Annak ellenére, hogy mindannyian Isten képmására és hasonlatosságára teremtődtünk, legtöbben magatehetetlen háziállatokként vetik oda életüket a pszichopata elit elé, hogy az csináljon velük, amit akar.

Az elit végcélja az alapállapotában halhatatlan, fizikai és időbeli korlátoktól mentes lélek kelepcébe csalása, mely folyamat véghez viteléhez kiváló segédkezet nyújt a testi kívánságai és félelmei csapdájában vergődése végett könnyű szerrel madzagon rángatható emberiség.

Bár az élet örök, s a test csupán egy tartály a lélek fizikai tárolására, szinte bárki könnyedén becsalogatható az oltópontokra néhány dózis kísérleti DNS-módosító vakcina beinjektálására, amennyiben a hatalom a fizikai pusztulás veszélyével rémítgeti a megtévesztésben tartott tömegeket.

A földi mennyország eszményképét elménkbe plántáló rendszer játszi könnyedséggel teszi magántulajdonná a félelembe taszított testen keresztül a rabságba esett lelket, melynek birtokba vételéért épp egy csendes világháború fű alatt való dúlását szemlélhetjük.

angel_warrior

A DNS-módosító vakcinaprogram célja, hogy az ember és Isten közti közvetlen kapcsolódási lehetőséget végleg felszámolják. Az oltottak egy külön fajba szeretnék rendezni magukat, amit ők maguk közt humán 2.0-nak hívnak. Nem tudják, hogy az ember nem szorul megjavításra, pláne nem DNS-átírásra. Az élet alapvetően és alanyi jogon örök, a test gúnyájának levetésével a látszathalál pillanatban a lélek bekerül a korlátlan szabadság állapotába. Maga a halál akkor vált létező jelenséggé, mikor az ember elkezdte megigézni azt. Akik a halált megteremtették, ugyanazok kívánnának most kisegíteni minket belőle.

A napjainkra sárkánnyá terebélyesedett egykori kígyó (hazugság) nem hagyja a népességet végtelen örömben ünnepelni az életet. Ahogy Ádám és Éva feltalálta a hazugságot, úgy a modern életmód tébolyában vergődő ember a folyamatos halálfélelem árnyékában kapaszkodik minden szóba jöhető megoldás után a kencéktől kezdve a terápiákon át egészen az elme istenné avanzsálásáig bezárólag, mely módszerek lehetővé tehetik a test életben maradásának néhány évvel való kitolását.

Miközben folyamatosan retteg a haláltól, a többség a múlandót és a halált táplálja nagy vehemenciával. Eljárnak gerincroppantó munkát vállalni, anyagi előnyökért cserébe gyereket szülnek, kit meg kell tanítaniuk kesztyűbe dudálni, kapkodják a dilibogyót, minden életerejüket beleöntik a hiábavalóságba. A lélek dolgait addig hanyagolják, mígnem súlyos betegségekbe, mentális zavarokba, magatehetetlenségbe esnek.

kisemmizett_jobbagy

Míg Isten földre vetített rendjében a gyerekeké a mennyek országa és a felnőtt társadalom áldozattal szolgálja őket, a kifordított világi rendszerben a szülők áldozzák fel gyermekeiket a Moloch részére, kiket agresszív butítást erőltető iskolarendszerbe kényszerítenek, fiatalon háborúba küldenek, illetve megvádolják őket, hogy az oltatlan, egészséges kisgyermekek idézik elő a krónikus beteg nagymama halálát.

A koronavallás valóságos új világvallássá lett, melyben vakcinaosztó szent Fauci hirdeti a COVID-mentes földi Paradicsom szent evangéliumát. Egyenesen Isten akarata, hogy beoltassuk magunkat a Krisztus vére vakcinákkal, az oltásellenesek pedig örökkön örökké égnek majd a Gyehenna tüzén.

A betegségtudat elmébe való plántálásában hathatós segítséget nyújtanak a bohózat lefolytatására alkalmas látványeszközök, mint a maszkok, PCR tesztek, fertőtlenítőszerek.

Jézus mindannyiunkat figyelmeztetett: nem lehet egyszerre két urat szolgálni. Csupán két oldal létezik: a világosság és a sötétség. Az ember vagy szereti a sötétséget és gyűlöli a világosságot, vagy ragaszkodik a világossághoz és megveti a sötétséget.

crystal_ball

Te melyik urat kívánod szolgálni? Az Alcyon Plejádok videója talán segít a válasz meglelésében.

FIGYELEM: Az Alcyon Plejádok elmúlt időszakban készült epizódjai a YouTube-ról való kitiltásuk végett kizárólag a Bitchute-on érhetők el, ami egy roppant lassú, megbízhatatlan és technikai problémák sokaságával mételyezett platform. Ha nem megy a lejátszás, ne erőltesd, helyette próbálkozz később. Legnagyobb esély a sikeres lejátszásra a délelőtti és kora délutáni órákban mutatkozik, mikor a tengerentúlon éjszaka van.

A történelem egyik legrosszabb időszakát éljük, mivel egy harmadik világháborúban vagyunk, ahogy azt már sok író és tudós megállapította, amely globálisan minden országot érint, de ez a háború nem fizikai, hanem mentális, érzelmi és spirituális, és amelyben az eredendő emberi lény túlélése a tét.

Ez a háború az egyén és a gondolkodás, az érzések és a lelkiismeretes cselekvés szabadságának megsemmisítésére irányul. Valójában ez egy háború a psziché, az erkölcsi, etikai és spirituális értékek, és mindenekelőtt a lelkek kisajátításáért.

De ezt tudósok, orvosok, politikusok, írók mondják, akik figyelmeztetnek a minket irányító elit könyörtelen sötétségére és gyilkos vakcináikra, amelyek célja ártatlan emberek millióinak mérgezése, károsítása, meggyilkolása, arra törekszenek, hogy elvegyék a legértékesebbet, amivel az ember rendelkezik, hogy megváltoztassák a genetikát, és mesterséges intelligenciát és robotikus transzhumanizmust erőltessenek ránk, amely csak egy üres testet hagy érzelmek és egyéni gondolatok nélkül.

A leghihetetlenebb dolog pedig a nagy vallások képviselőinek részvétele, akik az eredeti DNS-ünket módosító génterápia mellett foglaltak állást, amit sok tudós elítél. A lélek, az “Isten-gén”, a genetika összeköt bennünket valami magasabb rendű dologgal, amit az ember nem veszíthet el.