Meddig produktív az átlag munkás egy munkanapon?

0

Értjük mi, hogy verseny, meg termelékenység, meg hasonló bullshitek, csak nagy kár, hogy az ember biológiai felépítése valahogy nem alkalmas az efféle ábrándos utópiák kiszolgálására, mint a kapitalizmus.

Akadtak persze roppant sötét korok, amikor heti 7 nap napi 14 óra rabszolgáskodás volt az elvárt a hajcsárok üzemeiben – aztán meglepetten bambultak ki a fejükből, miután a görbült lábú munkások erőnléte lassacskán a középkori jobbágyok legalját is alulmúlta. Már 1817-ben (!) színre léptek az első aktivisták a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás napjainkban már unalomig ismételgetett jelszavait skandálva. Az adott korban hajmeresztőnek számító ötlet aztán jó 100 évvel később vált valósággá, amikor 1914-ben Henry Ford bevezette a 8 órás munkanapot.

Újabb bő évszázad elteltével megkérdőjeleződik a munka önmagában vett értelmének alapja is. Nem pusztán az ültetvényen eltöltött idő számít ugyanis, hanem egyetlen órába is jóval több előállított termék és szolgáltatás fér bele a kapitalizmus aranykorának dicső esztendeihez képest. Ha ehhez még az egyre felfokozottabb automatizációt is hozzátesszük, igazán nem marad szalonképes indok a kapitalisták számára, hogy heti 40 óránál is tovább tartsák fogságban a jobb sorsra érdemes munkaerőt.

bootstraps

Az USA-ban például az ötvenes évek óta két és félszeresére növekedett az egy főre jutó termelékenység. Magyarországon a 60-as évek érett Kádárizmusához képest napjainkban a szabvány munkás hatszor annyi terméket és szolgáltatást lapátol össze főnökének. A GDP-növekmény ugyanezen időszak alatt 4,7-szeres értéket mutat.

Bő 15-20 órás munkaidő is elegendő volna tehát ahhoz, hogy mindenki jólétben élhessen, emellett házimunkára, gyerekekre, hobbira és baráti összejövetelekre is szinte határtalan mennyiségű idő jutna.

Felmerülhet a kérdés, hogy akkor hova is lett a várt életszínvonal-növekmény, mind jövedelmek, mind megtakarított idő szempontjából, melyet a kánaán-kapitalizmus szent prófétái oly serényen hangoztatnak? Az egyre fényesebben teljesítő munkaerő manapság leginkább azt a mantrát kapja az arcába, hogy lusta és nem termeli meg azt a jövedelmet, ami 50 évvel korábban még jogosította őt a bőséges élelemre, és megfelelő szintű lakhatásra.

architecture-1867187

Nos, Kapitalisztánban, mint minden túlontúl szép utópiában, mindig pontosan 1-2 évre vagyunk a Kánaán beköszöntének pillanatától. A valós cél ugyanis nem a földi Paradicsom elérése, melynek révén a kapitalizmus beteljesítvén minden célját kénytelen volna felszámolni magát, vagy legalábbis egy teljesen más formába evolválódni, hanem a permanens forradalom: egyre magasabb termelékenység pontosan ugyanolyan életszínvonalért. A megtermelt többlet értéke pedig kompenzáció nélkül a tőkések zsebébe vándorol.

Amellett, hogy a rendszer egyértelműen hazugságok és átverések sokaságára épül, a mögé helyezett produktivitás-blama létjogosultságát a tudomány sem erősíti meg.

Az angol Munkaügyi Statisztikai Hivatal mintegy 2000 fő részvételével végzett reprezentatív kutatásban felmérte, hogy az átlag munkás, miközben heti 44 órát kénytelen eltölteni a felnőttmegőrzőben, eme időkeretben mindössze 2 óra 53 percig, vagyis kevesebb mint 3 órán át produktív.

productivity_bluff

Erre persze egyből ugranak a kapitalisták, hogy „nolám, itt a bizonyíték, hogy a lusta disznó paraziták nem érdemelnek sem emberhez méltó életszínvonalat, sem szabadidőt”. Csakhogy a termelékenységi adatok ettől még ugyanazok maradnak. Vagyis a munkaerő napi 3 órában is sokszor annyit termel, mint évtizedekkel korábban.

Duplán lyukra futnak tehát azok, akik a produktivitás további fokozásával, meg rabszolgatörvényekkel kívánnák láncon tartani a dolgozókat. A termelékenység növekedése indokolná a magasabb jövedelmet, a produktivitás időtartama pedig a munkaidő-csökkentést, például a Keynes által az 1930-as években hangoztatott heti 15 óra környékére.

Rögtön érkezik is a „piacpárti” aduász válasz, hogy az emberek az elmúlt idők során inkább választották az egyre magasabb szintre pörgetett fogyasztást, mint a kicsivel több megvásárolt javak mellett a kevesebb munkaidőt. A széles néptömegek követelőzése előtt pedig nekünk szegény, kiszolgáltatott, saját érdekeink érvényesítése érdekében erőszakot semmilyen körülmények közt nem alkalmazó kapitalistáknak meg kell hajolnunk.

girl-2589548

Tudtommal az égvilágon senkit nem kérdeznek meg munkába lépés előtt, hogy mennyit szeretne fogyasztani. A nyúl kiugrasztására a bokorból elegendő drága jó főni barátunkat egyetlen jól megfogalmazott mondattal megfogni:

„Én megelégszek hangyányit kevesebb fogyasztással, cserébe szeretném, ha csökkentenéd a munkaidőmet 15 órára, ez idő alatt pontosan annyit fogok neked termelni, mint korábban 40 óra alatt.”

Amennyiben nem a pipacsvörös fejjel mielőbbi távozás követelése lesz a reakció, igazán szerencsésnek mondhatod magad, hogy egy földre szállt angyallal örvendeztetett meg a sors.

Csőre töltött válasz lehet még a „Rendben, de akkor a jövedelmedet is ugyanennyivel vágom meg”, vagyis a hatszor annyi megtermelt értékért cserébe nem jár emberhez méltó életszínvonal.

man-4749237

Na mars vissza az ültetvényre robotolni!