A nácizmus továbbra is él és virul a vakcinaterror porba hullta után

0

A minap önkényesen kitiltottak a Reddit r/hungary nevű fórumáról, holott az égvilágon semmit nem vétettem a szabályaik ellen. Gyanúm szerint, miután tényleg minden egyes pontját betartottam a követelőzéseiknek, azért vezettek be ellenem pogromot, mert a moderátoraiknak nem tetsző tartalom is létezik a weboldalamon (ugyanakkor ezeket soha nem reklámoztam).

Azt hihetné az ember, végleg kriptába küldtük a COVID-nácizmust, erre kiderül, hogy a bunkereikben lapító kis Hitlerek kezükben a ban nyomógombbal kizárólag arra várnak, hogy majd érkezik Steiner a felmentő osztagával, ki újból bevezeti a karantén mellett a vakcinácizmust is, hogy a COVIDiktátorok vérmes regnuma és porba hullt renoméja visszaállítható legyen.

Nem az r/hungary az egyetlen fórum, mely fölött nácik uralkodnak. A koronavírus-diktatúra időszakában milliószám tiltották ki azon felhasználókat gyakorlatilag minden létező aloldalról, akik merészeltek vagy posztot, vagy upvote-ot helyezni az r/conspiracy, vagy az r/nonewnormal fórumokra. Utóbbit végleges ban alá is helyezte a Reddit központi moderációs részlege, miután a kápók tömegével jelentgették fel a nekik nem tetsző tartalmat.

Így kell hatásosan levezényelni egy igazán modern és trendi virtuális holokausztot.

No de mit számít, hogy kitiltottak egy eleve messze ember alatti nívót képviselő virtuális trágyadombról, merthogy a Reddit magyar oldalai minden tekintetben moslék színvonalat nyújtanak?

Minden bizonnyal magam se húztam volna fel magamat annyira a dolgon, amennyiben nem az volna jelen korunkban a szitu, hogy aki részére megakadályozzák a megnyilvánulást e platformokon, azt gyakorlatilag a létezés mindennemű lehetőségéből kiirják. Ahogy egyes progresszív körök kezdik pedzegetni, ezek a monopolista óriásmédiumok gyakorlatilag közműként funkcionálnak. Ahogy elzárják áldozataik elől a hozzáférés lehetőségét, egyúttal a XXI. század egy alapvetőnek mondható létfeltételétől fosztanak meg minket.

Milyen érdekes, hogy a förtelmes hányásaik olvasgatásától a fogyasztási fasizmus jegyében nem tiltanak el, ahogy maga a Reddit sem feledkezik el immár napi rendszerességgel ajánlani mindenféle senkiházi celebek magyar nyelvű kibeszélő fórumát, mert az ilyen mejjagoldok nyilván roppant fontos és ezrek által kibeszélendő problémáját jelentik a jelenleg zajló világfolyamatoknak.

Merészeljen csak ez nő tiltakozni az őt világnyilvánosság előtt alázó-gyalázó söpredék prolikkal szemben, egyből kitiltásra kerül majd ő is. Ilyen ez a rendszer, ami a bűnözőket és gyilkosokat védi az áldozatokkal szemben.

TÖMEGMÉSZÁRLÁS TÖRTÉNIK MAGYARORSZÁGON

Láthatjuk az egyoldalú viszonyrendszer lényegét: ők bármit megtehetnek velünk névtelenül és következmények nélkül, nekünk meg egyéb lehetőségünk nem marad, mint alázatosan hajlongva könyörögni az életünk megkíméléséért.

Az agresszív náculásnak egyébként egy roppant komoly pszichológiai indítéka van: ezek a sátánimádó férgek így kívánják elérni, hogy hamis és hazug bűntudatot ébresztvén bennünk átálljunk a szélsőséges öncenzúrára, és ne gördítsünk semminemű akadályt az emberiség kiirtása elé, amikor újfent valami förtelmes patkányméreggel kívánnak meggyilkolni minket.

Én viszont bizton tudom, hogy sem ezek ellen az önkényes mocskok ellen, sem az r/hungary szabályzata ellen nem vétettem semmit, most meg már mindegy, úgyhogy örömmel megteszem visszamenőleg is.

Egyedüli tevékenységem, amit ott tettem, hogy megpróbáltam összesen 1 (egggy!!!444!!) cikkemet kitenni, mely viszonylag semleges témájával arról szól, hogy miért nincs elég jól képzett munkaerő Magyarországon. Még arra is ügyeltem, hogy a poszt kirakása idején és azt követően ne látszódjon megbotránkozásra indokot nyújtó tartalom a főoldalon, és most az egyszer tényleg őszintén érdekelt volna az olvasók véleménye is, mert a posztomban mások által nem hangoztatott szempontokat szemléztem a munkaerőhiány jelenségének feltérképezésére.

Direkt végigolvastam a fostos szabályzatukat, nem-e tilos cikkek ajánlása (nem). Posztol-e más is hasonló jellegű tartalmat (de még mennyire, dugig van az egész oldal rémhírterjesztő Telexes szennyel). Nem-e minősül spamnek, ha egyébként nem szokásom kommentelni, mégis posztolok linket? Akad olyan alfórum (pl. a nevezett r/conspiracy), ahonnan kibannolnak, amennyiben előzetes interakció nélkül ajánlunk saját tartalmat. Az r/hungary-n nincs ilyen kitétel.

No hát akkor mehet a menet, egyetlen link befogadása mondjuk kétheti-havi rendszerességgel igazán nem jelent elhordozhatatlan terhet az r/hungary számára.

Másnap küldték az értesítést, hogy VÉGLEG kitiltottak, mégpedig a legszánalmasabb indoklás mentén: spam. Mert egy darab hasznos tartalom az spam ugye, százával ömleszteni a mocskot a sötét prolikra az nem spam.

Ismétlem, minden létező szabályukat betartottam, mégis ellehetetlenítették a létezésemet, vagyis ártatlanul ítéltek el.

Bizonyságot nyert ama általam régóta hangoztatott mantra igazsága, hogy szigorúan tilos betartani a különféle aberrált törvényeket és jogszabályokat, mert ezek kizárólag az emberiség rabszolgasorban és terrorban tartásáért léteznek, nem pedig a közrend és nyugalom fenntartásáért, ahogy a hatalom hazudja.

Ahogy a COVID-nácizmus idején oktalanul üldöztették a halálra bírságolt igazmondókat, kiknek minden próféciájuk beteljesülést nyert, úgy most engem is ok nélkül gyűlölnek és ítélnek el. Még a saját törvényeik felrúgását is előszeretettel végzik, amennyiben az terrorisztikus önkényuralmuk érvényesítéséhez közelebb viszi őket. Ugyanúgy üldöztetnek, mint annak idején Jézust, vele együtt engem is ártatlanul és bűntelenül ítélnek el, majd szögeznek fel virtuálisan a keresztre:

János 15/17-18:

Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ… De azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, a mely megiratott az ő törvényökben: Ok nélkül gyűlöltek engem.

Az esemény nyomán hosszas őrlődést követően végleg eldőlt bennem egy dilemma, melyen jó ideje vacilláltam. Magam is kénytelen voltam az engem ért események kapcsán feltenni az eleinte Nacsa Mihály által hangoztatott kérdést: miért is tápláljuk az elnyomóinkat, miért termelünk ételt a minket kifosztók szájába?

Mivel a rendszer és a hatalom immár évek óta törekszik az elpusztításomra a vérmes gyűlölete által, határozottan és ország-világ előtt kijelentem, hogy nem vagyok hajlandó soha többé egyetlen kisujjamat sem mozdítani a rendszer fenntartásáért, mert az egyedüli és kizárólagos érdekem az, hogy ez a tömeggyilkos, terrorisztikus és igazságtalan világ végre elpusztuljon.

Nem vagyok hajlandó többé együtt élni a mételyező tudattal, hogy a rendszer működése következtében kénytelen vagyok a gyilkosaim szájába falatot termelni, hogy az engem tiltogató és létemet ellehetetlenítő pártállami csinovnyikok, fogyatékos víruscelebek és népirtó Reddit-moderátorok hányadék pofájába toljam az élelmiszert, vagy adjam el nekik a laptopot, mellyel a tömegmészárlást vezénylik.

Nincs többé adófizetés, hiteltörlesztés, munkába járás, pláne nem parazitikus tömeggyilkosok kiszolgálása, akik egyik kezükben az általam sütött péksütit csócsálják, másikban meg firkálgatják a számjegyeket a bírságtömbbe, vagy nyomogatják perverz élvezetből a ban gombot.

Sajnos valóra kell váljon egy korábban (még a vakcináci totalitarizmus kibontakozása előtt) részemre juttatott prófécia, melyet magam is oly kegyetlennek találtam, hogy nem osztottam meg azt mással. Mégis előidézik a terroristák annak kényszerű beteljesülését: a rendszernek végleg össze kell omolnia, az elnyomóknak pedig ki kell halniuk, hogy szeretett bolygónk élhető és elviselhető világgá váljon.

Kaptam azért némi vigaszt az esetet követően. Hamarosan eljön az idő, amikor ezeknek a förtelmes patkányoknak mindennemű illuzórikus hatalma szertefoszlik, s egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hiába nyomogatják a gombokat oly kétségbeesetten a klaviatúrán, nem fog hatni többé a banhammer arra az ezrével kiposztolt bejegyzésre, hogy hány áldozatot ítéltek el oktalanul ezek a moderátor nácik.


És messze nem én vagyok az első, a COVID-terror idején milliókat deportáltak az egyéb alredditeken pöffeszkedő vakcinácik a digitális gulágra.

Két alapigazság, vagy ha úgy tetszik, axióma akad a világon, melyek mindennemű terrorista intézkedés ellenére sem vesznek ki soha: az igazság elpusztíthatatlan, s az élet mindig utat tör magának. Akik e két tényező érvényesülését akadályozni kívánják, azok hangoztatóit pedig legyilkolni, maguk sem érdemelnek kíméletet.

Végezetül pedig:

Egyáltalán nem túlzok, amikor náci népirtásról értekezek a COVID-holokauszt kapcsán, hiszen még a jól kilúgozott hatályos magyar törvények szerint sem a nyílt színi gödörbe lövetés vagy elgázosítás jelképezi a népirtás egyetlen módját:

Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából

a) a csoport tagjait megöli,
b) a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása,
e) a csoporthoz tartozó gyermekeket más csoportba elhurcolja,
bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki népirtásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

De ha a népirtás vádja mégsem áll meg a kötekedő trollok szerint, mert nagy fondorlatosan kihagyták belőle az egészségügyi vészhelyzetre való hivatkozás mentén végrehajtott tömegmészárlást, akkor az emberiesség elleni bűncselekmény tényét már garantáltan kimerítik az ellenünk bevetett karhatalmi intézkedések:

Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként

a) emberölést követ el, [tömegmészárlás vakcinákkal, lélegeztetőgépekkel, sarlatán hivatalos protokollokkal]
b) a lakosságot vagy annak egy részét olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik, [oltatlanokat kirúgták, nem utazhattak, nem mehettek boltba, nem vehettek levegőt]

c) a lakosságot vagy annak egy részét jogszerű tartózkodási helyéről kitelepíti, [karanténtábor]
d) emberkereskedelem és kényszermunkát követ el, [kényszermunka: betegségügyi személyzet felmondási tilalma]
e) mást személyi szabadságától megfoszt, vagy fogva tartását jogellenesen tartja fenn, [kötelező karantén, app, oltásigazolás]
f) mást szexuális erőszakra vagy annak eltűrésére, prostitúcióra, magzat kihordására vagy magzatelhajtásra kényszerít, [családon belüli erőszak elharapódzása karantén idején, vakcinák spontán vetélést keletkeztető hatása]
g) másnak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz, [COVID-terror és az annak révén felfutó szorongás, depresszió, öngyilkosság, oltatlanok diszkriminációja és gyalázása]
h) politikai, nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nemi vagy más ismérv alapján meghatározható csoportot [oltottak vs oltatlanok] vagy annak tagját a csoporthoz tartozása miatt alapvető jogaitól megfoszt, [oltatlanok létjogosultságának tilalma]

bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Mint látható, a kitétel pontról pontra teljesül.

Mikor láthatjuk hát végre börtönben rothadni a népirtó Reddit moderátorokat, göbbelsi vakcinapropagátorokat, mengelei víruscelebeket?