Várható volt, hogy Zuck és hozzá hasonszőrű elvtársai előbb-utóbb covidiktatúrát vezetnek be az emberiség ellen. Semmi meglepő nincs hát abban, hogy a Facebook a tegnapi napon bejelentette az Első Galaktikus Birodalom Harmadik Birodalom Szovjetunió elvárt narratívától eltérő információkat cenzúrázó COVID-rendőrség létrejöttét.

Zuckerberg elmondása szerint a szólássszabadság megnyirbálásában olyan magánszemélyek egyéni véleményére támaszkodnak, akik ún. egészségügyi szakembereknek mondják magukat. Vagyis fehér köpenyes maskarába öltözvén kimondottan érdekükben áll a valódi egészségért kiálló emberek ellehetetlenítése és megsemmisítése, hogy a végső haláltudását vívó betegségügy, benne a gyógyszaripar újból régi fényében tündökölhessen, és megmaradhasson az emberiség rabszolgasorban tartásának egyik ideológiai eszközeként. Például életen át való gyógyszerezést erőszakolhassanak a rabszolgamunkában kiégett, végül totális szervi összeomlás peremére került polgárok részére, hogy azok szemük felnyílása helyett továbbra is békésen alukáljanak ösztönállat üzemmódban, figyelembe se véve testi-lelki működésük egyértelmű jelzéseit.

Az „egészségügyi szakértők” a „tény-ellenőrzést” a WHO adatbázisában szereplő információk alapján végzik, mely szervezet demokratikus kontroll nélkül gyakorolhatja az egész világ rettegésben, elnyomásban tartását. Mindezt úgy, hogy az elmúlt év során számtalan fals információt terjesztettek el a koronavírusról, melyeket a különféle pártállamok bármiféle kritika és ellenőrzés nélkül átvévén karantént, lágereket, ellehetetlenítő pénzbüntetéseket, az oktalan vegzálás számtalan módját erőszakolták a lakosságra.

covid_stormtrooper

Időközben a WHO több ajánlását, például a kötelező karantén alkalmazását visszavonta, miután rájöttek, hogy az jelentős gazdasági kárt okoz, valamint több embert öl meg, mint ahányat megment. A karhatalmi terroristákat azonban mindez egyáltalán nem zavarja, továbbra is fenntartják az emberiség életét totálisan ellehetetlenítő intézkedéseiket.

Azt is megcáfolták már, hogy a vírus a kínai nedves piacokon keresztül került volna denevérről, illetve tobzoskáról emberre. A hivatalos narratíva azonban továbbra is természetes eredetről hablatyol, és ellehetetlenítéssel büntetik, aki az igazságért fel merészelne szólalni.

Zuckerberg diktatúrája első körben a következő igazságok kimondását szankcionálja digitális gázkamrába vetéssel:

– A COVID-19 mesterségesen létrehozott vírus: mivel a természetes eredet elmélete (nedves piacokról) ingatag talajon mozog, a labor-teória viszont egyelőre nem bizonyított kellőképpen, a legbiztonságosabb az volna, ha nem büntetnék egyik nézőpontot sem.

woman-5947531

Megj: a cikk születése idején jelentette be a WHO, hogy személyes vizsgálódásuk alapján, melyet a wuhani víruslaborban tettek, ama következtetésre jutottak, hogy természetesen kialakult vírussal van dolgunk. Ha ez valóban igaz (hadd őrizzük meg a szkepticizmus jogát), mindez pusztán azt jelenti, hogy a spiritualistáknak van igazuk (a jobboldali konteósok ellenében) abban, hogy a koronavírus az emberiség felébresztésének katalizátora.

Egyesek azt képzelik, hogy mint mindig, mindenkor (tényszerűen gyakorlatilag soha) két oldal harcol egymással szemben: a trumpista, nacionalista széljobb jó, a balliberális globális újraindításos agenda pedig a rossz. Utóbbiakat persze egyáltalán nem esik nehezünkre ördögként látni, ám valójában két rossz oldal harcol egymás ellen, akik kellenek egymásnak, mint a falat kenyér. A tényleges jó – spirituális – oldal önmaga lelki állapotának felemelésével van elfoglalva a nagy válság közepette is, hogy abszolút tökéletes állapotban kezdhesse meg a világ újjáépítését a vihar elvonultát követően – immár szellemi alapokon.

– Az oltások hatástalanok a járvány megállítása érdekében: így van. Az oltás leginkább egy ócska barbatrükk: nem gátolja meg sem a fertőzést, sem annak továbbadását. A hatásossági propagandáik nevetségesek (erről lesz cikk). Az oltások egyetlen előnye abban rejlik, hogy a megbetegedő egyén esetleg kevésbé fejleszt tüneteket. Ami nem látszik, az ugye nincs, mondják a tudósok. Két évszázada a tünetek enyhítése maradt az oltások egyetlen haszna.

corona-5451146

Az oltás révén indukált nyájimmunitás, melyre a tudósok oly serényen hivatkoznak, egy soha nem igazolt, nevetséges teória. Kiválóan lehet viszont vele hamis bűntudatba kergetni az oltást visszautasítókat, illetve 1% kiemelt rizikójú ember állítólagos védelméért elnyomásban tartani másik 99%-ot. Ironikus, hogy úgymond „bizonyítatlan” tényeket tiltanak, de a puszta mese-mese-mesketék, melyeket fehér köpenybe bújtatott színészek fundálnak ki, majd adnak elő, nem pusztán kritika nélkül mehetnek át a rostán, de hivatkozási alapok lehetnek bármilyen elnyomó terror érvényesítésére.

– Biztonságosabb elkapni a fertőzést, mint felvállalni az oltást: szintén tény. A COVID-19 fertőzés túlélési aránya közel 98% a teljes lakosság körében, és 99,7% feletti az 50 év alattiaknál. Az ugyan veszélyt jelent, hogy a kigyógyult egyének szervezete 6-12 hónapig fejleszt csak antitesteket, utána az újbóli fertőzés lehetségessé válik, illetve a mutációk szintén okozhatnak nem várt kellemetlenségeket, csakhogy a vakcinák részéről szintén pont ugyanezen anomáliák állnak fenn. Egy tudományos publikáció szerint a vakcinák 3 hónapig (!) garantálnak immunitást a koronavírussal szemben, minden további biztonság pusztán ígérvény. Az már egyértelmű és pofátlan hazugság, hogy a jelenleg előírt dupla vakcinával egy életre elrendeződik a járvány sorsa. Lehet majd menni félévente-évente, mint az influenzánál a mutációk révén addigra 20-22%-os hatékonyságúvá váló, tehát gyakorlatilag hatástalan vakcinákkal.

Nem beszéltünk még arról, hogy tudatos életmód, mint a C -és D-vitamin serény kapkodása, rendszeres testmozgás, bér -és adósrabszolgaság alóli felszabadulás jó messze kergeti a csúnya, rossz koronavírust a háztól. Abba már jóformán bele sem merek kezdeni, hogy aki spirituális hitben éli felemelkedett életét, egyfelől kötelessége visszautasítani az oltást, másfelől teljes lehetetlenség, hogy ilyen nevetséges kórságok valaha elérjék, amennyiben lelki működéséből eredő blokkokat feloldja.

quarantine_meditation

– Az oltások veszélyesek, mérgezőek, és autizmust okoznak: az első állítás tény, utóbbi kettőt meg nem lehet bizonyítani, mivel szigorúan tilos ilyen dolgokat kutatni. Aki mégis megpróbálkozik vele, előbb-utóbb betoncsizmát kap a lábára, mint Brandy Vaughan tavaly meggyilkolt oltás-szkeptikus aktivista. Az oltások és az autizmus kapcsolatában léteznek – sajnos elégtelen mintával rendelkező – kutatások, a WHO pedig a tavalyi év során kénytelen volt törölni ama kinyilatkoztatását, hogy a vakcinák nem okoznak autizmust, ez ugyanis teljesen tudománytalan állítás (valaminek a nemlétére is kellene egyértelmű bizonyítékot szolgáltatni a tudományos módszertan szerint).

Ahhoz, hogy egy oltás beadására érdemben reagáljon a szervezet, a legtöbb esetben szükséges egy afféle provokatőr elem (tudományos nevén adjuváns) alkalmazása a vakcina normál hatóanyaga mellett. Ténylegesen ez váltja ki az immunválaszt az oltóanyaggal bejuttatott, legyengített vírus helyett. Kétféle széles körben elterjedt adjuváns létezik: alumínium és higany. Mindkettő veszélyes méreg, melyeket közvetlenül a véráramba juttatnak, hogy gyulladást idézzenek elő a szervezetben. Így aktivizálódik az immunrendszer az oltással bejuttatott vírussal szemben is.

Léteznek már kutatások, melyek egyértelmű összefüggést tárnak fel a vakcinákban adjuvánsként alkalmazott alumínium, illetve az autizmus, sclerosis multiplex, lletve egyéb autoimmun betegségek között, ám efféle kísérletek alaposabb lefolytatására nyilvánvalóan nem kaphatnak forrást a kutatók. Amit tilos kutatni, az nyilván nem létezik, tehát automatikusan fake news. A higany önmagában véve, még szájon keresztül szervezetbe juttatva is képes halálos mérgezést okozni. Milyen hatása lehet hát a teljes emésztési rendszer megkerülésével?

korhazi_kezeles1

Hogyhogynem mind a négy tudománytalannak beállított állítás tudományos tény, vagy legalábbis léteznek bizonyítékok azok valódiságára. Azaz legalább enyhe mértékű korreláció közrejátszik abban, hogy egyiket se lehessen tényszerűen hamis állításként beállítani.

Ilyesféle szituációkban mindig automatikusan jön az egyetlen logikus felteendő kérdés: mi hát a Facebook-diktatúra valódi célja az emberiséggel?

Tudvalevő, hogy létezik a tudósoknak egy olyan részcsoportja, akik rettenetesen beszűkült részterületen ismerik csak ki magukat, azon belül viszont mindent (is) tudnak. Ezen ismereteik aztán, melyet az univerzum működése milliomod részének megismerésével szereztek, véleményük szerint feljogosítják őket arra, hogy bármilyen más, akár más hasonszőrű szűk szakterületek, akár szélesebb körű műveltség alkalmazásába, melyekhez ők nem értenek, belepofázzanak, valamint diktatúrát intézményesítsenek felettük, melyet aztán a laikusnak kikiáltott lakosság megnyomorítására használhatnak fel.

Így eshet meg, hogy egy mezei virológus vagy biológus véleménye, aki az őt körülvevő világról gyakorlatilag semmit nem tud, mivel bakteriofágjaiba van beleszerelmesedve, felülírja például a politikai, médiatudományi, közgazdasági, pszichológiai, vallási, vagy gyakorlatilag bármilyen más tudományos vagy filozófiai terület működését. Pusztán arra való hivatkozással, hogy hát borzalmas járvány van, tessék most mindenkinek haptákban állni, és a mi parancsainkat követni. Állítsuk a gazdaságot a földbe, taszítsuk depresszióba, hajléktalanságba a fél emberiséget a biztonságra való hivatkozással, döfködjünk rohamtempóban összedobott kísérleti vakcinákat a lakosok testébe, azok pedig, mint a vágási disznók, legyenek kötelesek szótlanul tűrni a billogot, a kínzást, a pártállami terrort, a gazdasági ellehetetlenítést. Mert tudomány.

Ezen korábban háttérben tevékenykedő, jobbára tehetségtelen, ám a véletlen folytán most rivaldafénybe került tudósok handabandázásai felett senki nem gyakorolhat ellenőrzést, mivel – körkörös érvelésmódjuk alapján – kizárólag nekik van jogosultságuk tényállításokat tenni. Így lehetetlenség visszaigazolni, hogy amiket mondanak, illetve követelnek, megfelelnek-e a valóságnak.

José Ortage Y Gasset – A tömegek lázadása c. 1929-ben megjelent könyvében a következőképp értekezik az újkor tudós típusáról:

Megláthatnók, hogy a tudós mint válik nemzedékről-nemzedékre egyoldalúbbá, a szellemi elfoglaltság mint szűkebb körére zárva magát… mivel munkája körének a szűkítésére kényszerült, mind jobban elveszítette kapcsolatát a tudomány többi részével… Mint erényt kezdték hirdetni az érdektelenséget minden iránt, ami ezen a szűk területen, melyet speciálisan műveltek, kívül maradt, a tudás összefüggései iránti érdeklődést pedig dilettantizmusnak nevezték…

a kísérleti tudomány nagyrészt bámulatosan középszerű, sőt még a középszerűnél is silányabb emberek munkássága révén jutott előbbre… a modern tudomány… a szellemileg középszerű embernek teret hagyott és megengedte a sikeres munkát a számára. Ennek az oka, és ez egyúttal az új tudománynak és az egész civilizációnak, amelyet irányít és képvisel, nagyobb előnye és még nagyobb veszedelme: az elgépiesedés. Az elvégzendő feladatok nagy része, a fizikában vagy a biológiában, a gondolkodás gépies feladata, melyet bárki, vagy majdnem bárki elvégezhet.

tudoskak_1

… Azelőtt az emberek egyszerűen tudósokra és tudatlanokra/ voltak feloszthatók… De a szaktudós e két kategória egyike alá sem vonható. Nem bölcs, mert ami nem tartozik a szaktudományához, azt egyáltalában nem ismeri; de nem is tudatlan, mert hiszen „tudományos ember”, és a mindenségből a maga kis zugocskáját nagyonis jól ismeri. Tudós tudatlannak nevezhetjük és ez igen súlyos dolog, mert oly urat jelent, aki minden kérdésben, amit nem ismer, nem tudatlan módjára viselkedik, hanem teljes hivatkozással mindarra, amit a maga sajátos területén tud.

És a szaktudós viselkedése valóban ilyen. A politikában, a művészetben, a társadalmi és a többi tudományban vad, egészen tudatlan nézetei vannak; de önhitten, kétely nélkül, energiával hangoztatja ezeket, és, – ez a megdöbbentő, – éppen az illető tárgyak szakembereivel szemben. A civilizáció ahogyan specializálta, ugyanúgy hermetikusan és önelégülten határok közé is zárta őt; de éppen ez a belső önelégültség és erőtudat a specialistát arra készteti, hogy szaktudományán kívül is hangadó kívánjon lenni.

A mai kor tudósa tehát két fal között vergődik: tudása elégtelen ahhoz, hogy ún. társadalomformáló erővé váljon, egoista voltánál fogva mégis szeretne kivívni magának magasabb rendű elismertséget.

Mi más hozhatná meg részükre a vágyott hírnevet, mint egy éles szituációban bemutatni, mit is (nem) tudnak? Most először segítségükre siet a mainstream média, valamint a hatalom is tátott füllel hallgatja mondandójukat, hátha inspirációt nyer belőlük a lakosság hatékonyabb meggyötréséhez.

elephant-964898

Ezután már csak egyetlen lépés, hogy egy bizonyos háttérben bujkáló elit mindezen magányos szigeteket lefizesse, hogy a neki tetsző agendát adják elő (hiszen azt a hülyeséget pofázzák, amit csak akarnak, ellenőrizhetőség nélkül), majd a népesség hullahegyein álldogálva megosztozzanak a koncon. Nem is sejtvén, hiszen a saját szűk részterületükön kívül bármi máshoz, így a politikához, gazdasághoz is segghülyék, hogy maguk is pusztán felhasználható nyersanyagai egy globális terrordiktatúra agendájának előre lendítése érdekében. De azért jól esik az 5 perc hírnév, ennyi nekik is megjár a semmirekellő, ám legalább népirtásra alkalmatlan celebek évtizedes istenítése után.