norvég mitológiában nevezni szokták, a tengerből emelkedik ki (népek tengere). Ennek a fenevadnak a célja többrétű annak érdekében, hogy a Föld minden lakóját behódolásra késztesse.

Először is, fel kellett számolni az egyének érzékelte valóságot, s a népesség fejébe ültetni az előre kifundált, mindenki részére kötelezően elfogadandó „konszenzusos” valóságképet, hogy egy halálos vírus csapott le ránk valahonnan egy óperenciás tengeren túl éldegélő tobzoska ánuszából. Az elhitetésünk érdekében rögvest vagdosták is befele a híradásokban a tömött kórházakról lamentáló stock videókat, meg a Bergamón át fuvaroztatott temérdek hullát, kik egy 2013-as migránshajó-katasztrófa áldozatai voltak.

Hatásosnak bizonyult a megtévesztés, egyből tette is fel mindenki a maszkot, fogott bele rituális fertőtlenítésbe, várta haptákba állva az operettív törzs színpadi előadmányát a követendő protokollokról.

szinesz_drama_kabare

A pelenka arcunkra parancsolása által megkezdődhetett a tömeges dehumanizálásunk. E folyamat célja, hogy mindennemű emberi minőségünktől megfosztván minket átalakuljunk a hatalom szabadon ide-oda dobálgatható passzív sakkbábuivá. Kierőszakolt szeparációnk által nem beszélhettük meg többé az eseményeket ismerőseinkkel, barátainkkal, ehelyett magányos kis szigetekként voltunk kénytelenek alanyi jogon elfogadni a híradókban bemondott mese-mesketét.

Az erőszakos indoktrináció bevezetett minket a következő fázisba: az emberiség algoritmizálásába, hogy mindenki egy számítógép által közvetlen irányítható android legyen. Ehhez először le kellett tesztelni az engedelmességet: megérkezett a megmentő messiás vakcina, tessék térdre borulni, s tömegével oltatni a pandémia leküzdésére!

Amennyiben sikerrel végződik a pszichológiai hadművelet, megindulhat az emberiség kollektív gépesítése, félelem-narratívákon át való kontrollálása, génállományának átalakítása. A cél a totális rendszerfüggés megteremtése, hol az ember hajnaltól alkonyatig kizárólag az MI-istenség parancsait hallgatja és azokat követi, esetleges engedetlenkedéséért pedig azonnali és automatikus büntetésben részesül.

A lezárások által zavartalanul szórhatták tele az utcákat 5G antennákkal, megfigyelő kamerákkal, beléptető kapukkal, vagy akár hőérzékelő szenzorokkal. Ezek mind a medikálfasizmus nyomán kibontakozó új világrend kötelező instrumentumai.

covidiktatura

Miután a vakcináknak köszönhetően mindenki elméje és DNS-állománya átprogramozódik, felkészült az emberiség a totalitárius megfigyelő kapitalizmus igazgatta új világrend befogadására.

Ebben az ember mindennemű humán tulajdonságát elveszti, majd állat alatti minőségében agonizálván hajlong és hódol uralkodói előtt. Állítólagos értékteremtő képessége ennek a csúszómászó népségnek az adatok szolgáltatása. Korábban az emberek fogyasztók voltak, s jobbára fizikai termékek voltak a fogyasztás tárgyai, ám a digitalizált transzhumán létforma valójában még kevesebb is, mint termék: éppen csak inputját biztosítja a valós terméknek, ami az adat. Minden egyes adatfragmentum arra szolgál, hogy még hatékonyabb kontrollt gyakorolhasson a fenevad az emberiség fölött.

Ahogy a Mátrixban láthattuk, az ember nem más, mint energiatelep az életerejét elszívó rendszer részére, kik adatokat nyújtanak a napról napra hatalmasabbá váló, tanuló gépezet számára. Ugyanígy, a digitalizált transzhumanoid puszta nyersanyagul szolgál az érinthetetlen istenekként regnáló s viselkedés-befolyás révén mindennemű ellenállástól megszabaduló technokrata uralkodó elit számára.

… és ez történik valójában

Sikerült az elbizakodott eliteknek az emberiség valós viselkedésének és motívumainak félreismerése által egy rendkívül elfuserált karikatúrát firkantaniuk a humán fajról. Igen, sajnos akadnak olyanok, kik könnyedén trenírozhatók az android létre, sőt mi több, maguk kívánják, hogy vegye át a központi kaptárelme a létük feletti uralmat. De az abszolút többség nem kér a totalitárius elnyomásból. Minden egyes cupáknyi falat ígéretét messze felülmúlja a szabadság édes íze.

Oly radikálisan félrekalkulálta a helyzetet a hatalom, hogy a folyamatok rövid időn belül csaknem átcsaptak tomboló anarchiába (emlékezzünk a 2020 nyarán zajló BLM tüntetések tömegeire és a bezáratott rendőrörsökre). Erre persze még vérmesebb karanténnal és medikálfasiszta erőszakkal reagáltak. Így viszont már oly nyilvánvalóan lelepleződtek hátsó szándékaik, hogy az egyszeri birka is kezdett gyanakodni, hogy itt voltaképpen nem COVID-járvány tombol, hanem valami egészen más, a XX. század vérzivataros évtizedei nyomán ismerősnek ható erő, a totalitárius diktatúrák dicstelen visszatérte.

Amely folyamatok eddigre beindultak, azokat képtelen volt visszaigazgatni a rendszer az általa követelt mederbe, ehelyett folyamatos hazudozásokkal és statisztika-hamisításokkal a médiában házalván kívánták elfedni annak tényét, hogy a komplett emberiség kezd elszivárogni a népesség megsemmisítését célzó rendszerből.

Másfél hónappal a karantén elrendelését követően az amerikai Los Angeles megye felnőtt lakosságának mindössze 46%-a helyezte magát a dolgozó ember kategóriába. A hatalom e tényadatból balgán azt szűrte le, hogy az emberiséget a rendszer adományaitól függővé tévén kikényszeríthetik a feltétlen passzív engedelmességet, hiszen az emberek örvendnek, ha nem kell dolgozni.

kivonulo_munkaero

A karantént és lezárásokat követte a vakcinaútlevél és az oltási igazolás bevezetése, mely pontnál már a legegyügyűbb birkák is kezdték felismerni, hogy a totális rendszerfüggőség kibontakozása nem munka nélkül való jólétet, hanem vágóhidat von magával. A juhász nyájas hangvétel mentén megígéri, hogy mindannyiunkat megvéd a farkastól, csak hogy végül az ő tányérján végezzük pecsenyeként.

Sajnos a nyílt ellenállás innentől fogva teljesen reménytelennek mutatkozott, így az egészséges oltatlanok passzív ellenállást tanúsítván tartottak ki hősiesen jó másfél éven át, mire sikerült a kritikus tömegnek elmenekülnie a rendszerből, kiknek hiányában a nyílt erőszak bevezetését mellőzni kívánó vakcinaterror is kártyavárként omlott össze.

Nehezére esett felfogni a hatalomnak, hogy az életben maradás minden épelméjű ember számára felsőbbrendű prioritást élvez az elé hajított értéktelen szemétnél és fiktív szabadságjogoknál, amikor olyan könnyebbségeket és jogosultságokat helyeznek vissza az oltakozók kezébe (persze papírok felmutatásáért cserébe), melyek a „pandémia” kibontakozása előtt mindenki részére alanyi jogon jártak.

A hatalom aljas terve kizárólag úgy nyerhetett volna beteljesülést, ha mindenki egy emberként rohan a rendelőbe felvenni a kísérleti vakcinákat. Észre sem vették a kretének, hogy büntetés helyett gyakran jutalmakat osztogattak az egészséges oltatlanok részére. Nem kell többé dolgozni járni, mert nem engednek be a munkahelyemre oltatlanként? Hurrá! Home office-ba vagy vakációra küldenek, mert oltatlan vagyok? Éljen! Mindig is erre vágytam! Nem tehetem be a lábam étterembe és szórakozóhelyre, nem szállhatok repülőre, vonatra? Hú de jó, egy rakás pénzt megspóroltam! Most már eleget tudok spórolni, hogy túléljem a vakcináci holokausztot!

happy businessman with heap of money

A múlt esztendőt szemlátomást felszabadulás és megkönnyebbülés kísérte, de jó magam figyelmeztettem mindenkit, hogy mindennemű látszat ellenére messze nem zárult még le az emberi történelem e végletekig sötét korszaka. A hatalom emberei szinte mindegy szálig a helyükön maradtak, a globális vakcinaútlevélre, digitális pénzre és egyéb szemétségek bevezetésére irányuló törekvések a mai napig nem álltak le. Meg aztán hol marad a XXI. századi holokauszt elkövetőinek elszámoltatására irányulni hivatott második nürnbergi per?

A hatalom önfeledt figyelmetlenségünket kiaknázva igyekszik rendezgetni sorait, majd újból nekirugaszkodni a félbeszakadt globális diktatúra megvalósításának.

Ezért, akinek volt némi esze, a karantén feloldását követően sem ment vissza a rendszerbe. Tudjuk, láttuk, tapasztaltuk, hogy mit műveltek velünk. Most mégis azt követeli minden kretén, hogy sétáljunk vissza a rabszolgaságba, mókuskerékbe, adófizetésbe, s dúsítsuk fel ismét az uralkodó oligarchia uralmát? Még csak az kéne!

A karantén korszakában kibontakozó csendes forradalom, nagy felmondás, quiet quitting és egyéb passzív akciók logikus konklúziója az ültetvény végleges elhagyása, a rendszer táplálásának beszüntetése – örökre.

plantation_escape1

Lehetséges a neofeudalista szolgaságot negyedik ipari forradalomnak nevezni, de egy dolog van, ami soha, semmilyen körülmények között nem kiirtható, sem nem megmásítható, s a megfelelő pillanatban rendre újra és újra feltámad: az igazság. A spiritualitás útján járók megérzései nem tévednek, s amikor eljön az idő, újra meg újra visszautasítjuk a népirtó rendszer mindennemű aljas követelményeinek teljesítését – még annak árán is, hogy cserébe felszögeznek minket a keresztre. Nem mi leszünk az elsők.

Ez a spirituális szabadság egyes számú esszenciája: többé semminemű földi hatalom nem parancsol nekünk. Szabadon és következmények nélkül sétálunk ki a rendszerből, ha akarunk. A benne agonizáló kábult zombik a végrehajtó osztagaik bevetésével sem tehetnek semmit ellenünk az elpusztításunkon felül. Amennyiben pedig ezzel próbálkoznának, azonnali hatállyal lelepleződik valós szándékuk: az emberiség kiirtása.

Persze ehhez a rendíthetetlen bátorsághoz elengedhetetlen egy másik igazság ismerete: a fizikai halál szinte semmi, a lélek örök gyötrelme az egyetlen valós halálozási esemény. Ilyen jellegű halálban pedig kizárólag a zombitársadalom részesül, nem a felemelkedettek.

Visszajelzés
0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás