Az ördög legravaszabb fortélya, hogy elhiteti magáról, hogy nem létezik.

E megtévesztés csapdájába estek a kísérleti vakcinákkal beoltott áldozatok, kiknek szíves hozzájárulásával a hatalom átveszi az uralmat az emberi elme felett. Persze semmi meglepő nincs ebben, hiszen a gondolkodás művelete eleve rég letűnt korok halovány emléke csupán, melyről legtöbben azt se tudják immár, mire való. A gondolkodás helyét majd átveszi a média, a propaganda, a tömegszellem, meg az utódaikat a halálnak felajánló családtagok, kik mindegy szálig robotikusan ismétlik boldog-boldogtalan képébe a soha vissza nem igazolt okkultista mantrát: az oltás hatásos és biztonságos, a vakcina Krisztus vére, aki oltakozik, az állampolgárságot kap.

Az otromba, fogyatékos akadémikusok az elmeprogramozás koncepcióját mint alusisakos elmebetegek konteóját tárják a megtévesztett lakosság elé, holott az elme pszichopaták általi uralom alá hajtásának nedves vágyálma lassan másfél évszázados, gazdagon dokumentált múltra tekint vissza.

Kezdődött az egész a direkt utasítások kivetésével, az emberiség uniformizálására irányuló törekvések bevezetésével: kötelező sorkatonaság, iskolarendszer, munkaviszony. Folytatódott a milliárdok elméje feletti totális uralom átvételére kifundált, ragyogóan bevált módszertanokkal, mint a propaganda, a reklám, az ideológiai agymosás. Az emberiség koporsójába az utolsó szöget az egyének feletti kontroll átvétele révén verték bele. A „tudományos gondolkodás” megfogalmazza, mi az az egyetlen, univerzális mérőszám, amelyhez minden egyes embernek a világon egyenként alkalmazkodnia kell. Amennyiben nem teszik, vagy képtelenek rá, az aberrált, agymosott társadalomból való kizárás, bűnözőként megbélyegzés, hajléktalanná tétel, öngyilkosságba kergetés a renitens bajkeverők jussa.

gossipping_colleagues

Az „objektív” tényezőkhöz igazított valóság-diktátum azonban ugyanúgy elhozta a válságot, ahogy korábban a parancsuralmi rendszerek, majd az ideológiai hadviselés haláltusája. Az „optimalizációnak” köszönhetően oly mértékben váltak mindennemű mozgásterüktől megfosztottá a kötelező érvénnyel erőltetett mérőszámok, illetve jogszabályi feltételek, hogy nincs olyan ember a világon, aki képes volna megfelelni ennek a totálisan agyhalott, elmebeteg szisztémának. Mindenki így vagy úgy, de kilóg a „tökéletességre optimalizált” mérőrendszer követelményei alól. A rendszer megfeneklett, és épp a végső haláltusáját vívja.

Ahogy egyre teljesíthetetlenebbekké válnak a pszichopata elit kívánalmaira hangolt követelmények, úgy esik ki egyre több vesztesként, életképtelenként elkönyvelt ember a rendszerből, kiknek egy része a totalitárius terror szisztémájából kilátni képtelen minőségében válik végérvényesen alkoholistává, depresszióssá, öngyilkossá. A „lúzerek” egy másik csoportja feladja az elviselhetetlen követelményrendszer és törvények kiszolgálásának vágyát, kicsatlakozik a rendszerből, és spirituális felemelkedésbe kezd. Nekik többé nem parancsol egyetlen népirtó diktátor sem. A pártállam központjából kiadott ukázok az adófizetésre, rabszolgamunkára, háborúra, oltakozásra esőcseppekként peregnek le sziklaszilárd hitben fürdőző elméjükből.

Míg az elmeprogramozott zombik hörögnek és háborognak, az aberrált, tömeggyilkos, parazita rendszer táplálásából kicsatlakozott alkotó-teremtő emberek egy új, hamarosan köreinkbe érkező világ alapköveit rakják le, ahol nincs többé kapitálfasizmus által érvényesített vakcinácizmus.

gothic-1317139

Pedig a karhatalom egy meglehetősen részletes, megtévesztések és manipulációk sokaságával tűzdelt mestertervet rakott le az asztalra, melynek koncepcióját jó 30 éven keresztül érlelték, mire bevezetésre kerülhetett a szeretett bolygónkra lakatot verő koronavírus-járvány.

Az elmekontroll alá vonandó zombik átprogramozására véghez vitt első számú kísérletek a lezárások voltak, amelynek népirtó, tömeggyilkos és gazdasági összeomlást gerjesztő mételyébe még a kiválasztottak közül is sokan beleestek. Eleinte valóban nem lehetett tudni, tényleg létező halálos járványról, vagy pusztán a hatalom által bevetett elmetrükkről van-e szó. A felsőbbrendű dimenziók erőteréhez szép lassacskán felcsatlakozók azonban képesek voltak kiemelkedni a gerjesztett össznépi tébolyból, majd egyre világosabban átlátni, hogy elsősorban az emberiség lábasjószággá, kvázi magántulajdonná züllesztésének vágya gerjesztette társadalmi kísérletnek vagyunk akaratlanul is alanyai.

Ezt egyébként a későbbiekben maguk a hitvány, gerinctelen féreg tudósok is bevallották, hogy a totalitárius félelemkeltés, valamint a gazdaságpusztító lezárások, gyilkos maszkhordás, antiszociális távolságtartás bevezetése révén az emberiség gerjesztett pánikra adott reakcióját kívánták felmérni. Sajnos roppant zajos sikerrel jártak, hiszen a feltétel nélküli engedelmeskedés puszta bemondásra is kikényszeríthető volt, köszönhetően elsősorban a „mindmeghalunk” hisztériát gerjesztő terrorpropagandának.

The new normal greeting elbow bump at an outdoors park

Ahogy haladunk előre az időben és szemléljük az egyre pusztítóbb intézkedéseket, az engedelmeskedés mértéke folyamatos hanyatlást vett. Az első néhány hónap során szinte mindenki az otthonában reszketve várta a világvégét, aztán lázadások / tüntetések indultak meg. Végül bejelentették a messiás kísérleti vakcinák érkeztét, melyek biztonságosságával és hatásosságával kapcsolatos aggályok százait elnyomó erővel söpörte el a Föld színéről a pártállami terror az igazmondó emberek megbírságolása, börtönbe zárása, illetve meggyilkolása révén.

Akárhogy is pusztították a világot a terroristák, minden egyes húzásuk az emberiség kisebb-nagyobb csoportjainak újabb meg újabb ébredési hullámát hozta az éterbe. Egyre világosabbá vált, hogy a kísérleti vakcinák nem csupán haszontalanok, de életveszélyesek, a lezárások nem életet mentettek, hanem gazdasági katasztrófát és tőkekoncentrációt hoztak létre, a maszkhordás és az antiszociális távolságtartás követelménye pedig milliók halálához, illetve további százmilliók egészségének katasztrofális erodálódásához járult hozzá.

Bár a méreginjekciók a teljes globális propagandamédia részéről mint egyetlen megoldás kerültek tálalásra, elhallgatván valóban hatásos és működő gyógymódok tucatjait, még így sem sikerült 50%-ot meghaladó engedelmességi rátát kisajtolni az ingujjfelhajtásra. Később persze az életveszélyes fenyegetések tömkelegének hála százmilliók kényszerültek betámolyogni a rendelőkbe, hogy visszanyerhessék szabadságjogaikat, melyek a „pandémia kitörésének” kezdete előtt mindenki részére alanyi jogon jártak.

mit_adtal_be

Az ingujjfelhajtási hullámnak aztán meg is lett a józan, logikus következménye: tömegek szenvednek súlyos, a megtévesztetteket akár egész életen át átkísérő mellékhatásokban, szervi és idegrendszeri leépülésben, vérrögösödésben, jó páran kerültek tolószékbe vagy kellett leamputálni valamely végtagjukat.

Persze nevezhetjük őket akár szerencsés megmenekedetteknek is a rendszerhez hullaházig hűséges fanatikusok ellenében.

Azt hihetnék a butaságuk áldozatává lett vakcinahívők, hogy a tortúrának itt vége, pedig az igazán fontos mozzanat, az Endlösung utolsó fázisa csak eztán kerül végrehajtásra.

Ugyan lezajlott az elmeprogramozás, majd a méreginjekciók előre eltervezett 8 helyett 3 dózisának befecskendezése, ám egyszercsak hirtelen gyorsasággal megfordultak a Sztálingrád alatti erőviszonyok. Egyre több oltakozó került tisztába a ténnyel, hogy a kísérleti vakcinák betegséget és halált, nem pedig egy soha nem igazolt létezésű vírus eltűnését eredményezik. Meglátták azt is, hogy míg az egészséges és életvidám oltatlanok a rájuk mért terrorhatalmi csapások ellenére kitartóan battyogtak az üdvösség és boldogság útján, addig a betegeskedő oltottak az életveszélyes kemikáliák sokaságának magukba injektálását követően sem lelhettek békére. Még mindig nem merték levenni a maszkot, továbbra is rettegtek egészséges embertársaiktól, és persze azt is elhitték a hülye fejükkel, hogy az egészséges emberek fertőzik meg a vakcinamellékhatások tömkelegében vergődő betegeket.

sick_in_the_mind

Olyannyira rottyra került az oltottak egészsége, hogy számukra immár bevethető az agykontroll-hadművelet utolsó fázisa, igaz, a terrorhatalom abbéli törekvése meghiúsult, hogy a komplett emberiség elméje felett átvegyék a totalitárius teljhatalmat.

Sőt mi több, az egyre felfokozottabb ébredési hullám következtében immár vesztésre állnak a terroristák, úgyhogy a végső bukásukat megelőző Endlösung alkalmával immár nem a bolygó teljes kisajátítása, illetve magánkézbe adása az első számú törekvésük, hanem a halálos elbukásuk felismerésének pillanatától kezdve minden őrjöngő diktátor legutolsó mozzanatát vinnék véghez: ha már nem lehet övék a Föld és vele a megbillogozott, szarvasmarha sorba taszított emberiség, hát igyekeznek minél többeket magukkal rángatni a sírgödörbe. Ha nekik pusztulniuk kell, dögöljön velük együtt a teljes emberiség, legalábbis azon részük, akik továbbra is a totálisan összeomlott és felbomlott központi narratíva diktátumait követik csorgó nyálú, hörgő vakcinazombikként.

Ama szentségtelen szövetség végső megpecsételésére, hogy az agonizáló zombik kiállnak a halál propagandája mellett, és az egyértelmű figyelmeztetések ellenére továbbra is a vágóállat sorsot kívánják magukra, illetve embertársaikra, a hatalom egy fizikailag is megnyilvánuló bélyeget fog elhelyezni követőire, vagy a bőrfelszínre, vagy valahová testen belül. E folyamatra szolgálnak ama mikrochipek, melyek mikronnyi nagyságuknál fogva akár egy injekciós tű fején is átpréselhetők a véráramba – szemben a totálisan fogyatékos tudósok agyalágyult megnyilatkozásaival, melyek szerint a nanochipek technológiája még mindig a kutyák bőre alá ültethető alkalmatosság szintjén tart.

pikwizard-executives-using-virtual-reality-headset-at-desk

De hát erre valók a gyengeelméjű akadémikusok: az emberiség totális sötétségben, félelemben, elmebetegségben tartására. Mire fel nyerték volna el recés budipapírjaikat az egyetemen, ha nem a központi hatalom hulladék agendájának feltétel nélkül való kiszolgálásáért, azok ukázainak papagáj módjára való ismételgetéséért? Még hogy tudnak valamit ezek az agyalágyult gyopárok? Ugyan már, mit képzeltek?

A tömeggyilkos tudomány rég nem ott tart, ahol ezek a fogyatékos szakbarbárok elképzelik. Bár mikrochipből is létezik szabad szemmel láthatatlan típus, ezen technológia roppant elavultnak számít. Az új generációs vakcinák önterjesztő nanorobotok segítségével veszik át a kontrollt az emberiség teste felett.

Ennél a pontnál jutottunk el oda, hol senki nem menekülhet a vágóállati sors alól, kivéve azokat, akik kerek perec visszautasítják BÁRMELYIK bevezetendő oltás magukba fecskendezését, legyenek azok akármilyen indok mentén kitalálva.

A Harvard egyetem kutatói ott tartanak, hogy békáktól kölcsönzött genetikai minták segítségével saját maguktól szaporodni képes nanorobotokat tenyésztettek ki. Ezzel pontot is tehetünk a segghülye virológusok cinikus megjegyzéseire, hogy a valószínűsíthetően tönkremenő nanorobotokat majd hogyan fogják évről évre pótolni, hogy a zombiasítás folytatólagosan véghez vihető lehessen.

zombi_gazdasag1

Itt azonban nincs vége a technikai machinációknak, hiszen bár a test feletti uralom átvétele megtörtént, az roppant bajosan lesz irányítható kizárólag propaganda által. Habár a „fejlett nyugat” átlagosan 70%-75%-os oltakozási kedvét elnézve a többség határozottan kívánja a saját teste feletti rendelkezése jogának felszámolását.

Hogy a kontroll közvetlen távirányítás révén megvalósulhasson, szintén egyetemi kutatólaborokban fortyognak az első vezeték nélküli jeladó-prototípusok, melyek által mindenki akár wifin keresztül vezérelhető rabszolga lehet. Ehhez az „innovatív” gondolkodású tudósok szerint semmi másra nem lesz szükség, mint egy elérhető hálózatra, valamint egy roppant olcsó, akár 50 dollárért (17 ezer Ft) beszerezhető laptopra.

A wifin összeköttetett emberi testek akár milliós nagyságban is egyenként vezérelhetőkké válnak a mesterségesintelligencia-algoritmusok segítségével. Akár Jeff Bezos Amazon-raktárainak kiszolgálásáról, akár egy milliárdok gödörbe lövetését eredményező harmadik világháború megvívásáról van szó, az emberek feltétel nélkül fognak térdre rogyva hódolni a fajunk kihalását okozó új világrendnek.