A kereszténység tíz főbűne

0

A vallásosság nem pusztán az istenhitet jelenti. Ha csupán ennyiben megállna, könnyedén megférhetne a modern civilizációval, az ateizmussal, valamint a tudományossággal egyaránt, illetve nem születnének belőle üdvösséget hirdető univerzális erkölcsi dogmák, melyek aztán menetrendszerűen fajulnak földi tekintélyek inkvizíció révén érvényesített imádatává. A vallásosságnak szakralitásától megfosztott funkciója van korunk Istenhitében: meghirdetni a piramis csúcsáról, a papságtól, a császártól, a sámántól eredő jólét és boldogság tanát.

A kereszténységből kikandikáló egyházak, mint katolikus, evangélikus, református, anglikán mind egy tőről fakadnak. A személyes hit és lelkiség helyébe állítani saját dogmarendszerüket, mely lényegében, funkciójában, működésében, végeredményében pontosan olyan világot hoz el, amire egy vérateista diktátor is elégedetten csettintene – pusztán nyíltszíni népirtás nélkül.

Amennyiben nem ez volna a vallásos eszmék célja, miért kívánnak korunk főpapjai kőből épített templomokban faragott képek és keresztre feszített Jézus-figurák felé fordulva imádkozni, az edény külsejének tükörsimára mosása mellet rothadó belsejét érintetlenül hagyni, az egyházi vagyont nemzedékről nemzedékre átörökíteni, ahelyett hogy engedelmeskedhetnének az isten által adott parancsolatoknak: Az Isten kézzel csinált templomokban nem lakik; ne készíts magadnak faragott képet…; jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok; könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint gazdagnak a mennyek országába. Nem kéne össze-vissza kapálózva annyi földi lelket, melyek nem az övék, eltéríteni a maguk dicsőítésére, magukkal rántván ténykedésükkel az egész emberiséget a kárhozatba.

karhozat1

De hát az egyház tombolása megállíthatatlan. Most a COVID-járvány idején újfent egyetlen lépésre vagyunk az apokalipszis megvalósulásától, melyet az illuzionista trükkökkel vetített égi jelek, a maya-naptár lejárta, a globalista hatalommal összebútorozott pápaság és a földre szálló idegenek hoznak majd el részünkre. Tűzokádó sárkányok és démonok fognak repkedni mindenfelé (Jézus: Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzetségnek). Ugyanolyan kamu lesz, mint a korábbi világvégék, de azért a menetrendszerűen bukásra ítélt jósok néhány évtized múltán újból megpróbálkoznak majd megjövendölni a négy lovas érkeztét, mely elhozza a Földre az Armageddont. Már ha maradnak még híveik…

A Kálvinista Apologetika YouTube-csatorna szervezésében most a kereszténység tíz főbűnéről hull le a lepel, mely hiánypótló téma a klerikália uralta hitrendszerben. A műsor vezetői Nagy Gergely, Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton.

0 hozzászólás
Beágyazott kommentek
Minden hozzászólás